29 April 2023

Q&A-2 Oera Linda Rede


00:00 de geest van Oera Linda
02:54 overerfbare macht
03:57 politiek, Fryske Akademy, Tresoar
07:58 Verhaal van Nederland, archeologie
09:23 Saksische Kroniek
09:43 woorduitleg: dopen, tex
12:24 maagdenburchten 
14:06 moederschap
14:41 naastenliefde, volkszin, bloed en bodem
16:44 persoonlijk
18:00 Fries bewustzijn
19:00 zelfhelend vermogen
21:43 taalzuivering, verbinding
23:53 identiteit

Subtitles will be added later. Meer delen volgen.

Opnames van presentatie voor St. In-zicht, Joure, 29 maart '23, door Robert Dupper, Solari, Stavoren.
Montage: St. Oera Linda, Diever, https://oeralinda.org/


28 April 2023

Q&A Vraag en Antwoord na Oera Linda Rede

Voor Oera Linda Rede 29 maart '23, delen 1 t/m 5: klik hier

Vragen:

 • 00:00 inleiding
 • 01:22 is Vronen Baduhenna?
 • 01:54 Atlantis, bewustzijn
 • 03:58 fake news?
 • 05:29 voorlezen
 • 05:34 Friese/Fryas waarden
 • 08:15 culturele revolutie
 • 10:47 koolstofdatering C14 papier
 • 12:58 het woord Od/Ott
 • 16:20 runen, Tartaria
 • 17:11 eikenhouten Joel/wiel
 • 18:03 vervolg letters
 • 19:40 inhoud boek, verfilming

Subtitles will be added later. Meer delen volgen.

Opnames van presentatie voor St. In-zicht, Joure, 29 maart '23, door Robert Dupper, Solari, Stavoren.

Montage: St. Oera Linda, Diever, https://oeralinda.org/

27 April 2023

Oera Linda Rede 1

00:00 Voorwoord

01:47 Vronen

08:26 Oera Linda

12:16 Waarheidsvraag

20:14 Oudfries

22:25 Zienswijze

(Subtitles will be added later.)

Wordt gevold door Q&A: vragen en antwoorden (na de pauze), en tweede helft vóór pauze.

Opnames van presentatie voor St. In-zicht te Joure op 29 maart '23, door Robert Dupper van Solari te Stavoren.

Montage: Jan Ott van St. Oera Linda te Diever, https://oeralinda.org/