18 October 2019

New finds 18th century Overlende family


I found more about the family of Janke Hansen (van der Woude), the wife of Jan Andries (Overlende), the great-grandfather of Cornelis Over de Linden. Her older sister Antje had moved to Enkhuizen at least three years before she did and a younger brother Oene also joined. The name 'van der Woude' will have referred to Akkerwoude, Wouterswoude and/or Damwoude.

MORE TO BE ADDED


I) Hans Oenes, won. Wouterswoude (1721) Akkerwoude (1728); hospes (1725); lidm. belijdenis 10-8-1721 Akkerwoude ge-excommuniceerd en na berouw weer aangenomen [deselve? burgerboek Dokkum 17-7-1734 afk. Twijzel], ovl. na 1745
geh. 2-10-1718 Akkerwoude (beide won. Akkerwoude)
Trijntje Gerrits, belijdenis (samen) Dantumadeel 9-11-1721, inschr. komend van Damwoude 31-10-1728 naar Akkerwoude [?broer: Huge Gerrits?], ovl. na 1745
Kinderen:
 1. Antie, ged. 25-6-1719 Dantumadeel ==> II.1)
 2. Janke, ged. 26-3-1723 Dantumadeel ==> II.2)
 3. Oene, ged. 28-1-1725 Dantumadeel (geb. Damwoude) ==> II.3)
 4. Sieds, ged. 11-4-1727 Dantumadeel 
 5. Sjoukjen, ged. 5-6-1729 Dantumadeel (geb. Akkerwoude)

= = = generatie II

II.1) Antje Johannes/ Hanses (1719-?), d.v. (I) Hans Oenes en Trijntje Gerrits, ged. 25-6-1719 Dantumadeel, ;
geh. 15-4-1742 Enkhuizen, imp. (f.6)/ otr. (jm buiten Noorderpoort/ jd Vissersdijk) 17-3
Eijt Folkerts/ Eijdt Volkersz (?-?), z.v. Folkert en NN
Kinderen: (NB woonden vermoedelijk elders tussen 1742-1752 en na 1757)
 1. Trijntje Eijts, ged. 18-6-1752 get. Janke Johannes, lidm. geref. 20-2-1777 in de Paktuinstraat naar Medemblik, lidm. terug 28-4-1778
 2. Folkertje, ged. 17-3-1756, get Roelofje Folkerts

- - - zussen

II.2)  Janke Hansen (1723-1791), d.v. (I) Hans Oenes en Trijntje Gerrits, ged. 26-3-1723 Dantumadeel, begr. 10-10-1791 Enkhuizen;
geh. 15-8-1745 Harlingen, otr. gerecht 24-7 ("Jan Overlinde ende Janke Hansen" beide won. Harlingen, consent wederzijdse ouders, ass. bruid "Huge Gerrits"*), procl. geref. 25-7 en 1-8 ("Jan Overdelende en Janke Hansen")
Jan Andriesz Overdelende/ Overlinde (171?-1794), z.v. Andries en [?Harmke/ Harmijntje?], geb. tussen 1715-1719, begr. 15-1-1794 Enkhuizen, klerk Leeuwarden 1741 [? zus Lysbet Andries geh. Engel Haitzes te Lemmer?]
Kinderen (later: over de Linden, bij doopregistratie werd de familienaam niet gebruikt):
 1. (Andries, ged. 12-6-1746 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmes, ovl. voor 1759)
 2. Trijntje over de Linden, ged. 24-11-1747 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmens => (II.a)
 3. Harmanus, ged. 10-9-1749 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmens
 4. Harmijntje Jans, ged. 4-9-1750 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmens => (II.b)
 5. Johannes over de Linden, ged. 15-12-1752 Enkhuizen, get. Antje Johannes => (II.1)
 6. Margrietje over de Linden, ged. 20-7-1755 Enkhuizen, get. Antje Johannes => (II.2)
 7. Barbertje, ged. 29-6-1757 Enkhuizen, get. Antje Johannes
 8. Andries over de Linden, ged. 15-7-1759 Enkhuizen, get. Marijtje Stam => (II.3)
 9. Gerrit, ged. 23-8-1761 Enkhuizen, get. Grietje Simons
 10. Elisabeth, ged. 13-4-1764 Enkhuizen, get. Grietje Sijmens

* Huge Gerrits, koopman in quotisatie kohieren 1749 Harlingen 6e kwartier, 3 volwassenen: Aanslag: £ 50:-:- Verhoging: £ 8

- - - zus/ broer

III.3) Oene Johannesz (1725-?) ("van der Wout" 1751), z.v. (I) Hans Oenes en Trijntje Gerrits, ged. 28-1-1725 Dantumadeel, ovl. voor 1784
geh. 17-10-1751 Enkhuizen, imp. (f.6)/otr. (jm afk Dokkum won Hoogstraat, brd won Bierkade) 2-10
Pietertje Stevens (1717-1784), d.v. Steven Pieters en Klaasje IJdes, ged. 10-1-1717 Enkhuizen, ovl. 2-5-1784, imp. 3-5 (prodeo, wed. won. Botstraat 67 jaar geref. doodsoorzaak beroerte), begr. 7-5 Westerkerk zuidkap 480
Kinderen:
 1. Johannes, ged. 12-7-1752 Enkhuizen, get. Janke Johannes; [?deselve Johannes Oenesz VOC timmerman vertrek 26-8-1775, ovl 9-8-1776 Azie]
 2. Steven Oenes/ van der Woud, ged. 14-7-1754 Enkhuizen, get. Antje Johannes; lidm. geref. 11-4-1785 'op de zuijder havendijk'; geh. otr. 21-11-1778 Enkhuizen (jm geass met moeder/jd geass met vader) Grietje Eijbers, d.v. Eijbert Jacobsz
 3. ("kind" begr. 2-6-1757 Westerkerk noordkap 20)
= = = = = = = = =

Seen from Leeuwarden (where first known use of name Overdelende/ Overlinde was, by Jan Andriesz in 1741), Steggerda was 'over de Linde/ Lende' (small river). Following the example of his uncle Jan Andriesz, Andries Engelsz (son of Jan's sister Lysbet Andries) may in 1811 have decided to also start using the name Overdelinde.

Zie ook Vleer, 1959

No comments:

Post a Comment