28 October 2019

[2] dochters Jan Andriesz (Over Linde)

ONDER CONSTRUCTIE
zie overzicht(II.a) Trijntje Jans (Over de Linden) (1747-1774), d.v. (I) Jan Andriesz (Over Linde) en Jantje van der Woud, ged. 24-11-1747 Enkhuizen, begr. 17-12-1774 Alkmaar (klasse prodeo);
geh. 12-6-1768 Enkhuizen, afk. 28-5 (jm st.Jansstr/ jd Hoogstr; alleen patroniemen), otr. 22-5 Alkmaar (jm alh/ jd Enkh; alleen patroniemen)
Harke IJsbrantsz van den Bergh, geb. 1742, begr. 15-6-1800 Alkmaar (laat 4 minderj. knd. na), hertr. 1775 Marijtje van Voorst; hertr. 1783 Anna El. Knoet
Kinderen:
 1. IJsbrand van den Berg, ged. 7-9-1769 Alkmaar ==>> (III.a.1)
 2. (Johanna, ged. 16-8-1772 Alkmaar, ovl voor 1783)

- - - zussen

1771 NAE 1388-144 (getuige)

(II.b) Harmijntje Jans (1750-1772), d.v. (I) Jan Andriesz (Over Linde) en Jantje van der Woud, ged. 4-9-1750 Enkhuizen, begr. 27-10-1772 Enkhuizen Westerkerk zuidkap 444;
geh. 3-6-1770 Enkhuizen, imp./otr. 19-5 (prodeo, vader Jan Andriesz, jm Nieuwehaven /jd Hoogstraat)  
Anthonij Fransz (Quaad/ van Quaden), ged. 27-6-1741 Enkhuizen, ovl. 22-3-1802 Enkhuizen (zinkenkoorts), begr. 26-3, impost prodeo, won. Nieuwsteeg, z.v. Frans Tileman van Quaden en Aaltje Jans Kraelen [attest 29-7-1782 NAE 1438-149]; hertr. imp. 19-4-1794 Enkhuizen Trijntje Sipkes (d.v. Sipke en Grietje => dochter Aaltje, ged. 11-2-1801 Enkhuizen)
Kinderen:
 1. Janna/ Johanna Quaad, ged. 4-10-1772 Enkhuizen get. Janke Johannes ==>> (III.b.1)

- - - zussen


(II.2) Margrietje/ Grietje Jans (over de Linden) (1755-1787), d.v. (I) Jan Andriesz (Over Linde) en Jantje van der Woud, ged. Enkhuizen 20-7-1755, get. bij doop Jan Andriesz OdL 24-6-1785, won. Baansteiger (1785), ovl. in kraambed 1-4-1787 begr. 5-4 Enkhuizen (Langebrugsteiger; Zwaanstraat, impost 3:-);
geh. (1) 17-9-1780 Enkhuizen, afk. 2-9 (wedr. beneden Steenwijk/ Grietje Jans jd Hoogstraat Enkh.); testament 12-12-1780 NA 1404 akte 1637 scan 414-417 klasse beneden f.4000 gegoed (verwezen naar ouders Grietje maar niet met name, zoals wel die van JD)
Jan Dekker, geb. ca. 1745, ovl. 31-1-1783 'agter Steenwijk'; impost 8-2 Enkhuizen f.3; begr. 10-2 Westerkerk Middenkap 217, melkboer (geref.), z.v. Maarten Dekker (ovl. voor 1780) en Marijtje Idema (ovl. na 1780);
aanstelling voogden en executeurs ("haar vader Jan over de Linden en haar broeder Johannes over de Linden") 16-2-1783 NA 1407 akte 1849, scan 38-39; zie ook NA 1409 dd 18-11-1785 akte 2177 scan 366-367 deelvoogden Jacobus Idema wijnkoopman en oom [van Jan Dekker] en broer Johs. OdL boekverkoper; alsmede akte 2178 scan 368-371 inventaris vaders erfdeel;
geh. (2) 27-11-1785 Enkhuizen (j.m. Breedstraat/ wed. Swaansteijger, impost 11-11, 6:-)
Jan Reinderhof(f), ged. 26-5-1762 Enkhuizen, ovl. 5-12, imp. begr. 11-12-1805 Enkhuizen (rf, Breedstraat, gehuwd, zinkenkoorts, f.6:-), z.v. Gerrit Reinderhoff en Aaltje Frans
kind uit (1):
 1. Maarten Dekker, ged. 13-9-1782 Enkhuizen (get. Janke Johannes) ==>> (III.2.1)
 kind uit (2):
 1. (Jan, geb. 6 en ovl. 16-3-1787 Enkhuizen, imp. begr. 22-3 f.3:- "Swaansteijger" ovl. aan stuijpen)


= = = GENERATIE 3


(III.a.1) IJsbrand van den Berg, z.v. (II.a) Trijntje Jans Over de Linden en Harke IJsbrantsz van den Bergh, ged. 7-9-1769 Alkmaar, begr. 20-12-1799 Alkmaar (laat 1 kind na);
geh. 9-2-1794 Alkmaar, otr. 26-1 (beide alh.)
Dirkje Rijnderts Droog, geb. 1765, begr. 30-4-1801 Alkmaar
Kind:
 1. (Trijntje, ged. 14-12-1794 Alkmaar, begr. 8-1-1802 Alkmaar geref. weeshuis)

 - - - neef/ nicht


(III.b.1) Johanna Quaad, d.v. (II.b) Harmijntje Jans (Over de Linden) en Anthonij Fransz Quaad, ged. 4-10-1772 Enkhuizen;
geh. 20-5-1798 Enkhuizen (stadhuis; minderjarig jm/ jd), imp./otr. 5-5 (f.6)
Dirk van Praag, z.v. Lourens Praag en Jantje Dirks, lidm. geref. 11-4-1800 won. Torenstraat
Kinderen:
 1. (Jantje, ged. 22-5-1799 get. Trijntje Sipkes en ovl. 29-5-1799 'aan stuiptrekkinge', imp. 1-6 f.3, begr. 3-6 Enkhuizen Westerkerk zuidkap 359)
 2. (Anthonij, ged. 11-2-1801 get. Antje Pieters en Meijnoutje Postma (tweeling) en imp. ovl. 19-11-1806 Enkhuizen in 't Provenhuis)
 3. (Louwerens, ged. 11-2-1801 get. Antje Pieters en Meijnoutje Postma en imp. ovl. 15-11-1806 Enkhuizen in 't Provenhuis)
 4. (Jan, ged. 22-9-1802 geen get. en ovl. 10-9-1809, imp. 12-9 Enkhuizen oude en nieuwe Armenweeshuis)

- - - nicht/ neef


(III.2.1) Maarten Dekker, z.v. (II.2) Grietje Over de Linden en Jan Dekker, geb. 11-, ged. 13-9-1782 Enkhuizen, ovl. 3-9-1841 Hoogkarspel, arbeider, won. Wervershoof (1813), Hoogkarspel (1817);
geh. 5-9-1813 Hoogkarspel
Geertje van Dijk, geb. 28-5-1792 Hoogkarspel, ovl. 14-8-1845 Hoogkarspel, d.v. Cornelis van Dijk ("stieredrijver") en Nientje Volgelaar
kinderen:
 1. Jan Dekker, geb. 17-12-1813 Hoogkarspel ==>> (IV.2.1.1)
 2. Cornelis Dekker, geb. 2-5-1815 Hoogkarspel ==>> (IV.2.1.2)
 3. (Grietje, geb. 5-1-1817 en ovl. 14-1-1817 Hoogkarspel)
 4. Grietje Dekker, geb. 5-2-1818 Hoogkarspel ==>> (IV.2.1.4)
 5. Mientje Dekker, geb. 11-7-1819 Hoogkarspel ==>> (IV.2.1.5)
 6. Pieter Dekker, geb. 7-9-1824 Hoogkarspel ==>> (IV.2.1.6)
 7. Jacob Dekker, geb. 25-12-1833 Hoogkarspel ==>> (IV.2.1.7)


= = = GENERATIE 4


(IV.2.1.1) Jan Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 17-12-1813 Hoogkarspel, ovl. 24-11-1876 Nibbixwoud, dienstknecht/ bouwman;
geh. 18-4-1841 Midwoud  
Grietje Langedijk, geb. 11-2-1815 Midwoud, ovl. 5-3-1874 Nibbixwoud, dagloonster, d.v. Pieter Langedijk en Marijtje Pan
Kind:
 1. Maarten Dekker, geb. 22-3-1843 Midwoud ==>> (V.2.1.1.1)

- - - broers


(IV.2.1.2) Cornelis Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 2-5-1815 Hoogkarspel, ovl. 5-8-1894 Haarlemmermeer, dagloner Enkhuizen (1845);
geh. 3-1-1840 Andijk
Gesina van der Vliedt, geb. 19-9-1821 Bovenkarspel, d.v. Frederik van der Vliedt en Maria van Slot
kinderen:
 1. (Fredrik, geb. 10 en ovl. 12-2-1841 Enkhuizen)
 2. Geertje Dekker, geb. 7-4-1842 Enkhuizen ==>> (V.2.1.2.2)
 3. (levenloos geboren kind, 13-2-1853 Nibbixwoud)

- - - broer/zus


(IV.2.1.4) Grietje Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 5-2-1818 Hoogkarspel, ovl. 23-6-1902 Huizen, dienstbare;
geh. 7-5-1843 Venhuizen  
Jan Beemsterboer, geb. 1815 Venhuizen, ovl. 31-3-1890 Venhuizen, arbeider/ landbouwer, z.v. Pieter Beemsterboer en Abigaël Bleeker
kind:
 1. Pieter Beemsterboer, geb. 1844 Venhuizen ==>> (V.2.1.4.1)

- - - zussen


(IV.2.1.5) Mientje Dekker, d.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 11-7-1819 Hoogkarspel, ovl. 1-7-1897 Haarlemmermeer;
geh. 20-2-1846 Andijk
Pieter Oostwouder, geb. 1824 Bovenkarspel, ovl. 4-5-1911 Haarlemmermeer, boerenknecht, z.v. Cornelis Oostwouder en Grietje Bullooper
kinderen:
 1. Grietje Oostwouder, geb. 1847 Enkhuizen; gehuwd met volle neef Pieter Beemsterboer ==>> (V.2.1.4.1)
 2. Geertje Oostwouder, geb. 1851 Enkhuizen ==>> (V.2.1.5.2)
 3. Trijntje Oostwouder, geb. 1854 Enkhuizen ==>> (V.2.1.5.3)
 4. Cornelis Oostwouder, geb. 13-2-1857 Haarlemmermeer ==>> (V.2.1.5.4)
 5. Pieter Jan Oostwouder, geb. 23-9-1862 Haarlemmermeer ==>> (V.2.1.5.5)

- - - zus/broer


(IV.2.1.6) Pieter Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 7-9-1824 Hoogkarspel, ovl. 15-10-1864 Andijk, dienstknecht;
geh. 23-4-1852 Andijk  
Antje de Vries, geb. 1823, dienstmeid, d.v. Cornelis de Vries en Marijtje Roemer
kinderen:
 1. Geertje Dekker, geb. 11-9-1852 Andijk ==>> (V.2.1.6.1)
 2. (Cornelisje, geb. 1854 en ovl. 26-10-1861 Andijk, 7 jr.)
 3. (Maarten, geb. 1856 en ovl. 7-6-1856 Andijk, 4 mnd.)
 4. Marijtje Dekker, geb. 1-11-1857 Andijk ==>> (V.2.1.6.4)
 5. Maarten Dekker, geb. 1860 Andijk ==>> (V.2.1.6.5)
 6. Cornelis Dekker, geb. 25-2-1862 Andijk ==>> (V.2.1.6.6)

- - - broers

 
(IV.2.1.7) Jacob Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 25-12-1833 Hoogkarspel, bouwman, ovl. 27-12-1883 Haarlemmermeer, bouwman 1861, werkman 1870; 
geh. (1) 27-4-1861 Nibbixwoud 
Jantje Dop, geb. 23-5-1828 Blokker, ovl. 12-7-1869 Aalsmeer, d.v. Jacob Dop en Aafje Kuin; 
geh. (2) 2-1-1870 Aalsmeer  
Marretje Oeges, geb. 1835 Nieuwer-Amstel, ovl. 4-3-1916 Nieuwer-Amstel, d.v. Cornelis Oeges en Geertje Been 
kinderen uit (1):
 1. Maarten Dekker, geb. 29-8-1861 Nibbixwoud, ovl. 8-11-1888 Nieuwer-Amstel, ongeh. werkman
 2. (Aafje, geb. 9 en ovl. 22-6-1864 Benningbroek)
 3. (Cornelis, geb. 13-1-1866  en 19-4-1866 Haarlemmermeer)


= = = GENERATIE 5


(V.2.1.1.1) Maarten Dekker, z.v. (IV.2.1.1) Jan Dekker en Grietje Langedijk, geb. 22-3-1843 Midwoud, ovl. 12-4-1917 Nibbixwoud, landbouwer;
geh. 7-3-1874 Nibbixwoud  
Trijntje Brouwer, geb. 3-1-1850 Midwoud, ovl. 31-7-1907 Nibbixwoud, dienstmeid, d.v. Evert Brouwer en Geertruida Messchaert
Kinderen:
 1. Jan Dekker, geb. 20-5-1875 Nibbixwoud 
 2. Geertruida Dekker, geb. 7-9-1876 Nibbixwoud 
 3. Grietje Dekker, geb. 17-4-1878 Nibbixwoud 
 4. Evert Dekker, geb. 16-12-1879 Nibbixwoud 
 5. (Cornelis, geb. 14-1-1882 en ovl. 29-1-1882 Nibbixwoud)
 6. Aaltje Dekker, geb. 8-1-1883 Nibbixwoud   
 7. Cornelis Dekker, geb. 10-10-1884 Nibbixwoud  
 8. (Maartje, geb. 8-3-1883 Nibbixwoud, ovl. 23-2-1892 Sloten)
 9. Jacob Dekker, geb. 19-6-1886 Nibbixwoud  
 10. Frederik Dekker, geb. 4-12-1889 Nibbixwoud   
 11. Pieter Dekker, geb. 10-9-1891 Nibbixwoud  
 12. Maartje Dekker, geb. 9-2-1895 Nibbixwoud  

- - - neef/ nicht


(V.2.1.2.2) Geertje Dekker, d.v. (IV.2.1.2) Cornelis Dekker en Gesina van der Vliedt, geb. 7-4-1842 Enkhuizen, ovl. 5-4-1927 Utrecht;
geh. 19-12-1861 Nibbixwoud  
Arien Moeijes, geb. 1-10-1836 Sijbekarspel, ovl. 19-6-1907 Haarlemmermeer, landman/ arbeider, z.v. Jacob Moeijes en Dieuwertje Kooiman
Kinderen:
 1. Dieuwertje Moeijes, geb. 14-10-1862 Nibbixwoud, ovl. 7-12-1883 Haarlem; geh. 18-5-1881 Haarlemmermeer Cornelis Huisman, geb. 1857 Norg, Timmerman, z.v. Roelof Meertens Huisman en Anna Jans ==>> (Roelof Meerten, geb. 2-7 en ovl. 17-7-1882 Haarlem)
 2. Gezina Moeijes, geb. 21-3-1864 Nibbixwoud
 3. Geertje, geb. 26-5-1878 Haarlemmermeer
 4. (Jacob, geb. 8-4-1882 en ovl. 27-8-1882 Haarlemmermeer)


- - - nicht/ neef


(V.2.1.4.1) Pieter Beemsterboer, z.v. (IV.2.1.4) Grietje Dekker en Jan Beemsterboer, geb. 1844 Venhuizen, ovl. 7-9-1915 Hilversum, hoofdonderwijzer;
geh. (1) 22-11-1867 Hoorn  
Gerardina Korver, geb. 28-4-1841 Hoorn, ovl. 5-4-1868 Hoorn, d.v. Jan Korver en Klaasje van Eijk;
geh. (2) 22-4-1869 Haarlemmermeer (volle nicht)  
Grietje Oostwouder, geb. 1847 Enkhuizen, ovl. 18-3-1881 Huizen, d.v. (IV.2.1.5) Pieter Oostwouder en Mientje Dekker;
geh. (3) 21-4-1882 Apeldoorn
Yda/IJda Leuntje Spruitenburg, geb. 1840 Ter Aar, ovl. 29-1-1923 Rotterdam, d.v. Gerrit Spruitenburg en Marijtje van Leeuwen, wedr. Albert Vis
Kinderen uit (2):
 1. Jan Beemsterboer, geb. 1870 Huizen, ovl. 24-1-1936 Hilversum, onderwijzer; geh. 4-11-1897 Oostzaan Theodora van Truijen, geb. 1872 Oostzaan, ovl. 14-6-1940 Zaandam, d.v. Jacob van Truijen en Antje Klut 
 2. Margaretha Wilhelmina Beemsterboer, geb. 1874 Huizen, ovl. 14-1-1959 Maastricht; geh. 19-2-1898 Huizen Klaas Jansma, geb. 1870 Akkerwoude gem. Dantumadeel, ovl. 4-1-1951 Groningen, adjudant onderofficier, z.v. Jakob Taekes Jansma en Adriaantje Minnes Sijtsma
 3. (Pieter, geb. 1879 en ovl. 22-3-1880 Huizen)
 4. Pieter Beemsterboer, geb. 13-2-1881 Huizen, ovl. 26-1-1944 Apeldoorn, sigarenwinkelier; geh. 7-10-1908 Hilversum Aaltje Maten, geb. 1878 Zutphen, ovl. 23-7-1923 Amsterdam, d.v. Steven Maten en Aafine Engelsman


- - - neef/ nicht (en schoonzus)


(V.2.1.5.2) Geertje Oostwouder, d.v. (IV.2.1.5) Mientje Dekker en Pieter Oostwouder, geb. 1851 Enkhuizen, ovl. 2-3-1930 Haarlemmermeer;
geh. 16-6-1870 Haarlemmermeer
Willem van der Vlugt, geb. 1835 Pijnacker, 17-1-1884 Haarlemmermeer, bouwman, z.v. Izaak van der Vlugt en Catharina Jacoba Kleijn
Kinderen:
 1. Izaak van der Vlugt, geb. 1877 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 30-10-1912 Schoten Maria Petronella Strietman, geb. 1883 Bloemendaal, ovl. 7-1-1928 Haarlemmermeer, d.v. Hendrik Strietman en Lena Petronella Gouwentak
 2. Catharina Jacoba van der Vlugt, geb. 31-7-1871 Haarlemmermeer; geh. 23-11-1898 Haarlemmermeer Cornelis van Wijk, geb. 1871 Haarlemmermeer, koopman, z.v. Hendrikus van Wijk en Maaike van der Mooren (min. 2 knd.)
 3. Mientje van der Vlugt, geb. 29-10-1872 Haarlemmermeer; geh. 19-3-1902 Haarlemmermeer Cornelis Keizer, geb. 1872 Oudshoorn, ovl. 15-8-1933 Mijdrecht, arbeider, z.v. Jan Keizer en Geertrui Elstgeest (div. knd.)
 4. Jannetje van der Vlugt, geb. 9-1-1874 Haarlemmermeer; ovl. 24-5-1949 Amsterdam, ongehuwd
 5. Pietertje van der Vlugt, geb. 7-6-1875 Haarlemmermeer; ovl. 13-3-1950 Haarlemmermeer
 6. Grietje van der Vlugt, geb. 18-1-1879 Haarlemmermeer; ovl. 1-12-1940 Haarlem, ongehuwd en zonder beroep
 7. Pieter van der Vlugt, geb. 8-10-1880 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 27-11-1912 Haarlemmermeer Kuindertje van Andel, geb. 1891 Haarlemmermeer, z.v. Hendrik van Andel en Johanna Dekker
 8. Willem Dirk van der Vlugt, geb. 5-1-1884 Haarlemmermeer, ovl. 13-5-1937 Haarlemmermeer, machinehouder; geh. 1-6-1910 Haarlemmermeer Neeltje Branderhorst, geb. 1883 Haarlemmermeer, d.v. Jan Gerrit Branderhorst en Heiltje Kooij


 - - - zussen


(V.2.1.5.3) Trijntje Oostwouder, d.v. (IV.2.1.5) Mientje Dekker en Pieter Oostwouder, geb. 1854 Enkhuizen, ovl. 18-10-1924 Haarlemmermeer;
geh. 30-12-1874 Haarlemmermeer
Jacob Reijnders, geb. 1851 Leiderdorp, ovl. 19-8-1923 Haarlemmermeer, Koopman, z.v. Gerrit Reijnders en Antje Koekkoek
Kinderen:
 1. (Gerrit, geb. 10-10-1875 en ovl. 8-11-1875 Haarlemmermeer)
 2. Gerrit Reijnders, geb. 9-4-1877 Haarlemmermeer, veehandelaar; geh. 26-5-1911 Haarlemmermeer Catharina Gerarda Johanna Holleman, geb. 1884 Haarlemmerliede, d.v. Gerrit Holleman en Geertruida Klara van Goeverden


 - - - zus/ broer
 

(V.2.1.5.4) Cornelis Oostwouder, z.v. (IV.2.1.5) Mientje Dekker en Pieter Oostwouder, geb. 13-2-1857 Haarlemmermeer, ovl. 11-4-1929 Haarlemmermeer, landbouwer;
geh. 2-6-1886 Haarlemmermeer
Naatje Rip, geb. 1858 Haarlemmermeer, ovl. 2-7-1927 Haarlemmermeer, d.v. Willem Rip en Sara van Steenwijk
Kinderen:
 1. Sara Wilhelmina Oostwouder, geb. 31-3-1887 Haarlemmermeer, ovl. 6-7-1914 Utrecht, ongehuwd
 2. Pieter Oostwouder, geb. 8-9-1888 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 6-6-1917 Haarlemmermeer Joziena Wilhelmina Luijt, geb. 1892 Haarlemmermeer, d.v. Gerrit Luijt en Lena Wijsman
 3. Willem Oostwouder, geb. 9-7-1890 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 19-5-1921 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Maria Christina Koole, geb.1889 Zaandam, d.v. Jacobus Koole en Alette Wilhelmina van den Heuvel
 4. Mientje Oostwouder, geb. 27-11-1891 Haarlemmermeer
 5. (levenloos geboren kind, 29-5-1893 Haarlemmermeer)
 6. Boudewijn Jan Oostwouder, geb. 16-10-1894 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 20-6-1935 Ellewoutsdijk Cornelia Dirkje Koole, geb. 1900 Ellewoutsdijk, ovl. 16-7-1975 Zwanenburg, d.v. Hendrik Koole en Neeltje van Liere
 7. Grietje Oostwouder, geb. 9-12-1897 Haarlemmermeer; geh. 27-3-1929 Haarlemmermeer Leendert Hoogvliet, geb. 1899 Rockanje, veehouder, z.v. Pieter Hoogvliet en Johanna Hendrika te Bokkel
 8. (levenloos geboren kind, 22-12-1899 Haarlemmermeer)
 9. Gijsbertus Oostwouder, geb. 8-9-1901 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 28-8-1929 Haarlemmermeer Pieternella Mechelina Nortier, geb. 1907 Ellewoutsdijk, d.v. Izaäk Nortier en Adriana Moens


 - - - broers


(V.2.1.5.5) Pieter Jan Oostwouder, z.v. (IV.2.1.5) Mientje Dekker en Pieter Oostwouder, geb. 23-9-1862 Haarlemmermeer, ovl. 21-11-1919 Haarlemmermeer, landbouwer/ koopman (1909);
geh. 29-4-1891 Haarlemmermeer
Boukje van der Wal, geb. 1865 Haarlemmermeer, ovl. 27-1-1909 Haarlemmermeer, d.v. Johannes Cornelis van der Wal en Boukje Meijer
Kinderen:
 1. Pieter Johannes Oostwouder, geb. 1892 Anna Paulowna. ovl. 2-12-1909 Haarlemmermeer, 17 jaar
 2. Johannes Cornelis Oostwouder, geb. 1893 Anna Paulowna, arbeider; geh. 9-12-1914 Haarlemmermeer Geertje Boellaard, geb. 1891 Akersloot, d.v. Willem Boellaard en Trijntje van Til
 3. (levenloos geboren kind, 22-2-1894 Anna Paulowna)
 4. Cornelis Oostwouder, geb. 7-3-1895 Haarlemmermeer, graanhandelaar; geh. 19-5-1921 Haarlemmermeer Hillegonda van den Ban, geb. 1895 Haarlemmermeer, d.v. Leendert Marinus van den Ban en Antje van Dam
 5. (Boukje Grietje, geb. 10-2-1896 en ovl. 22-5-1896 Haarlemmermeer)
 6. Boukje Grietje Oostwouder, geb. 10-2-1897 Haarlemmermeer, ovl. 10-6-1934 Amsterdam; geh. 21-3-1923 Haarlemmermeer Jacob Sikma, geb. 1893 Tietjerksteradeel, handelaar in aardappelen, z.v. Jacob Jacobs Sikma en Ijke Kornelis Sikma
 7. Jacob Oostwouder, geb. 22-7-1899 Haarlemmermeer, rijtuigpoetser; geh. 25-7-1928 Haarlem Engelina Maria de Klerk, geb. 1898 Amsterdam, d.v. Jan Piet de Klerk en Frederika Salemink
 8. Wilhelmina Oostwouder, geb. 1-1-1901 Haarlemmermeer
 9. Douwe Oostwouder, geb. 14-12-1902 Haarlemmermeer, chauffeur; geh. 15-12-1930 Sneek Richtje Schuil, geb. 1901 Sneek, d.v. Tjalling Schuil en Aafke Vellinga
 10. (Willem, geb. 13-1-1904 en ovl. 23-2-1904 Haarlemmermeer)
 11. Willem Oostwouder, geb. 26-11-1905 Haarlemmermeer
 12. Jan Oostwouder, geb. 8-1-1909 Haarlemmermeer


- - - neef/ nicht


(V.2.1.6.1) Geertje Dekker, d.v. (IV.2.1.6) Pieter Dekker en Antje de Vries, geb. 11-9-1852 Andijk, ovl. 28-11-1904 Enkhuizen; 
geh. 11-3-1880 Andijk  
Dirk Kok, geb. 24-4-1852 Enkhuizen, ovl. 25-11-1931 Enkhuizen, dagloner, z.v. Jan Kok en Neeltje van Zon 
Kinderen:
 1. Neeltje Kok, geb. 4-1-1881 Enkhuizen, ovl. 14-8-1954 Zwaag; geh. (1) 25-7-1901 Enkhuizen Pieter Rooker, geb. 1875 Bovenkarspel, varensgezel, z.v. Jacob Rooker en Catharina de Jong; geh. (2) 28-5-1903 Bovenkarspel Reindert Ruiter, geb. 1870 Berkhout, ovl. 26-2-1939 Enkhuizen, petroleumverkoper, z.v. Jan Ruiter en Marijtje Langereis
 2. Pieter Kok, geb. 14-10-1883 Enkhuizen, ovl. 8-12-1936 Enkhuizen, letterzetter; geh. 30-11-1905 Enkhuizen Jantje Hart, geb. 10-3-1885 Zwaag, d.v. Jacob Hart en Aartje Groenewoudt ==>> Dirk, geb. 12-12-1907 Enkhuizen
 3. Margaretha Kok, geb. 13-6-1886 Enkhuizen; geh. 30-5-1907 Enkhuizen Wouter Sterk, geb. 1887 Enkhuizen, schoenmaker, z.v. Pieter Sterk en Gerritje Knip ==> Pieter, geb. 13-1-1911 Velsen
 4. Antje Kok, geb. 6-10-1888 Enkhuizen; geh. 24-4-1913 Enkhuizen Elias Sytse Heins, geb. 12-7-1889 Leeuwarden, landbouwer, z.v. Johannes Heins en Johanna Maria de Wit ==>> Johannes Heins, geb. 10-11-1917 Enkhuizen; Johanna Maria Heins, geb. 17-1-1914 Enkhuizen; Geertje Heins, geb. 5-3-1916 Enkhuizen
 5. Jan Kok, geb. 21-11-1891 Enkhuizen, spoorwegbeambte; geh. 4-1-1917 Den Helder Catharina Maria Brouwer, geb. 1894 Den Helder, ovl. 5-6-1960 Velsen, d.v. Pieter Brouwer en Maartje Kooger

 - - - zussen
 

(V.2.1.6.4) Marijtje Dekker, d.v. (IV.2.1.6) Pieter Dekker en Antje de Vries, geb. 1-11-1857 Andijk, ovl. 16-4-1933 Haarlem; 
geh. 22-5-1884 Enkhuizen 
Jan Frankfort, geb. 14-6-1860 Enkhuizen, ovl. 25-11-1931 Haarlem, arbeider, z.v. Arend Frankfort en Aaltje Palsgraaf 
Kinderen:
 1. Aaltje Frankfort, geb. 3-1-1886 Enkhuizen, ovl. 7-7-1945 Haarlem; geh. 20-4-1910 Amersfoort (erk. 1 knd.) Jan van Sprakelaar, geb. 1881 Soest, bakker, z.v. Jacob van Sprakelaar en Helena Kraaikamp ==>> Jan, geb. 15-11-1909 Haarlemmermeer; Marijtje, 18-4-1912 Haarlem
 2. Antje Frankfort, geb. 15-2-1887 Enkhuizen, ovl. 9-4-1946 Haarlem; geh. 10-9-1913 Haarlem Jelle Westerhof, geb. 1885 Leeuwarden, bankwerker, z.v. Age Westerhof en Johanna Venenberg
 3. Arend Frankfort, geb. 3-8-1889 Haarlemmermeer, ovl. 14-3-1962 Wormerveer, korenmolenaarsknecht; geh. 1-12-1915 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Lena Roubos, geb. 1893 Sloten, ovl. 21-5-1969 Wormerveer, d.v. Hendrik Roubos en Cornelia de Jager
 4. Pietertje Frankfort, geb. 5-10-1893 Haarlemmermeer; geh. 1-11-1916 Haarlem Diederik Hendrik van Tongeren, geb. 1892 Haarlem, loopknecht, z.v. Wilhelm Antonie van Tongeren en Maria de Rooij

 - - - zus/ broer
 

(V.2.1.6.5) Maarten Dekker, z.v. (IV.2.1.6) Pieter Dekker en Antje de Vries, geb. 1860 Andijk, ovl. 7-1-1930 Haarlemmermeer, arbeider; 
geh. 17-10-1890 Sloten  
Sijtske Minnes Smeding, geb. 1862 Utingeradeel, ovl. 25-1-1926 Haarlemmermeer, d.v. Minne Harkes Smeding en Geeske Olkes de Jong 
Kinderen:
 1. Antje Dekker, geb. Haarlemmermeer; geh. 10-8-1910 Haarlemmermeer (erk. 1 knd./ gesch. 30-5-1930) Teunis Vermeer, geb. 1905 Haarlemmermeer, rijwielreparateur, z.v. Cent Cornelis Vermeer en Johanna Wilhelmina Kamkes (div. knd.)
 2. (Maria Wilhelmina, geb. 2-1-1893 en ovl. 23-5-1893 Haarlemmermeer)
 3. (Mina, geb. 6-9-1895 en ovl. 30-4-1898 Haarlemmermeer)
 4. (Mina, geb. 3-5-1902 en ovl. 27-6-1902 Haarlemmermeer)

 - - - broers
 

(V.2.1.6.6) Cornelis Dekker, z.v. (IV.2.1.6) Pieter Dekker en Antje de Vries, geb. 25-2-1862 Andijk, ovl. 14-3-1902 Enkhuizen, verver; 
geh. 15-3-1888 Enkhuizen  
Maretje Brouwer, geb. 3-2-1863 Enkhuizen, ovl. 23-4-1922 Enkhuizen, d.v. Jan Brouwer en Aaltje Kofman (niet in parenteel tante Aafje) 
Kinderen:
 1. Antje Dekker, geb. 8-5-1888 Enkhuizen; geh. 8-8-1913 Almelo Johan Fredrik Quentemeijer, geb. 1885 Almelo, ovl. 24-12-1940 Almelo, schoenmaker, z.v. Abraham Hendrik Quentemeijer en Roelfien Brouwer
 2. Aaltje Dekker, geb. 5-11-1890 Enkhuizen; geh. 15-9-1910 Enkhuizen Jan Bielsma, geb. 13-1-1890 Enkhuizen, landbouwer, z.v. Pieter Bielsma en Sanderijntje Willems
 3. (Petronella Dekker, geb. 15-9-1892 en ovl. 26-1-1902 Enkhuizen)
 4. Trijntje Dekker, geb. 29-11-1894 Enkhuizen, ovl. 18-7-1965 Enschede, dienstbode; geh. 4-2-1928 Almelo Douwe Visser, geb. 1896 Nes (Westdongeradeel), bankwerker, z.v. Marten Gerlofs Visser en Tjitske Douwes Visser
 5. Geertruida Dekker, geb. 3-4-1898 Enkhuizen; geh. 20-7-1916 Enkhuizen Gerrit van Wieringen, geb. 30-3-1882 Hoorn, muzikant, z.v. Johannes van Wieringen en Dirkje de Graaf (div. knd.)
 6. Marijtje Dekker, geb. 31-7-1901 Wormerveer; geh. 20-10-1921 Enkhuizen Jan Groenewoud, geb. 1898 Enkhuizen, arbeider, z.v. Simon Groenewoud en Impje Roozendaal

No comments:

Post a Comment