08 December 2019

1741 ~ Jan Overlende, clerq vd procureur generaal


for context (1746 and 1783) and more examples of 1746 autograph, see earlier post

Source Tresoar archives 14, inv.nr. 1944 Criminele Sententies Hof van Friesland 27-4-1741 case dossier "Jeltje Johannes" [translation may follow later]:

Jan Overlende clerq van de procureur generaal deser landschappen oud 21 jaren [geciteerd geedight en gevraeght] verklaarde dat hij getuige op saterdag den 21 jan: 1741 op order van de procureur generaal in geselschap [van] Albertus Sprenger* en Fredrich Zwets voor tegenwoordig als gardenier wonende bij den heer ontvanger generaal Andringa tot Sweins, is gegaan na de plaats van Johannes Wetzens, leggende omtrent Ro??ille om te sien of sij aldaar een nieuwgeboren kint konden vinden dat op 't Hornleger begrawen was, dat sij doen op de Zingel aan 't eende van de gragt op de kant van de wal in een gat dat vol water was, een klein kint hebben gevonden, 't gene aan mij procureur generaal tot Franequer hebben gebragt. [persisteerde nae praelectie actum] 24 jan: 1741
[w.g] J O Lende

Aldus geinformeert bij mij procureur generaal
deser landschappen actum ut supra
J. v. Beucker**

* otr. 27-5, tr. 12-6-1740 Leeuwarden Gertje Faber (beide won. L) => Jeltje, dp 1742 L; Julius, dp 1744 L
** Johannes Johannes van Beucker, geb. 22-11-1680 L, ovl. 1-6-1742 L begr. Witmarsum; geh. 30-4-1713 Menaldum (beide won L) Margriet Matthias van Vierssen (1684-1728) => Johan Arnold van Beucker (1716-1781); geh. 28-1-1742 L Johanna Geertruyd van Beucker (1719-1784)

= = =

Jan Overlinde clercq van de heere procureur gnl deser landschappe, wonaghtigh binnen Leeuwarden, oud in 't 22ste jaer, geciteerd geedight ende gevraeght als vooren verclaerde op alle gebilletteerde [artikelen] sigh dien te neffens te gedragen, tot de praep: informi in pos: wet no. 7 overgeleght verbleef daer nae voorlesinge als de opreghte waerheijt sijnde nogh bij, met recognitie van sijn hand daer onder staende, konde van de interrogaten anders niet seggen als alleen, dat terwijl het water uijt het gat gehoosd wierde, alwaer het kint in was, een vreemd mans persoon bij haer was gekomen, die geseght wierde daer dighte bij te wonen welke vroegh wat de getuijge cum soc: daer soghten, dogh was op die vraegh niets geantwoort waer mede sloot en persisteerde nae praelectie actum ut supra
[w.g. J O Lende]

= = =

Note on JO's birth year.

According to these 1741 accounts, he would have been born ca. between march 1719 and January 1720.

However, when he died in January 1794 he was thought to be 78 years old, which would mean he was born between Jan. 1715 and Jan. 1716.

The 1741 source is more probably the accurate one.

===== to be discussed later

No comments:

Post a Comment