24 February 2017

Parenteel Over de Linden ~ II.3 ~ grootvader Andries

### nog in bewerking ###

Volgt van parenteel Over de Linden.

This genealogy is partly in English, partly in Dutch. I intend to change it all into Dutch again.

Dit overzicht bevat een oom en twee tantes (en hun nageslacht) van Cornelis:
 • Pieter (tr. Elisabeth de Boer) 
 • Trijntje (tr. Pieter Pijlsteker)
 • Antje (tr. Pieter van Doornik)
Voor Cornelis en zijn nageslacht, zie hier.
Voor Tante Aafje en haar nageslacht, zie hier.

~ ~ ~

(II.3) Andries Over de Linden (1759-1820), z.v. (I) Jan Over de Linden en Jantje van der Woud, ged. Enkhuizen 15-7-1759, ovl. Enkhuizen 25-4-1820 (Oude Rietdijk), meester timmerman (1813)/ scheepstimmerman/ stadswerken, hij was prinsgezind in 1800 en deed de poorterseed in 1811;
tr. Enkhuizen 12-5-1782, otr. 26-4 (j.m. Hoogstraat/ j.d. Sijbrandsdijk, impost 6:-)
Iefje Schols (1762-1820), ged. Enkhuizen 1-8-1762, ovl. Enkhuizen 13-2-1820 (Nieuwe Rietdijk), d.v. Pieter Schols en Trijntje Dirks.
Kinderen:
 1. Pieter Over de Linden, ged. 13-12-1782 Enkhuizen, get. Jikka Dirks ==>> zie (III.3.1)
 2. Jan Over de Linden, ged. 14-6-1785 Enkhuizen, get. Margrietje over de Linde ==>> zie (III.3.2) volgt hier
 3. (Gerrit, ged. 25-11-1787 Enkhuizen, get. Harmpje Keetman, ovl. 28-1-1788, impost 2-2 was 3:-, "overleden aan stuipen", bij de Overtoom)
 4. Trijntje Over de Linden, ged. 29-5-1791 Enkhuizen, get. Dirkje Kuijper ==>> zie (III.3.4)
 5. Antje Over de Linden, ged. 7-1-1795 Enkhuizen, get. Dirkje Kuijper (geb. 2-1) ==>> zie (III.3.5)
 6. Aafje Over de Linden, ged. 13-5-1798 Enkhuizen, get. Dirkje Kuyper ==>> zie (III.3.6) volgt hier

### generatie 3 ###


(III.3.1) Pieter Over de Linden (1782-1819), z.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, geb. Enkhuizen 8-12-1782 (ged. 13-12), ovl. 5-1-1819 Enkhuizen (won. bij Overtoom);
tr. 28-1-1810 Enkhuizen (otr. 6-1 j.m/ j.d. Enkh.):
Elisabeth/ Lijsbeth Pieters (De Boer) (1788-1859), ged. 12-9-1788 Enkhuizen, ovl. 29-8-1859 Enkhuizen (won. Wijde Steiger), d.v. Pieter Jacobs (de Boer) en Trijntje Jacobs.
Kinderen:
 1. (Andries, geb. 31-10-1810 (ged. 7-11 get. Eefje Schols), ovl. 26-12 en begr. 28-12-1810 Enkhuizen, Noorder Boerenvaart)
 2. (Trijntje, geb. 26-11-1811, ged. 6-12 get. Iefje Schols, ovl. 5-1-1812 Enkhuizen)
 3. Trijntje Over de Linden, geb. 28-4-1814 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.1.3)

- - - broers


(III.3.2) Jan Over de Linden (1785-1835),
tr. 11-5-1806 Enkhuizen:
Anna Goemaat (1784-1874)
volgt hier


- - - broer/zus


(III.3.4) Trijntje Over de Linden (1791-?), d.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, ged. 29-5-1791 Enkhuizen, ovl. voor 1837,
tr. 29-12-1813 Enkhuizen to
Pieter Pijlsteker/ Pijlsteeker (1788?-), kwartiermeester, timmerman, geb. 1788 Amsterdam, ovl. na 1840 (won. Amsterdam), z.v. Jan Pijlsteeker en Maria Elisabeth Schwabbedissche, hertr. 22-2-1837 Amsterdam Grietje Hendriks
Kind:
 1. Maria Pijlsteker, geb. 9-4-1822 Amsterdam ==>> zie (IV.3.4.1)

- - - zussen

(III.3.5) Antje Over de Linden (1795-1882), d.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, geb. 2-1-1795 (ged. 7-1) Enkhuizen, naaister, ovl. 6-9-1882 Enkhuizen, belijdenis 11-7-1814;
tr. 21-4-1813 Enkhuizen:
Pieter Van Doornik (1795-1855), geb. 14-4-1795 Enkhuizen, ovl. 20-11-1855 Enhuizen, metselaar, z.v. Jan Pz. van Doornik en Wijntje Vis.
Deze familie was Ned.Hervormd en won. Nieuwe Rietdijk (1829), Nieuwe Zeedijk 390 (1840), Antje als weduwe a.d. Nieuwe Westerstraat (1882).
Kinderen:
 1. (Jan, geb. 1814 en ovl. 17-3-1814 Enkhuizen, 10 weken oud)
 2. Jan Van Doornik, geb. 10-2-1815 Enkhuizen, ==>> zie (IV.3.5.2)
 3. Iefje Van Doornik, geb. 25-10-1817 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.5.3)
 4. Andries Van Doornik, geb. 6-4-1820 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.5.4)
 5. Simon Van Doornik, geb. 2-10-1822 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.5.5)
 6. Aafje Van Doornik, geb. 1825 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.5.6)
 7. Hendrik Van Doornik, geb. 12-4-1827 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.5.7)
 8. Weintje Van Doornik, geb. 17-9-1829 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.5.8)
 9. Roelof Van Doornik, geb. 8-10-1833 ==>> zie (IV.3.5.9)
 10. (Pieter, geb. 29-11-1835 en ovl. 14-2-1837 Enkhuizen)
 11. (Petronella, geb. 1838 en ovl. 8-9-1842 Enkhuizen)

- - - zussen

(III.3.6) Aafje Over de Linden (1798-1849),
tr. (1st) Enkhuizen 27-5-1821
Hendrik Reuvers (1796-1845),
tr. (2nd) Enkhuizen 20-12-1846
Koop Simonsz. Meijlof (1804-1875)
volgt hier


### generatie 4 ###


(IV.3.1.3) Trijntje Over de Linden, d.v. (III.3.1) Pieter Over de Linden en Elisabeth De Boer, geb. 28-4-1814 Enkhuizen, arbeider Enkhuizen a.d. Venuslaan (1834), Oude Rietdijk 460 (1840), Doornekroontje (1847), Torenstraat (1849), ovl. 26-6-1855 Enkhuizen;
tr. 1-9-1839 Enkhuizen:
Melchert Zwart / Melgert Swart, ged. 2-3-1792 Enkhuizen (geref.), arbeider, ovl. 14-2-1847 Enkhuizen, z.v. Jan Zwart en Ida Schram
kind van onbekende vader:
 1. (Elisabeth, geb. 28-1-1834 Enkhuizen, ovl. 31-1-1834 Enkhuizen)
Kinderen uit huwelijk:
 1. Ida Zwart, geb. 1843 Enkhuizen, ongeh. ovl. 14-3-1926 Wageningen
 2. Pieter Zwart, geb. 1843 Enkhuizen ==>> zie (V.3.1.3.3)
kind van onbekende vader:
 1. (Naatje, geb. 4-1-1849 Enkhuizen (aangifte door Trijntjes oom Pieter van Doornik), ovl. 12-1-1849 Enkhuizen)

- - - nichten 1e graad


(IV.3.4.1) Maria Pijlsteker/ Peijlsteker (1822-?), d.v. (III.3.4) Trijntje Over de Linden en Pieter Pijlsteker, geb. 9-4-1822 Amsterdam, ovl. na 1891 (won. Amsterdam);
tr. (1) 8-4-1840 Amsterdam (gesch. 4-4-1854 Amsterdam)
Gerardus Hendricus Giebing, geb. 1815 Amsterdam, ovl. voor 1888, schoenmaker, z.v. Gerrit Karel Giebing en Elisabeth Kerssens;
tr. (2) 10-12-1856 Amsterdam  
Jacques Benjamin Carabijn, geb. 1831 Amsterdam, ovl. voor 1859, kruier, z.v. Benjamin Onisiphorus Carabijn en Dirkie van Guldener;
tr. (3) 25-5-1859 Amsterdam  
Pieter Gotfried Rashorn (1804-1885), geb. 21-10-1804 Amsterdam, ovl. 29-1-1885 Amsterdam, werkman, z.v. Fredrik Rashorn en Sara Smit
Kind uit (1):
 1. Gerardus Carolus Giebing, geb. 27-3-1848 Amsterdam ==>> zie (V.3.4.1.1)


- - - nicht/neef 1e graad


(IV.3.5.2) Jan van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 10-2-1815 Enkhuizen, ovl. 18-2-1862 Enkhuizen, metselaar, 'baander', Ned.Herv..;
tr. 20-10-1833 Enkhuizen:
Grietje Jongejeugd, geb. 27-6-1815 Andijk, ovl. 2-3-1888 Enkhuizen, winkelier, d.v. Simon Jongejeugd en Engeltje Groen. Deze familie woonde a.h. Hoenderpad (1836), Hennegat (1840), Zuiderhavendijk (1866) en Grietje als weduwe a.d. Wortelmarkt (1888).
Kinderen:
 1. (Antje, geb. 6-1834 en ovl. 28-9-1834 Enkhuizen)
 2. Antje van Doornik, geb. 20-1-1836 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.2)
 3. Engeltje van Doornik, geb. 11-3-1838 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.3)
 4. Petronella van Doornik, geb. 11-11-1839 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.4)
 5. (Simon, geb. 1842, ovl. 27-7-1851 Enkhuizen)
 6. Iefje van Doornik, geb. 9-5-1844 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.6)
 7. (Sijtje, geb. 12-1846 en ovl. 5-11-1847 Enkhuizen)
 8. Hendrik van Doornik, geb. 15-10-1850 of 1848 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.8)
 9. Sijtje van Doornik, geb. 17-2 of 17-4-1851 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.9)
 10. (Simon, geb. 15-3-1853 Enkhuizen, ovl. 26-7-1866 Enkhuizen)
 11. Andries van Doornik, geb. 25-2-1855 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.11)
 12. (Pieter, geb. 8-9-1858 Enkhuizen, ovl. 22-7-1866 Enkhuizen)

- - - broer/zus


(IV.3.5.3) IJfjen/ Iefje Van Doornik, d.v. (IV.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 25-10-1817 Enkhuizen, ovl. 22-2-1896 Den Helder;
tr. (1) 13-6-1841 Enkhuizen  
Cornelis Westphalen, geb. 1816 Enkhuizen, ovl. 6-10-1880 Enkhuizen (NB "echtgenoot van IJ.v.D."), z.v. Willem Westphalen en Elisabeth Sweep;
tr. (2) 10-11-1881 Enkhuizen
Jan Rademaker, geb. 1811 Enkhuizen, ovl. 14-1-1892 Enkhuizen (NB woonden op zelfde adres in Amsterdam 1868), z.v. N.N. en Wiebregje Bosselaar.
Kinderen:
 1. Wiebregje van Doornik, geb. 8-2-1840 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.3.1)
 2. (Pieter Westphalen, geb. 1842, ovl. 24-10-1842 Enkhuizen, 14 weken oud)
 3. (Antje Van Doornik, geb. 1847, ovl. 2-1-1848 Enkhuizen, 1 jr. oud, vader niet vermeld)
 4. Antje Van Doornik, geb. 1849, ovl. 18-2-1869 Enkhuizen, ongeh., vader niet vermeld

- - - zus/broer


(IV.3.5.4) Andries van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 6-4-1820 Enkhuizen, ovl. 1-1-1860 Enkhuizen, 'baander' won. Apenspel ('44), ovl. 1-1-1860 Enkhuizen;
tr. 29-8-1841 Enkhuizen (get. Hendrik Reuvers):
Jannetje/ Jansje Bouwman, geb. 14-5-1810 Enkhuizen, ovl. 21-3-1862 Enkhuizen, d.v. Jacob Bouwman (netmaker) en Lammertje Frans
Kinderen:
 1. (Pieter, geb. 1844 en ovl. 9-7-1844 Enkhuizen, 5 weken oud)
 2. (Jacob, geb. ?-5-1845 en ovl. 12-5-1845 Enkhuizen, 12 uur oud)
 3. Lammertje van Doornik, geb. 1-9-1846 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.4.3)
 4. Pieter van Doornik, geb. 1-10-1850 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.4.4)

- - - broers


(IV.3.5.5) Simon van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 2-10-1822 Enkhuizen, ovl. 3-7-1874 Enkhuizen, arbeider;
tr. (1) 29-10-1848 Enkhuizen:
Magdalena ("Magdiena") Roosendaal, geb. ca. 1825, ovl. 15-4-1856 Enkhuizen, d.v. Jan Roosendaal en Hester Aardema;
tr. (2) 12-11-1857:
Grietje Bakker, geb. 17-9-1830 Urk, ovl. 1-9-1874 Enkhuizen, d.v. Reijer Bakker en Baukje Kroon
Kinderen uit (1):
 1. Pieter Van Doornik, geb. 4-3-1850 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.5.5.1)
 2. Jan Van Doornik, geb. 7-1-1852 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.5.5.2)
 3. (Ester, geb. 1854 Enkhuizen, ovl. 23-5-1856 Enkhuizen)
 4. (Hendrik Jan, geb. 2-1856, ovl. 5-6-1856)
Kinderen uit (2):
 1. (Andries, geb. 3-9-1859, ovl. 25-12-1862 Enkhuizen)
 2. (Baukje (tweeling), geb. 2-5-1861, ovl. 29-8-1861 Enkhuizen)
 3. (Hendrik (tweeling), geb. 2-5-1861, ovl. 16-8-1861 Enkhuizen)
 4. Hester Van Doornik, geb. 23-9-1862 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.5.5.8)
 5. (Reijer, geb. 20-8-1865 en ovl. 17-9-1865 Enkhuizen)
 6. Andries Van Doornik, geb. 13-7-1867 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.5.5.10)
 7. Baukje Van Doornik, geb. 25-5-1869 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.5.5.11)
 8. (levenloos geb. 18-8-1870 Enkhuizen)
 9. (drieling, levenloos geb. 8-4-1872 Enkhuizen)
 10. (levenloos geb. 30-8-1874 Enkhuizen)

- - - broer/zus


(IV.3.5.6) Aafje Van Doornik, d.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 1825 Enkhuizen, ovl. 27-3-1873 Hoorn, werkster;
tr. 4-7-1847 Enkhuizen (erk. 1 kind)
Hendrik van der Woude, geb. 1823 Avereest, ovl. 25-6-1896 Hoorn, schipper, z.v. Pieter van der Woude en Aaltje Langenberg
Kinderen:
 1. Aaltje van der Woude, geb. 1846 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.6.1)
 2. Pieter van der Woude, geb. 1857 Zuidwolde ==>> zie (V.3.5.6.2)

- - - zus/broer


(IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 12-4-1827 Enkhuizen, ovl. 1-8-1891 Enkhuizen, metselaar;
tr.
Grietje Bakker, geb. 2-10-1827 Oudendijk, ovl. 4-2-1881 Enkhuizen, d.v. Reken Bakker en Dieuwertje Dekker.
Kinderen:
 1. Antje Van Doornik, geb. 18-5-1852 Oudendijk ==>> zie (V.3.5.7.1)
 2. (Jacob, geb. 1853 en ovl. 26-2-1856 Oudendijk, 2 jr.)
 3. (Pieter, geb. 1854 en ovl. 6-1-1855 Oudendijk, 4 mnd.) 
 4. (Pieter, geb. 1855 en ovl. 12-4-1857 Oudendijk, 1 jr.)
 5. Jacob Van Doornik, geb. 25-12-1856 Oudendijk ==>> zie (V.3.5.7.5)
 6. (Pieter, geb. 7-1861 en ovl. 26-7-1861 Oudendijk, 3 wkn.)
 7. Dieuwertje Van Doornik, geb. 18-2-1859 Oudendijk ==>> zie (V.3.5.7.7)
 8. (Pieter, geb. 27-2-1863 Oudenkdijk, ovl. 19-11-1870 Enkhuizen)
 9. (Grietje, geb. 24-9-1865 Oudendijk, ovl. 19-1-1869 Enkhuizen)
 10. (Iefje, geb. 8-5-1867 en ovl. 27-3-1868 Enkhuizen, 10 mnd.)
 11. Jan Van Doornik, geb. 15-5-1870 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.7.11)

- - - broer/zus


(IV.3.5.8) Weintje Van Doornik, d.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 17-9-1829 Enkhuizen, ovl. 7-12-1897 Enkhuizen, tapster;
tr. (1) 16-10-1851 Enkhuizen:
Tjalling Van Marle, geb. 15-12-1829 Enkhuizen, ovl. 23-11-1868 Enkhuizen, zeilemaker, z.v. Wouter Tjallings van Marle en Gerritje Harlaar;
tr. (2) 2-11-1876 Enkhuizen:
Cornelis Bakker, geb. 1-7-1833 Enkhuizen, ovl. 2-3-1914 Enkhuizen, z.v. Albert Bakker en Johanna Hulst, wedr. Antje van Marle, hertr. 1899 Fempje van Dok
Kinderen (1):
 1. (Wouter, geb. 15-12-1852 Enkhuizen, ovl. 8-9-1855 Enkhuizen)
 2. Antje van Marle, geb. 12-2-1854 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.8.2)
 3. Wouter van Marle, geb. 6-7-1856 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.8.3)
 4. Gerritje van Marle, geb. 20-7-1858 Enkhuizen (vader onbekend) ==>> zie (V.3.5.8.4)
 5. Petronella van Marle, geb. 1-11-1861 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.8.5)
 6. (Cornelis, geb. 30-11-1863, ovl. 1-2-1864 Enkhuizen)
 7. (Cornelia, geb. 29-1-1865 Enkhuizen (vader onbekend), ovl. 1-4-1866 Enkhuizen)
 8. Cornelia van Marle, geb. 25-2-1867 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.8.8)

- - - zus/broer


(IV.3.5.9) Roelof Van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 8-10-1833, metselaar Oudendijk resp. Enkhuizen, ovl. 1893 Koggenland;
tr. (1) 16-11-1854 Enkhuizen:
Dirkje Klok, geb. 26-2-1827 Kwadijk, ovl. 16-3-1861 Enkhuizen, d.v. Willem Klok en Trijntje Fekke;
tr. (2) 6-1-1862 Enkhuizen:
Leentje Van Leijen, geb. ca.1834, d.v. N.N. en Guurtje van Leijen
kind uit (1):
 1. Antje Van Doornik, geb. 24-12-1854 Oudendijk ==>> zie (V.3.5.9.1)
 2. Trijntje Van Doornik, geb. 30-3-1856 Oudendijk ==>> zie (V.3.5.9.2)
 3. Iefje Van Doornik, geb. 31-1-1858 Oudendijk, ongeh. ovl. 3-2-1879 Enkhuizen
kind uit (2):
 1. (Aafje, geb. 24-11-1862 Enkhuizen)
 2. (Pieter, geb. 11-6-1864 en ovl. 20-10-1865 Enkhuizen)
 3. Pieter Van Doornik, geb. 20-10-1866 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.9.6)
 4. Weintje Van Doornik, geb. 17-9-1869 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.9.7)
 5. (Jan, geb. 1-3-1872 en ovl. 12-3-1872 Enkhuizen)
 6. Aafje Van Doornik, geb. 1873 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.9.9)
 7. Hendrika Van Doornik, geb. 14-4-1873 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.9.10)
 8. Roelof Van Doornik, geb. 1-9-1876 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.9.11)


### generatie 5 ###


(V.3.1.3.3) Pieter Zwart, z.v. (IV.3.1.3) Trijntje Over de Linden en Melchert Zwart, geb. 1843 Enkhuizen, schoenmaker Barneveld, ovl. 24-3-1915 Barneveld;
tr. (1) 23-10-1873 Barneveld:
Anthonia Gijsberta Ten Hoven, geb. 1847 Barneveld, ovl. 29-7-1884 Barneveld, d.v. Gijsbert ten Hoven en Annetje Marris;
tr. (2) 31-10-1884 Barneveld:
Hendrikje Van de Beek, geb. ca. 1853, ovl. 14-9-1926 Barneveld, d.v. Jannes van de Beek en Aaltje Doppenberg;
Kinderen (1):
 1. Melchert Zwart, geb. 10-3-1874 Barneveld ==>> zie (VI.3.1.3.3.1)
 2. Antje Zwart, geb. 15-9-1875 Barneveld ==>> zie (VI.3.1.3.3.2)
 3. Trijntje Zwart, geb. 1878 Barneveld ==>> zie (VI.3.1.3.3.3)
 4. (Gijsbertha, geb. 1880 Barneveld, ovl. 19-1-1898 Hilversum)
 5. (Elisabeth, geb. 1882 en ovl. 25-7-1884 Barneveld)
 6. (Pieter, geb. 1884 en ovl. 23-7-1884 Barneveld)

- - - neven 2e graad


(V.3.4.1.1) Gerardus Carolus Giebing, z.v. (IV.3.4.1) Maria Pijsteker en Gerardus Hendricus Giebing, geb. 27-3-1848 Amsterdam, ovl. 25-3-1925 Bloemendaal, kleermaker, lakstoker;
tr. 9-5-1888 Amsterdam
Grietje Oom, geb. 8-3-1865 Zijpe, ovl. voor 1915, d.v. Klaas Oom en Willempje Geel
Kinderen:
 1. Gerardus Carolus Giebing, geb. 12-9-1888 Amsterdam, ovl. na 1991
 2. (Willem Maritus, geb. 6-9-1889 en ovl. 19-9-1889 Amsterdam)
 3. Wilhelmina Maria Giebing, geb. 9-6-1891 Amsterdam; tr. 21-7-1915 Amsterdam (gesch. 11-8-1930) Johannes Bartholomeus Cras, geb. 1894 Nieuwer-Amstel, betonwerker, z.v. Jules Caesar Auguste Cras en Antonia Berendsen 
 4. Stephanus Franciscus Giebing, geb. 1894 Amsterdam, ovl. na 1915, betonijzervlechter; tr. 30-5-1923 Amsterdam Margaretha Mathilda Meijer, geb. 1902 Amsterdam, d.v. Jan Philippus Meijer en Neeltje Haller


- - - neef/nicht 2e graad


(V.3.5.2.2) Antje van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 20-1-1836 Enkhuizen;
tr. 15-5-1856 Enkhuizen
Johannes Petrus Roosendaal, geb. 5-2-1833 Enkhuizen, arbeider, z.v. Jan Roosendaal en Hendrica van Boget.
Kinderen:
 1. Hendrika Roosendaal, geb. 20-3-1858 Enkhuizen, ovl. 23-4-1912 Rotterdam; tr. 21-12-1887 Rotterdam Barend Mol, geb.1854 Hoorn, z.v. Barend Mol en Cornelia Jonkman
 2. Jan Roosendaal, geb. 6-8-1859 Enkhuizen, metselaar; tr. 27-11-1884 Enkhuizen Gerritje van Marle: volle nicht van zijn moeder => zie (V.3.5.8.4)
 3. (Petronella, geb. 1-1862 en ovl. 18-3-1862 Enkhuizen)
 4. (Martinus, geb. 1862 en ovl. 7-5-1865 Enkhuizen)
 5. Thijs Roosendaal, geb. 1867 Enkhuizen, werkman; tr. 3-9-1891 Amsterdam Wijtske Schuhmacher, geb. 1869 Wonseradeel, d.v. Pieter Johannes Theodorus Schuhmacher en Baukje Tjeerds Pollema
 6. (Margaretha Katarina, geb. 1866 en ovl. 14-9-1870 Enkhuizen) 
 7. Anna Catharina Roosendaal, geb. 1867 Enkhuizen, naaister; tr. 16-5-1889 Amsterdam Eduard Aloijsius Baatsen, geb. 1859 Den Bosch, ovl. 17-6-1935 Hilversum, schoenmaker, Gerardus Baatsen en Maria Katriena van Kel
 8. Hendrik Roosendaal, geb. 1869 Enkhuizen, venter; tr. Jannetje Buitenhuis, geb. 1873 Nieuwendam, d.v. Hendrik Buitenhuis en Elisabeth Langenberg
 9. Grietje Roosendaal, geb. 1872 Enkhuizen; tr. 18-8-1892 Amsterdam Herman Rademaker, geb. 1870 Oostzaan, kelner, z.v. Gijsbert Rademaker en Johanna Pieternella Catharina Zwick
 10. (Engeltje, geb. 1874 of 1875 en ovl. 18-3-1875 Enkhuizen, 3 mnd.)
 11. Iefje Roosendaal, geb. 1875 Enkhuizen; tr. 22-8-1894 Amsterdam Hendrik Wiegman, geb. 1874 Amsterdam, smid, z.v. Gerrit Wiegman en Adriana Fluijt
 12. Wessel Johannes Roosendaal, geb. 1879 Enkhuizen, metselaar; tr. 2-1-1902 Amsterdam (erk. 1 kind: Antje Cornelia, tr. 1927) Elisabeth Auguste Cornelie Ieschar, geb. 1878 Dusseldorf (Duitsland), d.v. Franz Ieschar en Cornelie Dieper

- - - zussen

(V.3.5.2.3) Engeltje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 11-3-1838 Enkhuizen;
tr. 6-11-1862 Enkhuizen:
Cornelis Mensch, arbeider, geb. 1830 Enkhuizen, z.v. Jan Mensch en Leepje Zwier
Kinderen:
 1. Albert Mensch, geb. 1866 Enkhuizen, tr. 11-5-1893 Enkhuizen Gerritje de Jong, geb. ca.1863
 2. Jan Mensch, geb. 1866 Enkhuizen ==>> zie (VI.3.5.2.3.2)
 3. Grietje Mensch, geb. 1867 Enkhuizen ==>> zie (VI.3.5.2.3.3)
 4. Jantje Mensch, geb. 1874 Enkhuizen, tr. 6-6-1901 Enkhuizen Klaas Spaan, geb. 1876
 5. Cornelis Mensch, geb. 1880 Enkhuizen, koperwerker, tr. 5-11-1903 Enkhuizen Wilhelmina Schenk, geb. 1880
 6. Hendrik Jan Mensch, geb. 1883 Enkhuizen, groentehandelaar, tr. 18-5-1905 Enkhuizen Aaltje Sietses, geb. 1883
- - - zussen


(V.3.5.2.4) Petronella van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 11-11-1839 Enkhuizen,
tr. 13-2-1862 Enkhuizen  
Klaas Herder, geb. 4-6-1840 Enkhuizen, visser, z.v. Pieter Jansz Herder en Hendrikje Krol
Kinderen:
 1. Hendrika, geb. 2-9-1864
 2. Grietje, geb. 19-11-1868
 3. Trijntje, geb. 27-6-1871

- - - zussen

(V.3.5.2.6) Iefje van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 9-5-1844 Enkhuizen,
tr. 4-8-1871 Hoorn  
Klaas Mol, geb. 17-10-1840 Hoorn, ovl. 19-1-1872 Rotterdam, z.v. Barend Mol en Cornelia Jonkman
Kinderen:
 1. (Cornelia Iefje, geb. 12-12-1878 en ovl. 31-12-1878 Rotterdam)
 2. Cornelia Iefje Mol, geb. 13-9-1880 Rotterdam, ovl. 19-6-1959 Rotterdam; tr. (1) 4-4-1900 Rotterdam Johannes Jacobus Janssen, geb. 1875 Rotterdam, ovl. voor 1906, d.v. Antonius Marinus Janssen en Hendrina Maria van der Giesen; tr. (2) 16-5-1906 Rotterdam Jacobus Antonie van Vuuren, geb. 1868 Rotterdam, ovl. 6-3-1919 Rotterdam, z.v. Johannes Jacobus Antonie Nicolaas van Vuuren en Wilhelmina Henrietta Johanna Langenberg, wedr. Petronella Mosch; tr. (3) 3-8-1921 Rotterdam (gesch. 25-6-1926) Wouter Dirks, geb. 1870 Fort Bath, z.v. Petrus Johannis Dirks en Jannetje Dronkers

- - -broer/zus

(V.3.5.2.8) Hendrik Van Doornik, z.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 15-10-1850 Enkhuizen, metselaar, bouwman, ovl. na 1922;
tr. 27-3-1873 Enkhuizen:
Aafje Karemaker, geb. 1855 Enkhuizen, d.v. Jan Karemaker (vishandelaar) en Alida Horsman;
Kinderen:
 1. Petronella Van Doornik, geb. 1879, tr. 3-12-1903 Enkhuizen Evert Lens, geb. 1875
 2. Jantje Van Doornik, geb. 1881, tr. 25-4-1907 Enkhuizen Johannes Bijl, geb. 1875
 3. Engeltje Van Doornik, geb. 1891, tr. (1) 18-11-1915 Amsterdam Willem Bartholdus Kok, geb. 1891; tr. (2) 7-9-1922 Amsterdam Johan Hendrik Jansen, geb. 1890
 4. Gerrit Jan Van Doornik, geb. 1893 Enkhuizen, violist, tr. 22-10-1924 Amsterdam (gesch.) Betje Simons, geb. 1904

- - -broer/zus


(V.3.5.2.9) Sijtje van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 17-2 of 17-4-1851 Enkhuizen, ovl. 20-1-1875 Alkmaar, dienstbode;
tr. 17-5-1874 Alkmaar
Jan Kroon, geb. 1847 Alkmaar, werkman, z.v. N.N. en Aafje Kroon.
Kind:
 1. (levenloos geboren kind, 9-1-1875 Alkmaar)


- - - zus/broer


(V.3.5.2.11) Andries Van Doornik, z.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. Enkhuizen 25-2-1855, arbeider, ovl. 25-2-1855 Enkhuizen;
tr. 27-4-1876 Enkhuizen:
Femmetje Post, geb. 26-1-1849 Urk, ovl. 18-10-1905 Enkhuizen, d.v. Albert Post (visser) en Marretje Timmerman;
Kind:
 1. Jan Van Doornik, geb. 29-11-1876 Enkhuizen, ovl. 15-7-1956 Enkhuizen, tr. 16-7-1903 Enkhuizen Antje Dam, geb. 15-2-1879 Westwoud, ovl. 8-3-1958 Grootebroek, d.v. Pieter Dam en Elizabeth Raven ==>> (Pieter 1915-1993 x Aafje Appel 1915-1978)

- - - neef/nicht 1e graad


(V.3.5.3.1) Wiebregje van Doornik, d.v. (IV.3.5.3) Iefje Van Doornik en Jan Rademaker, geb. 8-2-1840 Enkhuizen, ovl. 21-11-1884 Den Helder (NB verm. d.v. J.R.);
tr. 5-5-1864 Enkhuizen
Gerrit Wezelman, geb. 10-10-1840 Enkhuizen, ovl. 25-10-1905 Den Helder, visser, z.v. Harme Wezelman en Marijtje Hokkeling
Kinderen:
 1. div.

- - - nichten 1e graad


(V.3.5.4.3) Lammertje van Doornik, d.v. (IV.3.5.4) Andries van Doornik en Jannetje Bouwman, geb. 1-9-1846 Enkhuizen;
tr. 2-5-1869 Edam  
Barend Koeleman, warmoezier, geb. 1848 Edam, z.v. Dirk Koeleman en Cornelia Klinkenberg
Kinderen:


- - - zus/broer

(V.3.5.4.4) Pieter Van Doornik, z.v. (IV.3.5.4) Andries van Doornik en Jannetje Bouwman, geb. ca.1851 Enkhuizen, ovl. 18-8-1924 Den Helder;
tr. 28-6-1877 Den Helder:
Cornelia Adriana Sloot, geb. 31-3-1847 Den Helder, d.v. Klaas Sloot en Elisabeth van Willige
Kind:
 1. Nicolaas Van Doornik, geb. ca.1880 Den Helder, tr. 14-8-1919 Den Helder Jannetje Leen, geb. ca.1878 Den Helder, d.v. Giel Leen en Susanna Hendrikse

- - - neven 1e graad


(V.3.5.5.5.1) Pieter Van Doornik, z.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Magdalena Roosendaal, geb. 4-3-1850 Enkhuizen, ovl. 26-7-1912 Hoorn, metselaar, houthandelaar,
tr. 22-3-1873 Warder  
Sijtje Bakker, d.v. Cornelis Bakker en Hilgond Dop
Kinderen:
 1. Cornelis Van Doornik, geb. 1886; tr. Anna Elisabeth Wonder

- - - broers


(V.3.5.5.5.2) Jan Van Doornik, z.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Magdalena Roosendaal, geb. 7-2-1852 Enkhuizen, metselaar, ovl. 18-3-1895 Amsterdam;
tr. (1) 3-12-1876 Blokker:
Maartje Schermer, geb. ca.1853 Blokker, d.v. Frederik Schermer en Geertje Dol
tr. (2) 22-12-1887 Blokker:
Maria Wilhelmina Kroon, geb. 20-2-1852 Blokker, ovl. 2-1-1935 Utrecht, d.v. Cornelis Kroon en Maria Wilhelmina Kloek
Kinderen uit (1):
 1. Simon, geb. 30-12-1877 Nieuwe Niedorp
 2. Heertje Van Doornik, geb. 24-2-1880 Blokker, ovl. 25-1-1936 Amsterdam, winetrader, tr. 28-4-1903 Sint Maarten Grietje Schollee ==>> (3 Kinderen)

Uit (2):
 1. Jan Van Doornik, geb. 14-4-1889 Blokker, ovl. 1937 Canada, wijnhandelaar, tr. (1) 12-3-1914 Amsterdam Cornelia Margaretha Timmerman (gesch. 6-8-1920), geb. 23-2-1894 Hoorn, ovl. 1931, d.v. Cornelis Timmerman en Sijtje Kuin ==>> (2 Kinderen); tr. (2) 2-6-1921 Amsterdam Alida Bunnink, geb. 1898 Amsterdam, ovl. 1975, d.v. Gijsbertus Ludovicus Bunnink en Anna Eleanora Ackers

- - - halfbroer/zus


(V.3.5.5.5.8) Hester Van Doornik, d.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Grietje Bakker, geb. 23-9-1862 Enkhuizen,
tr. 17-8-1904 Amsterdam  
Hendrik Arend Gerardus van Heune (bij huwelijk werden 3 kinderen geaccepteerd), geb. 1862, z.v. Anthonie van Heune en Margaretha Catrina van Leeuwen
Kinderen:


- - - zus/broer(V.3.5.5.5.10) Andries Van Doornik, z.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Grietje Bakker, geb. 13-7-1867 Enkhuizen, timmerman,
tr. 22-12-1892 Warder  
Maartje Wester, geb. 1872 Warder, d.v. Klaas Wester en Trijntje Kramer
Kinderen:


- - - broer/zus


(V.3.5.5.5.11) Baukje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Grietje Bakker, geb. 25-5-1869 Enkhuizen,
tr. (1) 1-5-1890 Enkhuizen  
Hendrik Smit, geb. 1865 Enkhuizen, z.v. Pieter Smit en Sijke Frankfort (gesch. 28-6-1897);
tr. (2) 24-2-1926 Amsterdam  
Hendrik de Bruin, geb. 10-2-1864 Wonseradeel, z.v. Age de Bruin en Sytske van der Molen
Kinderen:


- - - nichten 1e graad


(V.3.5.6.1) Aaltje van der Woude, d.v. (IV.3.5.6) Aafje Van Doornik en Hendrik van der Woude, geb. 1846 Enkhuizen, ovl. 22-9-1916 Hoorn;
tr. 13-6-1873 Hoorn (erk. 1 kind)
Hendrik Coenraad van Brussel, geb. 1845 Hoorn, ovl. 20-2-1894 Hoorn, bewaarder, z.v. Jacob van Brussel en Wilhelmina Hirdes
Kinderen:
 1. Wilhelmina van Brussel, geb. 1870 Hoorn, ovl. 22-7-1929 Hoorn; tr. 1-5-1896 Hoorn Simon Krab, geb. 1869 Hoorn, ovl. 17-11-1943 Soest, schoenmaker, z.v. Jan Krab en Cornelia van Marle
 2. (Hendrik, geb. 1874 en ovl. 7-2-1875 Hoorn, 8 mnd.) 
 3. Jacoba Maria van Brussel, geb. 1878 medemblik, ovl. 9-2-1947 Deventer; tr. 3-12-1897 Hoorn Abraham Johannes Abspoel, geb. 1872 Utrecht, ovl. 5-1-1924 Wageningen, amanuensis aan de Landbouwhogeschool, z.v. Abraham Johannes Abspoel en Jeannetta Jacoba Vos
 4. (Jacob Coenraad, geb. 1883 en ovl. 10-12-1884 Medemblik, 1 jr.)
 5. (Aafje, geb. 1886 en ovl. 13-8-1887 Medemblik, 11 mnd.)

- - - zus/broer


(V.3.5.6.2) Pieter van der Woude, z.v. (IV.3.5.6) Aafje Van Doornik en Hendrik van der Woude, geb. 1857 Zuidwolde, ovl. 25-7-1895 Alkmaar;
tr.
Catharina Johanna Dekker, ovl. voor 1895
Kinderen:
 1. Johanna Maria van der Woude, geb. 1882 Hoorn, ovl. 4-2-1907 Hoorn, ongeh.
 2. Aafje van der Woude, geb. 1885; tr. 29-9-1909 Den Haag Geert Wilhelm Laats, geb. 1880, kleermaker, z.v. Johannes Rudolf Laats en Niessien van der Tuin (levenl.geb. knd. 1910 Den Haag)
 3. Catharina Johanna van der Woude, geb. 1887; tr. 19-8-1910 Den Haag (gesch. 24-10-1952) Antoon Wilhelmus Venema, geb. 1882 Leeuwarden, ovl. 25-1-1962 Rotterdam, kleermaker, z.v. Benier Venema en Anna Ariettta van Wageningen
 4. (Elisabeth, geb. 1891 en ovl. 2-5-1891 Hoorn, 3 mnd.)
 5. (levenloos geb. kind, 8-12-1891 Hoorn)

- - - neef/nicht 1e graad


(V.3.5.7.1) Antje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik en Grietje Bakker, geb. 18-5-1852 Oudendijk, ovl. 5-3-1921 Enkhuizen;
tr. (1) 12-8-1880 Enkhuizen  
Jan Paartman, geb. 1845 Enkhuizen, ovl. 4-11-1882 Enkhuizen, arbeider, z.v. Arend Paartman en Meinoutje Tensen, wedr. Neeltje Kreeft en Klaasje Waterman;
tr. (2) 7-11-1889 Enkhuizen  
Johan Philip Zwart, geb. 1850 Enkhuizen, korendrager, z.v. Hendrik Zwart en Catharina Wilhelmina Selman, wedr. Gerritje Krol.

Kinderen (1 en 2 buitenechtelijk):
 1. Hendrik Van Doornik, geb. 17-7-1877 Enkhuizen, ovl. 23-10-1953 Enkhuizen; geh. Johanna Schenk,; 
 2. Grietje Van Doornik, geb. 19-2-1873 Enkhuizen; tr. 28-11-1894 Amsterdam Heite Groenewal, besteller, geb. 1871 Enkhuizen, z.v. Jan Groenewal en Grietje de Boer
 3. (Jan, geb en ovl. 1881, 13 dagen)
 4. (Neeltje, ovl. 11-1-1887 Enkhuizen, 4 jr. )


- - - zus/broer


(V.3.5.7.5) Jacob Van Doornik, z.v. (IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik en Grietje Bakker, geb. 25-12-1856 Oudendijk;
tr. 7-5-1882 Medemblik
Antje van der Leek, geb. 1857 Andijk, d.v. Jan van der Leek en Aaltje de Vries
Kinderen:


--- broer/zus


(V.3.5.7.7) Dieuwertje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik en Grietje Bakker, geb. 18-2-1859 Oudendijk, ovl. 30-1-1903 Enkhuizen;
tr. 13-12-1883 Enkhuizen (erk. 2 knd.)  
Daniel Dral, geb. 4-1-1857 Bovenkarspel, arbeider, z.v. Jan Dral en Jantje Verkinderen
Kinderen:


- - - zus/broer


(V.3.5.7.11) Jan Van Doornik, z.v. (IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik en Grietje Bakker, geb. 15-5-1870 Enkhuizen, ovl. 11-4-1928 Hoogkarspel, metselaar;
tr. 23-6-1892 Enkhuizen  
Maartje Klinger, geb. 1871 Hoogkarspel, d.v. Hendrik Klinger en Trijntje Hauwert
Kinderen:


- - - neef/nicht 1e graad


(V.3.5.8.2) Antje van Marle, d.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 12-2-1854 Enkhuizen, ovl. 21-10-1929 Zwaag;
tr. 18-5-1877 Hoorn
Cornelis van de Rol, geb. 1853 Hoorn, schipper, z.v. Jan van de Rol en Hendrica de Vries
Kinderen:


 1.  

- - - zus/broer


(V.3.5.8.3) Wouter van Marle, z.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 6-7-1856 Enkhuizen, visser,
tr. 15-5-1879 Enkhuizen  
Johanna Goos, geb. 7-4-1858 Enkhuizen, ovl. 11-2-1932 Den Helder, d.v. Bartel Goos en Antje Hart
Kinderen:
(o.a. Grietje, 1886)


- - - broer/zus

(V.3.5.8.4) Gerretje Van Marle, d.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 20-6-1858 Enkhuizen (vader onekend), ovl. 15-10-1936 Amsterdam;
tr. 27-11-1884 Enkhuizen:
Jan Roosendaal, geb. 8-6-1859 Enkhuizen, ovl. 19-1-1928 Amsterdam, (NB zoon van volle nicht) metselaar Amsterdam (1919: Vrolikstraat 124), de familie was RK, z.v. Johannes Petrus Roosendaal en Antje van Doornik (V.3.5.2.2)

Kinderen:
 1. Johannes, geb. 2-4-1885 Amsterdam
 2. Wouter Tjalling, geb. 31-10-1886 Amsterdam
 3. Thijs, geb. 14-12-1887 Amsterdam
 4. Cornelis, geb. 10-12-1889 Amsterdam
 5. Hendrik, geb. 15-4-1891 Amsterdam
 6. Wijnanda Roosendaal, geb. 17-2-1893 Amsterdam ==>> zie (VI.3.5.8.4.6)
 7. Antje, geb. 25-4-1894 Amsterdam
 8. Cornelia, geb. 3-6-1896 Amsterdam
- - - zussen


(V.3.5.8.5) Petronella van Marle, d.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 1-11-1861 Enkhuizen, ovl. 21-5-1936 Hilversum;
tr. 21-5-1886 Hoorn  
Klaas Eindhoven, geb. 1862 Hoorn, ovl. 22-9-1930 Hoorn, kaaskopersknecht, z.v. Jan Eindhoven en Hendrica Doedes Tonneman
Kinderen:
 1.  

- - - zussen


(V.3.5.8.8) Cornelia van Marle, d.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 25-2-1867 Enkhuizen;
tr. 27-8-1891 Enkhuizen
Jacob Dangermond, geb.1868 Enkhuizen, vleeshouwer, z.v. Pieter Dangermond en Dirkje van der Deure
Kinderen:


- - - nichten 1e graad

(V.3.5.9.1) Antje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Dirkje Klok, geb. 24-12-1854 Oudendijk, ovl. 15-11-1934 Velsen;
tr. (1) 4-11-1875 Enkhuizen  
Jacob Haring, geb. 1848 Enkhuizen, ovl. 4-8-1896 Enkhuizen, slager, z.v. Zeger Jaring en Antje Mantel (div. knd.);
tr. (2) 25-9-1902 Enkhuizen  
Jan Kramer, geb. 1852 Enkhuizen, visser, z.v. Gerrit Kramer en Geesje Schouw, wedr. Grada Brand
Kinderen:
 1.  

- - - zussen

(V.3.5.9.2) Trijntje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Dirkje Klok, geb. 30-3-1856 Oudendijk, ovl. 21-12-1939 Hoorn;
tr. 14-5-1880 Hoorn:
Abraham Kroon, geb. 1858 Hoorn, ovl. 21-10-1893 Hoorn, pakhuisknecht, z.v. Klaas Kroon en Iske Kuijper
Kinderen:
 1. Klaas Kroon, geb. 1880 Hoorn, houtzager, later bode hoogheemraadschip, tr. (1) 13-12-1907 Hoorn Annegina De Haan, geb. Groningen, d.v. Joseph De Haan en Jaapkien Redmers, tr. (2) 15-10-1920 Den Helder Johanna Kuijper, geb. Hoorn, d.v. Gerbrand Kuijper en Hendrica Van Ree
 2. Dirkje Catharina Kroon, geb. 1882 Hoorn; tr. 5-2-1903 Graft Jacob Scheepbouwer, geb. 1873 Graft, stukadoor, z.v. Jan Scheepbouwer en Femmetje de Vries 
 3. Jan Kroon, geb. 1885 Hoorn, ovl. 27-11-1908 Hoorn
 4. Abraham Kroon, geb. 4-2-1889 Leiden, pakhuisknecht; geh. 1-6-1911 Zaandam Hendrika Kracht, geb. 1893 Hoorn, d.v. Hendrik Kracht en Adriana Dietz
 5. (Helena Johanna, geb. 1890 en ovl. 22-12-1905 Hoorn)
 6. (Willem Arend, geb. 1893 en ovl. 2-4-1894 Hoorn, 1 jr. oud)

 - - - halfzus/broer


(V.3.5.9.6) Pieter Van Doornik, z.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 20-10-1866 Enkhuizen, metselaar, ovl. 24-7-1949 Enkh.,
tr. (1) 9-7-1891 Enkh.
Johanna Brouwer, geb. 1869 Enkhuizen, d.v. Jan Brouwer en Jansje Simons;
tr. (2) 5-6-1913 Enkhuizen  
Maartje Mantel, geb. 1870, ovl. 11-8-1941 Enkhuizen, d.v. Dirk mantel en Maretje Brouwer- - - broer/zus


(V.3.5.9.7) Weintje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 17-9-1869 Enkhuizen,
tr. 5-12-1895 Enkhuizen
Pieter Dam, geb. 28-2-1873 Westwoud, ovl. 17-3-1949 Enkhuizen, arbeider, z.v. Pieter Dam en Elizabeth Raven


- - - zussen


(V.3.5.9.9) Aafje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 1873 Enkhuizen,
tr. 18-7-1890 Hoorn  
Albert Kuiper, geb. 1864 Hoorn, z.v. Johannes Kuiper en Elisabeth Kolkman


- - - zussen


(V.3.5.9.10) Hendrika Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 14-4-1873 Enkhuizen,
tr. 13-5-1895 Enkhuizen  
Pieter Blok, schipper en kraanwerker, geb. 2-3-1873 Enkhuizen, z.v. Willem Blok en Johanna Hendrika Kok


- - - zus/broer


(V.3.5.9.11) Roelof Van Doornik, z.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 1-9-1876 Enkhuizen, metselaar, bouwman,
tr. 26-5-1898 Enkh.  
Aaltje Bakker, geb. 1877, d.v. Roelof Bakker en Neeltje Weel
Kinderen:
(Leentje 1898, geh. 1922 Frans Smit)

### generatie 6 ###


(VI.3.1.3.3.1) Melchert Zwart, z.v. (V.3.1.3.3), geb. 10-3-1874, independent painter Amsterdam, ovl. 27-11-1940 Amsterdam;
Melchert didn't care about religion, yet he had his 3 youngest Kinderen ged. Roman Catholic when they were under custody while his wife was in a sanatorium. When his first wife ovl. he hertr., but divorced soon. He drowned when he fell in the Lijnbaansgracht, being drunk.
tr. (1st) 27-10-1897 Amsterdam:
Johanna Maria WALKENBACH, geb. 29-1-1875 Hoorn, ovl. 23-8-1932 Amsterdam, d.v. Johann Jacob Walkenbach en Emelia Broers;
tr. (2nd) 23-5-1935 Amsterdam, divorced 21-5-1937
Liekeltje PORTEN, geb. 17-8-1892 Workum;
Kinderen Zwart, from 1st marriage, geb. Amsterdam:
 1. Antonia Gijsbertha, 20-8-1897
 2. Johan Jacob Zwart, 16-2-1899, ovl. 1969 Den Haag, tr. Rachel Gobets, ovl. 1972 Den Haag
 3. Emelia, 6-6-1901
 4. Gerardus Pieter, 31-8-1902
 5. Andries Jan Daniel Zwart ("Arie"), 16-3-1904 ==>> zie (VII.3.1.3.3.1.5)
 6. Johanna Maria Zwart ("Annie"), 16-7-1906, ovl. Amsterdam, tr. Amsterdam ... Brouwer
 7. Hendrik Pieter Zwart ("Henk"), 5-2-1908 ==>> zie (VII.3.1.3.3.1.7)
 8. Cornelis Simon Zwart ("Cor"), 28-11-1909

- - - broer/zus


(VI.3.1.3.3.2) Antje Zwart, d.v. (V.3.1.3.3), geb. 15-9-1875, ovl. 27-9-1969 Hilversum;
tr. 4-9-1901 Hilversum:
Gerardus Hogenbirk, geb. 2-4-1878 Hilversum, ovl. 4-9-1946 Hilversum;
Kinderen:
 1. Jansje Hogenbirk, geb. 12-2-1902 Amsterdam, ovl. 20-5-1988 Wateringen, tr. 15-8-1928 Hilversum Peter Willem Hogervorst, geb. 30-12-1900, ovl. 5-3-1976 Delft
 2. Peter Nicolaas Hogenbirk ("Peter"), geb. 5-5-1906 Hilversum, ovl. 29-3-1997 Hilversum, tr. 18-7-1934 Hilversum Alice Lilian Brummelkamp
 3. Nicolaas Hogenbirk ("Nico") ==>> zie (VII.3.1.3.3.2.3)

- - - zussen


(VI.3.1.3.3.3) Trijntje Zwart, d.v. (V.3.1.3.3), geb. 1878 Barneveld;
tr. 5-6-1903 Barneveld:
Godfried Van Harn, geb. 14-11-1879 Wageningen, z.v. Andries van Harn en Grietje van Rooijen;
Kinderen:
 1. Hendrik Van Harn, geb. 1899 Barneveld ==>> zie (VII-9 wordt VII.3.1.3.3.3.1)
 2. Jan Van Harn, geb. 10-1-1910 Wageningen, ovl. 29-11-1944 Ede

- - - nicht/neef 3e graad


(VI.3.5.2.3.2) Jan Mensch, z.v. (V.3.5.2.3), geb. ca.1866 Enkhuizen;
tr. 15-5-1890 Enkhuizen:
Dirkje Mosch, geb. ca.1866
Kinderen:
 1. Engeltje Mensch, geb. 28-1-1891, ovl. 31-5-1966 (graf Enkhuizen), tr. Jan de Vries, geb. 20-3-1888, ovl. 5-2-1967 (graf Enkhuizen)
 2. Cornelis Mensch, geb. ca.1894, tr. Johanna Vooijs, geb. ca.1898

- - - broer/zus

(VI.3.5.2.3.3) Grietje Mensch, d.v. (V.3.5.2.3), geb. ca.1867;
tr. 14-5-1896 Enkhuizen:
Dirk Schuijt, geb. ca.1867
Kinderen:
 1. Wilhelmina Schuijt, geb. 1897 (on grave: 30-12-1891!), ovl. 24-12-1961 (grave Enkhuizen), tr. Gerard Vingerhoed, geb. 12-3-1892, ovl. 14-2-1967 (grave Enkhuizen)
 2. Engeltje Schuijt, geb. ca.1898, tr. Arie Vingerhoed, geb. ca.1895

- - - nichten 2e graad

(VI.3.5.8.4.6) Wijnanda Roosendaal, d.v. (V.3.5.8.4), geb. 17-2-1893 Amsterdam, ovl. 30-5-1965 Amsterdam;
tr.:
Johannes De Vries, geb. 18-2-1892 Bakhuizen, ovl. 26-4-1973 Amsterdam, z.v. Geert de Vries en Catharina Jacoba Hendrika Smit
Kind:
 1. Catharina Jacoba De Vries, geb. 19-5-1917 Amsterdam ==>> zie (VII.3.5.8.4.6.1)


### generatie 7 ###


(VII.3.1.3.3.1.5) Andries Jan Daniel ("Arie") Zwart, z.v. (VI.3.1.3.3.1), 16-3-1904, ovl. 21-8-1993;
tr. Amsterdam:
Marina Borgstede, geb. 30-9-1911 Amsterdam, ovl. 22-11-2006 Amsterdam
Kind:
 1. Franciscus Maria Zwart ("Frans"), geb. 27-9-1947 Amsterdam, ovl. 1-11-1996 Hilversum, tr. Emmy Spils

- - - broers


(VII.3.1.3.3.1.7) Hendrik Pieter ("Henk") Zwart, of (VI.3.1.3.3.1), geb. 5-2-1908 Amsterdam, ovl. 6-9-1981 Amsterdam;
tr. 18-6-1930 Amsterdam:
Berendina Johanna ("Dien") Veenendaal, geb. 22-11-1907 Den Haag, ovl. 18-8-2000 Almere;
Kinderen
 1. Johan Marinus Zwart ("Joop"), geb. 20-12-1930 Amsterdam, ovl. 18-6-2009 Almere, tr. 29-8-1953 Amsterdam Jenny Catrina Edelenbos, geb. 14-10-1933 Enkhuizen, ovl. 9-6-2010 Alliston (Ontario, Canada)
 2. Berend Jan Zwart ("Berend")
 3. Hendrik Pieter Zwart ("Henk")
 4. Hendrika Zwart ("Riek")

- - - neven 1e graad


(VII.3.1.3.3.2.3) Nicolaas ("Nico") Hogenbirk, z.v. (VI.3.1.3.3.2);
tr.:
Dirkje Schouten, geb. 14-11-1914, ovl. 14-4-2004 Hilversum
Kinderen, geb. Hilversum
 1. Wilhelmina Reinarda Hogenbirk ("Reinie"), tr. Jan van Loo
 2. Renger Hogenbirk, tr. Tonny Kee
 3. Annette Hogenbirk, tr. Ben van den Berg

- - - neven 1e graad


(VII.3.1.3.3.3.1) Hendrik Van Harn, z.v. (VI.3.1.3.3.3), geb. 1899 Barneveld;
tr. 25-11-1921 Barneveld:
Derkje Van de Kraats, geb. 1902 Ede, ovl. 24-1-1944 Ede
Kinderen Van Harn
 1. (Derk, geb. Feb. 1924 Barneveld, ovl. 27-2-1942 Ede)
 2. (Derk, geb. Aug. 1942 Ede, ovl. 26-6-1943 Utrecht)

- - - neef/nicht 4e graad


(VII.3.5.8.4.6.1) Catharina Jacoba De Vries, d.v. (VI.3.5.8.4.6), geb. 19-5-1917 Amsterdam;
Hendrikus Johannes Zwaan, geb. 12-12-1920 Amsterdam, z.v. Leendert Zwaan en Cornelia Böhne
Kinderen:

 1. Leendert Zwaan, geb. 26-4-1946 Amsterdam, tr. 29-10-1969 Amsterdam Jane Thea Hoogeboom, geb. 25-3-1946 Alkmaar, d.v. Theodorus Marinus Hoogeboom en Adriana Arnolda Anna Maria van Puijfelik
 2. Johan Zwaan, geb. 30-12-1955 Amsterdam, tr. 21-4-1993 Amsterdam Anna Vonk, geb. 17-4-1947 Amsterdam, d.v. Johannes Andreas Vonk and Jacoba Johanna Lourens
 3.  


   

No comments:

Post a Comment