20 March 2013

Tussen Zwin en Wezer

Kaarten uit het boek Friese Graafschappen tussen Zwin en Wezer ~ een overzicht van de grafelijkheid in middeleeuws Frisia (ca. 700-1200), van Dirk Jan Henstra (2012).


18 March 2013

feiten en raadselen 1952

Dit artikel uit de Enkhuizer Courant van zaterdag 31 mei 1952 is gedeeltelijk achterhaald, omdat Jan Andriesz Over de Linden zijn familienaam reeds gebruikte bij zijn huwelijk in Friesland, 1745. Het is denkbaar dat hij in Enkhuizen aanvankelijk geen familienaam noemde bij de dopen van zijn kinderen omdat hij anoniem wilde zijn. Als hij inderdaad bezitter was van het handschrift, is hij hierdoor mogelijk in de problemen geraakt, waardoor de verhuizing naar Enkhuizen kan worden verklaard.
Alles speculatie, maar niet ondenkbaar.Herdruk OLB 1970

Een krantebericht (vermoedelijk Noordhollands Dagblad) van 28 oktober 1970, naar aanleiding van de tweede Overwijn editie.

August Heyting 1941

Uit onbekende krant van 4 maart 1941:


Spectator en het OLB

Overgenomen uit:
"De Nederlandse Spectator ~ schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw" door Nop Maas, 1986.