20 March 2013

Tussen Zwin en Wezer

Kaarten uit het boek Friese Graafschappen tussen Zwin en Wezer ~ een overzicht van de grafelijkheid in middeleeuws Frisia (ca. 700-1200), van Dirk Jan Henstra (2012).


No comments:

Post a Comment