29 April 2023

Q&A-2 Oera Linda Rede


00:00 de geest van Oera Linda
02:54 overerfbare macht
03:57 politiek, Fryske Akademy, Tresoar
07:58 Verhaal van Nederland, archeologie
09:23 Saksische Kroniek
09:43 woorduitleg: dopen, tex
12:24 maagdenburchten 
14:06 moederschap
14:41 naastenliefde, volkszin, bloed en bodem
16:44 persoonlijk
18:00 Fries bewustzijn
19:00 zelfhelend vermogen
21:43 taalzuivering, verbinding
23:53 identiteit

Subtitles will be added later. Meer delen volgen.

Opnames van presentatie voor St. In-zicht, Joure, 29 maart '23, door Robert Dupper, Solari, Stavoren.
Montage: St. Oera Linda, Diever, https://oeralinda.org/


No comments:

Post a Comment