29 June 2012

Jacques Fermaut ~ aug. 2006

Bespreking door Jacques Fermaut
in Semafoor ~ augustus 2006
van
"Het Oera Linda-boek ~ bezorgd door Goffe Jensma" (2006)
 (thanks, SEM!)


No comments:

Post a Comment