08 December 2019

1741 ~ Jan Overlende, clerq vd procureur generaal


for context (1746 and 1783) and more examples of 1746 autograph, see earlier post

Source Tresoar archives 14, inv.nr. 1944 Criminele Sententies Hof van Friesland 27-4-1741 case dossier "Jeltje Johannes" [translation may follow later]:

Jan Overlende clerq van de procureur generaal deser landschappen oud 21 jaren [geciteerd geedight en gevraeght] verklaarde dat hij getuige op saterdag den 21 jan: 1741 op order van de procureur generaal in geselschap [van] Albertus Sprenger* en Fredrich Zwets voor tegenwoordig als gardenier wonende bij den heer ontvanger generaal Andringa tot Sweins, is gegaan na de plaats van Johannes Wetzens, leggende omtrent Ro??ille om te sien of sij aldaar een nieuwgeboren kint konden vinden dat op 't Hornleger begrawen was, dat sij doen op de Zingel aan 't eende van de gragt op de kant van de wal in een gat dat vol water was, een klein kint hebben gevonden, 't gene aan mij procureur generaal tot Franequer hebben gebragt. [persisteerde nae praelectie actum] 24 jan: 1741
[w.g] J O Lende

Aldus geinformeert bij mij procureur generaal
deser landschappen actum ut supra
J. v. Beucker**

* otr. 27-5, tr. 12-6-1740 Leeuwarden Gertje Faber (beide won. L) => Jeltje, dp 1742 L; Julius, dp 1744 L
** Johannes Johannes van Beucker, geb. 22-11-1680 L, ovl. 1-6-1742 L begr. Witmarsum; geh. 30-4-1713 Menaldum (beide won L) Margriet Matthias van Vierssen (1684-1728) => Johan Arnold van Beucker (1716-1781); geh. 28-1-1742 L Johanna Geertruyd van Beucker (1719-1784)

= = =

Jan Overlinde clercq van de heere procureur gnl deser landschappe, wonaghtigh binnen Leeuwarden, oud in 't 22ste jaer, geciteerd geedight ende gevraeght als vooren verclaerde op alle gebilletteerde [artikelen] sigh dien te neffens te gedragen, tot de praep: informi in pos: wet no. 7 overgeleght verbleef daer nae voorlesinge als de opreghte waerheijt sijnde nogh bij, met recognitie van sijn hand daer onder staende, konde van de interrogaten anders niet seggen als alleen, dat terwijl het water uijt het gat gehoosd wierde, alwaer het kint in was, een vreemd mans persoon bij haer was gekomen, die geseght wierde daer dighte bij te wonen welke vroegh wat de getuijge cum soc: daer soghten, dogh was op die vraegh niets geantwoort waer mede sloot en persisteerde nae praelectie actum ut supra
[w.g. J O Lende]

= = =

Note on JO's birth year.

According to these 1741 accounts, he would have been born ca. between march 1719 and January 1720.

However, when he died in January 1794 he was thought to be 78 years old, which would mean he was born between Jan. 1715 and Jan. 1716.

The 1741 source is more probably the accurate one.

===== to be discussed later

22 November 2019

The Over de Linden-Kofman marriage

A closer look.

Continues from earlier posts:
Kofman-Greiner Family
[6] Bartholdus Over de Linden, Jacob Kofman en Neeltje Reuvers
Important source to be analysed: 1934 letter by Hajo Last

If Hein Kofman was rigth and Cornelis Over de Linden indeed stole (or took by force) the manuscript from the Kofman-Reuvers family, this would mean:
 • It had great value to Rijkent Kofman and/or Cornelia Reuvers (who in 1948 were ca. 28 and 30 years old respectively), or else they would either just have given it to him, or not have cared much about about him having taken it (and thus, not tell their son he had stolen it);
 • Jacob Kofman, being the oldest son (4 years old when Cornelis took it) will have known about it even better than his younger brother Hein, and if missing parts remained in the family, he would most likely have inherited them;
 • The missing parts and explanation will have been passed down to Jacob's only son in law (before he died): Gerard Over de Linden, who also became member of the Apostolic church after his marriage with Keetje Kofman;
 • If missing parts still existed, Gerards only son, Bartholdus Gerardus (1898- ? ) will most probably have had them and passed them on, unless he had no children (in which case one of his sisters will have, probably).
 • Since the only thing found so far about B.G. Over de Linden from after his marriage are two mentions in the Utrecht local newspaper of his participation in chess matches 1943 and 1944, further research is desirable.
= = =

Marriage date 17-2-1898 Enkhuizen, moved to Amsterdam on that same day.

Bridegroom: Gerard Over de Linden, born 9-1-1871 Enkhuizen [27 years old]
militieregister 1891 (letterzetter) vrijstelling broederdienst, blue eyes/ blond
lived with mother, sister (33 yo) and two brothers (29/40 yo) at Spoorstraat 330c
church: Ned. Herv. (Dutch Reformed)
1 sister lived in Amsterdam and 1 brother had lived in Rotterdam
he had been compositor in at least 1891; his father had been carpenter's assistant
[1701-08_32_00028.jpg]

Bride: Catharina J.H. Kofman (Keetje), born 14-8-1875 Enkhuizen [22 years old]
lived with parents and 1 sister (Cornelia, 33 y.o.) at Torenstraat 180
church: Apostolic
sister Eva had died 1,5 years earlier, 27 y.o.
[1701-08_31_00327.jpg]

Parents bridegroom:
Bartholdus Over de Linden [born 1834, died 6,5 years earlier]
& Trijntje Mes [bron 1833, 64 years old]

Parents bride:
Jacob Kofman [born 1843, 54 years old]
& Hendrika Greiner [born 1842, 56 years old]

(VI.1.1.2.2.8) Gerard Over de Linden, z.v. (V.1.1.2.2) Bartholdus Over de Linden en Trijntje Mes, geb. 9-1-1871 Enkhuizen, ovl. 13-6-1955 Amsterdam (begr. 'De Nieuwe Ooster'), winkelbediende 1898, vertr. naar Amsterdam 17-2-1898, magazijnbediende 1915 en 1930, winkelier 1923;
geh. (1) 17-2-1898 Enkhuizen
Catharina Jacoba Hendrika Kofman, geb. 14-8-1875 Enkhuizen, ovl. 1-11-1913 Amsterdam, d.v. (V.3.6.1.2) Jacob Kofman en Hendrika Greiner;
geh. (2) 7-1-1915 Amsterdam
Jenneke Hendrika Lamberts, geb. 17-3-1885 Utrecht, verloskundige (RK), d.v. Gerrit Hendrik Lamberts en Aaffien Madiol
Kinderen uit (1) alle geregistreerd als Apostolisch:
 1. Bartholdus Gerardus Over de Linden, geb. 23-7-1898 Amsterdam ==>> (VII.1.1.2.2.8.1)
 2. Hendrika Jacoba Over de Linden, geb. 1-10-1900 Amsterdam ==>> (VII.1.1.2.2.8.2)
 3. Catharina Cornelia Over de Linden, geb. 5-10-1905 Amsterdam ==>> (VII.1.1.2.2.8.3)
 4. (Cornelia Eva, geb. 16-5-1907 en ovl. 5-1-1908 Amsterdam)
Toegevoegd aan gezinskaart:
 1. Maria Kipping/ Kipping Over de Linden* (Mies), geb. 13-5-1924 Antwerpen (RK), ovl. 2-6-2009 Leiden, gedenksteen bij crem. Bilthoven (*naamsverandering bij Koninklijk besluit 22-1-1929, bron NL Leeuw jrg. 47); geh. (?) Dr. P.J. de Vries, geb. 26-8-1923, ovl. 4-2-1994

 = = = = =
B.G. Over de Linden, vermeld als schaker
in Utrechtse Courant 12-1-1944;
10-jarig bestaan schaakclub 'De Dom'
(zo ook 24-2-1942)

marriage 1923
(VII.1.1.2.2.8.1) Bartholdus Gerardus Over de Linden, z.v. (VI.1.1.2.2.8) Gerard Over de Linden en Catharina Jacoba Hendrika Kofman, geb. 23-7-1898 Amsterdam, ovl. 21-9-1967 Utrecht, commies bij de NS, won. Utrecht v/a 3-12-1921;
geh. 1-11-1923 Amsterdam
Maria Petronella Elisabeth Kropff, geb. 11-2-1898 Amsterdam (Ned. Herv.), ovl. na 1967, d.v. Johan Hendrik Kropff en Adriana Maria de Wild (JHK geb. 1861, z.v. Martinus Jacobus Kropff en Johanna Petronella Elisabeth Quaadgras/ AMW geb. 12-11-1866 Rotterdam)
Kinderen?


- - - broer/zus

marriage 1923

(VII.1.1.2.2.8.2) Hendrika Jacoba Over de Linden, d.v. (VI.1.1.2.2.8) Gerard Over de Linden en Catharina Jacoba Hendrika Kofman, geb. 1-10-1900 Amsterdam, telegrafiste (Apostolisch); [gezin vertrok 2-1-1932 (weer) naar Batavia; terug uit Bandoeng 10-7-1946, dan won. Bosboom Touss.str. 43-3; naar Batavia 18-3-1947; terug 25-7-1953 Paulus Potterstr. 34hs; 7-10-1953 Nieuwer Amstel, Icaruslaan 34], ovl. voor 1992;
geh. 7-6-1923 Amsterdam
Hermanus Johannes Stokvis, geb. 10-5-1900 Amsterdam, ovl. 7-2-1992 Amstelveen, controleur 2e kl. bij de Post- en Telegraafdienst (geen religie), z.v. Pieter Stokvis en Maria Johanna van der Wardt
Kinderen: (niet vermeld i.v.m. privacy)
 1. dochter
 2. zoon

- - - zussen

marriage 1930

(VII.1.1.2.2.8.3) Catharina Cornelia Over de Linden, d.v. (VI.1.1.2.2.8) Gerard Over de Linden en Catharina Jacoba Hendrika Kofman, geb. 5-10-1905 Amsterdam, ovl. 12-6-1993 Amsterdam, kantoorbediende (Apostolisch);
geh. 30-1-1930 Amsterdam  
Lukas Jakobus Niederländer, geb. 30-11-1904 Amsterdam, ovl. 7-10-1977 Amsterdam, kantoorbediende, z.v. Rijnhard Niederländer en Louisa Christina Christiaans
Kinderen: (niet vermeld i.v.m. privacy)
 1. zoon

= = = = = =

?

18 November 2019

Kofman-Greiner Family

Jacob Kofman (1843-1911)
Jacob Kofman was the oldest son of Cornelia Reuvers, who was the daughter of Aafje Over de Linden. This Aafje was the aunt of Cornelis Over de Linden (the youngest sister of his father) and she would have handed the manuscript that would later become known as the Oera Linda-book to him, according to his own account.

Hein (Hendrik) Kofman, a younger brother of Jacob would later tell his colleague and friend of the family Hajo Last that Cornelis had stolen the manuscript from his mother Cornelia Reuvers (daughter of Aafje). It would make no sense for Kofman or Last to have made this story up.

If Cornelis indeed took the manuscript by force or without permission, this might explain why parts of it are missing, why his account seems suspiciously detailed and inconsistent to some and why he was not properly instructed about it.

The Kofman family may have known more and they may still have had (some of) the missing parts. This would explain why Jacob Kofman's only daughter who married before he died did so in 1898 with... a Gerard Over de Linden. Someone as charismatic and idealistic as Jacob would probably have had quite some influence on this choice;

In 1869, the carpenter Jacob Kofman had become evangelist of the Apostolic church in Enkhuizen, in 1878 he was promoted to bisshop and in 1898 to apostel. Of the 13 children that were born out of his marriage, only two daughters outlived him, while most by far died in childhood. That this was not something normal at the time can be seen in the families of his nearest family and that of his wife.

If members of his family indeed knew things that they kept a secret, it will be interesting to get to know them better. This post is a first exploration [for more genealogy, see here]. Because pictures sometimes reveal more than words, I will add the ones I found.(KG) Jacob Kofman (1843-1911), z.v. (K-I) Rijkent Kofman en Cornelia Reuvers, geb. 1-10-1843 Enkhuizen, ovl. 16-6-1911 Enkhuizen, timmerman (1886)/ godsdienstonderwijzer (1896)/ voorganger Apostolische Gemeente (1898); won. N. Havendijk, Oude Doelen, Torenstraat;
geh. 17-9-1863 Enkhuizen
Hendrika Greiner (1842-1916), d.v. (G-I) Johannes Greiner en Antje Blom, geb. 5-2-1842 Enkhuizen, ovl. 29-11-1916 Enkhuizen.
Kinderen:
 1. Cornelia Kofman, geb. 3-6-1864 Enkhuizen, ovl. 20-7-1918 Enkhuizen; geh. 22-2-1917 Enkhuizen (beide Hersteld Apostolisch) Pieter Groot, geb. 16-5-1866 Andijk, ovl. 9-7-1939 Nieuwer-Amstel, sigarenmaker, z.v. Klaas Groot en Zwaantje Bakker, wedr. Trijntje Dijkstra, hertr. Antje Tulling
 2. (Antje, geb. 19-9-1865 en ovl. 28-12-1870 Enkhuizen)
 3. (Catharina, geb. 3-2-1867 en ovl. 30-1-1874 Enkhuizen)
 4. Eva Kofman, geb. 18-3-1868 Enkhuizen, ovl. 18-7-1896 Enkhuizen, ongehuwd en zonder beroep
 5. (Rijkent, geb. 29-6-1869 en ovl. 13-3-1881 Enkhuizen)
 6. (Johannes, geb. 5-11-1870, ovl. 23-4-1882 Enkhuizen)
 7. (Antje, geb. 21-2-1872 en ovl. 23-7-1877 Enkhuizen)
 8. (Hendrik, geb. 26-10-1873 en ovl. 26-12-1877 Enkhuizen)
 9. Catharina Jacoba Hendrika Kofman (Keetje), geb. 14-8-1875 Enkhuizen, ovl. 1-11-1913 Amsterdam; geh. 17-2-1898 Enkhuizen Gerard Over de Linden, geb. 9-1-1871 Enkhuizen, ovl. 13-6-1955 Amsterdam, vertr. naar Amsterdam 17-2-1898, winkel-/ magazijnbediende (1898, '15, '30), winkelier (1923), z.v. Bartholdus Over de Linden en Trijntje Mes
 10. (Antje Philippina Helena, geb. 8-6-1878 en ovl. 11-10-1882 Enkhuizen)
 11. (Hendrik Jacob, geb. 21-4-1880 en ovl. 27-6-1881 Enkhuizen
 12. (Jacob, geb. 22-8-1883 en ovl. 22-3-1885 Enkhuizen)
 13. (levenloos geb. dochter, geb. 28-1-1886)
Cornelia

Eva

[original photos below]
Please note that the investigation is still proceeding

FAMILIE KOFMAN

= = = GENERATIE 1: ouders = = =

K-I) Rijkent Kofman (1820-1861), geb. 2-6-1820 Enkhuizen, ovl. 19-6-1861 Enkhuizen, arbeider (1844, 1848), timmerman/ uitdrager (1851), z.v. Jacob Kofman en Trijntje Frankfort [Nieuwe Rietdijk];
geh. 5-8-1838 Enkhuizen
Cornelia Reuvers (Kee) (1818-1878), geb. 12-9-1818 Enkhuizen, ovl. 3-3-1878 Enkhuizen, d.v. Hendrik Reuvers en Aafje Over de Linden;
Kinderen:
 1. Trijntje Kofman, geb. 8-3-1839 Enkhuizen ==>> K-I.1)
 2. (Aafje, 14-9-1841 en ovl. 3-8-1851 Enkhuizen)
 3. Jacob Kofman, geb. 1-10-1843 Enkhuizen ==>> KG)
 4. (Wiggertje, geb. 17-8-1846 en ovl. 14-4-1848 Enkhuizen)
 5. Wiggertje Kofman, geb. 27-5-1849 Enkhuizen ==>> K-I.5)
 6. Hendrik ("Hein") Kofman, geb. 11-2-1853 Enkhuizen ==>>  K-I.6)
 7. (Aafje, geb. 5-5-1858 en ovl. 20-7-1858 Enkhuizen)
FAMILIE GREINER

  = = = GENERATIE 1: ouders = = =

G-I) Johannes Greiner (1816-1905), geb. 16-9-1816 Enkhuizen, ovl. 22-11-1905 Enkhuizen, wever (1839)/ vleeschhouwer (1847)/ veekoopman (1864, 1880-90), z.v. Philip Hendrik Greiner en Hendrikje Muntsteeg [N. Westerstraat 127/ 177 (1880-90)];
geh. 17-3-1839 Enkhuizen [beide NH]
Antje Blom (1816-1885), geb. 16-12-1816 Enkhuizen, ovl. 8-2-1885 Enkhuizen, werkster (1839), d.v. Luijt Blom en Eva Dirksz Fijn
Kinderen:
 1. Philip Hendrik Greiner, geb. 22-4-1839 Enkhuizen ==>> G-II.1)
 2. Luit Greiner, geb. 3-12-1840 Enkhuizen ==>> G-II.2)
 3. Hendrika Greiner, geb. 5-2-1842 Enkhuizen ==>> KG)
 4. Eva Greiner, geb. 24-8-1843 Enkhuizen ==>> G-II.4)
 5. (Catharina, gb. 6-4 en ovl. 7-4-1847 Enkhuizen)
 6. Catharina Greiner, geb. 6-4-1848 Enkhuizen ==>> G-II.6)
 7. Christoffel Greiner,  geb. 31-1-1850 en ovl. 4-11-1915 Enkhuizen, ongehuwd en zonder beroep
 8. (Helena,  geb. 26-5-1852 en ovl. 19-10-1855 Enkhuizen)
 9. (leveloos geboren kind, 13-10-1855 Enkhuizen)
 10. Dirk Greiner,  geb. 21-3-1857 en ovl. 3-5-1872 Enkhuizen, 15 jaar
 11. Helena Greiner,  geb. 11-3-1859 Enkhuizen ==>> G-II.11)
= = GENERATIE 2: broers en zussen = =
K-I.1) Trijntje Kofman (1839-1912), geb. 8-3-1839 Enkhuizen, ovl. 23-8-1912 Enkhuizen;
geh. 2-12-1858 Andijk
Andries Zwaan (1830-1909), geb. 23-12-1830 Andijk, ovl. 11-5-1909 Enkhuizen, landbouwer, z.v. Hendrik Zwaan en Teetje Zwier
Kinderen:
 1. Hendrik Zwaan, geb. 24-10-1859 Enkhuizen, ovl. 9-1-1919 Enkhuizen, landbouwer en brandstofhandelaar; geh. (1) 1-9-1887 Enkhuizen Alida Meijer, geb. 18-4-1860 Enkhuizen, ovl. 12-1-1902 Enkhuizen, d.v. Hendrik Meijer en Marijtje Groenewoud; geh. (2) 4-12-1902 Bierum Grietje Heikema, geb. 15-4-1870 Bierum, ovl. 23-5-1951 Enkhuizen, d.v. Hendrik Heikema en Hermanna Zeedijk
 2. Rijkent Zwaan, geb. 6-12-1860 Enkhuizen, ovl. 12-6-1954 Enkhuizen, boer en zadenhandelaar, later kassier en directeur Boerenleenbank; geh. 12-5-1887 Enkhuizen Elbreg Koolhaas, geb. 6-10-1862 Enkhuizen, ovl. 19-4-1930 Enkhuizen, d.v. Cornelis Koolhaas en Alida Heyman
 3. Klaas Zwaan, geb. 25-6-1862 Enkhuizen, ovl. 10-7-1922 Enkhuizen, hoofdonderwijzer OLS; geh. 25-8-1893 Enkhuizen Boukje Groeneveld, geb. 22-4-1868 Enkhuizen, d.v. Willem Groeneveld en Elisabeth de Jager
 4. Cornelia Zwaan, geb. 3-12-1863 Enkhuizen, ovl. 24-1-1924 Enkhuizen
 5. Teetje Zwaan, geb. 10-5-1865 Enkhuizen, ovl. 14-9-1919 Andijk; geh. 29-8-1895 Enkhuizen Cornelis van der Leek, schilder, geb. 1-6-1866 Enkhuizen, ovl. 9-2-1934 Enkhuizen, z.v. Harmen van der Leek en Theodora Voorn
 6. Aafje Zwaan, geb. 6-10-1867 Enkhuizen, ovl. 19-8-1941 Chicago USA; geh. 23-7-1891 Enkhuizen
  Jan Sluis, geb. 29-10-1868 Andijk, ovl. 3-11-1946 Chicago, Illinois USA, z.v. Jacob Sluis en Aaltje Bart, zadenhandelaar. Emigreerden naar de USA
 7. Andries Zwaan, geb. 7-4-1870 Enkhuizen, ovl. 18-7-1945 Enkhuizen, boer en zadenhandelaar; geh. (1) 31-5-1898 Sneek Brechtje Sandstra, geb. 24-11-1871 Sneek, ovl. 25-3-1910 Enkhuizen, d.v. Thomas Wouter Sandstra en Sieke de Jager;
  geh. (2) 27-10-1910 Schiedam Rijmpje Amoureus, geb. 10-10-1868 Schiedam, ovl. 31-3-1942 Enkhuizen, d.v. Jan Amoureus en Elisabeth Vlasveld
 8. Jacob Zwaan, geb. 25-3-1873 Enkhuizen, ovl. 15-7-1937 Enkhuizen, timmerman en aannemer; geh. 9-5-1901 Enkhuizen Johanna Sophia Reijling, geb. 10-12-1870 Amsterdam, ovl. 13-3-1965 Enkhuizen, d.v. Gerrit Johannes Reijling en Johanna Sophia Huchttonis
 9. Roelof Zwaan, geb. 4-2-1875 Enkhuizen, ovl. 16-7-1924 Enkhuizen, landbouwer en kruidenier; geh. Woptje de Boer, geb. 2-9-1879 Enkhuizen, ovl. 16-7-1924 Enkhuizen, d.v. Willem de Boer en Etje Visser
 10. Pieter Zwaan, geb. 20-6-1877 Enkhuizen, ovl. 18-10-1935 Enkhuizen, ongehuwd landbouwer.
 11. Willem Zwaan, geb. 6-5-1882 Enkhuizen, ovl. 17-6-1959 Enkhuizen, onderwijzer; geh. 1-10-1908 Enkhuizen Aafje Lub, geb. 21-8-1886 Enkhuizen, ovl. 8-11-1981 Stede Broec, d.v. Jacob Lub en Reinouwtje Zwier

- - - 

KG) Jacob Kofman geh. Hendrika Greiner
zie boven

- - - 

K-I.5) Wiggertje Kofman (1849-1917), geb. 27-5-1849 Enkhuizen, ovl. 11-11-1917 Enkhuizen;
geh. 19-5-1870 Enkhuizen [rel. NH 1880/ vóór 1890 gewijzigd in Apost.]
Reindert Bankert (1845-1922), geb. 29-4-1845 Enkhuizen, ovl. 26-9-1922 Enkhuizen, landbouwer ('70-'90)/ winkelier/ handelaar, z.v. Jacob Bankert en Grietje Bruin;
Kinderen:
 1. Jacob Bankert, geb. 31-12-1870 Enkhuizen, ovl. 5-3-1942 Heiloo, kramer/ winkelier; geh. 18-8-1898 Enkhuizen [Ap.] Cornelia Mantel, geb. 19-11-1872 Enkhuizen, ovl. 13-2-1955 Alkmaar, d.v. Jacob Mantel en Trijntje Bruijn
 2. Rijkent Bankert, geb. 24-11-1872 Enkhuizen, ovl. 29-4-1945 Enkhuizen, handelaar/ winkelier/ fabrieksarbeider; geh. 25-7-1901 Enkhuizen [Ap.] Vrouwtje Groot, geb. 19-4-1876 Amsterdam, ovl. 23-11-1935 Enkhuizen, d.v. Klaas Groot en Zwaantje Bakker
 3. Maarten Bankert, geb. 3-9-1878 Enkhuizen, bediende/ winkelier/ reiziger; geh. (1) 9-5-1901 Enkhuizen [Ap.] Oukje Mantel, geb. 13-5-1877 Enkhuizen, ovl. 24-12-1931 Alkmaar, d.v. Jacob Mantel en Trijntje Bruijn; geh. (2) 1-6-1933 Alkmaar
  Alida Geerligs, geb. 1890 Anna Paulowna, ovl. 4-6-1958 Alkmaar, d.v. Jan Coenraad Geerligs en Dieuwertje Vader
 4. Cornelia Bankert, geb. 6-4-1882 Enkhuizen, ovl. 16-11-1908 Enkhuizen (Torenstraat); geh. 30-11-1905 Enkhuizen Albert Cornelis Noorden, geb. 1-2-1879 Heerhugowaard, slager, z.v. Albert Noorden en Aaltje Krans
 5. Johannes Bankert, geb. 24-10-1884 Enkhuizen, ovl. 5-5-1908 Enkhuizen, ongehuwd en zonder beroep
 6. (Hendrik, geb. 11-4-1888 en ovl. 23-8-1890 Enkhuizen)
 7. Friedrich Wilhelm Bankert, geb. 20-6-1890 Enkhuizen, ovl. 9-3-1958 Velsen, fabrieksarbeider; geh. 22-2-1917 Enkhuizen Martha Johanna Marie Prins, geb. 1892 Velsen, ovl. na 1958, d.v. Willem Prins en Hendrika Cornelia Leusvelt

- - - 
K-I.6) Hendrik Kofman 'Hein' (1853-1933), geb. 11-2-1853 Enkhuizen, ovl. 15-1-1933, Enkhuizen, timmerman ('82) in the Westerstraat;
geh. 6-3-1875 Enkhuizen
Cornelia Watering 'Kee' (1851-1931), geb. 10-11-1851 Enkhuizen, ovl. 8-1-1931 Enkhuizen, d.v. Bertus Watering en Elisabeth de Wolf.
Kinderen:
 1. (Rijkent, geb. 24-7-1875 en ovl. 30-7-1875 Enkhuizen)
 2. Rijkent Kofman, geb. 17-12-1876 Enkhuizen, ovl. 29-1-1960 IJmuiden, winkelmedewerker; geh. 26-10-1899 Enkhuizen Barendina Hubbeling, geb. 1-6-1877 Hilversum, ovl. 4-12-1960 IJmuiden, d.v. Jan Hubbeling en Dirkje Poen
 3. Elisabeth Kofman, geb. 2-2-1879 Enkhuizen, ovl. 26-8-1911 Enkhuizen (Ned. Herv.); geh. 16-5-1901 Enkhuizen Jan Willem de Graaff, geb. 15-10-1876 Enkhuizen, ovl. 1-7-1925 Enkhuizen, winkelbediende, z.v. Jacob de Graaff en Grietje Jekel, hertr. 1912 Jantje Doef
 4. Cornelia Kofman, geb. 18-1-1881 Enkhuizen, ovl. 9-4-1958 Den Haag, ongehuwd
 5. Bertus Kofman, geb. 16-8-1883 Enkhuizen, ovl. 19-12-1940 Den Haag, politie agent (vertr. Den Haag 15-6-1908); geh. Enkhuizen 26-11-1908 Fempje Lub, geb. 12-5-1882 Enkhuizen, ovl. 6-11-1951 Den Haag, d.v. Thomas Lub en Jansje Kramer
 6. Catharina Kofman, geb. 14-12-1885 Enkhuizen, ovl. 1-7-1964 Rotterdam, ongehuwd
 7. Aaltje Kofman, geb. 29-6-1888 Enkhuizen, ovl. 25-1-1932 Rotterdam; geh. 22-2-1917 Enkhuizen Willem van Weelden, geb. 26-7-1888 Enkhuizen, ovl. 26-8-1949 Rotterdam, evangelist/ godsdienstonderwijzer [NH], z.v. Jacob van Weelden en Alina Mantell
 8. (Jacob, geb. 31-10-1890 en ovl. 1-2-1891 Enkhuizen)
 9. (Wiggertje geb. 25-5-1892 en ovl. 19-9-1892 Enkhuizen)
 10. Wiggertje Kofman, geb. 1-1-1894 Enkhuizen, ovl. 1-1-1982 Rotterdam; geh. 12-5-1921 Enkhuizen Arend Jacob Lokkerbol, geb. 1-6-1896 Rotterdam, ovl. 19-6-1966 Rotterdam, z.v. Cornelis Wilhelmus Lokkerbol en Cornelia Vis
 11. (Jacob, 25-1-1897 en ovl. 1-3-1897 Enkhuizen)

= = GENERATIE 2: broers en zussen = =
 
G-II.1) Philip Hendrik Greiner (1839-1878), geb. 22-4-1839 Enkhuizen, ovl. 24-3-1878 Enkhuizen, veehandelaar (1861)/ koopman (1878)/ slagter (1860-80) [N.Westerstraat 127];
geh. 14-4-1861 Bovenkarspel [beide NH]

Antje Haas, geb. 1-9-1835 Bovenkarspel, ovl. 7-11-1915 Enkhuizen, d.v. Klaas Haas en Geertje Bakker
Kinderen:
 1. Antje Greiner, geb. 6-1-1862 Enkhuizen, ovl. 2-8-1903 Renkum; geh. 31-5-1883 Enkhuizen [rel. NH] Jurriaan Sluijter, geb. 31-5-1858 Enkhuizen, ovl. 14-2-1918 Enkhuizen, koopman, z.v. Minne Sluijter en Elisabeth Knip, hertr. 1906 Barendina C.G. Leffef
 2. Geertje Greiner, geb. 21-2-1863 Enkhuizen, ovl. 26-11-1930 Amsterdam; geh. 19-5-1887 Enkhuizen Jacob van der Deure, geb. 1861 Enkhuizen, ovl. 18-3-1929 Enkhuizen, veehouder, z.v. Abram van der Deure en Hieke Feenstra
 3. (Johannes Greiner, geb. 16-9-1864 en ovl. 10-12-1864 Enkhuizen)
 4. Johanna Greiner, geb. 17-11-1865 Enkhuizen, ovl. 13-11-1924 Enkhuizen; geh. 6-5-1886 Enkhuizen [rel. NH] Pieter Vis, geb. 4-10-1857 Enkhuizen, ovl. 25-5-1941 Enkhuizen, timmerman, z.v. Arien Vis en Magdalena Roos
 5. (Klaasje Greiner, geb. 22-6-1867 en ovl. 19-3-1868 Enkhuizen)
 6. Johannes Greiner, geb. 6-1-1870 en ovl. 30-10-1888 Enkhuizen, ongehuwd en zonder beroep
 7. (Klaas Greiner, geb. 18-4-1871 en ovl. 20-9-1876 Enkhuizen)

- - -

G-II.2) Luit Greiner, geb. 3-12-1840 Enkhuizen, ovl. 8-11-1894 Enkhuizen (vermoord), vleeshouwer [O.Westerstraat/ Z.Havendijk];
geh. 26-5-1864 Enkhuizen [beide NH]

Trijntje Kuiper, geb. 1842 Enkhuizen, ovl. 26-2-1913 Enkhuizen, d.v. Cornelis Kuiper en Mayke Mantel
Kinderen:
 1. (Johannes, geb. 30-12-1864 en ovl. 5-1-1865 Enkhuizen) 
 2. (Johannes, geb. 28-2-1866 en ovl. 8-6-1866 Enkhuizen)
 3. Maria Greiner, geb. 16-4-1867 Enkhuizen, ovl. 16-12-1950 Enkhuizen; geh. 14-9-1893 Enkhuizen Andries Bruntink, geb. 26-7-1870 Hoorn, ovl. 8-10-1923 Enkhuizen, slager, z.v. Dirk Bruntink en Wijntje Looman
 4. Antje Greiner, geb. 17-12-1868 Enkhuizen, ovl. 6-5-1953 Enkhuizen; geh. 25-5-1905 Enkhuizen [beide NH]
  Laurens van der Spruijt, geb. 1-4-1875 Grootebroek, ovl. 23-6-1953 Enkhuizen, slager, z.v. Jan van der Spruijt en Dieuwertje Koomen
 5. (Johannes, geb. 6-9-1870 en ovl. 23-9-1870 Enkhuizen) 
 6. (levenloos geboren kind, 2-10-1872 Enkhuizen)
 7. Elisabeth Greiner, geb. 17-1-1874 Enkhuizen, ovl. 17-9-1948 Zwolle; geh. 29-1-1903 Enkhuizen [brg. HEL/ brd. NH] Emo Kasper Smit, geb. 21-1-1874 Bellingwolde, ovl. 13-1-1941 Zwolle, kleermaker, z.v. Freerk Smit en Stientje Lucas
 8. Johanna Greiner, geb. 22-1-1876 Enkhuizen, ovl. 18-12-1913 Enkhuizen; geh. 19-3-1903 Enkhuizen [rel. NH/ 'Ger. B'] Hermanus Buisman, geb. 16-3-1875 Amsterdam, ovl. 24-4-1910 Rotterdam, schipper, z.v. Gerrit Buisman en Roelofje Kamman
 9. Johannes Greiner, geb. 13-11-1879 Enkhuizen, ovl. 2-12-1935 Enkhuizen, slager; geh. 7-5-1903 Enkhuizen Lammertje Kouwenhoven, geb. 18-5-1883 Enkhuizen, ovl. 25-5-1931 Enkhuizen, d.v. Maarten Kouwenhoven en Jacoba Visser,
 10. (Cornelis, geb. 15-1-1882 en ovl. 31-1-1882 Enkhuizen)

- - -

KG) Hendrika Greiner geh. Jacob Kofman
zie boven

- - -

G-II.4) Eva Greiner, geb. 24-8-1843 Enkhuizen, ovl. 31-8-1872 Enkhuizen;
geh. 9-5-1867 Enkhuizen [beide NH]
Pieter Knip, geb. 11-11-1843 Enkhuizen, landbouwer, z.v. Hendrik Knip en Trijntje Kraan, hertr. Grietje Krijnen (1853-1880)
Kinderen:
 1. (levenloos geboren kind, 18-3-1868 Enkhuizen)
 2. Trijntje Knip, geb. 12-9-1875 Enkhuizen (geen nadere gegevens gevonden)

- - -

G-II.6) Catharina Greiner, geb. 6-4-1848 Enkhuizen;
geh. 31-3-1870 Enkhuizen [beide NH]
Jan Slikker, geb. 26-4-1848 Enkhuizen, ovl. 30-11-1891 Rotterdam, broodbakker Hem (gem. Venhuizen), koopman Enkhuizen, politie-agent/ winkelier Rotterdam (v/a 1879), z.v. Klaas Slikker en Marijtje Kort [Torenstraat, E.]
Kinderen:
 1. Klaas Slikker, geb. 9-1-1871 Venhuizen, ovl. 24-6-1931 Rotterdam; geh. (1) 15-11-1893 Rotterdam Johanna van der Laan, geb. 1872 Rotterdam, ovl. 23-11-1906, d.v. Barteld Pieters van der Laan en Maria Breda; geh. (2) 27-5-1909 Rotterdam Johanna Krijna Slechte, geb. 1871 Rotterdam, d.v. Johan Hendrik Willem Slechte en Everdina Bras
 2. Johannes Slikker, geb. 16-5-1872 Venhuizen, ovl. 10-4-1889 Rotterdam, 16 jaar
 3. Dirk Slikker, geb. 29-11-1873 Venhuizen; geh. 8-8-1900 Rotterdam Maria Koole, geb. 1878 Leiden, ovl. 18-1-1960 Rotterdam, d.v. Wilhelmina Koole en NN
 4. (Marijtje Slikker, geb. 6-8-1875 en ovl. 6-10-1877 Enkhuizen)
 5. Philip Hendrik Slikker, geb. 3-11-1877 Enkhuizen, registr. mil. dienst Rotterdam
 6. (Luit Slikker, geb. 7-2-1879 en ovl. 31-7-1880 Rotterdam)
 7. (Luit Slikker, geb. 24-12-1880 en ovl. 24-9-1881 Rotterdam)
 8. Antje Slikker, geb. 20-10-1882 Rotterdam, ovl. 7-5-1913 Rotterdam ; geh. 2-8-1905 Rotterdam Willem Bijl, geb. 1875 Geervliet, z.v. Gerrit Hendrik Bijl en Anna van Schelven
 9. (Luit Slikker, geb. 23-10-1884 en ovl. 9-9-1885 Rotterdam)
 10. (Marijtje Slikker, geb. 22-7-1886 en ovl. 13-4-1888 Rotterdam)
 11. (Catharina Slikker, geb. 16-6-1888 en ovl. 9-2-1889 Rotterdam)

- - -

G-II.11) Helena Greiner,  geb. 11-3-1859 en ovl. 25-12-1937 Enkhuizen;
geh. 10-5-1877 Enkhuizen [beide NH]
Jan van Veen, geb. 20-2-1850 Enkhuizen, ovl. 25-1-1927 Enkhuizen, timmerman/ koopman, z.v. Jan van Veen en Elisabeth Vis [Karnemelksluis]
Kinderen:
 1. Jan van Veen, geb. 21-11-1877 Enkhuizen, ovl. 23-10-1956 Hilversum, winkelier; geh. 9-2-1905 Amsterdam Gerarda Maria Ruiter, geb. 1882 Enkhuizen, d.v. Wouter Ruiter en Gerarda Laurina Calis
 2. Johannes van Veen, geb. 18-1-1879 Enkhuizen, NH predikant; geh. 23-2-1905 Enkhuizen Maria Gerdina Ruiter, geb. 12-12-1880 Enkhuizen, d.v. Jan Ruiter en Leijdia Maria Calis
 3. (Elisabeth, geb. 15-5-1880 en ovl. 1-11-1881 Enkhuizen)
 4. Elisabeth van Veen, geb. 3-1-1882 en ovl. 6-1-1900 Enkhuizen, ongehuwd
 5. (Philip Hendrik, geb. 30-3-1883 en ovl. 7-8-1883 Enkhuizen) 
 6. (Antje, geb. 12-5-1884 en ovl. 1-7-1884 Enkhuizen)
 7. Antje van Veen, geb. 14-9-1885 Enkhuizen, ovl. 13-7-1942; geh. 24-6-1915 Enkhuizen Sieuwert Klouwers, geb. 26-10-1886 Enkhuizen, veehouder, z.v. Cornelis Klouwers en Christina van Velden
 8. (Philip Hendrik, geb. 14-9-1885 en ovl. 29-10-1885 Enkhuizen: tweeling)
 9. Helena van Veen, geb. 29-12-1886 Enkhuizen; geh. 6-8-1914 Enkhuizen Harmannus Rakers, geb. 5-7-1889 Wedde, ovl. 18-9-1956 Arnhem, boekhandelaar, z.v. Harmannus Rakers en Jantje Hofkamp
 10. Bendert van Veen, geb. 12-2-1888 Enkhuizen, ovl. 21-6-1953 Enkhuizen, koopman; geh. 10-7-1918 Rotterdam [beide NH] Jacoba Johanna Kluit, geb. 6-10-1889 Rotterdam, d.v. Adrianus Kluit en Alida Wels
 11. (Hendrika, geb. 23-7-1889 en ovl. 27-12-1889 Enkhuizen)
 12. Luit van Veen, geb. 11-10-1890 Enkhuizen, winkelier; geh. 18-4-1918 Amsterdam Lucia Maria Mansvelders, geb. 1890 Tilburg, d.v. Theodorus Mansvelders en Jacoba van der Wegen
 13. Philip Hendrik van Veen, geb. 7-1-1892 Enkhuizen, ovl. 17-3-1964 Amsterdam, slachter; geh. 9-10-1913 Monnickendam Aaltje van Noord, geb. 2-5-1894 Oostzaan, d.v. Adriaan van Noord en Janke Hulzinga
 14. Anthonie Johannes van Veen, geb. 23-5-1893 Enkhuizen, manufacturierbediende; geh. 10-10-1917 Laren Baukje Lussenburg, geb. 6-8-1892 Enkhuizen, d.v. David Lussenburg en Baukje Kramer
 15. Hillegonda van Veen, geb. 20-1-1895 Enkhuizen; geh. 23-5-1918 Enkhuizen Gerhard Hovenkamp, geb. 1895 Dalen, onderwijzer, z.v. Geert Hovenkamp en Geertruida Kiers
 16. Dirk Hendrikus van Veen, geb. 7-2-1899 Enkhuizen, ovl. 26-8-1945 Enkhuizen, manufacturier; geh. 12-7-1923 Enkhuizen Trijntje Ellerbroek, geb. 1904 Zwaag, z.v. Jacob Ellerbroek en Geertje Koorn

Cornelia Kofman-Reuvers (1818-1878)
Cornelia and Eva Kofman, daughters of Jacob (1843-1911); his
only child with descendants was Catharina/ 'Keetje' (no photo yet)
Zwaan-Kofman family in 1898

Zwaan-Kofman family with grandchildren  in 1918
Kofman-Watering family in 1900; left to right (standing) Bertus Kofman, Catharina Kofman, Wiggertje Kofman, Aaltje Kofman, Cornelia Kofman, Elisabeth de Graaff-Kofman, Jan Willem de Graaff, Rijkent Kofman; (sitting) Fempje Kofman-Lub, Hein Kofman, Kee Kofman-Watering, Barendina Kofman-Hubbeling
Sisters Kofman (daughters of Hein), left to right: Aaltje, Elisabeth, Cornelia (standing), Catharina (sitting), Wiggertje
Hein (1853-1933) and Kee Kofman-Watering (1851-1931), with standing: Cornelia Kofman (1881-1958) and Kees Lokkerbol (1922-2011); sitting Wiggertje Lokkerbol-Kofman (1894-1982)
Luit Greiner (links) met zoon en knecht en paaskoe

28 October 2019

Improved Over de Linden genealogy


Over de Linden coat of arms,
by Cornelis (?); source DGG p. 163

[1] Jan Andriesz (Over Linde)
[2] daughters Jan Andriesz (Over Linde)
[3a] daughters Johannes Jansz Over de Linden
[3b] other children Andries Jansz Over de Linden
[4] other children Jan Johannesz Over de Linden
[5a] daughters Adrianus Jansz Over de Linden
[5b] children Cornelis Over de Linden
[5c] Trijntje, Wiggertje and Hein Kofman
[5d] Hendrik en Jacob Reuvers
[6] Bartholdus Over de Linden, Jacob Kofman and Neeltje Reuvers

Note: these are my working files and therefore contain notes that would not appear in a proper publication; also they may be edited continuously, so please come back later for a possible newer version.

= = = = = 

Abbreviations and terms most used in genealogies:

begr. - begraven - burial
BR - bevolkingsregister - population register (who-lives-where)
broer(s) - broether(s)
BS - burgerlijke stand - population register (birth-marriage-death)
d.v. - dochter van - daughter of
div. - diverse - various
en - and
geb. - geboren - born
ged. - gedoopt - baptised
geh.  - gehuwd - married
geref./ ref. - gereformeerd - reformed (religion)
gesch. - gescheiden - divorced
hertr. - hertrouwd - remarried
imp. - impost - tax registration (usually for burial, sometimes marriage)
knd. - kinderen - children
Luth. - Luthers - Lutherian (religion)
NA - notarial archives
NAE - ,, Enkhuizen
NAH - ,, Hoorn
Ned. Herv./ NH - Nederlands Hervormd - Dutch Reformed (religion)
neef, neven - male cousin(s)
nicht(en) - female cousin(s)
ongeh. - ongehuwd - not married
otr. - ondertrouw - deposition for marriage
ovl. - overleden - died
RK - Rooms Katholiek - Roman Catholic
tr. - trouw - marriage (will change this into 'geh.')
z.v. - zoon van - son of
zus(sen) - sister(s)

[1] Jan Andriesz (Over Lende)

zie overzicht


ondertrouwregister Gerecht Harlingen [2213/2418] boek 307: Den 24 julij 1745 (...) Jan Overlinde ende Janke Hansen beijde van Harlingen koomende weegens de bruijd Huge Gerrits met vertoninge van schriftelijk consent van wederzijdse alderen
trouwboek rf Harlingen Grote Kerk [1284/1550] boek 334, 1745: Jan Overdelende en Janke Hansen beijde van Harlingen geproclameerd den 25 juli en de 1 [en] 8 august. getrout de 15 [august.]
1746 NAE 1363 getuige in diverse akten (scans 98,101,103,104,107)
testament 25-5-1783 NA 1407 scan 222
registratie in Geref. lidmatenboek [dtb 21-50], 1749 zonder vermelding attest/ herkomst

(I) Jan Andriesz (over de Linden/ Overlinde/ Overlende/ Overdelende) (1718?-1794) [alias Jan "de Diender"?], geb. 1718/ 1719, [z.v. Andries OL en Harmke/ Harmijntje? zie verm. zus Lysbet Andries], [hij was getuige, 22 jaar en klerk in Leeuwarden; criminele sententies Hof van Friesland 27-4-1741; Vleer 1959 verwijst naar R.S. Roorda, "Nammen út earder tiid" ~ betreft [inv.nr. 1944] beklaagde: Jeltje Johannes, dienstmeid, afk. van De Knipe (nu: Nieuw Brongerga)], lidm. geref. 1749 met vrouw, zonder vermelding herkomst; begint boekhandel in 1764 aan de Nieuwe Westerstraat in Enkhuizen [bron?], won. Hoogstraat [1768-1782], ovl. Enkhuizen 10-1-1794 (Sijbrandsdijk, 78 j.o. ovl. aan sinking koorts 5 pm), begr. 15-1-1794; testament 25-5-1783 (als "Jan Over Lende") NA 1407 scan 218-222, klasse onder f.2000
geh. 15-8-1745 (otr. 24-7) Harlingen (als "Jan Overdelende/ Overlinde" en "Janke Hansen" beide won. Harlingen):
Janke/ Jantje Johannes/ Hanses (van der Woud) (1723-1791), ged. 26-3-1723 Dantumadeel, ovl. Enkhuizen 5-9-1791 (a.d. Sijbrandsdijk, 68 j.o., ovl. aan de koorts), begr. 10-10-1791 Westerkerk zuidkap 196, d.v. Hans Oenes en Trijntje Gerrits
kinderen (later: over de Linden, bij doopregistratie werd de familienaam niet gebruikt):
 1. (Andries, ged. 12-6-1746 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmes, ovl. tussen 1752 en 1759)
 2. Trijntje over de Linden, ged. 24-11-1747 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmens ==>> (II.a)
 3. (Harmanus, ged. 10-9-1749 get. Hendrikje Harmens en [deselve? Harmanus Andriesz] imp. ovl. 20-9-1749 Enkhuizen 'agter t stadhuijs' [dat is: Hoogstraat] prodeo)
 4. Harmijntje Jans, ged. 4-9-1750 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmens ==>> (II.b)
 5. Johannes over de Linden, ged. 15-12-1752 Enkhuizen, get. Antje Johannes ==>> (II.1)
 6. Margrietje over de Linden, ged. 20-7-1755 Enkhuizen, get. Antje Johannes ==>> (II.2)
 7. Barbertje, ged. 29-6-1757 Enkhuizen, get. Antje Johannes [imp. ovl. gezocht t/m dtb 4-84]
 8. Andries over de Linden, ged. 15-7-1759 Enkhuizen, get. Marijtje Stam ==>> (II.3)
 9. Gerrit, ged. 23-8-1761 Enkhuizen, get. Grietje Simons [imp. ovl. gezocht 105-13 t/m 16]
 10. Elisabeth, ged. 13-4-1764 Enkhuizen, get. Grietje Sijmens [v/a 105-33 t/m 39 imp. ovl. gezocht]
15 (jan. 1794, Enkhuizen - imp. ovl.): Jan over de Linden op de Sybrandsdijk
10 - 5 Prodeo {oud 78 jaar en weduwnaar gereform. aan een sinkingkoorts overleden

= = = GENERATIE 2

18-5-1768 NAE 1333 scan 139 getuige (15 jaar oud)
21-2-1783 testament NAE 1407 scan 46
(II.1) Johannes Jansz over de Linden (1752-1809), z.v. (I) Jan over de Linden en Jantje van der Woud, ged. Enkhuizen 18-12-1752, belijdenis als "Johanis over de Linden" 17-4-1772, boekhandelaar a.d. Venedie in Enkhuizen (Breedstraat in 1779), ovl. 15-5-1809 Enkhuizen, begr. 18-5 in Westerkerk (Midden 34) (nogmaals?) bel. 3 dagen voor ovl. op 12-5-1809;
geh. 15-9-1776 Enkhuizen (impost 24-8, fl.6:-, j.m. Hoogstraat/ j.d. Nieuwe Westerstraat); testament 21-2-1783 NA 1407 akte 1852 scan 44-46, klasse beneden f.2000 gegoed (ouders Johs. genoemd, maar niet met name), dan al 'boekverkoper'
Wilhelmina ter Beest/ ten Beest (1753-1805), ged. 2-5-1753 Enkhuizen, begr. 13-11-1805 prodeo (Nieuwe Westerstraat, ovl. aan krachtenverlies), (zus van Gerrit en Stijntje ter Beest) d.v. Gerrit ter Beest (geb. 1710 Dinxperlo, ovl. 3-3-1782 Enkhuizen, kwam naar Enkhuizen in 1739 van Zwolle) en Judina Geertruida Curtenius (van Amsterdam, geb. 7-4-1720 Hasselt, ovl. 28-10-1782 Enkhuizen; Curtenius was een familie van artsen en theologen. Ze was d.v. Nicolaas Curtensius en Wilhelmina van Beest.)
kinderen: NB eerste kind werd gedoopt 6 weken na huwelijk
 1. Jan over de Linden, ged. 27-11-1776 Enkhuizen get. Janke Johannesdr. ==>> (III.1.1)
 2. (Gerrit, ged. 13-10-1779 Enkhuizen, get. Judina Geertruijde Kurtenius, ovl. 3-11-1779 impost prodeo, Breedstraat)
 3. (Gerrit, ged. 15-12-1780 Enkhuizen, get. Judina Geertruijd Cortenius, ovl. 21-3-1781 Enkhuizen, Nieuwe Westerstraat impost 3:-)
 4. (ongedoopt kind? ovl. 19-2, begr. 23-2-1782 "beneden het jaar", Nieuwe Westerstraat, prodeo)
 5. Judina Geertruyd over de Linden, ged. 9-4-1783 Enkhuizen, get. Jantje Johannis ==>> (III.1.2)
 6. Trijntje over de Linden, ged. 1-10-1786 Enkhuizen get. Jantje van der Woud ==>> (III.1.3)
 7. Gerritje over de Linden, ged. 22-11-1789 Enkhuizen (get. Jantje van der Woudt) ==>> (III.1.4)
 8. (Stijntje, geb. 28-12-1792 Enkhuizen (ged. 30-12 get. Stijntje ter Beest), ovl. 13-1-1806 Enkhuizen, begr. Westerkerk, Noordkap 345)
 9. Johanna Wilhelmina over de Linden, geb. 7-4-1796 Enkhuizen (ged. 13-4 get. Stijntje ter Beest), was in rf weeshuis 30-1-1810 tot 30-8-1814 (ovl. niet gevonden) [in Buitengasthuis Amsterdam 1830? Johanna (...) Linden geb. Enkhuizen 31 jaar oud (Openarch. doch orig. niet gezien)]

- - - broers


(II.3) Andries Over de Linden (1759-1820), z.v. (I) Jan Over de Linden en Jantje van der Woud, ged. 15-7-1759 Enkhuizen, ovl. 25-4-1820 Enkhuizen (Oude Rietdijk [!? kan vergissing zijn], aangifte door diakenen), meester timmerman (1813)/ scheepstimmerman/ stadswerken, hij was prinsgezind in 1800 [bron?] en deed de poorterseed in 1811 [bron?];
geh. 12-5-1782 Enkhuizen, otr. 26-4 (j.m. Hoogstraat/ j.d. Sijbrandsdijk, impost 6:-)
Iefje Schols (1762-1820), ged. 1-8-1762 Enkhuizen, ovl. 13-2-1820 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk aangifte door diakenen), d.v. Pieter Schols en Trijntje Dirks. [aantekeningen Schols, zie onder]
Kinderen:
 1. Pieter Over de Linden, ged. 13-12-1782 Enkhuizen, get. Jikka Dirks ==>> (III.3.1)
 2. Jan Over de Linden, ged. 14-6-1785 Enkhuizen, get. Margrietje over de Linde ==>> (III.3.2)
 3. (Gerrit, ged. 25-11-1787 Enkhuizen, get. Harmpje Keetman, ovl. 28-1-1788, impost 2-2 f.3, "overleden aan stuipen", bij de Overtoom)
 4. Trijntje Over de Linden, ged. 29-5-1791 Enkhuizen, get. Dirkje Kuijper [geh. Cornelis Schols] ==>> (III.3.4)
 5. Antje Over de Linden, ged. 7-1-1795 Enkhuizen, get. Dirkje Kuijper (geb. 2-1) ==>> (III.3.5)
 6. Aafje Over de Linden, ged. 13-5-1798 Enkhuizen, get. Dirkje Kuyper ==>> (III.3.6)

= = = GENERATIE 31817, geb. Hendrik
(III.1.1) Jan Johannesz over de Linden, z.v. (II.1) Johannes over de Linden en Wilhelmina Ter Beest, geb. 27-11-1776 Enkhuizen, boekdrukker, -binder en handelaar, won. Venedie 304 (genoemd in aktes [B.S.?] 29-7-1826, 10-6-1827, 18-5-1828 en 30-6-1839 [bron?]), ovl. 16-1-1858 Enkhuizen [BR 1830 Venedij 259 boekdrukker protestants];
geh. 15-8-1802 Enkhuizen (otr. 31-7) (j.m./ j.d. Enkhuizen)
Johanna Blikkenhorst, ged. Enkhuizen 29-11-1776, ovl. 14-2-1849 Enkhuizen, d.v. Adrianus Hendriksz Blikkenhorst en Jantje Jacobus Cras
kinderen:
 1. Johannes over de Linden, geb. 30-9-1803 Enkhuizen (ged. 2-10 get. Hendrina Blikkenhorst) ==>> (IV.1.1.1)
 2. (Adrianus, geb. 25-2-1806 Enkhuizen (ged. 2-3 get. Magteldjen Blikkenhorst), begr. impost 10-10-1806 "Dijk")
 3. Adrianus over de Linden, geb. 3-9-1807 Enkhuizen (ged. 6-9 get. Hendrika Blikkenhorst) ==>> (IV.1.1.2)
 4. Jantje over de Linden, geb. 14-1-1811 Enkhuizen (ged. 1-2 op zelfde dag als neef Cornelis Jansz OdL) ==>> (IV.1.1.3)
 5. Willem over de Linden, geb. 27-3-1813 Enkhuizen ==>> (IV.1.1.4)
 6. (Willemina, geb. 28-7-1815 en ovl. 3-8-1816 Enkhuizen, Venedij)
 7. Hendrik over de Linden, geb. 5-10-1817 Enkhuizen (geen adres genoemd), timmermansknecht (1840), zonder beroep (1851), ongehuwd ovl. 29-6-1851 Enkhuizen

- - - neven


1833 Not. akte toestemming huwelijk Cornelis (huw.bijl.)
(III.3.2) Jan Over de Linden (1785-1835), z.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols (zie aantekeningen Schols), ged. 14-6-1785 Enkhuizen, ovl. 23-6-1835 aan boord van het schip "Euridice", scheepstimmerman in Enkhuizen (op korvet Nehalennia in 1806, lidm. kerk 11-7-1796), militair 1812; huwelijksconsent voor zoon 19-12-1832 notaris Beets te Alkmaar (aan boord wachtschip Kenau Hasselaar, Nieuwe Diep);
geh. 11-5-1806 Enkhuizen (otr. 26-4 j.m./ j.d.)
Anna Goemaat (1784-1874) (Antje/ Johanna, Goedmaat/ Goeimaat), ged. 27-8-1784 Enkhuizen, ovl. 26-11-1874 Enkhuizen (aang. Klaas en Hajo Last), winkelierster Breedstr. 381 (1806) [niet in BR 1830?/ BR 1840 religie Protestants Breedstraat 548 inwonend als huishoudster bij Rein Dirksz Jot 70 jaar oud geb. Maasdam (Koudum volgens BS ovl. 1846) koopman (schipper 1828, turfkoopman 1846)/ BR 1850-1860, 7-300 religie Afgescheiden, won. Breedestraat 381/ BR 1860-1880, 14-62 religie 'Christel. afgesch.' won. Breedestra. 381], later huishoudster, d.v. Cornelis Pietersz. Goemaat en Elena Roemers (zie genealogie Goemaat).
Jan O.L. did not practice religion, but A.G. was orthodox calvinist and changed to an even more orthodox sect at age 85 or 86.
Kinderen:
 1. Eefje, geb. 24-8 en ged. 20-9-1807 Leiden (N.H. Pieterskerk)
 2. Cornelis Over de Linden, geb. 11-1-1811 Enkhuizen (ged. 1-2 get. Neeltje van Sol, NB op dezelfde dag als nicht Jantje Jans OdL) ==>> (IV.3.2.2)
 3. (Helena, geb. 23-3-1812 Enkhuizen, ovl. 19-10-1812 Delft)


- - - broer/ zus


(III.3.6) Aafje Over de Linden (1798-1849), d.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, ged. 13-5-1798 Enkhuizen, werkster won. Sijbrandsdijk [nu Sijbrandsplein] (1818), buiten beroep won. Nieuwe Rietdijk (1820), handelaar in gebruikte goederen (1846), ovl. 4-2-1849 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk), lidm. 15-4-1817.
geh. (1) 27-5-1821 Enkhuizen (*1)
Hendrik Reuvers (1796-1845), geb./ ged. 20/ 29-1-1796 Enkhuizen ("spurius" d.w.z. buitenechtelijk), z.v. Cornelia Brouwer en onbekende vader, assistent van kaashandelaar/ arbeider 1839/ kaaskopersknecht 1841; get. bij huwelijk Trijntje Pieters Over de Linden in  1839), ovl. 15-2-1845 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk) (*2);
geh. (2) 20-12-1846 Enkhuizen
Koop Meijlof (1804-1875), geb. 1804 Blokzijl (doopsgezind), ovl. 27-2-1875 Enkhuizen, arbeider (1846, 1848), handelaar in gebruikte goederen (1849), z.v. Sijmon Meijlof (lidm. dg Enkh. 1806, komend uit Blokzijl) en Martje Broek, hertr. 5-8-1849 Enkhuizen Geertjen de Graaf, geb. ca. 1810, d.v. Cornelis de Graaf en Antje Bijkerk.
(*1) get. bij dit huwelijk (o.a.): Cornelia Brouwer, brg. moeder, en Jan over de Linden, neef vd bruid. Volgens trouwakte was Hendrik Reuvers een 'natuurlijke zoon' van Cornelia Brouwer (i.e. ze was ongeh.). De akte vermeldt ook de namen van twee kinderen van Aafje die werden aangenomen door Hendrik: Cornelia (geb. 1818) en Andries (geb. 1820)
(*2) Volgens de ovl. akte was Hendrik Reuvers "zoon van Hendrik Reuvers en Cornelia Brouwer, een echtpaar won. in Enkhuizen". Dit was een leugen, omdat bij de doop "spurius" werd vermeld en geen huwelijk van Hendrik Reuvers en Cornelia Brouwer is gevonden in Enkhuizen. Op 4-11-1797 trouwde Cornelia Brouwer met Cornelis Willemsz Bakker.
Kinderen (aangenomen bij huwelijk):
 1. Cornelia Reuvers ('Kee'), geb. 12-9-1818 Enkhuizen (NB deze familienaam al bij geb. aangifte door vroedvrouw, doch vader niet genoemd) Sijbrandsdijk ==>> (IV.3.6.1)
 2. Andries Reuvers, geb. 15-10-1820 Enkhuizen (NB deze familienaam al bij geb. aangifte door vroedvrouw, doch vader niet genoemd) Nieuwe Rietdijk ==>> (IV.3.6.2)

= = = GENERATIE 4


(IV.1.1.2) Adrianus over de Linden, z.v. (III.1.1) Jan over de Linden en Johanna Blikkenhorst, geb. 6-9-1807 Enkhuizen, ovl. 9-3-1870 Enkhuizen, timmerman/ timmermansknecht (1851) won. Torenstraat 147, Verlaat (1843), Breedstraat (1851), Katsteiger (1870), NB Hajo Last en Elisabeth Duijvensz namen huis over in 1876; [BR 1830 Venedij 259 timmerman]
geh. 18-5-1828 Enkhuizen
Petronella Heiman, geb. 25-3-1808 Enkhuizen, ovl. 14-3-1866 Enkhuizen, d.v. Bartholdus Heiman (1768-1847 scheepstimmerman) en Alida Touw a.k.a. Pouwer (1769-1849)
kinderen:
 1. Johanna over de Linden, geb. 23-10-1828 Enkhuizen ==>> (V.1.1.2.1)
 2. Bartholdus over de Linden, geb. 18-2-1834 Enkhuizen ==>> (V.1.1.2.2)
 3. Jantje over de Linden, geb. 8-8-1837 Enkhuizen ==>> (V.1.1.2.3)
 4. (Willem, geb. en ovl. 22-6-1840 Enkhuizen)
 5. Hendrika over de Linden, geb. 18-12-1843 Enkhuizen ==>> (V.1.1.2.5)

- - - achterneven1843 onder geboorte akte Anton Jan

(IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden I, z.v. (III.3.2) Jan Over de Linden en Anna Goemaat, geb. 11-1-1811 Enkhuizen, ovl. 22-2-1874 Den Helder, scheepstimmerman/ opzichter bij de Koninklijke Marine in Den Helder;
geh. (1) 2-1-1833 Amsterdam [NB beide testament 6-8-1856 notaris Schoon, Den Helder/ koop huis Kerkgracht Den Helder 22-3-1860 not. Bok ~ alleen vermeldingen in repertorium gezien]
Trijntje Johanna Visser, geb. 21-3-1804 Den Helder, vroedvrouw, ovl. 31-12-1861, wed. George Pieter Maij, d.v. Dooije Visser en Hermina de Wilde. (zie aantekeningen Visser-Maij)
geh. (2) 14-5-1863 Den Helder (brg. Ned. Herv./ bruid RK) [beide testament 8-6-1866 not. Bok ~ alleen vermeldingen in repertorium gezien]
Geertruida Van der Burg, geb. 25-8-1833 Den Haag, d.v. Hendrik van der Burg en Johanna van Meel, wed. Nicolaas Nieuwenhout en hertr. 25-5-1883 Den Helder Christiaan de Groot Viertelhauzen, hotelhouder Spoorstraat (RK), wedr. Jansje Buwalda, z.v. Christiaan de Groot Viertelhauzen en Anna Dorothea Weimar. [GvdB en CdGV vertrokken 30-3-1886 naar Amsterdam]
Stiefkinderen uit (1):
 1. Hermina Doijetta Maij, geb. 23-1-1820 Amsterdam ==>> (parenteel Visser-Maij)
 2. Alberdina Cornelia Maij, geb. 1824 of 1825 Amsterdam ==>> (parenteel Visser-Maij)
 3. Georg Floris Pieter Maij, geb. 1829 Amsterdam, ovl. 29-12-1851 Den Helder (aang. Cornelis over de Linden), schoenmaker, ongehuwd
Kinderen uit (1):
 1. Cornelis Over de Linden II, geb. 5-10-1833 Amsterdam ==> (V.3.2.2.1)
 2. (Antoon Cornelis, geb. 18-1-1836 en ovl. 22-2-1836 Den Helder)
 3. Leendert Floris Over de Linden, geb. 17-3-1837 Den Helder ==>> (V.3.2.2.3)
 4. Floris Jan over de Linden, geb. 26-10-1838 Den Helder, ovl. 2-2-1885 Amsterdam; bev. register: "naar Amerika vertrokken" met stempel 1-12-1869 "krachtens besluit 9 junij ll, " (Staatsblad No. 70.); patientenregister Buitengasthuis, Amsterdam 1883, 1884
 5. Hendrika Over de Linden, geb. 2-3-1841 Den Helder ==>> (V.3.2.2.4)
 6. Anton Jan Over de Linden, geb. 4-2-1843 Den Helder ==>> (V.3.2.2.5)
 7. Anna Over de Linden, geb. 23-11-1845 Den Helder ==>> (V.3.2.2.6)

- - - neef/ nicht


(IV.3.6.1) Cornelia/ Kee Reuvers (1818-1878), d.v. (III.3.6) Aafje Over de Linden en Hendrik Reuvers, geb. 12-9-1818 Enkhuizen (Sijbrandsdijk, d.v. Aafje over de Linden, werkster, aang. door vroedvrouw), aangen. als kind door Hendrik Reuvers bij haar moeders huwelijk 27-5-1821, ovl. 3-3-1878 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk); bev. reg. 1850: Nieuwe Rietdijk 288 (Ned. Herv.) [4-236].
geh. 5-8-1838 Enkhuizen (*)
Rijkent Kofman (1820-1861), geb. 2-6-1820 Enkhuizen, ovl. 19-6-1861 Enkhuizen, arbeider (1844, 1848), timmerman/ uitdrager (1851), z.v. Jacob Kofman en Trijntje Frankfort
(*) Getuigen bij het huwelijk (toestemming gevend): Jacob Kofman, 49 jr., vader brg., Trijntje Frankfort, 48 jr., moeder brg., Hendrik Reuvers, 42 jr., vader bruid, en Aafje over de Linden, 39 jr., moeder bruid. Huwelijksakte vermeldt: De bruid, wiens vader bij geb. niet vermeld was, werd aangenomen door Hendrik Reuvers bij het huwelijk van haar moeder. Het gezin woonde eerst op de Rietdijk, later op de Vischmarkt (BR 11, fol. 23).
Kinderen:
 1. Trijntje Kofman, geb. 8-3-1839 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.1)
 2. (Aafje, 14-9-1841 [aang. o.a. Wouter Last] en ovl. 3-8-1851 Enkhuizen "Oude Rietdijk" aang. Andries Reuvers)
 3. Jacob Kofman, geb. 1-10-1843 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.2)
 4. (Wiggertje, geb. 17-8-1846 en ovl. 14-4-1848 Enkhuizen)
 5. Wiggertje Kofman, geb. 27-5-1849 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.4)
 6. Hendrik ("Hein") Kofman, geb. 11-2-1853 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.5)
 7. (Aafje, geb. 5-5-1858 en ovl. 20-7-1858 Enkhuizen)

Cornelia Kofman-Reuvers; met kleindochter Cornelia en Teetje Zwaan (?)

- - - zus/broer


Andries Reuvers, Koop Meiloff en
Rijkent Kofman bij geb. aang. Aafje
Reuvers 1848, alle won. Nwe. Rietdijk
(IV.3.6.2) Andries Reuvers (1820-1857), z.v. (III.3.6) Aafje Over de Linden en Hendrik Reuvers, geb. Enkhuizen 15-10-1820, ovl. 2-6-1857 Hillegom, timmerman Nieuwe Rietdijk (1844, 1847, 1848)/ Oude Rietdijk (1851); bev. reg. 1850 Vijzelstraat 25 [Ned. Herv.] vertrokken 20-2-1856 gem. Haarlemmermeer; terug na ovl. vader 1858 won. Wegje [4-365];
geh. 12-11-1843 Enkhuizen (A. Reuvers nam kind aan)
Sybergjen/ Siebregtje/ Sijbrigjen Schanstra (1815-1870), geb. 10-12-1815 Lemsterland, ovl. 24-1-1870 Enkhuizen (Vischmarkt), d.v. Jacob Annes Schanstra en Leentje Pieters van der Goot
Kinderen:
 1. Hendrik Reuvers, geb. 8-2-1843 Enkhuizen (Visschersdijk, als "Hendrik Schanstra", vader niet genoemd, aang. door Andries en Hendrik Reuvers) ==>> (V.3.6.2.1)
 2. Neeltje Reuvers, geb. 16-12-1844 Enkhuizen ==>>(V.3.6.2.2)
 3. Jacob Reuvers, geb. 21-3-1847 Enkhuizen [aang. o.a. Wouter Last] ==>> (V.3.6.2.3)
 4. Aafje Reuvers, geb. 28-11-1848 Enkhuizen, ovl 16-2-1867 Enkhuizen
 5. (Cornelia, geb. 29-9-1851 en ovl. 18-10-1853 Enkhuizen)
 6. (Andries, geb. 25-12-1856 Hillegom en ovl. 6-5-1863 Enkhuizen)


= = = = = = = = = = = = = = =

Aantekeningen Schols26-2-1765 testament
(I) Pieter Jansz. Schols/ Schol/ Scholts, (ged. 10-6-1738 Hoorn), begr. 21-11-1770 Enkhuizen Westerkerk middenkap graf 469, (z.v. Jan Remmentsz. Schol en Trijntje Pieters Vroom), lidmaat door belijdenis en volwassenen doop 24-2-1764 geref. Enkhuizen;
otr. 5-5-1759 (impost 6:-:-, tr. 20-5) Enkhuizen (jm Zijberensdijk/ jd Overtoom "Het huwelijk werd gesloten door Sas Proppenent" in de kerk, stiefvader bruid: Jan Jacobsz; moeder bruidegom Tetjen Pieters) (NB Jeske Dirks was zus van Trijntje en tr. 26-7-1760 E. Jan Corn. Keetman)
Trijntje Dirks, begr. 19-5-1774 Enkhuizen Westerkerk middenkap graf 469, d.v. Dirk (ovl voor 1760; zie otr. Ieske Dirks) en NN [Harmpje?] (ovl. na 1765) [testament 26-2-1765 NAE 1332-84].
Kinderen:
 1. (Cornelis, ged. 5-3-1760 Enkhuizen, get. Jeske Dirks; ovl. 1762)
 2. (Harmpje, ged. 9-8-1761 Enkhuizen, get. Jeske Dirks; ovl. 1762))
 3. (C. of H.: begr. 6-4-1762 Westerkerk middenkap 469)
 4. (C. of H.: begr. 11-5-1762 Westerkerk middenkap 469)
 5. Iefje Schols, ged. 1-8-1762 Enkhuizen, get. IJske Dirks; tr. 1782 Andries over de Linden ==>> (bekend)
 6. Harmpje, ged. 17-3-1765 Enkhuizen, get. Ieske Dirks
 7. Cornelis Schols, ged. 26-8-1766 Enkhuizen, get. Jeske Dirks ==>> (II) 
 8. Dirkje, ged. 4-12-1767 Enkhuizen, get. Jeske Dirks
 9. Arent, ged. 10-2-1769 Enkhuizen, get. Jeske Dirks 
 10. (kind begr. 4-10-1769 Westerkerk middenkap 469)
 11. (kind begr. 21-11-1769 Westerkerk middenkap 469)

(II) Cornelis Schols, ged. 26-8-1766 Enkhuizen, broodbakker;
tr. 31-8-1788 Enkhuizen (jm Nieuwemarkt/ jd Nwe Westerstraat)  
Dirkje Kuijper,
Kinderen:
 1. (Pieter, ged. 19-11-1789 Enkh. get. Iefje Schols)
 2. (Gerrit, ged. 3-6-1792 Enkh. get. Saartje Meinders, ovl. 29-10-1795 aan sinking koorts, begr. 29-10 - adres "op de Vrijdom" impost 3:-:-)
 3. Pieter Schols, ged. 19-5-1803 Enkh. get. Saartje Meinders, ovl. 2-3-1829 Enkhuizen; smidsknecht; tr. 23-3-1828 Enkhuizen Neeltje Pieters Brouwer, geb. Enkhuizen, dienstbode, d.v. Pieter Danielsz en Trijntje Jans (dochter Dirkje, geb. 1829, ovl. 1831)