28 October 2019

Improved Over de Linden genealogy


Over de Linden coat of arms,
by Cornelis (?); source DGG p. 163

[1] Jan Andriesz (Over Linde)
[2] daughters Jan Andriesz (Over Linde)
[3a] daughters Johannes Jansz Over de Linden
[3b] other children Andries Jansz Over de Linden
[4] other children Jan Johannesz Over de Linden
[5a] daughters Adrianus Jansz Over de Linden
[5b] children Cornelis Over de Linden
[5c] Trijntje, Wiggertje and Hein Kofman
[5d] Hendrik en Jacob Reuvers
[6] Bartholdus Over de Linden, Jacob Kofman and Neeltje Reuvers

Note: these are my working files and therefore contain notes that would not appear in a proper publication; also they may be edited continuously, so please come back later for a possible newer version.

= = = = = 

Abbreviations and terms most used in genealogies:

begr. - begraven - burial
BR - bevolkingsregister - population register (who-lives-where)
broer(s) - broether(s)
BS - burgerlijke stand - population register (birth-marriage-death)
d.v. - dochter van - daughter of
div. - diverse - various
en - and
geb. - geboren - born
ged. - gedoopt - baptised
geh.  - gehuwd - married
geref./ ref. - gereformeerd - reformed (religion)
gesch. - gescheiden - divorced
hertr. - hertrouwd - remarried
imp. - impost - tax registration (usually for burial, sometimes marriage)
knd. - kinderen - children
Luth. - Luthers - Lutherian (religion)
NA - notarial archives
NAE - ,, Enkhuizen
NAH - ,, Hoorn
Ned. Herv./ NH - Nederlands Hervormd - Dutch Reformed (religion)
neef, neven - male cousin(s)
nicht(en) - female cousin(s)
ongeh. - ongehuwd - not married
otr. - ondertrouw - deposition for marriage
ovl. - overleden - died
RK - Rooms Katholiek - Roman Catholic
tr. - trouw - marriage (will change this into 'geh.')
z.v. - zoon van - son of
zus(sen) - sister(s)

[1] Jan Andriesz (Over Lende)

zie overzicht


ondertrouwregister Gerecht Harlingen [2213/2418] boek 307: Den 24 julij 1745 (...) Jan Overlinde ende Janke Hansen beijde van Harlingen koomende weegens de bruijd Huge Gerrits met vertoninge van schriftelijk consent van wederzijdse alderen
trouwboek rf Harlingen Grote Kerk [1284/1550] boek 334, 1745: Jan Overdelende en Janke Hansen beijde van Harlingen geproclameerd den 25 juli en de 1 [en] 8 august. getrout de 15 [august.]
1746 NAE 1363 getuige in diverse akten (scans 98,101,103,104,107)
testament 25-5-1783 NA 1407 scan 222
registratie in Geref. lidmatenboek [dtb 21-50], 1749 zonder vermelding attest/ herkomst

(I) Jan Andriesz (over de Linden/ Overlinde/ Overlende/ Overdelende) (1718?-1794) [alias Jan "de Diender"?], geb. 1718/ 1719, [z.v. Andries OL en Harmke/ Harmijntje? zie verm. zus Lysbet Andries], [hij was getuige, 22 jaar en klerk in Leeuwarden; criminele sententies Hof van Friesland 27-4-1741; Vleer 1959 verwijst naar R.S. Roorda, "Nammen út earder tiid" ~ betreft [inv.nr. 1944] beklaagde: Jeltje Johannes, dienstmeid, afk. van De Knipe (nu: Nieuw Brongerga)], lidm. geref. 1749 met vrouw, zonder vermelding herkomst; begint boekhandel in 1764 aan de Nieuwe Westerstraat in Enkhuizen [bron?], won. Hoogstraat [1768-1782], ovl. Enkhuizen 10-1-1794 (Sijbrandsdijk, 78 j.o. ovl. aan sinking koorts 5 pm), begr. 15-1-1794; testament 25-5-1783 (als "Jan Over Lende") NA 1407 scan 218-222, klasse onder f.2000
geh. 15-8-1745 (otr. 24-7) Harlingen (als "Jan Overdelende/ Overlinde" en "Janke Hansen" beide won. Harlingen):
Janke/ Jantje Johannes/ Hanses (van der Woud) (1723-1791), ged. 26-3-1723 Dantumadeel, ovl. Enkhuizen 5-9-1791 (a.d. Sijbrandsdijk, 68 j.o., ovl. aan de koorts), begr. 10-10-1791 Westerkerk zuidkap 196, d.v. Hans Oenes en Trijntje Gerrits
kinderen (later: over de Linden, bij doopregistratie werd de familienaam niet gebruikt):
 1. (Andries, ged. 12-6-1746 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmes, ovl. tussen 1752 en 1759)
 2. Trijntje over de Linden, ged. 24-11-1747 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmens ==>> (II.a)
 3. (Harmanus, ged. 10-9-1749 get. Hendrikje Harmens en [deselve? Harmanus Andriesz] imp. ovl. 20-9-1749 Enkhuizen 'agter t stadhuijs' [dat is: Hoogstraat] prodeo)
 4. Harmijntje Jans, ged. 4-9-1750 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmens ==>> (II.b)
 5. Johannes over de Linden, ged. 15-12-1752 Enkhuizen, get. Antje Johannes ==>> (II.1)
 6. Margrietje over de Linden, ged. 20-7-1755 Enkhuizen, get. Antje Johannes ==>> (II.2)
 7. Barbertje, ged. 29-6-1757 Enkhuizen, get. Antje Johannes [imp. ovl. gezocht t/m dtb 4-84]
 8. Andries over de Linden, ged. 15-7-1759 Enkhuizen, get. Marijtje Stam ==>> (II.3)
 9. Gerrit, ged. 23-8-1761 Enkhuizen, get. Grietje Simons [imp. ovl. gezocht 105-13 t/m 16]
 10. Elisabeth, ged. 13-4-1764 Enkhuizen, get. Grietje Sijmens [v/a 105-33 t/m 39 imp. ovl. gezocht]
15 (jan. 1794, Enkhuizen - imp. ovl.): Jan over de Linden op de Sybrandsdijk
10 - 5 Prodeo {oud 78 jaar en weduwnaar gereform. aan een sinkingkoorts overleden

= = = GENERATIE 2

18-5-1768 NAE 1333 scan 139 getuige (15 jaar oud)
21-2-1783 testament NAE 1407 scan 46
(II.1) Johannes Jansz over de Linden (1752-1809), z.v. (I) Jan over de Linden en Jantje van der Woud, ged. Enkhuizen 18-12-1752, belijdenis als "Johanis over de Linden" 17-4-1772, boekhandelaar a.d. Venedie in Enkhuizen (Breedstraat in 1779), ovl. 15-5-1809 Enkhuizen, begr. 18-5 in Westerkerk (Midden 34) (nogmaals?) bel. 3 dagen voor ovl. op 12-5-1809;
geh. 15-9-1776 Enkhuizen (impost 24-8, fl.6:-, j.m. Hoogstraat/ j.d. Nieuwe Westerstraat); testament 21-2-1783 NA 1407 akte 1852 scan 44-46, klasse beneden f.2000 gegoed (ouders Johs. genoemd, maar niet met name), dan al 'boekverkoper'
Wilhelmina ter Beest/ ten Beest (1753-1805), ged. 2-5-1753 Enkhuizen, begr. 13-11-1805 prodeo (Nieuwe Westerstraat, ovl. aan krachtenverlies), (zus van Gerrit en Stijntje ter Beest) d.v. Gerrit ter Beest (geb. 1710 Dinxperlo, ovl. 3-3-1782 Enkhuizen, kwam naar Enkhuizen in 1739 van Zwolle) en Judina Geertruida Curtenius (van Amsterdam, geb. 7-4-1720 Hasselt, ovl. 28-10-1782 Enkhuizen; Curtenius was een familie van artsen en theologen. Ze was d.v. Nicolaas Curtensius en Wilhelmina van Beest.)
kinderen: NB eerste kind werd gedoopt 6 weken na huwelijk
 1. Jan over de Linden, ged. 27-11-1776 Enkhuizen get. Janke Johannesdr. ==>> (III.1.1)
 2. (Gerrit, ged. 13-10-1779 Enkhuizen, get. Judina Geertruijde Kurtenius, ovl. 3-11-1779 impost prodeo, Breedstraat)
 3. (Gerrit, ged. 15-12-1780 Enkhuizen, get. Judina Geertruijd Cortenius, ovl. 21-3-1781 Enkhuizen, Nieuwe Westerstraat impost 3:-)
 4. (ongedoopt kind? ovl. 19-2, begr. 23-2-1782 "beneden het jaar", Nieuwe Westerstraat, prodeo)
 5. Judina Geertruyd over de Linden, ged. 9-4-1783 Enkhuizen, get. Jantje Johannis ==>> (III.1.2)
 6. Trijntje over de Linden, ged. 1-10-1786 Enkhuizen get. Jantje van der Woud ==>> (III.1.3)
 7. Gerritje over de Linden, ged. 22-11-1789 Enkhuizen (get. Jantje van der Woudt) ==>> (III.1.4)
 8. (Stijntje, geb. 28-12-1792 Enkhuizen (ged. 30-12 get. Stijntje ter Beest), ovl. 13-1-1806 Enkhuizen, begr. Westerkerk, Noordkap 345)
 9. Johanna Wilhelmina over de Linden, geb. 7-4-1796 Enkhuizen (ged. 13-4 get. Stijntje ter Beest), was in rf weeshuis 30-1-1810 tot 30-8-1814 (ovl. niet gevonden) [in Buitengasthuis Amsterdam 1830? Johanna (...) Linden geb. Enkhuizen 31 jaar oud (Openarch. doch orig. niet gezien)]

- - - broers


(II.3) Andries Over de Linden (1759-1820), z.v. (I) Jan Over de Linden en Jantje van der Woud, ged. 15-7-1759 Enkhuizen, ovl. 25-4-1820 Enkhuizen (Oude Rietdijk [!? kan vergissing zijn], aangifte door diakenen), meester timmerman (1813)/ scheepstimmerman/ stadswerken, hij was prinsgezind in 1800 [bron?] en deed de poorterseed in 1811 [bron?];
geh. 12-5-1782 Enkhuizen, otr. 26-4 (j.m. Hoogstraat/ j.d. Sijbrandsdijk, impost 6:-)
Iefje Schols (1762-1820), ged. 1-8-1762 Enkhuizen, ovl. 13-2-1820 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk aangifte door diakenen), d.v. Pieter Schols en Trijntje Dirks. [aantekeningen Schols, zie onder]
Kinderen:
 1. Pieter Over de Linden, ged. 13-12-1782 Enkhuizen, get. Jikka Dirks ==>> (III.3.1)
 2. Jan Over de Linden, ged. 14-6-1785 Enkhuizen, get. Margrietje over de Linde ==>> (III.3.2)
 3. (Gerrit, ged. 25-11-1787 Enkhuizen, get. Harmpje Keetman, ovl. 28-1-1788, impost 2-2 f.3, "overleden aan stuipen", bij de Overtoom)
 4. Trijntje Over de Linden, ged. 29-5-1791 Enkhuizen, get. Dirkje Kuijper [geh. Cornelis Schols] ==>> (III.3.4)
 5. Antje Over de Linden, ged. 7-1-1795 Enkhuizen, get. Dirkje Kuijper (geb. 2-1) ==>> (III.3.5)
 6. Aafje Over de Linden, ged. 13-5-1798 Enkhuizen, get. Dirkje Kuyper ==>> (III.3.6)

= = = GENERATIE 31817, geb. Hendrik
(III.1.1) Jan Johannesz over de Linden, z.v. (II.1) Johannes over de Linden en Wilhelmina Ter Beest, geb. 27-11-1776 Enkhuizen, boekdrukker, -binder en handelaar, won. Venedie 304 (genoemd in aktes [B.S.?] 29-7-1826, 10-6-1827, 18-5-1828 en 30-6-1839 [bron?]), ovl. 16-1-1858 Enkhuizen [BR 1830 Venedij 259 boekdrukker protestants];
geh. 15-8-1802 Enkhuizen (otr. 31-7) (j.m./ j.d. Enkhuizen)
Johanna Blikkenhorst, ged. Enkhuizen 29-11-1776, ovl. 14-2-1849 Enkhuizen, d.v. Adrianus Hendriksz Blikkenhorst en Jantje Jacobus Cras
kinderen:
 1. Johannes over de Linden, geb. 30-9-1803 Enkhuizen (ged. 2-10 get. Hendrina Blikkenhorst) ==>> (IV.1.1.1)
 2. (Adrianus, geb. 25-2-1806 Enkhuizen (ged. 2-3 get. Magteldjen Blikkenhorst), begr. impost 10-10-1806 "Dijk")
 3. Adrianus over de Linden, geb. 3-9-1807 Enkhuizen (ged. 6-9 get. Hendrika Blikkenhorst) ==>> (IV.1.1.2)
 4. Jantje over de Linden, geb. 14-1-1811 Enkhuizen (ged. 1-2 op zelfde dag als neef Cornelis Jansz OdL) ==>> (IV.1.1.3)
 5. Willem over de Linden, geb. 27-3-1813 Enkhuizen ==>> (IV.1.1.4)
 6. (Willemina, geb. 28-7-1815 en ovl. 3-8-1816 Enkhuizen, Venedij)
 7. Hendrik over de Linden, geb. 5-10-1817 Enkhuizen (geen adres genoemd), timmermansknecht (1840), zonder beroep (1851), ongehuwd ovl. 29-6-1851 Enkhuizen

- - - neven


1833 Not. akte toestemming huwelijk Cornelis (huw.bijl.)
(III.3.2) Jan Over de Linden (1785-1835), z.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols (zie aantekeningen Schols), ged. 14-6-1785 Enkhuizen, ovl. 23-6-1835 aan boord van het schip "Euridice", scheepstimmerman in Enkhuizen (op korvet Nehalennia in 1806, lidm. kerk 11-7-1796), militair 1812; huwelijksconsent voor zoon 19-12-1832 notaris Beets te Alkmaar (aan boord wachtschip Kenau Hasselaar, Nieuwe Diep);
geh. 11-5-1806 Enkhuizen (otr. 26-4 j.m./ j.d.)
Anna Goemaat (1784-1874) (Antje/ Johanna, Goedmaat/ Goeimaat), ged. 27-8-1784 Enkhuizen, ovl. 26-11-1874 Enkhuizen (aang. Klaas en Hajo Last), winkelierster Breedstr. 381 (1806) [niet in BR 1830?/ BR 1840 religie Protestants Breedstraat 548 inwonend als huishoudster bij Rein Dirksz Jot 70 jaar oud geb. Maasdam (Koudum volgens BS ovl. 1846) koopman (schipper 1828, turfkoopman 1846)/ BR 1850-1860, 7-300 religie Afgescheiden, won. Breedestraat 381/ BR 1860-1880, 14-62 religie 'Christel. afgesch.' won. Breedestra. 381], later huishoudster, d.v. Cornelis Pietersz. Goemaat en Elena Roemers (zie genealogie Goemaat).
Jan O.L. did not practice religion, but A.G. was orthodox calvinist and changed to an even more orthodox sect at age 85 or 86.
Kinderen:
 1. Eefje, geb. 24-8 en ged. 20-9-1807 Leiden (N.H. Pieterskerk)
 2. Cornelis Over de Linden, geb. 11-1-1811 Enkhuizen (ged. 1-2 get. Neeltje van Sol, NB op dezelfde dag als nicht Jantje Jans OdL) ==>> (IV.3.2.2)
 3. (Helena, geb. 23-3-1812 Enkhuizen, ovl. 19-10-1812 Delft)


- - - broer/ zus


(III.3.6) Aafje Over de Linden (1798-1849), d.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, ged. 13-5-1798 Enkhuizen, werkster won. Sijbrandsdijk [nu Sijbrandsplein] (1818), buiten beroep won. Nieuwe Rietdijk (1820), handelaar in gebruikte goederen (1846), ovl. 4-2-1849 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk), lidm. 15-4-1817.
geh. (1) 27-5-1821 Enkhuizen (*1)
Hendrik Reuvers (1796-1845), geb./ ged. 20/ 29-1-1796 Enkhuizen ("spurius" d.w.z. buitenechtelijk), z.v. Cornelia Brouwer en onbekende vader, assistent van kaashandelaar/ arbeider 1839/ kaaskopersknecht 1841; get. bij huwelijk Trijntje Pieters Over de Linden in  1839), ovl. 15-2-1845 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk) (*2);
geh. (2) 20-12-1846 Enkhuizen
Koop Meijlof (1804-1875), geb. 1804 Blokzijl (doopsgezind), ovl. 27-2-1875 Enkhuizen, arbeider (1846, 1848), handelaar in gebruikte goederen (1849), z.v. Sijmon Meijlof (lidm. dg Enkh. 1806, komend uit Blokzijl) en Martje Broek, hertr. 5-8-1849 Enkhuizen Geertjen de Graaf, geb. ca. 1810, d.v. Cornelis de Graaf en Antje Bijkerk.
(*1) get. bij dit huwelijk (o.a.): Cornelia Brouwer, brg. moeder, en Jan over de Linden, neef vd bruid. Volgens trouwakte was Hendrik Reuvers een 'natuurlijke zoon' van Cornelia Brouwer (i.e. ze was ongeh.). De akte vermeldt ook de namen van twee kinderen van Aafje die werden aangenomen door Hendrik: Cornelia (geb. 1818) en Andries (geb. 1820)
(*2) Volgens de ovl. akte was Hendrik Reuvers "zoon van Hendrik Reuvers en Cornelia Brouwer, een echtpaar won. in Enkhuizen". Dit was een leugen, omdat bij de doop "spurius" werd vermeld en geen huwelijk van Hendrik Reuvers en Cornelia Brouwer is gevonden in Enkhuizen. Op 4-11-1797 trouwde Cornelia Brouwer met Cornelis Willemsz Bakker.
Kinderen (aangenomen bij huwelijk):
 1. Cornelia Reuvers ('Kee'), geb. 12-9-1818 Enkhuizen (NB deze familienaam al bij geb. aangifte door vroedvrouw, doch vader niet genoemd) Sijbrandsdijk ==>> (IV.3.6.1)
 2. Andries Reuvers, geb. 15-10-1820 Enkhuizen (NB deze familienaam al bij geb. aangifte door vroedvrouw, doch vader niet genoemd) Nieuwe Rietdijk ==>> (IV.3.6.2)

= = = GENERATIE 4


(IV.1.1.2) Adrianus over de Linden, z.v. (III.1.1) Jan over de Linden en Johanna Blikkenhorst, geb. 6-9-1807 Enkhuizen, ovl. 9-3-1870 Enkhuizen, timmerman/ timmermansknecht (1851) won. Torenstraat 147, Verlaat (1843), Breedstraat (1851), Katsteiger (1870), NB Hajo Last en Elisabeth Duijvensz namen huis over in 1876; [BR 1830 Venedij 259 timmerman]
geh. 18-5-1828 Enkhuizen
Petronella Heiman, geb. 25-3-1808 Enkhuizen, ovl. 14-3-1866 Enkhuizen, d.v. Bartholdus Heiman (1768-1847 scheepstimmerman) en Alida Touw a.k.a. Pouwer (1769-1849)
kinderen:
 1. Johanna over de Linden, geb. 23-10-1828 Enkhuizen ==>> (V.1.1.2.1)
 2. Bartholdus over de Linden, geb. 18-2-1834 Enkhuizen ==>> (V.1.1.2.2)
 3. Jantje over de Linden, geb. 8-8-1837 Enkhuizen ==>> (V.1.1.2.3)
 4. (Willem, geb. en ovl. 22-6-1840 Enkhuizen)
 5. Hendrika over de Linden, geb. 18-12-1843 Enkhuizen ==>> (V.1.1.2.5)

- - - achterneven1843 onder geboorte akte Anton Jan

(IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden I, z.v. (III.3.2) Jan Over de Linden en Anna Goemaat, geb. 11-1-1811 Enkhuizen, ovl. 22-2-1874 Den Helder, scheepstimmerman/ opzichter bij de Koninklijke Marine in Den Helder;
geh. (1) 2-1-1833 Amsterdam [NB beide testament 6-8-1856 notaris Schoon, Den Helder/ koop huis Kerkgracht Den Helder 22-3-1860 not. Bok ~ alleen vermeldingen in repertorium gezien]
Trijntje Johanna Visser, geb. 21-3-1804 Den Helder, vroedvrouw, ovl. 31-12-1861, wed. George Pieter Maij, d.v. Dooije Visser en Hermina de Wilde. (zie aantekeningen Visser-Maij)
geh. (2) 14-5-1863 Den Helder (brg. Ned. Herv./ bruid RK) [beide testament 8-6-1866 not. Bok ~ alleen vermeldingen in repertorium gezien]
Geertruida Van der Burg, geb. 25-8-1833 Den Haag, d.v. Hendrik van der Burg en Johanna van Meel, wed. Nicolaas Nieuwenhout en hertr. 25-5-1883 Den Helder Christiaan de Groot Viertelhauzen, hotelhouder Spoorstraat (RK), wedr. Jansje Buwalda, z.v. Christiaan de Groot Viertelhauzen en Anna Dorothea Weimar. [GvdB en CdGV vertrokken 30-3-1886 naar Amsterdam]
Stiefkinderen uit (1):
 1. Hermina Doijetta Maij, geb. 23-1-1820 Amsterdam ==>> (parenteel Visser-Maij)
 2. Alberdina Cornelia Maij, geb. 1824 of 1825 Amsterdam ==>> (parenteel Visser-Maij)
 3. Georg Floris Pieter Maij, geb. 1829 Amsterdam, ovl. 29-12-1851 Den Helder (aang. Cornelis over de Linden), schoenmaker, ongehuwd
Kinderen uit (1):
 1. Cornelis Over de Linden II, geb. 5-10-1833 Amsterdam ==> (V.3.2.2.1)
 2. (Antoon Cornelis, geb. 18-1-1836 en ovl. 22-2-1836 Den Helder)
 3. Leendert Floris Over de Linden, geb. 17-3-1837 Den Helder ==>> (V.3.2.2.3)
 4. Floris Jan over de Linden, geb. 26-10-1838 Den Helder, ovl. 2-2-1885 Amsterdam; bev. register: "naar Amerika vertrokken" met stempel 1-12-1869 "krachtens besluit 9 junij ll, " (Staatsblad No. 70.); patientenregister Buitengasthuis, Amsterdam 1883, 1884
 5. Hendrika Over de Linden, geb. 2-3-1841 Den Helder ==>> (V.3.2.2.4)
 6. Anton Jan Over de Linden, geb. 4-2-1843 Den Helder ==>> (V.3.2.2.5)
 7. Anna Over de Linden, geb. 23-11-1845 Den Helder ==>> (V.3.2.2.6)

- - - neef/ nicht


(IV.3.6.1) Cornelia/ Kee Reuvers (1818-1878), d.v. (III.3.6) Aafje Over de Linden en Hendrik Reuvers, geb. 12-9-1818 Enkhuizen (Sijbrandsdijk, d.v. Aafje over de Linden, werkster, aang. door vroedvrouw), aangen. als kind door Hendrik Reuvers bij haar moeders huwelijk 27-5-1821, ovl. 3-3-1878 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk); bev. reg. 1850: Nieuwe Rietdijk 288 (Ned. Herv.) [4-236].
geh. 5-8-1838 Enkhuizen (*)
Rijkent Kofman (1820-1861), geb. 2-6-1820 Enkhuizen, ovl. 19-6-1861 Enkhuizen, arbeider (1844, 1848), timmerman/ uitdrager (1851), z.v. Jacob Kofman en Trijntje Frankfort
(*) Getuigen bij het huwelijk (toestemming gevend): Jacob Kofman, 49 jr., vader brg., Trijntje Frankfort, 48 jr., moeder brg., Hendrik Reuvers, 42 jr., vader bruid, en Aafje over de Linden, 39 jr., moeder bruid. Huwelijksakte vermeldt: De bruid, wiens vader bij geb. niet vermeld was, werd aangenomen door Hendrik Reuvers bij het huwelijk van haar moeder. Het gezin woonde eerst op de Rietdijk, later op de Vischmarkt (BR 11, fol. 23).
Kinderen:
 1. Trijntje Kofman, geb. 8-3-1839 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.1)
 2. (Aafje, 14-9-1841 [aang. o.a. Wouter Last] en ovl. 3-8-1851 Enkhuizen "Oude Rietdijk" aang. Andries Reuvers)
 3. Jacob Kofman, geb. 1-10-1843 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.2)
 4. (Wiggertje, geb. 17-8-1846 en ovl. 14-4-1848 Enkhuizen)
 5. Wiggertje Kofman, geb. 27-5-1849 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.4)
 6. Hendrik ("Hein") Kofman, geb. 11-2-1853 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.5)
 7. (Aafje, geb. 5-5-1858 en ovl. 20-7-1858 Enkhuizen)

Cornelia Kofman-Reuvers; met kleindochter Cornelia en Teetje Zwaan (?)

- - - zus/broer


Andries Reuvers, Koop Meiloff en
Rijkent Kofman bij geb. aang. Aafje
Reuvers 1848, alle won. Nwe. Rietdijk
(IV.3.6.2) Andries Reuvers (1820-1857), z.v. (III.3.6) Aafje Over de Linden en Hendrik Reuvers, geb. Enkhuizen 15-10-1820, ovl. 2-6-1857 Hillegom, timmerman Nieuwe Rietdijk (1844, 1847, 1848)/ Oude Rietdijk (1851); bev. reg. 1850 Vijzelstraat 25 [Ned. Herv.] vertrokken 20-2-1856 gem. Haarlemmermeer; terug na ovl. vader 1858 won. Wegje [4-365];
geh. 12-11-1843 Enkhuizen (A. Reuvers nam kind aan)
Sybergjen/ Siebregtje/ Sijbrigjen Schanstra (1815-1870), geb. 10-12-1815 Lemsterland, ovl. 24-1-1870 Enkhuizen (Vischmarkt), d.v. Jacob Annes Schanstra en Leentje Pieters van der Goot
Kinderen:
 1. Hendrik Reuvers, geb. 8-2-1843 Enkhuizen (Visschersdijk, als "Hendrik Schanstra", vader niet genoemd, aang. door Andries en Hendrik Reuvers) ==>> (V.3.6.2.1)
 2. Neeltje Reuvers, geb. 16-12-1844 Enkhuizen ==>>(V.3.6.2.2)
 3. Jacob Reuvers, geb. 21-3-1847 Enkhuizen [aang. o.a. Wouter Last] ==>> (V.3.6.2.3)
 4. Aafje Reuvers, geb. 28-11-1848 Enkhuizen, ovl 16-2-1867 Enkhuizen
 5. (Cornelia, geb. 29-9-1851 en ovl. 18-10-1853 Enkhuizen)
 6. (Andries, geb. 25-12-1856 Hillegom en ovl. 6-5-1863 Enkhuizen)


= = = = = = = = = = = = = = =

Aantekeningen Schols26-2-1765 testament
(I) Pieter Jansz. Schols/ Schol/ Scholts, (ged. 10-6-1738 Hoorn), begr. 21-11-1770 Enkhuizen Westerkerk middenkap graf 469, (z.v. Jan Remmentsz. Schol en Trijntje Pieters Vroom), lidmaat door belijdenis en volwassenen doop 24-2-1764 geref. Enkhuizen;
otr. 5-5-1759 (impost 6:-:-, tr. 20-5) Enkhuizen (jm Zijberensdijk/ jd Overtoom "Het huwelijk werd gesloten door Sas Proppenent" in de kerk, stiefvader bruid: Jan Jacobsz; moeder bruidegom Tetjen Pieters) (NB Jeske Dirks was zus van Trijntje en tr. 26-7-1760 E. Jan Corn. Keetman)
Trijntje Dirks, begr. 19-5-1774 Enkhuizen Westerkerk middenkap graf 469, d.v. Dirk (ovl voor 1760; zie otr. Ieske Dirks) en NN [Harmpje?] (ovl. na 1765) [testament 26-2-1765 NAE 1332-84].
Kinderen:
 1. (Cornelis, ged. 5-3-1760 Enkhuizen, get. Jeske Dirks; ovl. 1762)
 2. (Harmpje, ged. 9-8-1761 Enkhuizen, get. Jeske Dirks; ovl. 1762))
 3. (C. of H.: begr. 6-4-1762 Westerkerk middenkap 469)
 4. (C. of H.: begr. 11-5-1762 Westerkerk middenkap 469)
 5. Iefje Schols, ged. 1-8-1762 Enkhuizen, get. IJske Dirks; tr. 1782 Andries over de Linden ==>> (bekend)
 6. Harmpje, ged. 17-3-1765 Enkhuizen, get. Ieske Dirks
 7. Cornelis Schols, ged. 26-8-1766 Enkhuizen, get. Jeske Dirks ==>> (II) 
 8. Dirkje, ged. 4-12-1767 Enkhuizen, get. Jeske Dirks
 9. Arent, ged. 10-2-1769 Enkhuizen, get. Jeske Dirks 
 10. (kind begr. 4-10-1769 Westerkerk middenkap 469)
 11. (kind begr. 21-11-1769 Westerkerk middenkap 469)

(II) Cornelis Schols, ged. 26-8-1766 Enkhuizen, broodbakker;
tr. 31-8-1788 Enkhuizen (jm Nieuwemarkt/ jd Nwe Westerstraat)  
Dirkje Kuijper,
Kinderen:
 1. (Pieter, ged. 19-11-1789 Enkh. get. Iefje Schols)
 2. (Gerrit, ged. 3-6-1792 Enkh. get. Saartje Meinders, ovl. 29-10-1795 aan sinking koorts, begr. 29-10 - adres "op de Vrijdom" impost 3:-:-)
 3. Pieter Schols, ged. 19-5-1803 Enkh. get. Saartje Meinders, ovl. 2-3-1829 Enkhuizen; smidsknecht; tr. 23-3-1828 Enkhuizen Neeltje Pieters Brouwer, geb. Enkhuizen, dienstbode, d.v. Pieter Danielsz en Trijntje Jans (dochter Dirkje, geb. 1829, ovl. 1831)

[2] dochters Jan Andriesz (Over Linde)

ONDER CONSTRUCTIE
zie overzicht(II.a) Trijntje Jans (Over de Linden) (1747-1774), d.v. (I) Jan Andriesz (Over Linde) en Jantje van der Woud, ged. 24-11-1747 Enkhuizen, begr. 17-12-1774 Alkmaar (klasse prodeo);
geh. 12-6-1768 Enkhuizen, afk. 28-5 (jm st.Jansstr/ jd Hoogstr; alleen patroniemen), otr. 22-5 Alkmaar (jm alh/ jd Enkh; alleen patroniemen)
Harke IJsbrantsz van den Bergh, geb. 1742, begr. 15-6-1800 Alkmaar (laat 4 minderj. knd. na), hertr. 1775 Marijtje van Voorst; hertr. 1783 Anna El. Knoet
Kinderen:
 1. IJsbrand van den Berg, ged. 7-9-1769 Alkmaar ==>> (III.a.1)
 2. (Johanna, ged. 16-8-1772 Alkmaar, ovl voor 1783)

- - - zussen

1771 NAE 1388-144 (getuige)

(II.b) Harmijntje Jans (1750-1772), d.v. (I) Jan Andriesz (Over Linde) en Jantje van der Woud, ged. 4-9-1750 Enkhuizen, begr. 27-10-1772 Enkhuizen Westerkerk zuidkap 444;
geh. 3-6-1770 Enkhuizen, imp./otr. 19-5 (prodeo, vader Jan Andriesz, jm Nieuwehaven /jd Hoogstraat)  
Anthonij Fransz (Quaad/ van Quaden), ged. 27-6-1741 Enkhuizen, ovl. 22-3-1802 Enkhuizen (zinkenkoorts), begr. 26-3, impost prodeo, won. Nieuwsteeg, z.v. Frans Tileman van Quaden en Aaltje Jans Kraelen [attest 29-7-1782 NAE 1438-149]; hertr. imp. 19-4-1794 Enkhuizen Trijntje Sipkes (d.v. Sipke en Grietje => dochter Aaltje, ged. 11-2-1801 Enkhuizen)
Kinderen:
 1. Janna/ Johanna Quaad, ged. 4-10-1772 Enkhuizen get. Janke Johannes ==>> (III.b.1)

- - - zussen


(II.2) Margrietje/ Grietje Jans (over de Linden) (1755-1787), d.v. (I) Jan Andriesz (Over Linde) en Jantje van der Woud, ged. Enkhuizen 20-7-1755, get. bij doop Jan Andriesz OdL 24-6-1785, won. Baansteiger (1785), ovl. in kraambed 1-4-1787 begr. 5-4 Enkhuizen (Langebrugsteiger; Zwaanstraat, impost 3:-);
geh. (1) 17-9-1780 Enkhuizen, afk. 2-9 (wedr. beneden Steenwijk/ Grietje Jans jd Hoogstraat Enkh.); testament 12-12-1780 NA 1404 akte 1637 scan 414-417 klasse beneden f.4000 gegoed (verwezen naar ouders Grietje maar niet met name, zoals wel die van JD)
Jan Dekker, geb. ca. 1745, ovl. 31-1-1783 'agter Steenwijk'; impost 8-2 Enkhuizen f.3; begr. 10-2 Westerkerk Middenkap 217, melkboer (geref.), z.v. Maarten Dekker (ovl. voor 1780) en Marijtje Idema (ovl. na 1780);
aanstelling voogden en executeurs ("haar vader Jan over de Linden en haar broeder Johannes over de Linden") 16-2-1783 NA 1407 akte 1849, scan 38-39; zie ook NA 1409 dd 18-11-1785 akte 2177 scan 366-367 deelvoogden Jacobus Idema wijnkoopman en oom [van Jan Dekker] en broer Johs. OdL boekverkoper; alsmede akte 2178 scan 368-371 inventaris vaders erfdeel;
geh. (2) 27-11-1785 Enkhuizen (j.m. Breedstraat/ wed. Swaansteijger, impost 11-11, 6:-)
Jan Reinderhof(f), ged. 26-5-1762 Enkhuizen, ovl. 5-12, imp. begr. 11-12-1805 Enkhuizen (rf, Breedstraat, gehuwd, zinkenkoorts, f.6:-), z.v. Gerrit Reinderhoff en Aaltje Frans
kind uit (1):
 1. Maarten Dekker, ged. 13-9-1782 Enkhuizen (get. Janke Johannes) ==>> (III.2.1)
 kind uit (2):
 1. (Jan, geb. 6 en ovl. 16-3-1787 Enkhuizen, imp. begr. 22-3 f.3:- "Swaansteijger" ovl. aan stuijpen)


= = = GENERATIE 3


(III.a.1) IJsbrand van den Berg, z.v. (II.a) Trijntje Jans Over de Linden en Harke IJsbrantsz van den Bergh, ged. 7-9-1769 Alkmaar, begr. 20-12-1799 Alkmaar (laat 1 kind na);
geh. 9-2-1794 Alkmaar, otr. 26-1 (beide alh.)
Dirkje Rijnderts Droog, geb. 1765, begr. 30-4-1801 Alkmaar
Kind:
 1. (Trijntje, ged. 14-12-1794 Alkmaar, begr. 8-1-1802 Alkmaar geref. weeshuis)

 - - - neef/ nicht


(III.b.1) Johanna Quaad, d.v. (II.b) Harmijntje Jans (Over de Linden) en Anthonij Fransz Quaad, ged. 4-10-1772 Enkhuizen;
geh. 20-5-1798 Enkhuizen (stadhuis; minderjarig jm/ jd), imp./otr. 5-5 (f.6)
Dirk van Praag, z.v. Lourens Praag en Jantje Dirks, lidm. geref. 11-4-1800 won. Torenstraat
Kinderen:
 1. (Jantje, ged. 22-5-1799 get. Trijntje Sipkes en ovl. 29-5-1799 'aan stuiptrekkinge', imp. 1-6 f.3, begr. 3-6 Enkhuizen Westerkerk zuidkap 359)
 2. (Anthonij, ged. 11-2-1801 get. Antje Pieters en Meijnoutje Postma (tweeling) en imp. ovl. 19-11-1806 Enkhuizen in 't Provenhuis)
 3. (Louwerens, ged. 11-2-1801 get. Antje Pieters en Meijnoutje Postma en imp. ovl. 15-11-1806 Enkhuizen in 't Provenhuis)
 4. (Jan, ged. 22-9-1802 geen get. en ovl. 10-9-1809, imp. 12-9 Enkhuizen oude en nieuwe Armenweeshuis)

- - - nicht/ neef


(III.2.1) Maarten Dekker, z.v. (II.2) Grietje Over de Linden en Jan Dekker, geb. 11-, ged. 13-9-1782 Enkhuizen, ovl. 3-9-1841 Hoogkarspel, arbeider, won. Wervershoof (1813), Hoogkarspel (1817);
geh. 5-9-1813 Hoogkarspel
Geertje van Dijk, geb. 28-5-1792 Hoogkarspel, ovl. 14-8-1845 Hoogkarspel, d.v. Cornelis van Dijk ("stieredrijver") en Nientje Volgelaar
kinderen:
 1. Jan Dekker, geb. 17-12-1813 Hoogkarspel ==>> (IV.2.1.1)
 2. Cornelis Dekker, geb. 2-5-1815 Hoogkarspel ==>> (IV.2.1.2)
 3. (Grietje, geb. 5-1-1817 en ovl. 14-1-1817 Hoogkarspel)
 4. Grietje Dekker, geb. 5-2-1818 Hoogkarspel ==>> (IV.2.1.4)
 5. Mientje Dekker, geb. 11-7-1819 Hoogkarspel ==>> (IV.2.1.5)
 6. Pieter Dekker, geb. 7-9-1824 Hoogkarspel ==>> (IV.2.1.6)
 7. Jacob Dekker, geb. 25-12-1833 Hoogkarspel ==>> (IV.2.1.7)


= = = GENERATIE 4


(IV.2.1.1) Jan Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 17-12-1813 Hoogkarspel, ovl. 24-11-1876 Nibbixwoud, dienstknecht/ bouwman;
geh. 18-4-1841 Midwoud  
Grietje Langedijk, geb. 11-2-1815 Midwoud, ovl. 5-3-1874 Nibbixwoud, dagloonster, d.v. Pieter Langedijk en Marijtje Pan
Kind:
 1. Maarten Dekker, geb. 22-3-1843 Midwoud ==>> (V.2.1.1.1)

- - - broers


(IV.2.1.2) Cornelis Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 2-5-1815 Hoogkarspel, ovl. 5-8-1894 Haarlemmermeer, dagloner Enkhuizen (1845);
geh. 3-1-1840 Andijk
Gesina van der Vliedt, geb. 19-9-1821 Bovenkarspel, d.v. Frederik van der Vliedt en Maria van Slot
kinderen:
 1. (Fredrik, geb. 10 en ovl. 12-2-1841 Enkhuizen)
 2. Geertje Dekker, geb. 7-4-1842 Enkhuizen ==>> (V.2.1.2.2)
 3. (levenloos geboren kind, 13-2-1853 Nibbixwoud)

- - - broer/zus


(IV.2.1.4) Grietje Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 5-2-1818 Hoogkarspel, ovl. 23-6-1902 Huizen, dienstbare;
geh. 7-5-1843 Venhuizen  
Jan Beemsterboer, geb. 1815 Venhuizen, ovl. 31-3-1890 Venhuizen, arbeider/ landbouwer, z.v. Pieter Beemsterboer en Abigaël Bleeker
kind:
 1. Pieter Beemsterboer, geb. 1844 Venhuizen ==>> (V.2.1.4.1)

- - - zussen


(IV.2.1.5) Mientje Dekker, d.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 11-7-1819 Hoogkarspel, ovl. 1-7-1897 Haarlemmermeer;
geh. 20-2-1846 Andijk
Pieter Oostwouder, geb. 1824 Bovenkarspel, ovl. 4-5-1911 Haarlemmermeer, boerenknecht, z.v. Cornelis Oostwouder en Grietje Bullooper
kinderen:
 1. Grietje Oostwouder, geb. 1847 Enkhuizen; gehuwd met volle neef Pieter Beemsterboer ==>> (V.2.1.4.1)
 2. Geertje Oostwouder, geb. 1851 Enkhuizen ==>> (V.2.1.5.2)
 3. Trijntje Oostwouder, geb. 1854 Enkhuizen ==>> (V.2.1.5.3)
 4. Cornelis Oostwouder, geb. 13-2-1857 Haarlemmermeer ==>> (V.2.1.5.4)
 5. Pieter Jan Oostwouder, geb. 23-9-1862 Haarlemmermeer ==>> (V.2.1.5.5)

- - - zus/broer


(IV.2.1.6) Pieter Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 7-9-1824 Hoogkarspel, ovl. 15-10-1864 Andijk, dienstknecht;
geh. 23-4-1852 Andijk  
Antje de Vries, geb. 1823, dienstmeid, d.v. Cornelis de Vries en Marijtje Roemer
kinderen:
 1. Geertje Dekker, geb. 11-9-1852 Andijk ==>> (V.2.1.6.1)
 2. (Cornelisje, geb. 1854 en ovl. 26-10-1861 Andijk, 7 jr.)
 3. (Maarten, geb. 1856 en ovl. 7-6-1856 Andijk, 4 mnd.)
 4. Marijtje Dekker, geb. 1-11-1857 Andijk ==>> (V.2.1.6.4)
 5. Maarten Dekker, geb. 1860 Andijk ==>> (V.2.1.6.5)
 6. Cornelis Dekker, geb. 25-2-1862 Andijk ==>> (V.2.1.6.6)

- - - broers

 
(IV.2.1.7) Jacob Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 25-12-1833 Hoogkarspel, bouwman, ovl. 27-12-1883 Haarlemmermeer, bouwman 1861, werkman 1870; 
geh. (1) 27-4-1861 Nibbixwoud 
Jantje Dop, geb. 23-5-1828 Blokker, ovl. 12-7-1869 Aalsmeer, d.v. Jacob Dop en Aafje Kuin; 
geh. (2) 2-1-1870 Aalsmeer  
Marretje Oeges, geb. 1835 Nieuwer-Amstel, ovl. 4-3-1916 Nieuwer-Amstel, d.v. Cornelis Oeges en Geertje Been 
kinderen uit (1):
 1. Maarten Dekker, geb. 29-8-1861 Nibbixwoud, ovl. 8-11-1888 Nieuwer-Amstel, ongeh. werkman
 2. (Aafje, geb. 9 en ovl. 22-6-1864 Benningbroek)
 3. (Cornelis, geb. 13-1-1866  en 19-4-1866 Haarlemmermeer)


= = = GENERATIE 5


(V.2.1.1.1) Maarten Dekker, z.v. (IV.2.1.1) Jan Dekker en Grietje Langedijk, geb. 22-3-1843 Midwoud, ovl. 12-4-1917 Nibbixwoud, landbouwer;
geh. 7-3-1874 Nibbixwoud  
Trijntje Brouwer, geb. 3-1-1850 Midwoud, ovl. 31-7-1907 Nibbixwoud, dienstmeid, d.v. Evert Brouwer en Geertruida Messchaert
Kinderen:
 1. Jan Dekker, geb. 20-5-1875 Nibbixwoud 
 2. Geertruida Dekker, geb. 7-9-1876 Nibbixwoud 
 3. Grietje Dekker, geb. 17-4-1878 Nibbixwoud 
 4. Evert Dekker, geb. 16-12-1879 Nibbixwoud 
 5. (Cornelis, geb. 14-1-1882 en ovl. 29-1-1882 Nibbixwoud)
 6. Aaltje Dekker, geb. 8-1-1883 Nibbixwoud   
 7. Cornelis Dekker, geb. 10-10-1884 Nibbixwoud  
 8. (Maartje, geb. 8-3-1883 Nibbixwoud, ovl. 23-2-1892 Sloten)
 9. Jacob Dekker, geb. 19-6-1886 Nibbixwoud  
 10. Frederik Dekker, geb. 4-12-1889 Nibbixwoud   
 11. Pieter Dekker, geb. 10-9-1891 Nibbixwoud  
 12. Maartje Dekker, geb. 9-2-1895 Nibbixwoud  

- - - neef/ nicht


(V.2.1.2.2) Geertje Dekker, d.v. (IV.2.1.2) Cornelis Dekker en Gesina van der Vliedt, geb. 7-4-1842 Enkhuizen, ovl. 5-4-1927 Utrecht;
geh. 19-12-1861 Nibbixwoud  
Arien Moeijes, geb. 1-10-1836 Sijbekarspel, ovl. 19-6-1907 Haarlemmermeer, landman/ arbeider, z.v. Jacob Moeijes en Dieuwertje Kooiman
Kinderen:
 1. Dieuwertje Moeijes, geb. 14-10-1862 Nibbixwoud, ovl. 7-12-1883 Haarlem; geh. 18-5-1881 Haarlemmermeer Cornelis Huisman, geb. 1857 Norg, Timmerman, z.v. Roelof Meertens Huisman en Anna Jans ==>> (Roelof Meerten, geb. 2-7 en ovl. 17-7-1882 Haarlem)
 2. Gezina Moeijes, geb. 21-3-1864 Nibbixwoud
 3. Geertje, geb. 26-5-1878 Haarlemmermeer
 4. (Jacob, geb. 8-4-1882 en ovl. 27-8-1882 Haarlemmermeer)


- - - nicht/ neef


(V.2.1.4.1) Pieter Beemsterboer, z.v. (IV.2.1.4) Grietje Dekker en Jan Beemsterboer, geb. 1844 Venhuizen, ovl. 7-9-1915 Hilversum, hoofdonderwijzer;
geh. (1) 22-11-1867 Hoorn  
Gerardina Korver, geb. 28-4-1841 Hoorn, ovl. 5-4-1868 Hoorn, d.v. Jan Korver en Klaasje van Eijk;
geh. (2) 22-4-1869 Haarlemmermeer (volle nicht)  
Grietje Oostwouder, geb. 1847 Enkhuizen, ovl. 18-3-1881 Huizen, d.v. (IV.2.1.5) Pieter Oostwouder en Mientje Dekker;
geh. (3) 21-4-1882 Apeldoorn
Yda/IJda Leuntje Spruitenburg, geb. 1840 Ter Aar, ovl. 29-1-1923 Rotterdam, d.v. Gerrit Spruitenburg en Marijtje van Leeuwen, wedr. Albert Vis
Kinderen uit (2):
 1. Jan Beemsterboer, geb. 1870 Huizen, ovl. 24-1-1936 Hilversum, onderwijzer; geh. 4-11-1897 Oostzaan Theodora van Truijen, geb. 1872 Oostzaan, ovl. 14-6-1940 Zaandam, d.v. Jacob van Truijen en Antje Klut 
 2. Margaretha Wilhelmina Beemsterboer, geb. 1874 Huizen, ovl. 14-1-1959 Maastricht; geh. 19-2-1898 Huizen Klaas Jansma, geb. 1870 Akkerwoude gem. Dantumadeel, ovl. 4-1-1951 Groningen, adjudant onderofficier, z.v. Jakob Taekes Jansma en Adriaantje Minnes Sijtsma
 3. (Pieter, geb. 1879 en ovl. 22-3-1880 Huizen)
 4. Pieter Beemsterboer, geb. 13-2-1881 Huizen, ovl. 26-1-1944 Apeldoorn, sigarenwinkelier; geh. 7-10-1908 Hilversum Aaltje Maten, geb. 1878 Zutphen, ovl. 23-7-1923 Amsterdam, d.v. Steven Maten en Aafine Engelsman


- - - neef/ nicht (en schoonzus)


(V.2.1.5.2) Geertje Oostwouder, d.v. (IV.2.1.5) Mientje Dekker en Pieter Oostwouder, geb. 1851 Enkhuizen, ovl. 2-3-1930 Haarlemmermeer;
geh. 16-6-1870 Haarlemmermeer
Willem van der Vlugt, geb. 1835 Pijnacker, 17-1-1884 Haarlemmermeer, bouwman, z.v. Izaak van der Vlugt en Catharina Jacoba Kleijn
Kinderen:
 1. Izaak van der Vlugt, geb. 1877 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 30-10-1912 Schoten Maria Petronella Strietman, geb. 1883 Bloemendaal, ovl. 7-1-1928 Haarlemmermeer, d.v. Hendrik Strietman en Lena Petronella Gouwentak
 2. Catharina Jacoba van der Vlugt, geb. 31-7-1871 Haarlemmermeer; geh. 23-11-1898 Haarlemmermeer Cornelis van Wijk, geb. 1871 Haarlemmermeer, koopman, z.v. Hendrikus van Wijk en Maaike van der Mooren (min. 2 knd.)
 3. Mientje van der Vlugt, geb. 29-10-1872 Haarlemmermeer; geh. 19-3-1902 Haarlemmermeer Cornelis Keizer, geb. 1872 Oudshoorn, ovl. 15-8-1933 Mijdrecht, arbeider, z.v. Jan Keizer en Geertrui Elstgeest (div. knd.)
 4. Jannetje van der Vlugt, geb. 9-1-1874 Haarlemmermeer; ovl. 24-5-1949 Amsterdam, ongehuwd
 5. Pietertje van der Vlugt, geb. 7-6-1875 Haarlemmermeer; ovl. 13-3-1950 Haarlemmermeer
 6. Grietje van der Vlugt, geb. 18-1-1879 Haarlemmermeer; ovl. 1-12-1940 Haarlem, ongehuwd en zonder beroep
 7. Pieter van der Vlugt, geb. 8-10-1880 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 27-11-1912 Haarlemmermeer Kuindertje van Andel, geb. 1891 Haarlemmermeer, z.v. Hendrik van Andel en Johanna Dekker
 8. Willem Dirk van der Vlugt, geb. 5-1-1884 Haarlemmermeer, ovl. 13-5-1937 Haarlemmermeer, machinehouder; geh. 1-6-1910 Haarlemmermeer Neeltje Branderhorst, geb. 1883 Haarlemmermeer, d.v. Jan Gerrit Branderhorst en Heiltje Kooij


 - - - zussen


(V.2.1.5.3) Trijntje Oostwouder, d.v. (IV.2.1.5) Mientje Dekker en Pieter Oostwouder, geb. 1854 Enkhuizen, ovl. 18-10-1924 Haarlemmermeer;
geh. 30-12-1874 Haarlemmermeer
Jacob Reijnders, geb. 1851 Leiderdorp, ovl. 19-8-1923 Haarlemmermeer, Koopman, z.v. Gerrit Reijnders en Antje Koekkoek
Kinderen:
 1. (Gerrit, geb. 10-10-1875 en ovl. 8-11-1875 Haarlemmermeer)
 2. Gerrit Reijnders, geb. 9-4-1877 Haarlemmermeer, veehandelaar; geh. 26-5-1911 Haarlemmermeer Catharina Gerarda Johanna Holleman, geb. 1884 Haarlemmerliede, d.v. Gerrit Holleman en Geertruida Klara van Goeverden


 - - - zus/ broer
 

(V.2.1.5.4) Cornelis Oostwouder, z.v. (IV.2.1.5) Mientje Dekker en Pieter Oostwouder, geb. 13-2-1857 Haarlemmermeer, ovl. 11-4-1929 Haarlemmermeer, landbouwer;
geh. 2-6-1886 Haarlemmermeer
Naatje Rip, geb. 1858 Haarlemmermeer, ovl. 2-7-1927 Haarlemmermeer, d.v. Willem Rip en Sara van Steenwijk
Kinderen:
 1. Sara Wilhelmina Oostwouder, geb. 31-3-1887 Haarlemmermeer, ovl. 6-7-1914 Utrecht, ongehuwd
 2. Pieter Oostwouder, geb. 8-9-1888 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 6-6-1917 Haarlemmermeer Joziena Wilhelmina Luijt, geb. 1892 Haarlemmermeer, d.v. Gerrit Luijt en Lena Wijsman
 3. Willem Oostwouder, geb. 9-7-1890 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 19-5-1921 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Maria Christina Koole, geb.1889 Zaandam, d.v. Jacobus Koole en Alette Wilhelmina van den Heuvel
 4. Mientje Oostwouder, geb. 27-11-1891 Haarlemmermeer
 5. (levenloos geboren kind, 29-5-1893 Haarlemmermeer)
 6. Boudewijn Jan Oostwouder, geb. 16-10-1894 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 20-6-1935 Ellewoutsdijk Cornelia Dirkje Koole, geb. 1900 Ellewoutsdijk, ovl. 16-7-1975 Zwanenburg, d.v. Hendrik Koole en Neeltje van Liere
 7. Grietje Oostwouder, geb. 9-12-1897 Haarlemmermeer; geh. 27-3-1929 Haarlemmermeer Leendert Hoogvliet, geb. 1899 Rockanje, veehouder, z.v. Pieter Hoogvliet en Johanna Hendrika te Bokkel
 8. (levenloos geboren kind, 22-12-1899 Haarlemmermeer)
 9. Gijsbertus Oostwouder, geb. 8-9-1901 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 28-8-1929 Haarlemmermeer Pieternella Mechelina Nortier, geb. 1907 Ellewoutsdijk, d.v. Izaäk Nortier en Adriana Moens


 - - - broers


(V.2.1.5.5) Pieter Jan Oostwouder, z.v. (IV.2.1.5) Mientje Dekker en Pieter Oostwouder, geb. 23-9-1862 Haarlemmermeer, ovl. 21-11-1919 Haarlemmermeer, landbouwer/ koopman (1909);
geh. 29-4-1891 Haarlemmermeer
Boukje van der Wal, geb. 1865 Haarlemmermeer, ovl. 27-1-1909 Haarlemmermeer, d.v. Johannes Cornelis van der Wal en Boukje Meijer
Kinderen:
 1. Pieter Johannes Oostwouder, geb. 1892 Anna Paulowna. ovl. 2-12-1909 Haarlemmermeer, 17 jaar
 2. Johannes Cornelis Oostwouder, geb. 1893 Anna Paulowna, arbeider; geh. 9-12-1914 Haarlemmermeer Geertje Boellaard, geb. 1891 Akersloot, d.v. Willem Boellaard en Trijntje van Til
 3. (levenloos geboren kind, 22-2-1894 Anna Paulowna)
 4. Cornelis Oostwouder, geb. 7-3-1895 Haarlemmermeer, graanhandelaar; geh. 19-5-1921 Haarlemmermeer Hillegonda van den Ban, geb. 1895 Haarlemmermeer, d.v. Leendert Marinus van den Ban en Antje van Dam
 5. (Boukje Grietje, geb. 10-2-1896 en ovl. 22-5-1896 Haarlemmermeer)
 6. Boukje Grietje Oostwouder, geb. 10-2-1897 Haarlemmermeer, ovl. 10-6-1934 Amsterdam; geh. 21-3-1923 Haarlemmermeer Jacob Sikma, geb. 1893 Tietjerksteradeel, handelaar in aardappelen, z.v. Jacob Jacobs Sikma en Ijke Kornelis Sikma
 7. Jacob Oostwouder, geb. 22-7-1899 Haarlemmermeer, rijtuigpoetser; geh. 25-7-1928 Haarlem Engelina Maria de Klerk, geb. 1898 Amsterdam, d.v. Jan Piet de Klerk en Frederika Salemink
 8. Wilhelmina Oostwouder, geb. 1-1-1901 Haarlemmermeer
 9. Douwe Oostwouder, geb. 14-12-1902 Haarlemmermeer, chauffeur; geh. 15-12-1930 Sneek Richtje Schuil, geb. 1901 Sneek, d.v. Tjalling Schuil en Aafke Vellinga
 10. (Willem, geb. 13-1-1904 en ovl. 23-2-1904 Haarlemmermeer)
 11. Willem Oostwouder, geb. 26-11-1905 Haarlemmermeer
 12. Jan Oostwouder, geb. 8-1-1909 Haarlemmermeer


- - - neef/ nicht


(V.2.1.6.1) Geertje Dekker, d.v. (IV.2.1.6) Pieter Dekker en Antje de Vries, geb. 11-9-1852 Andijk, ovl. 28-11-1904 Enkhuizen; 
geh. 11-3-1880 Andijk  
Dirk Kok, geb. 24-4-1852 Enkhuizen, ovl. 25-11-1931 Enkhuizen, dagloner, z.v. Jan Kok en Neeltje van Zon 
Kinderen:
 1. Neeltje Kok, geb. 4-1-1881 Enkhuizen, ovl. 14-8-1954 Zwaag; geh. (1) 25-7-1901 Enkhuizen Pieter Rooker, geb. 1875 Bovenkarspel, varensgezel, z.v. Jacob Rooker en Catharina de Jong; geh. (2) 28-5-1903 Bovenkarspel Reindert Ruiter, geb. 1870 Berkhout, ovl. 26-2-1939 Enkhuizen, petroleumverkoper, z.v. Jan Ruiter en Marijtje Langereis
 2. Pieter Kok, geb. 14-10-1883 Enkhuizen, ovl. 8-12-1936 Enkhuizen, letterzetter; geh. 30-11-1905 Enkhuizen Jantje Hart, geb. 10-3-1885 Zwaag, d.v. Jacob Hart en Aartje Groenewoudt ==>> Dirk, geb. 12-12-1907 Enkhuizen
 3. Margaretha Kok, geb. 13-6-1886 Enkhuizen; geh. 30-5-1907 Enkhuizen Wouter Sterk, geb. 1887 Enkhuizen, schoenmaker, z.v. Pieter Sterk en Gerritje Knip ==> Pieter, geb. 13-1-1911 Velsen
 4. Antje Kok, geb. 6-10-1888 Enkhuizen; geh. 24-4-1913 Enkhuizen Elias Sytse Heins, geb. 12-7-1889 Leeuwarden, landbouwer, z.v. Johannes Heins en Johanna Maria de Wit ==>> Johannes Heins, geb. 10-11-1917 Enkhuizen; Johanna Maria Heins, geb. 17-1-1914 Enkhuizen; Geertje Heins, geb. 5-3-1916 Enkhuizen
 5. Jan Kok, geb. 21-11-1891 Enkhuizen, spoorwegbeambte; geh. 4-1-1917 Den Helder Catharina Maria Brouwer, geb. 1894 Den Helder, ovl. 5-6-1960 Velsen, d.v. Pieter Brouwer en Maartje Kooger

 - - - zussen
 

(V.2.1.6.4) Marijtje Dekker, d.v. (IV.2.1.6) Pieter Dekker en Antje de Vries, geb. 1-11-1857 Andijk, ovl. 16-4-1933 Haarlem; 
geh. 22-5-1884 Enkhuizen 
Jan Frankfort, geb. 14-6-1860 Enkhuizen, ovl. 25-11-1931 Haarlem, arbeider, z.v. Arend Frankfort en Aaltje Palsgraaf 
Kinderen:
 1. Aaltje Frankfort, geb. 3-1-1886 Enkhuizen, ovl. 7-7-1945 Haarlem; geh. 20-4-1910 Amersfoort (erk. 1 knd.) Jan van Sprakelaar, geb. 1881 Soest, bakker, z.v. Jacob van Sprakelaar en Helena Kraaikamp ==>> Jan, geb. 15-11-1909 Haarlemmermeer; Marijtje, 18-4-1912 Haarlem
 2. Antje Frankfort, geb. 15-2-1887 Enkhuizen, ovl. 9-4-1946 Haarlem; geh. 10-9-1913 Haarlem Jelle Westerhof, geb. 1885 Leeuwarden, bankwerker, z.v. Age Westerhof en Johanna Venenberg
 3. Arend Frankfort, geb. 3-8-1889 Haarlemmermeer, ovl. 14-3-1962 Wormerveer, korenmolenaarsknecht; geh. 1-12-1915 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Lena Roubos, geb. 1893 Sloten, ovl. 21-5-1969 Wormerveer, d.v. Hendrik Roubos en Cornelia de Jager
 4. Pietertje Frankfort, geb. 5-10-1893 Haarlemmermeer; geh. 1-11-1916 Haarlem Diederik Hendrik van Tongeren, geb. 1892 Haarlem, loopknecht, z.v. Wilhelm Antonie van Tongeren en Maria de Rooij

 - - - zus/ broer
 

(V.2.1.6.5) Maarten Dekker, z.v. (IV.2.1.6) Pieter Dekker en Antje de Vries, geb. 1860 Andijk, ovl. 7-1-1930 Haarlemmermeer, arbeider; 
geh. 17-10-1890 Sloten  
Sijtske Minnes Smeding, geb. 1862 Utingeradeel, ovl. 25-1-1926 Haarlemmermeer, d.v. Minne Harkes Smeding en Geeske Olkes de Jong 
Kinderen:
 1. Antje Dekker, geb. Haarlemmermeer; geh. 10-8-1910 Haarlemmermeer (erk. 1 knd./ gesch. 30-5-1930) Teunis Vermeer, geb. 1905 Haarlemmermeer, rijwielreparateur, z.v. Cent Cornelis Vermeer en Johanna Wilhelmina Kamkes (div. knd.)
 2. (Maria Wilhelmina, geb. 2-1-1893 en ovl. 23-5-1893 Haarlemmermeer)
 3. (Mina, geb. 6-9-1895 en ovl. 30-4-1898 Haarlemmermeer)
 4. (Mina, geb. 3-5-1902 en ovl. 27-6-1902 Haarlemmermeer)

 - - - broers
 

(V.2.1.6.6) Cornelis Dekker, z.v. (IV.2.1.6) Pieter Dekker en Antje de Vries, geb. 25-2-1862 Andijk, ovl. 14-3-1902 Enkhuizen, verver; 
geh. 15-3-1888 Enkhuizen  
Maretje Brouwer, geb. 3-2-1863 Enkhuizen, ovl. 23-4-1922 Enkhuizen, d.v. Jan Brouwer en Aaltje Kofman (niet in parenteel tante Aafje) 
Kinderen:
 1. Antje Dekker, geb. 8-5-1888 Enkhuizen; geh. 8-8-1913 Almelo Johan Fredrik Quentemeijer, geb. 1885 Almelo, ovl. 24-12-1940 Almelo, schoenmaker, z.v. Abraham Hendrik Quentemeijer en Roelfien Brouwer
 2. Aaltje Dekker, geb. 5-11-1890 Enkhuizen; geh. 15-9-1910 Enkhuizen Jan Bielsma, geb. 13-1-1890 Enkhuizen, landbouwer, z.v. Pieter Bielsma en Sanderijntje Willems
 3. (Petronella Dekker, geb. 15-9-1892 en ovl. 26-1-1902 Enkhuizen)
 4. Trijntje Dekker, geb. 29-11-1894 Enkhuizen, ovl. 18-7-1965 Enschede, dienstbode; geh. 4-2-1928 Almelo Douwe Visser, geb. 1896 Nes (Westdongeradeel), bankwerker, z.v. Marten Gerlofs Visser en Tjitske Douwes Visser
 5. Geertruida Dekker, geb. 3-4-1898 Enkhuizen; geh. 20-7-1916 Enkhuizen Gerrit van Wieringen, geb. 30-3-1882 Hoorn, muzikant, z.v. Johannes van Wieringen en Dirkje de Graaf (div. knd.)
 6. Marijtje Dekker, geb. 31-7-1901 Wormerveer; geh. 20-10-1921 Enkhuizen Jan Groenewoud, geb. 1898 Enkhuizen, arbeider, z.v. Simon Groenewoud en Impje Roozendaal

[3a] dochters Johannes Jansz Over de Linden

ONDER CONSTRUCTIE
zie overzicht


(III.1.2) Judina Geertrui Over de Linde(n) (1783-1853), d.v. (II.1) Johannes Over de Linden en Wilhelmina Ter Beest, ged. 9-4-1783 Enkhuizen, bel. Enkhuizen 13-10-1806, ovl. 22-11-1853 Steenwijk;
geh. 15-2-1807 Enkhuizen (otr. 31-1 j.m/ j.d. beide met toestemming ouders)
Adam Werff, ged. 9-3-1783 Enkhuizen (get. Antje Werff), ovl. 1-10-1837 Willemsoord (Steenwijkerwold), z.v. Klaas Werff en Grietje Loots; in 1820 verhuisden ze naar de veenkolonie Willemsoord (Overijssel) die dat jaar was opgericht. "Adam Werf is aan het werk 'in de turf', op een dag in december 1829 'wanneer het zeer koud was', als er een nieuw kolonistengezin aankomt dat zojuist de oversteek over de Zuiderzee heeft gemaakt. Daarop had Adam 'uit gekheid gezegd, dat het beter ware, op zee verzopen te zijn, dan hier in de koude aan te komen.' Door de Raad van Politie en Tucht 'over deze onbetamelijke uitdrukking' ondervraagd, verklaart hij 'daarbij geene der minste kwade bedoelingen gehad te hebben, het was hem zoo uit den mond gevallen.' Drie dagen opsluiting in de strafkamer." (bron)
kinderen:
 1. Klaas Werf, geb. 25-11-1807 Enkhuizen (ged. 29-11 get. Jacobje Smit), nadere gegevens onbekend
 2. Wilhelmina Werf, geb. 8-9-1810 Enkhuizen (ged. 19-9) ==>> (IV.1.2.2)
 3. Gerrit Werf, geb. 19-8-1812 Enkhuizen ==>> (IV.1.2.3)
 4. Johanna Werf, geb. 17-4-1815 Enkhuizen ==>> (IV.1.2.3)
 5. Grietje Werff, geb. 5-1-1818 Enkhuizen ==>> (IV.1.2.4)
 6. Johannes Werf, geb. 30-6-1820 Steenwijkerwold, in bev. reg. 1850-1860 Steenwijkerwold
 7. Jan Werf, geb. 19-6-1824 Steenwijkerwold, arbeider in bev. reg. Steenwijk

- - - zussen


(III.1.3) Trijntje Over de Linden, d.v. (II.1) Johannes Over de Linden en Wilhelmina Ter Beest, ged. 1-10-1786 Enkhuizen get. Jantje van der Woud, ovl. 20-10-1847 Enkhuizen [bev. reg. 1830 inwonend bij broer Jan];
geh. 29-5-1836 Enkhuizen (NB bruid 49 j.o.)
Fredrik Nieuwenhoff, ged. 31-3-1797 Enkhuizen, ovl. 23-8-1856 Enkhuizen, z.v. Andries Nieuwenhoff en Jantje de Groot, baander/ arbeider/ schoorsteenveger, hertr. 1850 Hendrica Elders
(geen kinderen)


- - - zussen


(III.1.4) Gerritje Over de Linden, d.v. (II.1) Johannes Over de Linden en Wilhelmina Ter Beest, ged. 22-11-1789 Enkhuizen (get. Jantje van der Woudt), werkster (1825), in patientenregister Buitengasthuis Amsterdam 1833;
geh. 20-4-1825 Amsterdam  
Reijnders Aelbers, ged. 4-4-1790 Amsterdam, werkman, z.v. Daniel Aelbers en Nelien Harmmoes
(nadere gegevens onbekend)


= = = GENERATIE 4


(IV.1.2.2) Wilhelmina Werf, d.v. (III.1.2) Judina Geertrui over de Linden en Adam Werf, geb. 8-9-1810 Enkhuizen, ovl. 9-2-1863 Steenwijk, won. Onnigerstraat 225;
geh. 19-3-1841 Steenwijk
Roelof Groenink, geb. 2-11-1819 Steenwijk, ovl. 24-6-1891 Steenwijk (hij hertr. zijn schoonzus Johanna Werf, zie hieronder), arbeider, z.v. Hermanus Groenink en Trijntje Maas.
kinderen:
 1. Trijntje Groenink, geb. 11-7-1840 Steenwijk ==>> (V.1.2.2.1)
 2. Adam Groenink, geb. 9-10-1843 Steenwijk ==>> (V.1.2.2.2)
 3. (Harmanna Jacoba, geb. 20-11-1846 en ovl. 28-12-1855 Steenwijk)
 4. (Judina Geertruid, geb. 31-8-1849 en ovl. 18-10-1851 Steenwijk)
 5. Annius Groenink, geb. 30-12-1851 Steenwijk ==>> (V.1.2.2.5)
 6. (Judina Geertrui, geb. 9-4-1855 en ovl. 9-9-1857 Steenwijk)

- - - zus/ broer

(IV.1.2.3) Gerrit Werf, z.v. (III.1.2) Judina Geertrui over de Linden en Adam Werf, geb. 19-8-1812 Enkhuizen, ovl. 5-12-1840 Steenwijkerwold (slechts 4 maanden na huwelijk), arbeider;
geh. 23-7-1840 Steenwijkerwold  
Gerritje van der Bil, geb. 20-7-1820 Schiedam, d.v. Paulus van der Bil en Johanna van Zeventer, hertr. 1843 Doede Sjoerd van der Kooij
(geen knd.)

broer/ zus


(IV.1.2.3) Johanna Werff, d.v. (III.1.2) Judina Geertrui over de Linden en Adam Werf, geb. 17-4-1815 Enkhuizen, ovl. 24-1-1903 Onna (Steenwijkerwold);
geh. (1) 19-09-1839 Steenwijkerwold
Stoffer/ Stoffel Jonas, geb. 30-1-1821 Wapserveen, z.v. Geert Jonas en Kornelisjen Stoffers, arbeider;
geh. (2) 19-6-1863 Steenwijk
Roelof Groenink, geb. 2-11-1819 Steenwijk, ovl. 24-6-1891 Steenwijk, arbeider, z.v. Hermanus Groenink en Trijntje Maas, wedr. van zus WilhelminaWerf, zie hierboven
kinderen uit (1):
 1. Geert Jonas, geb. 12-11-1839 Steenwijkerwold. ovl. 20-7-1863 Steenwijk, arbeider
 2. Adam Jonas, geb. 14-2-1842 Steenwijkerwold ==>> (V.1.2.3.1) 
 3. Kornelis Jonas, geb. 13-11-1844 Kolderveen (Nijeveen) ==>> (V.1.2.3.2)
 4. Gerrit, geb. 19-6-1848 Steenwijkerwold (Onna)

- - - zusters


(IV.1.2.4) Grietje Werff, d.v. (III.1.2) Judina Geertrui over de Linden en Adam Werf, geb. 5-1-1818 Enkhuizen, ovl. 30-4-1885 Steenwijk;
geh. (1) 24-3-1842 Steenwijkerwold
Gerrit Luiten Krikke, geb. 15-10-1787 Oudehaske (Haskerland), ged. 11-11-1787 Oudehaske/ Haskerhorne, ovl. 20-12-1857 Steenwijk, herbergier, z.v. Luite Beenen Krikke en Hendrikje Jacobs Cloo (Kloot), wedr. Aaltje Luten Kooiker.
geh. (2) 1-2-1861 Steenwijk
Johannes Blum, geb. 20-1-1808 Hornberg (Baden), ovl. 21-2-1880 Assen, lederbewerker, z.v. Christian Blum en Maria Worle, wedr. Anna Maria Schleicher.
kinderen uit (1):
 1. (Aaltje, geb. 19-10-1842 en ovl. 10-11-1846 Steenwijkerwold)
 2. (Geert, geb. 17-4-1844 en ovl. 26-1-1847 Steenwijkerwold)
 3. (Geert, geb. 15-3-1848 en ovl. 23-1-1864 Steenwijk)
 4. (Aaltje, geb. 18-8-1850 en ovl. 3-9-1850 Steenwijkerwold)
 5. Aaltje Krikke, geb. 16-8-1852 Steenwijkerwold ==>> (V.1.2.4.5)


= = = GENERATIE 5


(V.1.2.2.1) Trijntje Groenink, d.v. (IV.1.2.2) Wilhelmina Werf en Roelof Groenink, geb. 11-7-1840 Steenwijk; met getuigschrift naar Amsterdam 16-5-1861; weer naar Amsterdam 27-12-1865;
buitenechtelijke zoon:
 1. Geert Groenink, geb. 8-9-1863 Amsterdam, turfmaker; geh. 26-11-1892 Steenwijk Grietje Martens, geb. 1866 Midwolda, d.v. Lodewijk Martens en Jantje Beer ==>> div. knd.

- - - zus/ broer


(V.1.2.2.2) Adam Groenink, z.v. (IV.1.2.2) Wilhelmina Werf en Roelof Groenink, geb. 9-10-1843 Steenwijk, ovl. 2-2-1905 Steenwijk, arbeider;
geh. (1) 9-2-1872 Steenwijk  
Antien Nijland, geb. 1847 Steenwijk, ovl. 13-3-1876 Steenwijk, d.v. Jan Nijland en Lutien ten Wolde;
geh. (2) 13-4-1878 Steenwijk
Jantje Drent, geb. 1855 Giethoorn, ovl. 13-9-1914 Steenwijk, d.v. Albertje Drenten N.N.
kind uit (1):
 1. Johanna Margaritha Groenink, geb. 7-1-1873 Steenwijk; geh. 1-5-1912 Amsterdam Johannes Hendrikus Bitter, geb. 1866 Utrecht, meubelmaker, z.v. Willem Anthonie Bitter en Margaretha Maria de Nobel (div. knd.)
kinderen uit (2):
 1. (Wilhelmina, geb. 12-3-1879 en ovl. 6-4-1883 Steenwijk)
 2. (Albert, geb. 17-6-1881 en ovl. 6-4-1884 Steenwijk)
 3. Wilhelmina Groenink, geb. 11-1-1884 Steenwijk, ovl. 31-12-1960 Havelte; geh. 14-6-1912 Ooststellingwerf Jan Vonk, geb. 1878 Oldeberkoop, ovl. 27-3-1951 Ooststellingwerf, z.v. Harm Vonk en Annigje van der Weide (div. knd.)
 4. (Albert, geb. 2-1-1886 en ovl. 22-12-1888 Steenwijk)
 5. (levenloos geboren kind 10-5-1889 Steenwijk)
 6. Albert Groenink, geb. 28-4-1891 Steenwijk, ovl. 9-5-1953 Almelo, grondwerker Rijssen; geh. (niet gevonden) Johanna Enoch, geb. 1891 Wierden (geen knd. gevonden)
 7. (Roelof, geb. 23-2-1894 en 16-3-1895 Steenwijk) 
 8. Roelofje Groenink, geb. 22-3-1896 Steenwijk; geh. 21-5-1920 Ooststellingwerf Andries van der Veen, geb. 1889 Appelscha, d.v. Jochem van der Veen en Eiske Rinses Teunissen (div. knd.)
 9. Annius, geb. 5-9-1898 Steenwijk (ovl. niet gevonden)

- - - broers


(V.1.2.2.5) Annius Groenink, z.v. (IV.1.2.2) Wilhelmina Werf en Roelof Groenink, geb. 30-12-1851 Steenwijk, ovl. 23-11-1933 Eesveen (Steenwijkerwold);
geh. 29-4-1876 Steenwijk
Koopje Kooij, geb. 1850 Steenwijkerwold, d.v. Jan Kooij en Marrigje Eker
kinderen:
 1. Jan Groenink, geb. 1878 Steenwijk, geh. 30-11-1901 Vledder Geertje van der Heide, geb. 1876 Nijensleek (Vledder), d.v. Geert van der Heide en Jentje Smidt
 2. Roelof Groenink, geb. 1878 Steenwijk, ovl. 29-9-1939 Deventer, geh. 10-2-1906 Borger Antje Braam, geb. 1882 Odoorn, d.v. Teunis Braam en Aaltje Blaauwbroek (==>> Koopje Groenink, geb. 1906 Borger)
 3. Wilhelmina Groenink, geb. 1885 Steenwijk, geh. (1) 20-3-1908 Sleen Aaldert van Loon, geb. 1887 Sleen, z.v. Geert van Loon en Geesje Blouw (gesch. 23-2-1915), geh. (2) 13-2-1917 Steenwijkerwold Fredrik Greven, geb. 1864 Steenwijk, z.v. Joost Greven en Hendrikje Smink.
 4. Wicher Groenink, geb. 1887 Steenwijk, geh. 22-3-1913 Borger Elisabeth Slot, geb. 1882 Ambt Hardenberg, d.v. Albert Slot en Kunegonda Withaar.
 5. Klaas Groenink, geb. 1890 Steenwijk, geh. 14-2-1914 Borger Evertje de Zwaan, geb. 1894 Doornspijk, d.v. Jan de Zwaan en Marrigje Vlieger.

- - - neven/nichten


(V.1.2.3.1) Adam Jonas, z.v. (IV.1.2.3) Johanna Werf en Stoffel Jonas, geb. 14-2-1842 Steenwijkerwold
geh. 9-8-1867 Steenwijkerwold
Petronella Martinus de Vries, geb. Frederiksoord ca. 1845, d.v. Martinus Jacobus de Vries en Gerardina Streefland.
kinderen:
 1. Johanna Jonas, geb. Steenwijk 25-5-1868, ovl. Frederiksoord 11-12-1890
 2. Martinus Johannes Jonas,geb. Steenwijk ca. 1870, ovl. Rosmalen 23-2-1891
 3. (Susanna Maria, geb. Frederiksoord 17-10-1884, ovl. there 13-5-189)

- - -broers


(V.1.2.3.2) Kornelis Jonas, z.v. (IV.1.2.3) Johanna Werf en Stoffel Jonas, geb. 13-11-1844 Kolderveen (Nijeveen), ovl. 8-10-1932 Onna (Steenwijkerwold);
geh. (1) Steenwijkerwold 21-5-1870
Sjoukje van Buiten, geb. Steenwijkerwold ca.1844, d.v. Jacob van Buiten en Maijke Loverman;
geh. (2) Steenwijkerwold 27-9-1873
Marijgje Bouwmeester, geb. Steenwijkerwold ca.1844, d.v. Barteld Bouwmeester en Geertje Tekelenburg
kinderen uit (2):
 1. Stoffel Jonas, geb. Steenwijk ca.1874, ovl. Havelte 26-12-1951, geh. Havelte 23-6-1894 Jantje Oosterhof, geb. Havelterberg 4-4-1876, ovl. there 14-10-1941, d.v. Johannes Oosterhof en Hilligje Mast (div. knd.)
 2. Geertje Jonas, geb. Steenwijk 20-4-1877, ovl. 30-10-1952 Kallenkote, geh. Steenwijkerwold 17-4-1897 Jurjen Mulder, geb. Havelte 10-7-1775, ovl. 26-6-1939 Kallenkote, z.v. Geert Mulder en Regina Orsel

- - - neef/nicht


(V.1.2.4.5) Aaltje Krikke, d.v. (IV.1.2.4) Grietje Werff en Gerrit Luiten Krikke, geb. 16-8-1852 Steenwijkerwold, ovl. 11-2-1922 Assen;
geh. 11-2-1874 Assen
Hendrikus Franciscus Mulder, geb. 1850 Zutphen, ovl. 20-4-1907 Westerbork, musicus, z.v. Anthonij Mulder en Hendrika Laman
Kinderen:
 1. Martgrita Hendrika Mulder, geb. 20-10-1874 Zutphen, dienstmeid; geh. 3-2-1897 Assen Jan Smit, geb. 1873 Assen, schoenmaker, z.v. Hendrik Smit en Johanna Poelstra (div. knd.)
 2. (Hendrika Adriana, geb.30-10-1876 Zutphen en ovl. 8-3-1878 Assen)
 3. (Hendrika Adriana, geb. 1-12-1878 en ovl. 3-2-1881 Assen)
 4. Gerrit Antonius Mulder, geb. 29-10-1880 Assen, arbeider; geh. 7-1-1920 Assen Jeltje Bos, geb. 1871 Achtkarspelen, d.v. Siebe Bos en Janke Bekkema, wed. Hans Johannes van der Veen (geen knd.)
 5. Antonia Mulder, geb. 9-5-1883 Assen; geh. 6-2-1909 Assen Roelof Barelds, geb. 1883 Assen, sigarenmaker, z.v. Jan Barelds en Jantje Landman (div. knd.)
 6. Hendrika Adriana Mulder, geb. 19-7-1885 Assen; geh. 28-11-1906 Assen (gesch. 9-11-1923 Assen) Geert van der Woude, geb. 1884 Termunten, arbeider Groningen, z.v. Meindert van der Woude en Jantina Vos (div. knd.)
 7. Geertje Mulder, geb. 22-9-1888 Assen, dienstbode; geh. 18-8-1915 Assen Johannes Roos, geb. 1887 Assen, ovl. 7-12-1962 Assen, sigarensorteerder, z.v. Cornelis Roos en Willemtien van Wijk
 8. (levenloos geboren kind 12-4-1891 Assen)
 9. Albertus Hermanus Mulder, geb. 29-6-1892 Assen, smid; geh. 29-8-1917 Assen Jacoba Bouman, geb. 1893 Assen, d.v. Jan Bouman en Wiegertje Ramaeker (min. 1 knd.)
 10. Aaltje Mulder, geb. 22-8-1896 Assen; geh. 30-4-1919 Assen Tieme Boers, geb. 1894 Smilde, arbeider, z.v. Gosem Boers en Trijntje Hoogeveen


= = = GENERATIE 6

[3b] overige kinderen Andries Jansz Over de Linden

ONDER CONSTRUCTIE
zie overzicht1814 geb. Trijntje
(III.3.1) Pieter Over de Linden (1782-1819), z.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, geb. Enkhuizen 8-12-1782 (ged. 13-12), ovl. 5-1-1819 Enkhuizen ('in het huis staande en gelegen bij de Overtoom', geen beroep vermeld), boeren arbeider (1814);
geh. 28-1-1810 Enkhuizen (otr. 6-1 j.m/ j.d. Enkhuizen):
Elisabeth/ Lijsbeth Pieters (De Boer) (1788-1859), ged. 12-9-1788 Enkhuizen, ovl. 29-8-1859 Enkhuizen (won. Wijde Steiger), d.v. Pieter Jacobs (de Boer) en Trijntje Jacobs.
Kinderen:
 1. (Andries, geb. 31-10-1810 (ged. 7-11 get. Eefje Schols), ovl. 26-12 en begr. 28-12-1810 Enkhuizen, Noorder Boerenvaart)
 2. (Trijntje, geb. 26-11-1811, ged. 6-12 get. Iefje Schols, ovl. 5-1-1812 Enkhuizen, Noorder Boerenvaart, geen beroep vader vermeld)
 3. Trijntje Over de Linden, geb. 28-4-1814 Enkhuizen ==>> (IV.3.1.3)

- - - broer/ zus


(III.3.4) Trijntje Over de Linden (1791-1829), d.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, ged. 29-5-1791 Enkhuizen, ovl. 25-12-1829 Amsterdam,
geh. 29-12-1813 Enkhuizen
1837 bij hertrouwen
Pieter Pijlsteeker (1788- ? ), ged. 14-3-1788 Amsterdam, ovl. na 1840 (won. Amsterdam), kwartiermeester, timmermansknecht won. Oude Nieuwstraat 20 (1837), z.v. Jan Pijlsteeker en Maria Elizabeth Schwabbedisscher, hertr. 22-2-1837 Amsterdam Grietje Hendriks
Kind:
 1. Maria Pijlsteker, geb. 9-4-1822 Amsterdam ==>> (IV.3.4.1)

- - - zussen

1817, geb. Iefje
(III.3.5) Antje Over de Linden (1795-1882), d.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, geb. 2-1-1795 (ged. 7-1) Enkhuizen, naaister, ovl. 6-9-1882 Enkhuizen, belijdenis 11-7-1814;
geh. 21-4-1813 Enkhuizen:
Pieter Van Doornik (1795-1855), geb. 14-4-1795 Enkhuizen, ovl. 20-11-1855 Enhuizen, metselaar, z.v. Jan Pz. van Doornik en Wijntje Vis.
Deze familie was Ned.Hervormd en won. Nieuwe Rietdijk (1825, 1827, 1829), Nieuwe Zeedijk 390 (1840), Antje als weduwe a.d. Nieuwe Westerstraat (1882).
Kinderen:
 1. (Jan, geb. 3-1-1814 (geen adres genoemd) en ovl. 17-3-1814 Enkhuizen)
 2. Jan Van Doornik, geb. 10-2-1815 Enkhuizen, ==>> (IV.3.5.2)
 3. Iefje Van Doornik, geb. 25-10-1817 Enkhuizen (geen adres genoemd) ==>> (IV.3.5.3)
 4. Andries Van Doornik, geb. 6-4-1820 Enkhuizen (geen adres genoemd) ==>> (IV.3.5.4)
 5. Simon Van Doornik, geb. 2-10-1822 Enkhuizen (geen adres genoemd) ==>> (IV.3.5.5)
 6. Aafje Van Doornik, geb. 13-1-1825 Enkhuizen ==>> (IV.3.5.6)
 7. Hendrik Van Doornik, geb. 12-4-1827 Enkhuizen ==>> (IV.3.5.7)
 8. Weintje Van Doornik, geb. 17-9-1829 Enkhuizen ==>> (IV.3.5.8)
 9. Roelof Van Doornik, geb. 8-10-1833 ==>> (IV.3.5.9)
 10. (Pieter, geb. 29-11-1835 en ovl. 14-2-1837 Enkhuizen)
 11. (Petronella, geb. 1838 en ovl. 8-9-1842 Enkhuizen)

= = = GENERATIE 4


(IV.3.1.3) Trijntje Over de Linden, d.v. (III.3.1) Pieter Over de Linden en Elisabeth De Boer, geb. 28-4-1814 Enkhuizen, ovl. 26-6-1855 Enkhuizen, arbeider Enkhuizen a.d. Venuslaan (1834), Oude Rietdijk 460 (1840), Doornekroontje (1847), Torenstraat (1849);
geh. 1-9-1839 Enkhuizen:
Melchert Zwart / Melgert Swart, ged. 2-3-1792 Enkhuizen (geref.), arbeider, ovl. 14-2-1847 Enkhuizen, z.v. Jan Zwart en Ida Schram
kind van onbekende vader:
 1. (Elisabeth, geb. 28-1-1834 en ovl. 31-1-1834 Enkhuizen)
Kinderen uit huwelijk:
 1. (Elisabeth, geb. ?-1-1841 en ovl. 21-4-1841 Enkhuizen)
 2. Ida Zwart (Daatje), geb. 1842 Enkhuizen, ongeh. ovl. 14-3-1926 Wageningen
 3. Pieter Zwart, geb. 6-4-1843 Enkhuizen ==>> (V.3.1.3.3)
 4. Elisabeth Swart (Betje), geb. 1845 Enkhuizen
kind van onbekende vader:
 1. (Naatje, geb. 4-1-1849 Enkhuizen (aangifte door Trijntjes oom Pieter van Doornik), ovl. 12-1-1849 Enkhuizen)

- - - nichten


(IV.3.4.1) Maria Pijlsteker/ Peijlsteker (1822-?), d.v. (III.3.4) Trijntje Over de Linden en Pieter Pijlsteker, geb. 9-4-1822 Amsterdam, ovl. na 1891 (won. Amsterdam);
geh. (1) 8-4-1840 Amsterdam (gesch. 4-4-1854 Amsterdam)
Gerardus Hendricus Giebing, geb. 1815 Amsterdam, ovl. voor 1888, schoenmaker, z.v. Gerrit Karel Giebing en Elisabeth Kerssens;
geh. (2) 10-12-1856 Amsterdam  
Jacques Benjamin Carabijn, geb. 1831 Amsterdam, ovl. voor 1859, kruier, z.v. Benjamin Onisiphorus Carabijn en Dirkie van Guldener;
geh. (3) 25-5-1859 Amsterdam  
Pieter Gotfried Rashorn (1804-1885), geb. 21-10-1804 Amsterdam, ovl. 29-1-1885 Amsterdam, werkman, z.v. Fredrik Rashorn en Sara Smit
Kind uit (1):
 1. Gerardus Carolus Giebing, geb. 27-3-1848 Amsterdam ==>> (V.3.4.1.1)

- - - nicht/neef


(IV.3.5.2) Jan van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 10-2-1815 Enkhuizen, ovl. 18-2-1862 Enkhuizen, metselaar, 'baander', Ned.Herv..;
geh. 20-10-1833 Enkhuizen:
Grietje Jongejeugd, geb. 27-6-1815 Andijk, ovl. 2-3-1888 Enkhuizen, winkelier, d.v. Simon Jongejeugd en Engeltje Groen. Deze familie woonde a.h. Hoenderpad (1836), Hennegat (1840), Zuiderhavendijk (1866) en Grietje als weduwe a.d. Wortelmarkt (1888).
Kinderen:
 1. (Antje, geb. 6-1834 en ovl. 28-9-1834 Enkhuizen)
 2. Antje van Doornik, geb. 20-1-1836 Enkhuizen ==>> (V.3.5.2.2)
 3. Engeltje van Doornik, geb. 11-3-1838 Enkhuizen ==>> (V.3.5.2.3)
 4. Petronella van Doornik, geb. 11-11-1839 Enkhuizen ==>> (V.3.5.2.4)
 5. (Simon, geb. 1842, ovl. 27-7-1851 Enkhuizen)
 6. Iefje van Doornik, geb. 9-5-1844 Enkhuizen ==>> (V.3.5.2.6)
 7. (Sijtje, geb. 12-1846 en ovl. 5-11-1847 Enkhuizen)
 8. Hendrik van Doornik, geb. 15-10-1850 of 1848 Enkhuizen ==>> (V.3.5.2.8)
 9. Sijtje van Doornik, geb. 17-2 of 17-4-1851 Enkhuizen ==>> (V.3.5.2.9)
 10. (Simon, geb. 15-3-1853 Enkhuizen, ovl. 26-7-1866 Enkhuizen)
 11. Andries van Doornik, geb. 25-2-1855 Enkhuizen ==>> (V.3.5.2.11)
 12. (Pieter, geb. 8-9-1858 Enkhuizen, ovl. 22-7-1866 Enkhuizen)

- - - broer/zus


(IV.3.5.3) Iefje Van Doornik, d.v. (IV.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 25-10-1817 Enkhuizen, ovl. 22-2-1896 Den Helder;
geh. (1) 13-6-1841 Enkhuizen  
Cornelis Westphalen, geb. 1816 Enkhuizen, ovl. 6-10-1880 Enkhuizen (NB "echtgenoot van IJ.v.D."), z.v. Willem Westphalen en Elisabeth Sweep;
geh. (2) 10-11-1881 Enkhuizen
Jan Rademaker, geb. 1811 Enkhuizen, ovl. 14-1-1892 Enkhuizen (NB woonden op zelfde adres in Amsterdam 1868), z.v. N.N. en Wiebregje Bosselaar.
Kinderen:
 1. Wiebregje van Doornik, geb. 8-2-1840 Enkhuizen ==>> (V.3.5.3.1)
 2. (Pieter Westphalen, geb. 1842, ovl. 24-10-1842 Enkhuizen, 14 weken oud)
 3. (Antje Van Doornik, geb. 1847, ovl. 2-1-1848 Enkhuizen, 1 jr. oud, vader niet vermeld)
 4. Antje Van Doornik, geb. 1849, ovl. 18-2-1869 Enkhuizen, moeder ongeh., vader niet vermeld

- - - zus/broer


(IV.3.5.4) Andries van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 6-4-1820 Enkhuizen, ovl. 1-1-1860 Enkhuizen, 'baander' won. Apenspel ('44), ovl. 1-1-1860 Enkhuizen;
geh. 29-8-1841 Enkhuizen (get. Hendrik Reuvers):
Jannetje/ Jansje Bouwman, geb. 14-5-1810 Enkhuizen, ovl. 21-3-1862 Enkhuizen, d.v. Jacob Bouwman (netmaker) en Lammertje Frans
Kinderen:
 1. (Pieter, geb. 1844 en ovl. 9-7-1844 Enkhuizen, 5 weken oud)
 2. (Jacob, geb. ?-5-1845 en ovl. 12-5-1845 Enkhuizen, 12 uur oud)
 3. Lammertje van Doornik, geb. 1-9-1846 Enkhuizen ==>> (V.3.5.4.3)
 4. Pieter van Doornik, geb. 1-10-1850 Enkhuizen ==>> (V.3.5.4.4)

- - - broers


(IV.3.5.5) Simon van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 2-10-1822 Enkhuizen, ovl. 3-7-1874 Enkhuizen, arbeider;
geh. (1) 29-10-1848 Enkhuizen:
Magdalena ("Magdiena") Roosendaal, geb. ca. 1825, ovl. 15-4-1856 Enkhuizen, d.v. Jan Roosendaal en Hester Aardema;
geh. (2) 12-11-1857:
Grietje Bakker, geb. 17-9-1830 Urk, ovl. 1-9-1874 Enkhuizen, d.v. Reijer Bakker en Baukje Kroon
Kinderen uit (1):
 1. Pieter Van Doornik, geb. 4-3-1850 Enkhuizen ==>> (V.3.5.5.5.1)
 2. Jan Van Doornik, geb. 7-1-1852 Enkhuizen ==>> (V.3.5.5.5.2)
 3. (Ester, geb. 1854 Enkhuizen, ovl. 23-5-1856 Enkhuizen)
 4. (Hendrik Jan, geb. 2-1856, ovl. 5-6-1856)
Kinderen uit (2):
 1. (Andries, geb. 3-9-1859, ovl. 25-12-1862 Enkhuizen)
 2. (Baukje (tweeling), geb. 2-5-1861, ovl. 29-8-1861 Enkhuizen)
 3. (Hendrik (tweeling), geb. 2-5-1861, ovl. 16-8-1861 Enkhuizen)
 4. Hester Van Doornik, geb. 23-9-1862 Enkhuizen ==>> (V.3.5.5.5.8)
 5. (Reijer, geb. 20-8-1865 en ovl. 17-9-1865 Enkhuizen)
 6. Andries Van Doornik, geb. 13-7-1867 Enkhuizen ==>> (V.3.5.5.5.10)
 7. Baukje Van Doornik, geb. 25-5-1869 Enkhuizen ==>> (V.3.5.5.5.11)
 8. (levenloos geb. 18-8-1870 Enkhuizen)
 9. (drieling, levenloos geb. 8-4-1872 Enkhuizen)
 10. (levenloos geb. 30-8-1874 Enkhuizen)

- - - broer/zus


(IV.3.5.6) Aafje Van Doornik, d.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 13-1-1825 Enkhuizen, ovl. 27-3-1873 Hoorn, werkster;
geh. 4-7-1847 Enkhuizen (erk. 1 kind)
Hendrik van der Woude, geb. 1823 Avereest, ovl. 25-6-1896 Hoorn, schipper, z.v. Pieter van der Woude en Aaltje Langenberg
Kinderen:
 1. Aaltje van der Woude, geb. 1846 Enkhuizen ==>> (V.3.5.6.1)
 2. Pieter van der Woude, geb. 1857 Zuidwolde ==>> (V.3.5.6.2)

- - - zus/broer


(IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 12-4-1827 Enkhuizen, ovl. 1-8-1891 Enkhuizen, metselaar;
geh. 15-2-1852 Oudendijk
Grietje Bakker, geb. 2-10-1827 Oudendijk, ovl. 4-2-1881 Enkhuizen, d.v. Jacob Bakker en Dieuwertje Dekker.
Kinderen:
 1. Antje Van Doornik, geb. 18-5-1852 Oudendijk ==>> (V.3.5.7.1)
 2. (Jacob, geb. 1853 en ovl. 26-2-1856 Oudendijk, 2 jr.)
 3. (Pieter, geb. 1854 en ovl. 6-1-1855 Oudendijk, 4 mnd.) 
 4. (Pieter, geb. 1855 en ovl. 12-4-1857 Oudendijk, 1 jr.)
 5. Jacob Van Doornik, geb. 25-12-1856 Oudendijk ==>> (V.3.5.7.5)
 6. (Pieter, geb. 7-1861 en ovl. 26-7-1861 Oudendijk, 3 wkn.)
 7. Dieuwertje Van Doornik, geb. 18-2-1859 Oudendijk ==>> (V.3.5.7.7)
 8. (Pieter, geb. 27-2-1863 Oudenkdijk, ovl. 19-11-1870 Enkhuizen)
 9. (Grietje, geb. 24-9-1865 Oudendijk, ovl. 19-1-1869 Enkhuizen)
 10. (Iefje, geb. 8-5-1867 en ovl. 27-3-1868 Enkhuizen, 10 mnd.)
 11. Jan Van Doornik, geb. 15-5-1870 Enkhuizen ==>> (V.3.5.7.11)

- - - broer/zus


(IV.3.5.8) Weintje Van Doornik, d.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 17-9-1829 Enkhuizen, ovl. 7-12-1897 Enkhuizen, tapster;
geh. (1) 16-10-1851 Enkhuizen:
Tjalling Van Marle, geb. 15-12-1829 Enkhuizen, ovl. 23-11-1868 Enkhuizen, zeilemaker, z.v. Wouter Tjallings van Marle en Gerritje Harlaar;
geh. (2) 2-11-1876 Enkhuizen:
Cornelis Bakker, geb. 1-7-1833 Enkhuizen, ovl. 2-3-1914 Enkhuizen, z.v. Albert Bakker en Johanna Hulst, wedr. Antje van Marle, hertr. 1899 Fempje van Dok
Kinderen (1):
 1. (Wouter, geb. 15-12-1852 Enkhuizen, ovl. 8-9-1855 Enkhuizen)
 2. Antje van Marle, geb. 12-2-1854 Enkhuizen ==>> (V.3.5.8.2)
 3. Wouter van Marle, geb. 6-7-1856 Enkhuizen ==>> (V.3.5.8.3)
 4. Gerritje van Marle, geb. 20-7-1858 Enkhuizen (vader onbekend) ==>> (V.3.5.8.4)
 5. Petronella van Marle, geb. 1-11-1861 Enkhuizen ==>> (V.3.5.8.5)
 6. (Cornelis, geb. 30-11-1863, ovl. 1-2-1864 Enkhuizen)
 7. (Cornelia, geb. 29-1-1865 Enkhuizen (vader onbekend), ovl. 1-4-1866 Enkhuizen)
 8. Cornelia van Marle, geb. 25-2-1867 Enkhuizen ==>> (V.3.5.8.8)

- - - zus/broer


(IV.3.5.9) Roelof Van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 8-10-1833, metselaar Oudendijk resp. Enkhuizen, ovl. 1893 Koggenland;
geh. (1) 16-11-1854 Enkhuizen:
Dirkje Klok, geb. 26-2-1827 Kwadijk, ovl. 16-3-1861 Enkhuizen, d.v. Willem Klok en Trijntje Fekke;
geh. (2) 6-1-1862 Enkhuizen:
Leentje Van Leijen, geb. ca.1834, d.v. N.N. en Guurtje van Leijen
kind uit (1):
 1. Antje Van Doornik, geb. 24-12-1854 Oudendijk ==>> (V.3.5.9.1)
 2. Trijntje Van Doornik, geb. 30-3-1856 Oudendijk ==>> (V.3.5.9.2)
 3. Iefje Van Doornik, geb. 31-1-1858 Oudendijk, ongeh. ovl. 3-2-1879 Enkhuizen
kind uit (2):
 1. Aafje Van Doornik, geb. 24-11-1862 Enkhuizen==>> (V.3.5.9.4)
 2. (Pieter, geb. 11-6-1864 en ovl. 20-10-1865 Enkhuizen)
 3. Pieter Van Doornik, geb. 20-10-1866 Enkhuizen ==>> (V.3.5.9.6)
 4. Weintje Van Doornik, geb. 17-9-1869 Enkhuizen ==>> (V.3.5.9.7)
 5. (Jan, geb. 1-3-1872 en ovl. 12-3-1872 Enkhuizen)
 6. Hendrika Van Doornik, geb. 14-4-1873 Enkhuizen ==>> (V.3.5.9.9)
 7. Roelof Van Doornik, geb. 1-9-1876 Enkhuizen ==>> (V.3.5.9.10)

= = = GENERATIE 5


(V.3.1.3.3) Pieter Zwart, z.v. (IV.3.1.3) Trijntje Over de Linden en Melchert Zwart, geb. 6-4-1843 Enkhuizen, ovl. 24-3-1915 Barneveld, schoenmaker Barneveld;
geh. (1) 23-10-1873 Barneveld:
Anthonia Gijsberta Ten Hoven, geb. 1847 Barneveld, ovl. 29-7-1884 Barneveld, d.v. Gijsbert ten Hoven en Annetje Marris;
geh. (2) 31-10-1884 Barneveld:
Hendrikje Van de Beek, geb. ca. 1853, ovl. 14-9-1926 Barneveld, d.v. Jannes van de Beek en Aaltje Doppenberg;
Kinderen (1):
 1. Melchert Zwart, geb. 10-3-1874 Barneveld ==>> (VI.3.1.3.3.1)
 2. Antje Zwart, geb. 15-9-1875 Barneveld ==>> (VI.3.1.3.3.2)
 3. Trijntje Zwart, geb. 1878 Barneveld ==>> (VI.3.1.3.3.3)
 4. (Gijsbertha, geb. 1880 Barneveld, ovl. 19-1-1898 Hilversum)
 5. (Elisabeth, geb. 1882 en ovl. 25-7-1884 Barneveld)
 6. (Pieter, geb. 1884 en ovl. 23-7-1884 Barneveld)

- - - achterneven


(V.3.4.1.1) Gerardus Carolus Giebing, z.v. (IV.3.4.1) Maria Pijsteker en Gerardus Hendricus Giebing, geb. 27-3-1848 Amsterdam, ovl. 25-3-1925 Bloemendaal, kleermaker, lakstoker;
geh. 9-5-1888 Amsterdam
Grietje Oom, geb. 8-3-1865 Zijpe, ovl. voor 1915, d.v. Klaas Oom en Willempje Geel
Kinderen:
 1. Gerardus Carolus Giebing, geb. 12-9-1888 Amsterdam, ovl. na 1991
 2. (Willem Maritus, geb. 6-9-1889 en ovl. 19-9-1889 Amsterdam)
 3. Wilhelmina Maria Giebing, geb. 9-6-1891 Amsterdam ==>> (VI.3.4.1.1.3)
 4. Stephanus Franciscus Giebing, geb. 1894 Amsterdam ==>> (VI.3.4.1.1.4)

- - - achterneef/ -nicht


(V.3.5.2.2) Antje van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 20-1-1836 Enkhuizen;
geh. 15-5-1856 Enkhuizen
Johannes Petrus Roosendaal, geb. 5-2-1833 Enkhuizen, arbeider, z.v. Jan Roosendaal en Hendrica van Boget.
Kinderen:
 1. Hendrika Roosendaal, geb. 20-3-1858 Enkhuizen, ovl. 23-4-1912 Rotterdam; geh. 21-12-1887 Rotterdam Barend Mol, geb.1854 Hoorn, z.v. Barend Mol en Cornelia Jonkman
 2. Jan Roosendaal, geb. 6-8-1859 Enkhuizen, metselaar; geh. 27-11-1884 Enkhuizen Gerritje van Marle: volle nicht van zijn moeder => (V.3.5.8.4)
 3. (Petronella, geb. 1-1862 en ovl. 18-3-1862 Enkhuizen)
 4. (Martinus, geb. 1862 en ovl. 7-5-1865 Enkhuizen)
 5. Thijs Roosendaal, geb. 1867 Enkhuizen, werkman; geh. 3-9-1891 Amsterdam Wijtske Schuhmacher, geb. 1869 Wonseradeel, d.v. Pieter Johannes Theodorus Schuhmacher en Baukje Tjeerds Pollema
 6. (Margaretha Katarina, geb. 1866 en ovl. 14-9-1870 Enkhuizen) 
 7. Anna Catharina Roosendaal, geb. 1867 Enkhuizen, naaister; geh. 16-5-1889 Amsterdam Eduard Aloijsius Baatsen, geb. 1859 Den Bosch, ovl. 17-6-1935 Hilversum, schoenmaker, Gerardus Baatsen en Maria Katriena van Kel
 8. Hendrik Roosendaal, geb. 1869 Enkhuizen, venter; geh. Jannetje Buitenhuis, geb. 1873 Nieuwendam, d.v. Hendrik Buitenhuis en Elisabeth Langenberg
 9. Grietje Roosendaal, geb. 1872 Enkhuizen; geh. 18-8-1892 Amsterdam Herman Rademaker, geb. 1870 Oostzaan, kelner, z.v. Gijsbert Rademaker en Johanna Pieternella Catharina Zwick
 10. (Engeltje, geb. 1874 of 1875 en ovl. 18-3-1875 Enkhuizen, 3 mnd.)
 11. Iefje Roosendaal, geb. 1875 Enkhuizen; geh. 22-8-1894 Amsterdam Hendrik Wiegman, geb. 1874 Amsterdam, smid, z.v. Gerrit Wiegman en Adriana Fluijt
 12. Wessel Johannes Roosendaal, geb. 1879 Enkhuizen, metselaar; geh. 2-1-1902 Amsterdam (erk. 1 kind: Antje Cornelia, geh. 1927) Elisabeth Auguste Cornelie Ieschar, geb. 1878 Dusseldorf (Duitsland), d.v. Franz Ieschar en Cornelie Dieper

- - - zussen


(V.3.5.2.3) Engeltje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 11-3-1838 Enkhuizen;
geh. 6-11-1862 Enkhuizen:
Cornelis Mensch, arbeider, geb. 1830 Enkhuizen, z.v. Jan Mensch en Leepje Zwier
Kinderen:
 1. Albert Mensch, geb. 1866 Enkhuizen, geh. 11-5-1893 Enkhuizen Gerritje de Jong, geb. ca.1863
 2. Jan Mensch, geb. 1866 Enkhuizen ==>> (VI.3.5.2.3.2)
 3. Grietje Mensch, geb. 1867 Enkhuizen ==>> (VI.3.5.2.3.3)
 4. Jantje Mensch, geb. 1874 Enkhuizen, geh. 6-6-1901 Enkhuizen Klaas Spaan, geb. 1876
 5. Cornelis Mensch, geb. 1880 Enkhuizen, koperwerker, geh. 5-11-1903 Enkhuizen Wilhelmina Schenk, geb. 1880
 6. Hendrik Jan Mensch, geb. 1883 Enkhuizen, groentehandelaar, geh. 18-5-1905 Enkhuizen Aaltje Sietses, geb. 1883

- - - zussen


(V.3.5.2.4) Petronella van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 11-11-1839 Enkhuizen,
geh. 13-2-1862 Enkhuizen  
Klaas Herder, geb. 4-6-1840 Enkhuizen, visser, z.v. Pieter Jansz Herder en Hendrikje Krol
Kinderen:
 1. Hendrika, geb. 2-9-1864
 2. Grietje, geb. 19-11-1868
 3. Trijntje, geb. 27-6-1871

- - - zussen


(V.3.5.2.6) Iefje van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 9-5-1844 Enkhuizen,
geh. 4-8-1871 Hoorn  
Klaas Mol, geb. 17-10-1840 Hoorn, ovl. 19-1-1872 Rotterdam, z.v. Barend Mol en Cornelia Jonkman
Kinderen:
 1. (Cornelia Iefje, geb. 12-12-1878 en ovl. 31-12-1878 Rotterdam)
 2. Cornelia Iefje Mol, geb. 13-9-1880 Rotterdam, ovl. 19-6-1959 Rotterdam; geh. (1) 4-4-1900 Rotterdam Johannes Jacobus Janssen, geb. 1875 Rotterdam, ovl. voor 1906, d.v. Antonius Marinus Janssen en Hendrina Maria van der Giesen; geh. (2) 16-5-1906 Rotterdam Jacobus Antonie van Vuuren, geb. 1868 Rotterdam, ovl. 6-3-1919 Rotterdam, z.v. Johannes Jacobus Antonie Nicolaas van Vuuren en Wilhelmina Henrietta Johanna Langenberg, wedr. Petronella Mosch; geh. (3) 3-8-1921 Rotterdam (gesch. 25-6-1926) Wouter Dirks, geb. 1870 Fort Bath, z.v. Petrus Johannis Dirks en Jannetje Dronkers

- - -broer/zus


(V.3.5.2.8) Hendrik Van Doornik, z.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 15-10-1850 Enkhuizen, metselaar, bouwman, ovl. na 1922;
geh. 27-3-1873 Enkhuizen:
Aafje Karemaker, geb. 1855 Enkhuizen, d.v. Jan Karemaker (vishandelaar) en Alida Horsman;
Kinderen:
 1. Petronella Van Doornik, geb. 1879, geh. 3-12-1903 Enkhuizen Evert Lens, geb. 1875
 2. Jantje Van Doornik, geb. 1881, geh. 25-4-1907 Enkhuizen Johannes Bijl, geb. 1875
 3. Engeltje Van Doornik, geb. 1891, geh. (1) 18-11-1915 Amsterdam Willem Bartholdus Kok, geb. 1891; geh. (2) 7-9-1922 Amsterdam Johan Hendrik Jansen, geb. 1890
 4. Gerrit Jan Van Doornik, geb. 1893 Enkhuizen, violist, geh. 22-10-1924 Amsterdam (gesch.) Betje Simons, geb. 1904

- - -broer/zus


(V.3.5.2.9) Sijtje van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 17-2 of 17-4-1851 Enkhuizen, ovl. 20-1-1875 Alkmaar, dienstbode;
geh. 17-5-1874 Alkmaar
Jan Kroon, geb. 1847 Alkmaar, werkman, z.v. N.N. en Aafje Kroon.
Kind:
 1. (levenloos geboren kind, 9-1-1875 Alkmaar)

- - - zus/broer


(V.3.5.2.11) Andries Van Doornik, z.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. Enkhuizen 25-2-1855, arbeider, ovl. 25-2-1855 Enkhuizen;
geh. 27-4-1876 Enkhuizen:
Femmetje Post, geb. 26-1-1849 Urk, ovl. 18-10-1905 Enkhuizen, d.v. Albert Post (visser) en Marretje Timmerman;
Kind:
 1. Jan Van Doornik, geb. 29-11-1876 Enkhuizen, ovl. 15-7-1956 Enkhuizen, geh. 16-7-1903 Enkhuizen Antje Dam, geb. 15-2-1879 Westwoud, ovl. 8-3-1958 Grootebroek, d.v. Pieter Dam en Elizabeth Raven ==>> (Pieter 1915-1993 x Aafje Appel 1915-1978)

- - - neef/ -nicht


(V.3.5.3.1) Wiebregje van Doornik, d.v. (IV.3.5.3) Iefje Van Doornik en Jan Rademaker, geb. 8-2-1840 Enkhuizen, ovl. 21-11-1884 Den Helder (NB verm. d.v. J.R.);
geh. 5-5-1864 Enkhuizen
Gerrit Wezelman, geb. 10-10-1840 Enkhuizen, ovl. 25-10-1905 Den Helder, visser, z.v. Harme Wezelman en Marijtje Hokkeling
Kinderen:
 1. Harme Wezelman, geb. 5-9-1864 Enkhuizen, visser/ arbeider; geh. (1) 26-6-1890 Den Helder Jacobjen Kramer, geb. 1862 Urk, d.v. Jacob Kramer en Geertje Snoek, wed. Gerrit Zwaan; geh. (2) 11-5-1922 Velsen Lijsje de Gans, geb. 1874 Hei- en Boeicop, z.v. Harmen de Gans en Jannigje Tonse
 2. Jan Wezelman, geb. 14-2-1866 Enkhuizen, ovl. 2-6-1948 Den Helder, visser; geh. 7-7-1887 Den Helder Adriana Arnolda Dienaar, geb. 1869 Den Helder, d.v. Reijer Dienaar en Pietronella Catharina Wilhelmina van Stipriaan
 3. (Marijtje, geb. 3-11-1867 en ovl. 9-5-1868 Enkhuizen)
 4. Johannes Wezelman, geb. 26-10-1869 Enkhuizen, ovl. 25-10-1950 Den Helder, visser; geh. 14-1-1892 Den Helder Alida Wilhelmina Koene, geb. 1869 Den Helder, z.v. Alexander Wilhelmus Koene en Aaltje Rieuwers
 5. Marijtje Wezelman, geb. 29-9-1871 Enkhuizen, ovl. 30-10-1940 Den Helder; geh. 27-8-1891 Den Helder Gozen Bakker, geb. 1867 Oostdongeradeel, visser, z.v. Jan Alberts Bakker en Aagtje Jans Bol
 6. Iefje Wezelman, geb. 6-2-1875 Enkhuizen, ovl. 2-9-1942 Velsen; geh. 13-12-1894 Den Helder Dirk Woord, geb. 1871 Urk, visser, z.v. Jacob Woord en Zwaantje Korf

- - - nichten 


(V.3.5.4.3) Lammertje van Doornik, d.v. (IV.3.5.4) Andries van Doornik en Jannetje Bouwman, geb. 1-9-1846 Enkhuizen;
geh. 2-5-1869 Edam  
Barend Koeleman, warmoezier, geb. 1848 Edam, z.v. Dirk Koeleman en Cornelia Klinkenberg
Kinderen:
 1. Dina Christina Elisabeth Koeleman, geb. 1872; geh. 19-11-1902 Den Haag Henricus Johannes van Gehugten, geb. 1863, kuiper, z.v. Antonius Johannes van Gehugten en Cornelia Maria Boeren

- - - zus/broer

(V.3.5.4.4) Pieter Van Doornik, z.v. (IV.3.5.4) Andries van Doornik en Jannetje Bouwman, geb. ca.1851 Enkhuizen, ovl. 18-8-1924 Den Helder;
geh. 28-6-1877 Den Helder:
Cornelia Adriana Sloot, geb. 31-3-1847 Den Helder, d.v. Klaas Sloot en Elisabeth van Willige
Kind:
 1. Nicolaas Van Doornik, geb. ca.1880 Den Helder, geh. 14-8-1919 Den Helder Jannetje Leen, geb. ca.1878 Den Helder, d.v. Giel Leen en Susanna Hendrikse

- - - neven


(V.3.5.5.5.1) Pieter Van Doornik, z.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Magdalena Roosendaal, geb. 4-3-1850 Enkhuizen, ovl. 26-7-1912 Hoorn, metselaar, houthandelaar,
geh. 22-3-1873 Warder  
Sijtje Bakker, d.v. Cornelis Bakker en Hilgond Dop
Kinderen:
 1. Cornelis Van Doornik, geb. 7-1-1886 Warder, ovl. 26-1-1960 Hoorn; geh. 17-5-1911 Hoorn Anna Elisabeth Wonder, geb. 8-4-1888 Hoorn, d.v. Arie Wonder en Elisabeth Schuurman

- - - broers


(V.3.5.5.5.2) Jan Van Doornik, z.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Magdalena Roosendaal, geb. 7-2-1852 Enkhuizen, metselaar, ovl. 18-3-1895 Amsterdam;
geh. (1) 3-12-1876 Blokker:
Maartje Schermer, geb. ca.1853 Blokker, d.v. Frederik Schermer en Geertje Dol
geh. (2) 22-12-1887 Blokker:
Maria Wilhelmina Kroon, geb. 20-2-1852 Blokker, ovl. 2-1-1935 Utrecht, d.v. Cornelis Kroon en Maria Wilhelmina Kloek
Kinderen uit (1):
 1. Simon, geb. 30-12-1877 Nieuwe Niedorp
 2. Heertje Van Doornik, geb. 24-2-1880 Blokker, ovl. 25-1-1936 Amsterdam, winetrader, geh. 28-4-1903 Sint Maarten Grietje Schollee ==>> (3 Kinderen)
Uit (2):
 1. Jan Van Doornik, geb. 14-4-1889 Blokker, ovl. 1937 Canada, wijnhandelaar, geh. (1) 12-3-1914 Amsterdam Cornelia Margaretha Timmerman (gesch. 6-8-1920), geb. 23-2-1894 Hoorn, ovl. 1931, d.v. Cornelis Timmerman en Sijtje Kuin ==>> (2 Kinderen); geh. (2) 2-6-1921 Amsterdam Alida Bunnink, geb. 1898 Amsterdam, ovl. 1975, d.v. Gijsbertus Ludovicus Bunnink en Anna Eleanora Ackers

- - - halfbroer/zus


(V.3.5.5.5.8) Hester Van Doornik, d.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Grietje Bakker, geb. 23-9-1862 Enkhuizen,
geh. 17-8-1904 Amsterdam (met erkenning van 3 kinderen)

Hendrik Arend Gerardus van Heune (bij huwelijk werden 3 kinderen geaccepteerd), geb. 1862, magazijnmeester, z.v. Anthonie van Heune en Margaretha Catrina van Leeuwen
Kinderen:
 1. Margaretha van Heune, geb. 1889 Amsterdam; geh. 12-5-1909 Amsterdam Pieter Johannes Baaij, geb. 1887 Amsterdam, magazijnbediende, z.v. Hendrik Baaij en Maria Johanna Visser 
 2. Roelofina van Heune, geb. 1892 Amsterdam; geh. 28-8-1918 Amsterdam (met erkenning van 1 kind; gesch. 29-4-1927) Johannes Marinus Amoureus, geb. 1878 Schiedam, bibliothecaris, z.v. Quirinus Amoureus en Elisabeth Klasina van Katwijk
 3. Antonia Elizabeth Maria van Heune, geb. 1893 Amsterdam; geh. 3-4-1915 Wormerveer Dirk Loots, geb. 1889 Wormerveer, cacaobewerker, z.v. Dirk Loots en Annigje Vrolijk

- - - zus/broer


(V.3.5.5.5.10) Andries Van Doornik, z.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Grietje Bakker, geb. 13-7-1867 Enkhuizen, ovl. 28-12-1951 Purmerend, timmerman/ warmoezier (1926);
geh. 22-12-1892 Warder  
Maartje Wester, geb. 1872 Warder, d.v. Klaas Wester en Trijntje Kramer
Kinderen:
 1. Simon van Doornik, geb. 4-9-1894 Warder, warmoezier; geh. 9-9-1926 Beemster Gerdina Crok, geb. 1899 Ilpendam, d.v. Pieter Crok en Neeltje de Ridder

- - - broer/zus


(V.3.5.5.5.11) Baukje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Grietje Bakker, geb. 25-5-1869 Enkhuizen,
geh. (1) 1-5-1890 Enkhuizen (gesch. 28-6-1897) 

Hendrik Smit, geb. 22-1-1866 Enkhuizen, z.v. Pieter Smit en Sijke Frankfort;
geh. (2) 24-2-1926 Amsterdam  
Hendrik de Bruin, geb. 10-2-1864 Wonseradeel, z.v. Age de Bruin en Sytske van der Molen
(geen kinderen bekend)- - - nichten


(V.3.5.6.1) Aaltje van der Woude, d.v. (IV.3.5.6) Aafje Van Doornik en Hendrik van der Woude, geb. 1846 Enkhuizen, ovl. 22-9-1916 Hoorn;
geh. 13-6-1873 Hoorn (erk. 1 kind)
Hendrik Coenraad van Brussel, geb. 1845 Hoorn, ovl. 20-2-1894 Hoorn, bewaarder, z.v. Jacob van Brussel en Wilhelmina Hirdes
Kinderen:
 1. Wilhelmina van Brussel, geb. 1870 Hoorn, ovl. 22-7-1929 Hoorn; geh. 1-5-1896 Hoorn Simon Krab, geb. 1869 Hoorn, ovl. 17-11-1943 Soest, schoenmaker, z.v. Jan Krab en Cornelia van Marle
 2. (Hendrik, geb. 1874 en ovl. 7-2-1875 Hoorn, 8 mnd.) 
 3. Jacoba Maria van Brussel, geb. 1878 medemblik, ovl. 9-2-1947 Deventer; geh. 3-12-1897 Hoorn Abraham Johannes Abspoel, geb. 1872 Utrecht, ovl. 5-1-1924 Wageningen, amanuensis aan de Landbouwhogeschool, z.v. Abraham Johannes Abspoel en Jeannetta Jacoba Vos
 4. (Jacob Coenraad, geb. 1883 en ovl. 10-12-1884 Medemblik, 1 jr.)
 5. (Aafje, geb. 1886 en ovl. 13-8-1887 Medemblik, 11 mnd.)

- - - zus/broer


(V.3.5.6.2) Pieter van der Woude, z.v. (IV.3.5.6) Aafje Van Doornik en Hendrik van der Woude, geb. 1857 Zuidwolde, ovl. 25-7-1895 Alkmaar;
tr.
Catharina Johanna Dekker, ovl. voor 1895
Kinderen:
 1. Johanna Maria van der Woude, geb. 1882 Hoorn, ovl. 4-2-1907 Hoorn, ongeh.
 2. Aafje van der Woude, geb. 1885; geh. 29-9-1909 Den Haag Geert Wilhelm Laats, geb. 1880, kleermaker, z.v. Johannes Rudolf Laats en Niessien van der Tuin (levenl.geb. knd. 1910 Den Haag)
 3. Catharina Johanna van der Woude, geb. 1887; geh. 19-8-1910 Den Haag (gesch. 24-10-1952) Antoon Wilhelmus Venema, geb. 1882 Leeuwarden, ovl. 25-1-1962 Rotterdam, kleermaker, z.v. Benier Venema en Anna Ariettta van Wageningen
 4. (Elisabeth, geb. 1891 en ovl. 2-5-1891 Hoorn, 3 mnd.)
 5. (levenloos geb. kind, 8-12-1891 Hoorn)

- - - neef/nicht


(V.3.5.7.1) Antje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik en Grietje Bakker, geb. 18-5-1852 Oudendijk, ovl. 5-3-1921 Enkhuizen;
geh. (1) 12-8-1880 Enkhuizen  
Jan Paartman, geb. 1845 Enkhuizen, ovl. 4-11-1882 Enkhuizen, arbeider, z.v. Arend Paartman en Meinoutje Tensen, wedr. Neeltje Kreeft en Klaasje Waterman;
geh. (2) 7-11-1889 Enkhuizen  
Johan Philip Zwart, geb. 1850 Enkhuizen, korendrager, z.v. Hendrik Zwart en Catharina Wilhelmina Selman, wedr. Gerritje Krol.
Kinderen (1 en 2 buitenechtelijk):
 1. Hendrik Van Doornik, geb. 17-7-1877 Enkhuizen, ovl. 23-10-1953 Enkhuizen; geh. Johanna Schenk,; 
 2. Grietje Van Doornik, geb. 19-2-1873 Enkhuizen; geh. 28-11-1894 Amsterdam Heite Groenewal, besteller, geb. 1871 Enkhuizen, z.v. Jan Groenewal en Grietje de Boer
 3. (Jan, geb en ovl. 1881, 13 dagen)
 4. (Neeltje, ovl. 11-1-1887 Enkhuizen, 4 jr. )

- - - zus/broer


(V.3.5.7.5) Jacob Van Doornik, z.v. (IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik en Grietje Bakker, geb. 25-12-1856 Oudendijk;
geh. 7-5-1882 Medemblik
Antje van der Leek, geb. 16-7-1857 Andijk, ovl. 24-9-1930 Bovenkarspel, d.v. Jan van der Leek en Aaltje de Vries
Kinderen:
 1. (Hendrik, geb. 14-2-1883 en ovl. 8-7-1883 Medemblik) 
 2. (Jan, geb. 19-3-1884 en ovl. 5-5-1884 Medemblik, tweeling)
 3. (Jacob, geb. 19-3-1884 Medemblik, ovl. 4-1-1889 Enkhuizen) 
 4. (Jacob, geb. 11-12-1890 en ovl. 3-1-1906 Enkhuizen) 
 5. (Hendrik, geb. 20-3-1895 en ovl. 9-5-1895 Enkhuizen)
 6. Alida Margaretha van Doornik, geb. 26-11-1896 Enkhuizen; geh. 29-4-1920 Enkhuizen Marten Koningsveld, geb. 1895 Franeker, smid, z.v. Gerrit Koningsveld en Trijntje Dijkstra

--- broer/zus


(V.3.5.7.7) Dieuwertje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik en Grietje Bakker, geb. 18-2-1859 Oudendijk, ovl. 30-1-1903 Enkhuizen;
geh. 13-12-1883 Enkhuizen (erk. 2 knd.)  
Daniel Dral, geb. 4-1-1857 Bovenkarspel, arbeider, z.v. Jan Dral en Jantje Verkinderen
Kinderen:
 1. Jan Dral, geb. 28-9-1882 Enkhuizen, ovl. 25-11-1955 Enkhuizen, ongehuwd
 2. Hendrik Dral, geb. 5-11-1883 Enkhuizen, ovl. 22-6-1954 Geleen, arbeider; geh. Gerardina Schade, geb. 25-2-1877 Emden, d.v. ==>> Hendrik Caesar Dral, geb. 15-10-1910 Groningen, ovl. na 1941
 3. (Grietje, geb. 24-3-1886 en ovl. 10-1-1888 Enkhuizen) 
 4. (levenloos geboren kind, 8-3-1888 Enkhuizen)
 5. (Jantje, geb. 17-8-1889 en ovl. 6-11-1889 Enkhuizen)
 6. (Grietje, geb. 26-1-1891 en ovl. 23-7-1892 Enkhuizen)
 7. (Jantje, geb. 25-6-1892 en ovl. 10-9-1892 Enkhuizen)

- - - zus/broer


(V.3.5.7.11) Jan Van Doornik, z.v. (IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik en Grietje Bakker, geb. 13-5-1870 Enkhuizen, ovl. 11-4-1928 Hoogkarspel, metselaar;
geh. 23-6-1892 Enkhuizen  
Maartje Klinger, geb. 1871 Hoogkarspel, d.v. Hendrik Klinger en Trijntje Hauwert
Kinderen:
 1. (Hendrik, geb. 18-4-1893 en ovl. 2-7-1893 Enkhuizen)
 2. (Hendrik, geb. 24-8-1894 en ovl. 28-10-1895 Enkhuizen)
 3. Grietje van Doornik, geb. 14-10-1895 Enkhuizen; geh. 17-4-1918 Andijk Klaas Bakker, geb. 1887 Hoogkarspel, landbouwer, z.v. Jacob Bakker en Pietertje Brouwer 
 4. Hendrik van Doornik, geb. 23-11-1897 Enkhuizen, metselaar
 5. (Trijntje, geb. ?-2-1900 en ovl. 27-9-1900 Enkhuizen)
 6. Trijntje van Doornik, geb. 1-7-1901 Enkhuizen; geh. 19-12-1918 Hoogkarspel Jan Kamp, geb. 1899 Amsterdam, landbouwer, z.v. Bartholomeus Kamp en Hendrikje Lanjouw  
 7. Jan van Doornik, geb. 11-9-1902 Enkhuizen, metselaar; geh. 4-5-1927 Hoogkarspel (erk. 1 kind) Aafje Klaij, geb. 1905 Blokker, d.v. Klaas Klaij en Geertje Stapel
 8. Jacob, geb. 2-9-1906 Enkhuizen
 9. Antje van Doornik, geb. 21-6-1909 Andijk; geh. 4-6-1931 Andijk Jacobus Petrus Höcker, geb. 1906 Amsterdam, monteur, z.v. Johanna Sophia Höcker en NN
 10. (Klaas, geb. 18-10-1910 en ovl. 28-10-1910 Andijk)
 11. Klaasje, geb. 28-10-1914 Andijk

- - - neef/nicht


(V.3.5.8.2) Antje van Marle, d.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 12-2-1854 Enkhuizen, ovl. 21-10-1929 Zwaag;
geh. 18-5-1877 Hoorn
Cornelis van der Rol, geb. 31-3-1852 Hoorn, ovl. 12-6-1926 Hoorn, schipper, z.v. Jan van de Rol en Hendrica de Vries
Kinderen:
 1. Jan van der Rol, geb. 16-3-1878 Hoorn, schipper; geh. 21-3-1902 Hoorn Elsje Appel, geb. 1880 Hoorn, d.v. Jacob Arend Appel en Grietje Reek
 2. (Tjalling, geb. 1879 en ovl. 17-11-1881 Hoorn)
 3. Tjalling van der Rol, geb. 25-9-1882 Hoorn, monteur; geh. 31-5-1907 Hoorn Johanna Klaasen, geb. 1882 Hoorn, d.v. Andreas Klaasen en Hillegonda Bruins
 4. (Henderika, geb. 1880 of 1881 en ovl. 26-11-1881 Hoorn, 11 mnd)
 5. Hendrica van der Rol, geb. 9-9-1884 Hoorn; geh. 10-11-1911 Hoorn Cornelis Strik, geb. 1885 Hoorn, schilder, z.v. Willem Strik en Catharina Nooder 
 6. (levenloos geboren kind, 12-9-1886 Hoorn)
 7. Cornelis van der Rol, geb. 13-10-1887 Hoorn, sergeant infanterie; geh. 12-6-1914 Hoorn Petronella Johanna Bernardina Post, geb. 1887 Hoorn, z.v. Johannes Jacobus Post en Aafje van der Winden
 8. Wijnanda van der Rol, geb. 23-12-1889 Hoorn; geh. 6-10-1912 Zuid- en Noord-Schermer Bouwe Slooten, geb. 1886 Zuid- en Noord-Schermer, sergeant der infanterie, z.v. Klaas Slooten en Guurtje Betlem
 9. Johanna van der Rol, geb. 21-8-1891 Hoorn; geh. 30-6-1921 Hoorn Jacob Benist, geb. 1894 Hoorn, controleur analist bij een keuringsdienst, z.v. Abraham Jacob Benist en Geertje Bierenbroodspot
 10. Gerritje van der Rol, geb. 6-11-1894 Hoorn; geh. 22-5-1919 Hoorn Sjoerd Gravendijk, geb. 1894 Hoorn, kantoorbediende, z.v. Anthonie Gravendijk en Jansje Hoekstra

- - - zus/broer


(V.3.5.8.3) Wouter van Marle, z.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 6-7-1856 Enkhuizen, visser,
geh. 15-5-1879 Enkhuizen  
Johanna Goos, geb. 7-4-1858 Enkhuizen, ovl. 11-2-1932 Den Helder, d.v. Bartel Goos en Antje Hart
Kinderen:
 1. (o.a. Grietje, 1886)

- - - broer/zus


(V.3.5.8.4) Gerretje Van Marle, d.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 20-6-1858 Enkhuizen (vader onekend), ovl. 15-10-1936 Amsterdam;
geh. 27-11-1884 Enkhuizen:
Jan Roosendaal, geb. 8-6-1859 Enkhuizen, ovl. 19-1-1928 Amsterdam, (NB zoon van volle nicht) metselaar Amsterdam (1919: Vrolikstraat 124), de familie was RK, z.v. Johannes Petrus Roosendaal en Antje van Doornik (V.3.5.2.2)

Kinderen:
 1. Johannes, geb. 2-4-1885 Amsterdam
 2. Wouter Tjalling, geb. 31-10-1886 Amsterdam
 3. Thijs, geb. 14-12-1887 Amsterdam
 4. Cornelis, geb. 10-12-1889 Amsterdam
 5. Hendrik, geb. 15-4-1891 Amsterdam
 6. Wijnanda Roosendaal, geb. 17-2-1893 Amsterdam ==>> (VI.3.5.8.4.6)
 7. Antje, geb. 25-4-1894 Amsterdam
 8. Cornelia, geb. 3-6-1896 Amsterdam

- - - zussen


(V.3.5.8.5) Petronella van Marle, d.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 1-11-1861 Enkhuizen, ovl. 21-5-1936 Hilversum;
geh. 21-5-1886 Hoorn  
Klaas Eindhoven, geb. 19-12-1862 Hoorn, ovl. 22-9-1930 Hoorn, kaaskopersknecht/ arbeider, z.v. Jan Eindhoven en Hendrica Doedes Tonneman
Kinderen:
 1. (Hendrika Clasina Eindhoven, geb. 1887 en ovl. 4-11-1888 Hoorn) 
 2. (Tjalling Wouter, geb. 31-7-1889 en ovl. 4-7-1900 Hoorn)
 3. Jan Eindhoven, geb. 30-10-1891 Hoorn, ovl. 27-5-1960 Hilversum, koperslager; geh. 15-8-1915 Venhuizen Femmetje Dekker, geb. 1893 Venhuizen, d.v. Pieter Dekker en Trijntje Ruiter
 4. (Wijntje, geb. 4-7-1893 en ovl. 4-4-1909 Hoorn)
 5. Wouter Eindhoven, geb. 26-2-1896 Hoorn, kaasknecht; geh. 14-9-1923 Hoorn Christina Adriana Meeuwig, geb. 1902 Haarlem, d.v. Jacobus Johannes Meeuwig en Eva Johanna Blei
 6. (Henderika, geb. 21-10-1897 en ovl. 14-7-1912 Hoorn)
 7. Petronella Eindhoven, geb. 9-9-1899 Hoorn, dienstbode; geh. 20-2-1925 Hoorn Frans Carel Albertus Hidma, geb. 1899 Amsterdam, galvaniseur, z.v. Sipke Hidma en Aagje Deutekom
 8. Tjalling Wouter Eindhoven, geb. 17-10-1901 en ovl. 5-10-1920 Hoorn, ongeh. kaaskopersknecht

- - - zussen


(V.3.5.8.8) Cornelia van Marle, d.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 25-2-1867 Enkhuizen;
geh. 27-8-1891 Enkhuizen
Jacob Dangermond, geb. 1868 Enkhuizen, vleeshouwer, z.v. Pieter Dangermond en Dirkje van der Deure
Kinderen:
 1. Dirkje Dangermond, geb. 1893 Amsterdam, ovl. 29-4-1929 Rotterdam; geh. 5-8-1915 Amsterdam Jan Jochmann, geb. 1893 Amsterdam, chauffeur, z.v. Jan Jochmann en Jeannette Wilhelmina Agneta Stroethoff
 2. Jacob Dangermond, geb. 1897 Amsterdam, slager; geh. 2-6-1927 Amsterdam Adriana Johanna Maria Westenberg, geb. 1901 Amsterdam, d.v. Pieter Jacobus Westenberg en Johanna Maria Middeldorp
 3. Johanna Petronella Dangermond, geb. 1902 Amsterdam, kantoorbediende; geh. 22-1-1925 Amsterdam Jan Machiel Hillenius, geb. 1896 Amsterdam, kantoorbediende, z.v. Dirk Hillenius en Gijsbertje van Roekel
 4. Wijnanda Cornelia Dangermond, geb. 1903 Amsterdam; geh. 21-7-1927 Amsterdam Abraham Waalewijn, geb. 1904 Rotterdam, slager, z.v. Willem Nicolaas Waalewijn en Willemtje Huijer

- - - nichten


(V.3.5.9.1) Antje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Dirkje Klok, geb. 24-12-1854 [sic, BR heeft 1855] Oudendijk, ovl. 15-11-1934 Velsen;
geh. (1) 4-11-1875 Enkhuizen  
Jacob Jaring, geb. 27-3-1849 Enkhuizen, ovl. 4-8-1896 Enkhuizen, slager, z.v. Zeger Jaring en Antje Mantel;
geh. (2) 25-9-1902 Enkhuizen  
Jan Kramer, geb. 9-2-1852 Enkhuizen, ovl. 5-5-1931 Enkhuizen, visser, z.v. Gerrit Kramer en Geesje Schouw, wedr. Grada Brand
Kinderen uit (1):
 1. Zeger Jaring, geb. 31-5-1876 Enkhuizen, ovl. 24-5-1944 Enkhuizen, werkman; geh. 20-6-1902 Hoorn Elisabeth Wiggelaar, geb. 1881 Hoorn, d.v. Jan Bernardus Wiggelaar en Iesje Muis
 2. (Roelof, geb. 4-8-1879 en ovl. 18-12-1888 Enkhuizen)
 3. (Klaas, geb. 20-10-1882 en ovl. 25-12-1898 Enkhuizen)
 4. Dirkje Jaring, geb. 17-2-1891 Enkhuizen; geh. (1) 16-9-1914 Amsterdam Andries Kok, geb. 1889 Amsterdam, werkman, z.v. Antoon Hendrik Kok en Jacoba Maartense; geh. (2) 7-10-1926 Wijk aan Zee Albertus Davidson, geb. 1898 Wijk aan Zee en Duin, tuinder, z.v. Salomon Davidson en Maaike Visser

- - - zussen


(V.3.5.9.2) Trijntje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Dirkje Klok, geb. 30-3-1856 Oudendijk, ovl. 21-12-1939 Hoorn;
geh. 14-5-1880 Hoorn:
Abraham Kroon, geb. 1858 Hoorn, ovl. 21-10-1893 Hoorn, pakhuisknecht, z.v. Klaas Kroon en Iske Kuijper
Kinderen:
 1. Klaas Kroon, geb. 1880 Hoorn, houtzager, later bode hoogheemraadschip, geh. (1) 13-12-1907 Hoorn Annegina De Haan, geb. Groningen, d.v. Joseph De Haan en Jaapkien Redmers, geh. (2) 15-10-1920 Den Helder Johanna Kuijper, geb. Hoorn, d.v. Gerbrand Kuijper en Hendrica Van Ree
 2. Dirkje Catharina Kroon, geb. 1882 Hoorn; geh. 5-2-1903 Graft Jacob Scheepbouwer, geb. 1873 Graft, stukadoor, z.v. Jan Scheepbouwer en Femmetje de Vries 
 3. Jan Kroon, geb. 1885 Hoorn, ovl. 27-11-1908 Hoorn
 4. Abraham Kroon, geb. 4-2-1889 Leiden, pakhuisknecht; geh. 1-6-1911 Zaandam Hendrika Kracht, geb. 1893 Hoorn, d.v. Hendrik Kracht en Adriana Dietz
 5. (Helena Johanna, geb. 1890 en ovl. 22-12-1905 Hoorn)
 6. (Willem Arend, geb. 1893 en ovl. 2-4-1894 Hoorn, 1 jr. oud)

 - - - halfzussen


(V.3.5.9.4) Aafje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 24-11-1873/1862? Enkhuizen, ovl. 26-11-1938 Delft;
geh. 18-7-1890 Hoorn  
Albert Kuiper, geb. 13-12-1863 Hoorn, ovl. 15-10-1940 Delft, z.v. Johannes Kuiper en Elisabeth Kolkman
(geen kinderen bekend)


- - - zus/ broer


(V.3.5.9.6) Pieter Van Doornik, z.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 20-10-1866 Enkhuizen, metselaar, ovl. 24-7-1949 Enkhuizen,
geh. (1) 9-7-1891 Enkh.
Johanna Brouwer, geb. 14-11-1868 Enkhuizen, ovl. 1-11-1911 Enkhuizen, d.v. Jan Brouwer en Jansje Simons;
geh. (2) 5-6-1913 Enkhuizen  
Maartje Mantel, geb. 1870, ovl. 11-8-1941 Enkhuizen, d.v. Dirk mantel en Maretje Brouwer
Kinderen:
 1. Leentje van Doornik, geb. 3-3-1892 Enkhuizen; geh. 5-9-1912 Enkhuizen Willem Blom, geb. 1887 Enkhuizen, arbeider, z.v. Jan Blom en Geertje Dral
 2. Jan van Doornik, geb. 28-8-1893 Enkhuizen; geh. 27-11-1919 Loon op Zand Johanna Jacoba van der Schans, geb. 1895 Loon op Zand, d.v. Peter van der Schans en Antonia Pruisten
 3. (Roelof, geb. 31-7-1896 en ovl. 24-3-1897 Enkhuizen)
 4. Jansje van Doornik, geb. 5-5-1898 Enkhuizen; geh. 4-1-1923 Enkhuizen Dirk Vlaar, geb. 1895 Hoorn, gasfitter, z.v. Pieter Vlaar en Guurtje Roozendaal
 5. Aafje van Doornik, geb. 5-5-1900 Enkhuizen; geh. 4-1-1923 Enkhuizen Koenraad Johannes Ruiter, geb. 1897 Enkhuizen, chauffeur, z.v. Bertus Ruiter en Pietertje Fijma
 6. (Roelof, geb. 9-2-1902 en ovl. 16-2-1902 Enkhuizen)
 7. Antje van Doornik, geb. 1-9-1903 Enkhuizen; geh. 19-5-1927 Enkhuizen Siewert Messchaert, geb. 1901 Enkhuizen, pakhuisknecht, z.v. Jacob Messchaert en Trijntje Klouwers
 8. Petronella van Doornik, geb. 20-1-1907 Enkhuizen; geh. 11-11-1926 Enkhuizen Jan Balk, geb. 1901 Venhuizen, transportarbeider, z.v. Cornelis Balk en Elisabeth van Veen
 9. Elisabeth van Doornik, geb. 28-5-1910 Enkhuizen; geh. 8-5-1930 Andijk Jan Appel, geb. 1902 Andijk, landarbeider, z.v. Pieter Appel en Trijntje Burger

- - - broer/zus


(V.3.5.9.7) Weintje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 17-9-1869 Enkhuizen, ovl. 26-4-1957 Grootebroek;
geh. 5-12-1895 Enkhuizen
Pieter Dam, geb. 28-2-1873 Westwoud, ovl. 17-3-1949 Enkhuizen, arbeider/ opperman, z.v. Pieter Dam en Elizabeth Raven
Kinderen:
 1. Elizabeth Dam, geb. 18-4-1896 Enkhuizen; geh. 16-1-1920 Hoorn Johan Hakhoff, geb. 1895 Hoorn, lijnwerker, z.v. Klaas Hakhoff en Willemina Heijman
 2. Leentje Dam, geb. 31-8-1897 Enkhuizen, ovl. 13-11-1950 Enkhuizen; geh. 19-6-1919 Enkhuizen Johannes Willem Hermanus Honig, geb. 1892 Amsterdam, landarbeider, z.v. Femma Honig en NN
 3. Pieter Dam, geb. 8-4-1899 Enkhuizen, metselaar; geh. 24-5-1923 Enkhuizen Fempje van der Velden, geb. 1900 Enkhuizen, d.v. Pieter van der Velden en Jansje Mens
 4. Roelof Dam, geb. 27-5-1901 Enkhuizen, arbeider; geh. 31-10-1923 Venhuizen Leentje Baas, geb. 1905 Berkhout, d.v. Pieter Baas en Stijntje Winder
 5. Dirk Dam, geb. 10-7-1903 Enkhuizen, metselaar; geh. 9-2-1927 Heemstede Johanna Petronella van Keulen, geb. 1908 Heemstede, d.v. Teunis van Keulen en Jeannette Elisabeth Marretje Solleveld

- - - zussen


(V.3.5.9.9) Hendrika Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 14-4-1873 Enkhuizen, ovl. 16-3-1955 Rotterdam;
geh. 13-5-1895 Enkhuizen  
Pieter Blok, geb. 2-3-1873 Enkhuizen, ovl. 11-12-1933 Rotterdam, schipper en kraanwerker, z.v. Willem Blok en Johanna Hendrika Kok
Kinderen:
 1. Johanna Hendrika Blok, geb. 2-2-1896 Rotterdam; geh. 30-9-1925 Rotterdam Leendert Hoppel, geb. 1899 Rotterdam, z.v. Jacob Hoppel en Sophia Hoogendijk
 2. Roelof Blok, geb. 22-2-1899 Rotterdam, ovl. 16-3-1963 Rotterdam; geh. 7-10-1925 Rotterdam Jacoba Kruidenier, geb. 1901 Rotterdam, d.v. Jacob Kruidenier en Johanna Nootenboom
 3. Jan Blok, geb. 6-6-1905 Rotterdam, ovl. 24-9-1961 Rotterdam; geh. 2-8-1933 Rotterdam Gabriela Johanna Fleischmann, geb. 1906 Zeiselmaner (Oostenrijk), d.v. Georg Fleischmann en Theresia Steinhauser

- - - zus/broer


(V.3.5.9.10) Roelof Van Doornik, z.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 1-9-1876 Enkhuizen, metselaar, bouwman,
geh. 26-5-1898 Enkh.  
Aaltje Bakker, geb. 1877, d.v. Roelof Bakker en Neeltje Weel
Kinderen:
 1. Leentje van Doornik, geb. 1898, geh. 1922 Frans Smit,


= = = GENERATIE 6


(VI.3.1.3.3.1) Melchert Zwart, z.v. (V.3.1.3.3), geb. 10-3-1874, independent painter Amsterdam, ovl. 27-11-1940 Amsterdam;
Melchert didn't care about religion, yet he had his 3 youngest Kinderen ged. Roman Catholic when they were under custody while his wife was in a sanatorium. When his first wife ovl. he hertr., but divorced soon. He drowned when he fell in the Lijnbaansgracht, being drunk.
geh. (1) 27-10-1897 Amsterdam:
Johanna Maria Walkenbach, geb. 29-1-1875 Hoorn, ovl. 23-8-1932 Amsterdam, d.v. Johann Jacob Walkenbach en Emelia Broers;
geh. (2) 23-5-1935 Amsterdam, divorced 21-5-1937
Liekeltje Porten, geb. 17-8-1892 Workum;
Kinderen Zwart, from 1st marriage, geb. Amsterdam:
 1. Antonia Gijsbertha, 20-8-1897
 2. Johan Jacob Zwart, 16-2-1899, ovl. 1969 Den Haag, geh. Rachel Gobets, ovl. 1972 Den Haag
 3. Emelia, 6-6-1901
 4. Gerardus Pieter, 31-8-1902
 5. Andries Jan Daniel Zwart ("Arie"), 16-3-1904 ==>> (VII.3.1.3.3.1.5)
 6. Johanna Maria Zwart ("Annie"), 16-7-1906, ovl. Amsterdam, geh. Amsterdam ... Brouwer
 7. Hendrik Pieter Zwart ("Henk"), 5-2-1908 ==>> (VII.3.1.3.3.1.7)
 8. Cornelis Simon Zwart ("Cor"), 28-11-1909

- - - broer/zus


(VI.3.1.3.3.2) Antje Zwart, d.v. (V.3.1.3.3), geb. 15-9-1875, ovl. 27-9-1969 Hilversum;
geh. 4-9-1901 Hilversum:
Gerardus Hogenbirk, geb. 2-4-1878 Hilversum, ovl. 4-9-1946 Hilversum;
Kinderen:
 1. Jansje Hogenbirk, geb. 12-2-1902 Amsterdam, ovl. 20-5-1988 Wateringen, tr. 15-8-1928 Hilversum Peter Willem Hogervorst, geb. 30-12-1900, ovl. 5-3-1976 Delft
 2. Peter Nicolaas Hogenbirk ("Peter"), geb. 5-5-1906 Hilversum, ovl. 29-3-1997 Hilversum, geh. 18-7-1934 Hilversum Alice Lilian Brummelkamp
 3. Nicolaas Hogenbirk ("Nico") ==>> (VII.3.1.3.3.2.3)

- - - zussen


(VI.3.1.3.3.3) Trijntje Zwart, d.v. (V.3.1.3.3), geb. 1878 Barneveld;
geh. 5-6-1903 Barneveld:
Godfried Van Harn, geb. 14-11-1879 Wageningen, z.v. Andries van Harn en Grietje van Rooijen;
Kinderen:
 1. Hendrik Van Harn, geb. 1899 Barneveld ==>> (VII-9 wordt VII.3.1.3.3.3.1)
 2. Jan Van Harn, geb. 10-1-1910 Wageningen, ovl. 29-11-1944 Ede

- - - achter- achternichten


(VI.3.4.1.1.3) Wilhelmina Maria Giebing, d.v. (V.3.4.1.1) Gerardus Carolus Giebing en Grietje Oom, geb. 9-6-1891 Amsterdam;
geh. 21-7-1915 Amsterdam (gesch. 11-8-1930)
Johannes Bartholomeus Cras, geb. 1894 Nieuwer-Amstel, betonwerker, z.v. Jules Caesar Auguste Cras en Antonia Berendsen


- - - zus/ broer
 

(VI.3.4.1.1.4) Stephanus Franciscus Giebing, z.v. (V.3.4.1.1) Gerardus Carolus Giebing en Grietje Oom, geb. 1894 Amsterdam, ovl. na 1915, betonijzervlechter;
geh. 30-5-1923 Amsterdam
Margaretha Mathilda Meijer, geb. 1902 Amsterdam, d.v. Jan Philippus Meijer en Neeltje Haller


- - - achter- achterneven


(VI.3.5.2.3.2) Jan Mensch, z.v. (V.3.5.2.3), geb. ca.1866 Enkhuizen;
geh. 15-5-1890 Enkhuizen:
Dirkje Mosch, geb. ca.1866
Kinderen:
 1. Engeltje Mensch, geb. 28-1-1891, ovl. 31-5-1966 (graf Enkhuizen), geh. Jan de Vries, geb. 20-3-1888, ovl. 5-2-1967 (graf Enkhuizen)
 2. Cornelis Mensch, geb. ca.1894, geh. Johanna Vooijs, geb. ca.1898

- - - broer/zus


(VI.3.5.2.3.3) Grietje Mensch, d.v. (V.3.5.2.3), geb. ca.1867;
geh. 14-5-1896 Enkhuizen:
Dirk Schuijt, geb. ca.1867
Kinderen:
 1. Wilhelmina Schuijt, geb. 1897 (on grave: 30-12-1891!), ovl. 24-12-1961 (grave Enkhuizen), geh. Gerard Vingerhoed, geb. 12-3-1892, ovl. 14-2-1967 (grave Enkhuizen)
 2. Engeltje Schuijt, geb. ca.1898, geh. Arie Vingerhoed, geb. ca.1895

- - - nichten 2e graad


(VI.3.5.8.4.6) Wijnanda Roosendaal, d.v. (V.3.5.8.4), geb. 17-2-1893 Amsterdam, ovl. 30-5-1965 Amsterdam;
tr.:
Johannes De Vries, geb. 18-2-1892 Bakhuizen, ovl. 26-4-1973 Amsterdam, z.v. Geert de Vries en Catharina Jacoba Hendrika Smit
Kind:
 1. Catharina Jacoba De Vries, geb. 19-5-1917 Amsterdam ==>> (VII.3.5.8.4.6.1)


= = = GENERATIE 7


(VII.3.1.3.3.1.5) Andries Jan Daniel ("Arie") Zwart, z.v. (VI.3.1.3.3.1), 16-3-1904, ovl. 21-8-1993;
geh. Amsterdam:
Marina Borgstede, geb. 30-9-1911 Amsterdam, ovl. 22-11-2006 Amsterdam
Kind:
 1. Franciscus Maria Zwart ("Frans"), geb. 27-9-1947 Amsterdam, ovl. 1-11-1996 Hilversum, geh. Emmy Spils

- - - broers


(VII.3.1.3.3.1.7) Hendrik Pieter ("Henk") Zwart, of (VI.3.1.3.3.1), geb. 5-2-1908 Amsterdam, ovl. 6-9-1981 Amsterdam;
geh. 18-6-1930 Amsterdam:
Berendina Johanna ("Dien") Veenendaal, geb. 22-11-1907 Den Haag, ovl. 18-8-2000 Almere;
Kinderen
 1. Johan Marinus Zwart ("Joop"), geb. 20-12-1930 Amsterdam, ovl. 18-6-2009 Almere, geh. 29-8-1953 Amsterdam Jenny Catrina Edelenbos, geb. 14-10-1933 Enkhuizen, ovl. 9-6-2010 Alliston (Ontario, Canada)
 2. Berend Jan Zwart ("Berend")
 3. Hendrik Pieter Zwart ("Henk")
 4. Hendrika Zwart ("Riek")

- - - neven


(VII.3.1.3.3.2.3) Nicolaas ("Nico") Hogenbirk, z.v. (VI.3.1.3.3.2);
tr.:
Dirkje Schouten, geb. 14-11-1914, ovl. 14-4-2004 Hilversum
Kinderen, geb. Hilversum
 1. Wilhelmina Reinarda Hogenbirk ("Reinie"), geh. Jan van Loo
 2. Renger Hogenbirk, geh. Tonny Kee
 3. Annette Hogenbirk, geh. Ben van den Berg

- - - neven


(VII.3.1.3.3.3.1) Hendrik Van Harn, z.v. (VI.3.1.3.3.3), geb. 1899 Barneveld;
geh. 25-11-1921 Barneveld:
Derkje Van de Kraats, geb. 1902 Ede, ovl. 24-1-1944 Ede
Kinderen Van Harn
 1. (Derk, geb. Feb. 1924 Barneveld, ovl. 27-2-1942 Ede)
 2. (Derk, geb. Aug. 1942 Ede, ovl. 26-6-1943 Utrecht)

- - - neef/nicht 4e graad


(VII.3.5.8.4.6.1) Catharina Jacoba De Vries, d.v. (VI.3.5.8.4.6), geb. 19-5-1917 Amsterdam;
Hendrikus Johannes Zwaan, geb. 12-12-1920 Amsterdam, z.v. Leendert Zwaan en Cornelia Böhne
Kinderen:

 1. Leendert Zwaan, geb. 26-4-1946 Amsterdam, geh. 29-10-1969 Amsterdam Jane Thea Hoogeboom, geb. 25-3-1946 Alkmaar, d.v. Theodorus Marinus Hoogeboom en Adriana Arnolda Anna Maria van Puijfelik
 2. Johan Zwaan, geb. 30-12-1955 Amsterdam, geh. 21-4-1993 Amsterdam Anna Vonk, geb. 17-4-1947 Amsterdam, d.v. Johannes Andreas Vonk and Jacoba Johanna Lourens