29 August 2012

Quotes about OLB

MORE QUOTES WILL BE ADDED LATER

2004 ~ G. Jensma, "De Gemaskerde God"

"Het Oera Linda-boek is één van de meest intrigerende mystificaties uit de westerse literatuurgeschiedenis, want is het dat wel?"

Translation:
"The Oera Linda-book is one of the most intriguing mystifications in the western history of literature, because it is not sure if it is one."

~~~~~~

2002 G. Jensma, "Het Oera Linda-boek. Wat er is en wat er mist"

"Mij dunkt, het is in ieder geval een literair monument van dubbelzinnigheid, dat het verdient om gerespecteerd en gekoesterd te worden."

Translation:
"Me thinks, it anyway is a literary monument of ambiguity, that deserves to be respected and cherished."

~~~~~~

1934 M. ter Braak, "Arthur Hübner contra Herman Wirth"

"Dat men het Oera Linda Boek in een goede vertaling en met een paedagogisch commentaar in het programma van het M.O. opneme, ter voorlichting van de jeugd!"

Translation:
"The OLB should be added to the program of secondary education, in a good translation and with pedagogic comments, to educate the youth!"

~~~~~~

1934 A. Hübner, "Herman Wirth und die Ura-Linda-chronik, p. 35"

"Die Ura Linda- Chronik ist nicht nur demokratisch, führerfeindlich, pazifistisch in ihrer Grundeinstellung, sie ist im ganzen ein Machwerk ohne Saft und Kraft..."

Translated:
"Not only is the OLB democratic, führer- [Hitler-] inimical, and pacifistic in its foundations, as a whole it is a worthless fabrication ["without juice and power"]."

~~~~~~

1927 M. de Jong, "Het geheim van het Oera-Linda-Boek"

"Er zijn er, die door de brede kruinen van het Lindenwoud de eeuwenoude Friese vrijheidszang horen ruisen; er zijn er, die zich onder het dichte loverdak wanen aan de bron ener zuivere godsopenbaring; er zijn er ook, die in het Oera-Linda-Boek het bedrieglijk kunstwerk van machten der duisternis zien, vervaardigd met het blijkbare doel de grondslagen van Kerk en Maatschappij te ondermijnen."

Translation:
"There are those, who hear the ancient Frisian song of freedom rustle through the wide tops of the Lindenforest; there are those, who have the illusion of [...] having found the source of a pure divine revelation; and there are those, who see the OLB as the deceptive masterpiece of dark forces, made with the apparent goal of undermining the foundations of Church and Society."

~~~~~~

1875 Multatuli (E. Dekker), in letter to P. Tiele

"Ik ken niemand, die den literarischen vorm aan 't boek geven kon. 't Is opmerkelijk, dat hierop door de aanvallers der echtheid zoo weinig gelet wordt."

Translation:
"I know no-one, who could have given the book its literary shape. It's remarkable, that the attackers of its authenticity take so little notice of this."