13 March 2017

Parenteel Over de Linden ~ I ~ oud-oom Johannes, boekhandelaar

Verplaatst van eerdere versie en verbeterd. Sommige takken zijn uitvoeriger uitgewerkt doordat informatie zich aandiende. Ik heb dit overzicht voornamelijk gemaakt om een beter beeld te krijgen van de eerste generaties en het verloop van de familiecultuur. Opvallend is een tweetal huwelijken met afstammelingen van 'tante Aafje'.

### GENERATIE 1 ###

trouwboek rf Harlingen Grote Kerk [1284/1550] boek 334, 1745: Jan Overdelende en Janke Hansen beijde van Harlingen geproclameerd den 25 juli en de 1 [en] 8 august. getrout de 15 [august.]
ondertrouwregister Gerecht Harlingen [2213/2418] boek 307: Den 24 julij 1745 (...) Jan Overlinde ende Janke Hansen beijde van Harlingen koomende weegens de bruijd Huge Gerrits met vertoninge van schriftelijk consent van wederzijdse alderen

15 (jan. 1794, Enkhuizen - imp. ovl.): Jan over de Linden op de Sybrandsdijk
10 - 5 Prodeo {oud 78 jaar en weduwnaar gereform. aan een sinkingkoorts overleden

(I) Jan Andriesz (over de Linden/ Overlinde/ Overlende/ Overdelende) (1718?-1794) alias Jan "de Diender", geb. 1718/ 1719, klerk in Leeuwarden (1741 bron?), begint boekhandel in 1764 aan de Nieuwe Westerstraat in Enkhuizen, ovl. Enkhuizen 10-1-1794 (Sijbrandsdijk, 78 j.o. ovl. aan sinking koorts 5 pm), begr. 15-1-1794; testament 25-5-1783 (als "Jan Over Lende")
geh. 15-8-1745 (otr. 24-7) Harlingen (als "Jan Overdelende/ Overlinde" en "Janke Hansen" beide won. Harlingen):
Janke/ Jantje Johannes/ Hanses (van der Woud) (1723?-1791), geb. ca. 1723 (ze had een zus genaamd Antje), ovl. Enkhuizen 5-9-1791 (a.d. Sijbrandsdijk, 68 j.o., ovl. aan de koorts)
kinderen (later: over de Linden, bij doopregistratie werd de familienaam niet gebruikt):
 1. (Andries, ged. 12-6-1746 Enkhuizen, ovl. voor 1759)
 2. Trijntje, ged. 24-11-1747 Enkhuizen
 3. Harmanus, ged. 10-9-1749 Enkhuizen
 4. Harmijntje, ged. 4-9-1750 Enkhuizen
 5. Johannes over de Linden, ged. 15-12-1752 Enkhuizen => (II.1)
 6. Margrietje over de Linden, ged. 20-7-1755 Enkhuizen => (II.2)
 7. Barbertje, ged. 29-6-1757 Enkhuizen
 8. Andries over de Linden, ged. 15-7-1759 Enkhuizen => (II.3) volgt hier
 9. Gerrit, ged. 23-8-1761 Enkhuizen
 10. Elisabeth, ged. 13-4-1764 Enkhuizen
(Begraven niet met naam genoemde kinderen van ene "Jan Andriesz" in Enkhuizen:
20-10-1762 Westerkerk, zuidkap 283
9-6-1767 Westerkerk, zuidkap 171
12-3-1768 Westerkerk, zuidkap 86
25-9-1769 Westerkerk, zuidkap 197
In deze periode werden echter ook kinderen gedoopt van Jan Andriesz en Geertrui Hendriks)


### GENERATIE 2 ###

Diemer- of Watergraafs-meersche courant, 29-04-1782

(II.1) Johannes Jansz over de Linden (1752-1809), z.v. (I) Jan over de Linden en Jantje van der Woud, ged. Enkhuizen 18-12-1752, belijdenis als "Johanis over de Linden" 17-4-1772, boekhandelaar a.d. Venedie in Enkhuizen (Breedstraat in 1779), ovl. 15-5-1809 Enkhuizen, begr. 18-5 in Westerkerk (Midden 34) (nogmaals?) bel. 3 dagen voor ovl. op 12-5-1809;
geh. 15-9-1776 Enkhuizen (impost 24-8, fl.6:-, j.m. Hoogstraat/ j.d. Nieuwe Westerstraat)
Wilhelmina ter Beest/ ten Beest (1753-1805), ged. 2-5-1753 Enkhuizen, begr. 13-11-1805 prodeo (Nieuwe Westerstraat, ovl. aan krachtenverlies), (zus van Gerrit en Stijntje ter Beest) d.v. Gerrit ter Beest (geb. 1710 Dinxperlo, ovl. 3-3-1782 Enkhuizen, kwam naar Enkhuizen in 1739 van Zwolle) en Judina Geertruida Curtenius (van Amsterdam, geb. 7-4-1720 Hasselt, ovl. 28-10-1782 Enkhuizen; Curtenius was een familie van artsen en theologen. Ze was d.v. Nicolaas Curtensius en Wilhelmina van Beest.)
kinderen: NB eerste kind werd gedoopt 6 weken na huwelijk
 1. Jan over de Linden, ged. 27-11-1776 Enkhuizen get. Janke Johannesdr. => (III.1.1)
 2. (Gerrit, ged. 13-10-1779 Enkhuizen, get. Judina Geertruijde Kurtenius, ovl. 3-11-1779 impost prodeo, Breedstraat)
 3. (Gerrit, ged. 15-12-1780 Enkhuizen, get. Judina Geertruijd Cortenius, ovl. 21-3-1781 Enkhuizen, Nieuwe Westerstraat impost 3:-)
 4. (ongedoopt kind? ovl. 19-2, begr. 23-2-1782 "beneden het jaar", Nieuwe Westerstraat, prodeo)
 5. Judina Geertruyd over de Linden, ged. 9-4-1783 Enkhuizen, get. Jantje Johannis => (III.1.2)
 6. Trijntje over de Linden, ged. 1-10-1786 Enkhuizen get. Jantje van der Woud, ovl. 20-10-1847 Enkhuizen, geh. (49 j.o.) 29-5-1836 Enkhuizen Fredrik Nieuwenhoff, geb. 1796 Enkhuizen, ovl. 23-8-1856 Enkhuizen, z.v. Andries Nieuwenhoff en Jantje de Groot, hertr. 1850 Hendrikje Helder
 7. Gerritje, ged. 22-11-1789 Enkhuizen get. Jantje van der Woudt
 8. (Stijntje, geb. 28-12-1792 Enkhuizen (ged. 30-12 get. Stijntje ter Beest), ovl. 13-1-1806 Enkhuizen, begr. Westerkerk, Noordkap 345)
 9. Johanna Wilhelmina over de Linden, geb. 7-4-1796 Enkhuizen (ged. 13-4 get. Stijntje ter Beest), was in rf weeshuis 30-1-1810 tot 30-8-1814 (ovl. niet gevonden)

- - - (broer/zus)


(II.2) Margrietje/ Grietje over de Linden (1755-1787), d.v. (I) Jan over de Linden en Jantje van der Woud, ged. Enkhuizen 20-7-1755, get. bij doop Jan Andriesz OdL 24-6-1785, won. Baansteiger (1785), ovl. in kraambed 1-4-1787 begr. 5-4 Enkhuizen (Langebrugsteiger; Zwaanstraat, impost 3:-);
geh. (1) (niet in Enkhuizen tussen 1773-1783)
Jan Dekker, ovl. 31-1-1783 Steenwijk;
geh. (2) 27-11-1785 Enkhuizen (j.m. Breedstraat/ wed. Swaansteijger, impost 11-11, 6:-)
Jan Reinderhof(f), ged. 26-5-1762 Enkhuizen, ovl. 5-12, imp. begr. 11-12-1805 Enkhuizen (rf, Breedstraat, gehuwd, zinkenkoorts, 6:-), z.v. Gerrit Reinderhoff en Aaltje Frans
kind uit (1):
 1. Maarten Dekker, ged. 13-9-1782 Enkhuizen (get. Janke Johannes) => (III.2.1)
 kind uit (2):
 1. (Jan, geb. 6 en ovl. 16-3-1787 Enkhuizen, imp. begr. 22-3 3:- "Swaansteijger" ovl. aan stuijpen)

- - - (zus/broer)


(II-3) Andries Jansz over de Linden, z.v. (I) en Iefje Schols volgt hier


### GENERATIE 3 ###(III.1.1) Jan Johannesz over de Linden, z.v. (II.1) Johannes over de Linden en Wilhelmina Ter Beest, geb. 27-11-1776 Enkhuizen, boekdrukker, -binder en handelaar, won. Venedie 304 (genoemd in aktes 10-6-1827, 29-7-1826, 18-5-1828 en 30-6-1839), ovl. 16-1-1858 Enkhuizen;
geh. 15-8-1802 Enkhuizen (otr. 31-7) (j.m./ j.d. Enkhuizen)
Johanna Blikkenhorst, ged. Enkhuizen 29-11-1776, ovl. 14-2-1849 Enkhuizen, d.v. Adrianus Hendriksz Blikkenhorst en Jantje Jacobus Cras
kinderen:
 1. Johannis over de Linden, geb. 30-9-1803 Enkhuizen (ged. 2-10 get. Hendrina Blikkenhorst) => (IV.1.1.1)
 2. (Adrianus, geb. 25-2-1806 Enkhuizen (ged. 2-3 get. Magteldjen Blikkenhorst), begr. impost 10-10-1806 "Dijk")
 3. Adrianus over de Linden, geb. 3-9-1807 Enkhuizen (ged. 6-9 get. Hendrika Blikkenhorst) => (IV.1.1.2)
 4. Jantje over de Linden, geb. 14-1-1811 Enkhuizen (ged. 1-2 op zelfde dag als neef Cornelis Jansz OdL) => (IV.1.1.3)
 5. Willem over de Linden, geb. 27-3-1813 Enkhuizen => (IV.1.1.4)
 6. (Willemina, geb. 28-7-1815 en ovl. 3-8-1816 Enkhuizen)
 7. Hendrik over de Linden, geb. 5-10-1817 Enkhuizen, timmermansknecht (1840), zonder beroep (1851), ongehuwd ovl. 29-6-1851 Enkhuizen


- - - broer/zus


(III.1.2) Judina Geertrui over de Linde(n) (1783-1853), d.v. (II.1) Johannes over de Linden en Wilhelmina Ter Beest, ged. 9-4-1783 Enkhuizen, bel. Enkhuizen 13-10-1806, ovl. 22-11-1853 Steenwijk;
geh. 15-2-1807 Enkhuizen (otr. 31-1 j.m/ j.d. beide met toestemming ouders)
Adam Werff/ Werf, ged. 9-3-1783 Enkhuizen (get. Antje Werff), ovl. 1-10-1837 Willemsoord (Steenwijkerwold), z.v. Klaas Werff en Grietje Loots; in 1820 verhuisden ze naar de veenkolonie Willemsoord (Overijssel) die dat jaar was opgericht. "Adam Werf is aan het werk 'in de turf', op een dag in december 1829 'wanneer het zeer koud was', als er een nieuw kolonistengezin aankomt dat zojuist de oversteek over de Zuiderzee heeft gemaakt. Daarop had Adam 'uit gekheid gezegd, dat het beter ware, op zee verzopen te zijn, dan hier in de koude aan te komen.' Door de Raad van Politie en Tucht 'over deze onbetamelijke uitdrukking' ondervraagd, verklaart hij 'daarbij geene der minste kwade bedoelingen gehad te hebben, het was hem zoo uit den mond gevallen.' Drie dagen opsluiting in de strafkamer." (bron)
kinderen:
 1. Claas, geb. 25-11-1807 Enkhuizen (ged. 29-11 get. Jacobje Smit)
 2. Wilhelmina Werf, geb. 8-9-1810 Enkhuizen (ged. 19-9) => (IV.1.2.2)
 3. Gerrit Werf, geb. 19-8-1812 Enkhuizen, ovl. 5-12-1840 Steenwijkerwold (slechts 4 maanden na huwelijk), arbeider; geh. 23-7-1840 Steenwijkerwold Gerritje van der Bil, geb. 20-7-1820 Schiedam, d.v. Paulus van der Bil en Johanna van Zeventer, hertr. 1843 Doede Sjoerd van der Kooij (geen knd.)
 4. Johanna Werf, geb. 17-4-1815 Enkhuizen => (IV.1.2.3)
 5. Grietje Werff, geb. 5-1-1818 Enkhuizen => (IV.1.2.4)
 6. Johannes Werf, geb. 30-6-1820 Steenwijkerwold, in bev. reg. 1850-1860 Steenwijkerwold
 7. Jan Werf, geb. 19-6-1824 Steenwijkerwold, arbeider in bev. reg. Steenwijk

- - - neven/nichten


(III.2.1) Maarten Dekker, z.v. (II.2) Grietje over de Linden en Jan Dekker, geb. 11-, ged. 13-9-1782 Enkhuizen, ovl. 3-9-1841 Hoogkarspel, arbeider, won. Wervershoof (1813), Hoogkarspel (1817);
geh. 5-9-1813 Hoogkarspel
Geertje van Dijk, geb. 28-5-1792 Hoogkarspel, ovl. 14-8-1845 Hoogkarspel, d.v. Cornelis van Dijk ("stieredrijver") en Nientje Volgelaar
kinderen:
 1. Jan Dekker, geb. 1813 Hoogkarspel => (IV.2.1.1)
 2. Cornelis Dekker, geb. 2-5-1815 Hoogkarspel => (IV.2.1.2)
 3. (Grietje, geb. 5-1-1817 en ovl. 14-1-1817 Hoogkarspel)
 4. Grietje Dekker, geb. 5-2-1818 Hoogkarspel => (IV.2.1.4)
 5. Mintje/ Mientje Dekker, geb. 11-7-1819 Hoogkarspel => (IV.2.1.5)
 6. Pieter Dekker, geb. 7-9-1824 Hoogkarspel => (IV.2.1.6)
 7. Jacob Dekker, geb. 1833 => (IV.2.1.7)


### GENERATIE 4 ###


(IV.1.1.1) Johannes over de Linden, z.v. (III.1.1) Jan over de Linden en Johanna Blikkenhorst, geb. 2-10-1803, boekdrukker, -binder en -handelaar a.d. Princestraat, resp. Venedie in Enkhuizen, later in Brielle;
geh. 10-6-1827 Enkhuizen
Antje Kramer, ged. 1-7-1801 Enkhuizen, winkelierster (1827), ovl. 26-6-1849 Brielle, d.v. Tjeert Kramer en Reinoutje Rinks.
kinderen:
 1. Jan over de Linden, geb. 27-5-1828 Enkhuizen => (V.1.1.1.1)
 2. Reinardus over de Linden, geb. 6-1-1830 Enkhuizen => (V.1.1.1.2)
 3. Johanna over de Linden, geb. 22-9-1831 Enkhuizen; geh. 5-5-1859, Brielle Jacob de Wilde, geb. 1826 Woubrugge, ovl. 23-3-1910 Woubrugge, z.v. Albert de Wilde en Jannetje Buurman
 4. Cornelia over de Linden, geb. 05-12-1833 Brielle => (V.1.1.1.4)
 5. Adrianus over de Linden, geb. 23-04-1836 Brielle => (V.1.1.1.5)
 6. Geertruida over de Linden, geb. 20-2-1838 Arnhem => (V.1.1.1.6)
 7. Willem Hendrik over de Linden, geb. 17-11-1842 Brielle; geh. 13-5-1874 Arnhem Francina Arnolda Pas, geb. 1849, d.v. Johannes Martinus Pas en Jacoba Jansen (geen kinderen)

- - - broers


(IV.1.1.2) Adrianus over de Linden, z.v. (III.1.1) Jan over de Linden en Johanna Blikkenhorst, geb. 6-9-1807 Enkhuizen, ovl. 9-3-1870 Enkhuizen, timmerman won. Torenstraat 147, Verlaat (1843), Katsteiger (1870), NB Hajo Last en Elisabeth Duijvensz namen huis over in 1876;
geh. 18-5-1828 Enkhuizen
Petronella Heiman, geb. 25-3-1808 Enkhuizen, ovl. 14-3-1866 Enkhuizen, d.v. Bartholdus Heiman (1768-1847 scheepstimmerman) en Alida Touw a.k.a. Pouwer (1769-1849)
kinderen:
 1. Johanna over de Linden, geb. 23-10-1828 Enkhuizen => (V.1.1.2.1)
 2. Bartholdus over de Linden, geb. 18-2-1834 Enkhuizen => (V.1.1.2.2)
 3. Jantje over de Linden, geb. 8-8-1837 Enkhuizen => (V.1.1.2.3)
 4. (Willem, geb. en ovl. 22-6-1840 Enkhuizen)
 5. Hendrika over de Linden, geb. 18-12-1843 Enkhuizen => (V.1.1.2.5)

- - - broer/zus


(IV.1.1.3) Jantje over de Linden, d.v. (III.1.1) Jan over de Linden en Johanna Blikkenhorst, geb. 1-2-1811 Enkhuizen, ovl. 21-8-1877 Enkhuizen;
geh. 29-7-1827 Enkhuizen
Dirk Bloemendaal, geb. 2 en ged. 8-9-1805 Bovenkarspel, wittebroodsbakker Enkhuizen, ovl. 23-2-1860 Enkhuizen, z.v. Lourens or Louwerds Bloemendaal (1761-1841) en Neeltje Boot. Ze kochten de bakkerij aan de Dijk 887/ Zuider-Havendijk 25-8-1828 voor 900,- van Dirk's vader.
kind:
 1. Jan Bloemendaal, geb. 18-1-1828 Enkhuizen, ovl. 23-10-1860 Enkhuizen, ongehuwd boekdrukker

- - - zus/broer


(IV.1.1.4) Willem over de Linden, z.v. (III.1.1) Jan over de Linden en Johanna Blikkenhorst, geb. 27-3-1813 Enkhuizen, ovl. 13-1-1896 Enkhuizen, boekdrukker/ binder en handelaar Enkhuizen, won. Breedestraat 483 in 1840 (hij verhuisde de boekwinkel van Venedie naar Oude Westerstraat in 1870 en werd genoemd in documenten 30-6-1839, 13-6-1867, 8-7-1875 en 6-10-1887);
geh. 30-6-1839 Enkhuizen
Jacoba Neever, geb. ca.1811 Enkhuizen, "particuliere", ovl. voor 23-6-1887, d.v. Jacob Neever en Maria Nijman
kinderen:
 1. Johanna over de Linden, geb. 19-7-1839 Enkhuizen, ovl. 11-8-1917 Enkhuizen, geh. 6-10-1887 Enkhuizen Simon Bok (wedr. van haar zus Maria), geb. 1838 Bergen, banketbakker, ovl. na 1917, z.v. Jacob Bok en Aaltje Jonkman (geen knd. gevonden)
 2. Maria over de Linden, geb. 13-3-1842 Enkhuizen => (V.1.1.4.2)
 3. (Jan, geb. 5-1-1852 Enkhuizen, ovl. 24-3-1852 Enkhuizen)
 4. Aafje alias Antje over de Linden, geb. 28-7-1853 Enkhuizen => (V.1.1.4.4)
 5. Wilhelmina Jacoba over de Linden, geb. 1858, ovl. 8-11-1941 Enkhuizen, ongeh.

- - - neven/nichten


(IV.1.2.2) Wilhelmina Werf, d.v. (III.1.2) Judina Geertrui over de Linden en Adam Werf, geb. 1811 Enkhuizen, ovl. 9-2-1863 Steenwijk;
geh. 19-3-1841 Steenwijk
Roelof Groenink, geb. 1820 Steenwijk, ovl. 24-6-1891 Steenwijk (hij hertr. zijn schoonzus Johanna Werf), z.v. Hermanus Groenink en Trijntje Maas.
kinderen:
 1. Adam Groenink, geb. 1844 Steenwijk => (V.1.2.2.1)
 2. Annius Groenink, geb. 1852 Steenwijk => (V.1.2.2.2)

- - - zusters


(IV.1.2.3) Johanna Werf, d.v. (III.1.2) Judina Geertrui over de Linden en Adam Werf, geb. 17-4-1815 Enkhuizen, ovl. 24-1-1903 Onna (Steenwijkerwold);
geh. (1) 19-09-1839 Steenwijkerwold
Stoffer/ Stoffel Jonas, arbeider, geb. 30-1-1821 Wapserveen, z.v. Geert Jonas en Kornelisjen Stoffers.
geh. (2) 19-6-1863 Steenwijk
Roelof Groenink, geb. 1820 Steenwijk, ovl. 24-6-1891 Steenwijk, arbeider, z.v. Hermanus Groenink en Trijntje Maas, wedr. van zus WilhelminaWerf
kinderen uit (1):
 1. Adam Jonas, geb. ca.1842 Steenwijkerwold => (V.1.2.3.1)
 2. Kornelis Jonas, geb. 13-11-1844 Kolderveen => (V.1.2.3.2)

- - - zusters


(IV.1.2.4) Grietje Werff, d.v. (III.1.2) Judina Geertrui over de Linden en Adam Werf, geb. 5-1-1818 Enkhuizen, ovl. 30-4-1885 Steenwijk;
geh. (1) 24-3-1842 Steenwijkerwold
Gerrit Luiten Krikke, geb. 15-10-1787 Oudehaske (Haskerland), ged. 11-11-1787 Oudehaske/ Haskerhorne, ovl. 20-12-1857 Steenwijk, herbergier, z.v. Luite Beenen Krikke en Hendrikje Jacobs Cloo (Kloot), wedr. Aaltje Luten Kooiker.
geh. (2) 1-2-1861 Steenwijk
Johannes Blum, geb. 20-1-1808 Hornberg (Baden), ovl. 21-2-1880 Assen, lederbewerker, z.v. Christian Blum en Maria Worle, wedr. Anna Maria Schleicher.
kinderen uit (1):
 1. (Aaltje, geb. 19-10-1842 en ovl. 10-11-1846 Steenwijkerwold)
 2. (Geert, geb. 17-4-1844 en ovl. 26-1-1847 Steenwijkerwold)
 3. (Geert, geb. 15-3-1848 en ovl. 23-1-1864 Steenwijk)
 4. (Aaltje, geb. 18-8-1850 en ovl. 3-9-1850 Steenwijkerwold)
 5. Aaltje Krikke, geb. 16-8-1852 Steenwijkerwold => (V.1.2.4.5)

- - - achternicht/-neef


(IV.2.1.1) Jan Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 1813 Hoogkarspel, ovl. 24-11-1876 Nibbixwoud, dienstknecht;
geh. 18-4-1841 Midwoud  
Grietje Langedijk, geb. 1814 Midwoud, ovl. 5-3-1874 Nibbixwoud, dagloonster, d.v. Pieter Langedijk en Marijtje Pan
Kind:
 1. Maarten Dekker, geb. 1843 Midwoud, ovl. 12-4-1917 Nibbixwoud; geh. 7-3-1874 Nibbixwoud Trijntje Brouwer, geb. 1849 Midwoud, ovl. 31-7-1907 Nibbixwoud, dienstmeid, d.v. Evert Brouwer en Geertruida Messchaert (div. knd.)

- - - broers


(IV.2.1.2) Cornelis Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 2-5-1815 Hoogkarspel, ovl. 5-8-1894 Haarlemmermeer, dagloner Enkhuizen (1845);
geh. 3-1-1840 Andijk
Gesina van der Vliedt, geb. 19-9-1821 Bovenkarspel, d.v. Frederik van der Vliedt en Maria van Slot
kinderen:
 1. (Fredrik, geb. 10 en ovl. 12-2-1841 Enkhuizen)
 2. Geertje Dekker, geb. 1842, ovl. 5-4-1927 Utrecht; geh. 19-12-1861 Nibbixwoud Arien Moeijes, geb. 1836 Sijbekarspel, ovl. 19-6-1907 Haarlemmermeer, landman, z.v. Jacob Moeijes en Dieuwertje Kooiman (div. knd.)
 3. (levenloos geboren kind 13-2-1853 Nibbixwoud)

- - - broer/zus


(IV.2.1.4) Grietje Dekker, z.v. (III.2.1) Maarten Dekker en Geertje van Dijk, geb. 5-2-1818 Hoogkarspel, ovl. 23-6-1902 Huizen, dienstbare;
geh. 7-5-1843 Venhuizen  
Jan Beemsterboer, geb. 1815 Venhuizen, ovl. 31-3-1890 Venhuizen, arbeider/ landbouwer, z.v. Pieter Beemsterboer en Abigaël Bleeker
kind:
 1. Pieter Beemsterboer, geb. 1844 Venhuizen, ovl. 7-9-1915 Hilversum, hoofdonderwijzer; geh. (1) 22-11-1867 Hoorn Gerardina/ Diena Korver, geb. 1841 Hoorn, ovl. 5-4-1868 Hoorn, d.v. Jan Korver en Klaasje van Eijk; geh. (2) 22-4-1869 Haarlemmermeer (volle nicht) Grietje Oostwouder, geb. 1847 Enkhuizen, ovl. 18-3-1881 Huizen, d.v. (IV.2.1.5) Pieter Oostwouder en Mientje Dekker; geh. (3) 21-4-1882 Apeldoorn Yda/IJda Leuntje Spruitenburg, geb. 1840 Ter Aar, ovl. 29-1-1923 Rotterdam, d.v. Gerrit Spruitenburg en Marijtje van Leeuwen, wedr. Albert Vis (div. knd. uit 2e)

- - - zussen


(IV.2.1.5) Mintje/ Mientje Dekker, geb. 11-7-1819 Hoogkarspel, ovl. 1-7-1897 Haarlemmermeer;
geh. 20-2-1846 Andijk
Pieter Oostwouder, geb. 1824 Bovenkarspel, ovl. 4-5-1911 Haarlemmermeer, boerenknecht, z.v. Cornelis Oostwouder en Grietje Bullooper
kinderen:
 1. Grietje Oostwouder, geb. 1847 Enkhuizen, ovl. 18-3-1881 Huizen; 22-4-1869 Haarlemmermeer (volle neef) Pieter Beemsterboer, geb. 1844 Venhuizen, ovl. 7-9-1915 Hilversum, hoofdonderwijzer, z.v. (IV.2.1.4) Jan Beemsterboer en Grietje Dekker, wedr. Gerardina Korver, hertr. Yda Leuntje Spruitenburg (div. knd.)
 2. Geertje Oostwouder, geb. 1851 Enkhuizen, ovl. 2-3-1930 Haarlemmermeer; geh. 16-6-1870 Haarlemmermeer Willem van der Vlugt, geb. 1835 Pijnacker, 17-1-1884 Haarlemmermeer, bouwman, z.v. Izaak van der Vlugt en Catharina Jacoba Kleijn (div. knd.)
 3. Trijntje Oostwouder, geb. 1854 Enkhuizen, ovl. 18-10-1924 Haarlemmermeer; geh. 30-12-1874 Haarlemmermeer Jacob Reijnders, geb. 1851 Leiderdorp, ovl. 19-8-1923 Haarlemmermeer, Koopman, z.v. Gerrit Reijnders en Antje Koekkoek (div. knd.)
 4. Cornelis Oostwouder, geb. 13-2-1857 Haarlemmermeer, ovl. 11-4-1929 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 2-6-1886 Haarlemmermeer Naatje Rip, geb. 1858 Haarlemmermeer, ovl. 2-7-1927 Haarlemmermeer, d.v. Willem Rip en Sara van Steenwijk (div. knd.)
 5. Pieter Jan Oostwouder, geb. 23-9-1862 Haarlemmermeer, ovl. 21-11-1919 Haarlemmermeer, landbouwer; geh. 29-4-1891 Haarlemmermeer Boukje van der Wal, geb. 1865 Haarlemmermeer, ovl. 27-1-1909 Haarlemmermeer, d.v. Johannes Cornelis van der Wal en Boukje Meijer (div. knd.)

- - - zus/broer


(IV.2.1.6) Pieter Dekker, geb. 7-9-1824 Hoogkarspel, ovl. 15-10-1864 Andijk, dienstknecht; 
geh. 23-4-1852 Andijk  
Antje de Vries, geb. 1823, dienstmeid, d.v. Cornelis de Vries en Marijtje Roemer
kinderen:
 1. Geertje Dekker, geb. 1852 Andijk, ovl. 28-11-1904 Enkhuizen; geh. 11-3-1880 Andijk Dirk Kok, geb. 1852 Enkhuizen, ovl. 25-11-1931 Enkhuizen, dagloner, z.v. Jan Kok en Neeltje van Zon (div. knd.)
 2. (Cornelisje, geb. 1854 en ovl. 26-10-1861 Andijk, 7 jr.)
 3. (Maarten, geb. 1856 en ovl. 7-6-1856 Andijk, 4 mnd.)
 4. Marijtje/ Maartje Dekker, geb. 1857 Andijk, ovl. 16-4-1933 Haarlem; geh. 22-5-1884 Enkhuizen Jan Frankfort, geb. 1860 Enkhuizen, ovl. 25-11-1931 Haarlem, arbeider, z.v. Arend Frankfort en Aaltje Palsgraaf (div. knd.)
 5. Maarten Dekker, geb. 1860 Andijk, ovl. 7-1-1930 Haarlemmermeer, arbeider; geh. 17-10-1890 Sloten Sijtske Minnes Smeding, geb. 1862 Utingeradeel, ovl. 25-1-1926 Haarlemmermeer, d.v. Minne Harkes Smeding en Geeske Olkes de Jong (div. knd.)
 6. Cornelis Dekker, geb. 1861 Andijk, ovl. 14-3-1902 Enkhuizen, verver; geh. 15-3-1888 Enkhuizen Maretje Brouwer, geb. 1862 Enkhuizen, ovl. 23-4-1922 Enkhuizen, d.v. Jan Brouwer en Aaltje Kofman (niet in parenteel tante Aafje) (div. knd.)

- - - broers

 
(IV.2.1.7) Jacob Dekker, geb. 1833, bouwman, ovl. 27-12-1883 Haarlemmermeer, bouwman 1861, werkman 1870; 
geh. (1) 27-4-1861 Nibbixwoud 
Jantje Dop, geb. 1828 Blokker, ovl. 12-7-1869 Aalsmeer, d.v. Jacob Dop en Aafje Kuin; 
geh. (2) 2-1-1870 Aalsmeer  
Marretje Oeges, geb. 1835 Nieuwer-Amstel, ovl. 4-3-1916 Nieuwer-Amstel, d.v. Cornelis Oeges en Geertje Been 
kinderen uit (1):
 1. Maarten Dekker, geb. 1860 Nibbixwoud, ovl. 8-11-1888 Nieuwer-Amstel, ongeh. werkman
 2. (Aafje, geb. 9 en ovl. 22-6-1864 Benningbroek)
 3. (Cornelis, geb. 13-1-1866  en 19-4-1866 Haarlemmermeer)


### GENERATIE 5 ###(V.1.1.1.1) Jan over de Linden, z.v. (IV.1.1.1) Johannes over de Linden en Antje Kramer, geb. 27-5-1828 Enkhuizen, ovl. 15-4-1875 Enkhuizen, assistent boekdrukker in de Kerkstraat, stadsbode Breedestraat (1875);
geh. 8-1-1852 Enkhuizen
Frouktjen/ Vrouwtje Slort, geb. 29-3-1828 Vledder, ovl. 22-1-1874 Enkhuizen, d.v. Gerrit Jansen Slort en Eeltjen Velthuis
kind:
 1. Antje over de Linden, geb. 14-3-1852 Enkhuizen => (VI.1.1.1.1.1)

- - - broers


(V.1.1.1.2) Reinardus over de Linden, z.v. (IV.1.1.1) Johannes over de Linden en Antje Kramer, geb. 6-1-1830 Enkhuizen, ovl. 3-3-1899 Enkhuizen, kuiper won. Nieuwstraat (1852), Vischmarkt (1854, 1867), Noorderhavendijk (1865) later in Brielle, Kerkstraat Enkhuizen (1899);
geh. (1) 5-6-1851 Enkhuizen
Trijntje Wanink, geb. 1829 Enkhuizen, ovl. 28-5-1885 Enkhuizen, d.v. Hendrikus Wanink (broodbakker) en Hendrikje Rondhout
geh. (2) 13-1-1887 Enkhuizen
Hillegonda de Jongh, geb. 1835 Enkhuizen, ovl. 21-5-1906 Enkhuizen, wed. Willem Vijselaar, d.v. Jan de Jongh en Maria van den Bosch
kinderen uit (1):
 1. Antje over de Linden, geb. 25-6-1852 Enkhuizen, ovl. 19-12-1913 Enkhuizen; geh. 14-3-1878 Enkhuizen Albertus Boon, winkelbediende Enkhuizen, geb. 1849 Enkhuizen, ovl. na 1913, z.v. Jan Boon en Hendrikje Degelink
 2. Hendrika over de Linden, geb. 26-3-1854 Enkhuizen, ovl. 18-8-1889, ongehuwd, zonder beroep
 3. Johanna over de Linden, geb. 10-4-1856 Enkhuizen, ovl. 25-2-1931 Bennebroek (register Enkhuizen), geh. 9-12-1880 Enkhuizen Pieter Klooster, melkventer Enkhuizen, geb. 1837 Enkhuizen, ovl. voor 1931, wedr. Catrina de Boer, z.v. Hendrik Klooster en Jantje Mantel
 4. Meinouwtje over de Linden, geb. 1857 Enkhuizen, ovl. 1-2-1936 Zuilen; geh. 12-5-1886 Utrecht Arie Pellen, geb. 1856 Utrecht, ovl. 4-3-1937 De Bilt, z.v. Arie Marinus Pellen en Helena van Zetten (div. knd.)
 5. Johannes over de Linden, geb. 21-3-1860 Enkhuizen => (VI.1.1.1.2.5)
 6. Hendrikus over de Linden, geb. 1861 Enkhuizen, ovl. 16-6-1936 Enkhuizen, apothekersassistent (1891), apotheker (1894) Amsterdam, geh. 28-5-1891 Enkhuizen Elisabeth Anna Hekel, geb. 1862 Amsterdam, ovl. 7-2-1932 Enkhuizen, d.v. Teunis Hekel en Jantje van Vels (een levenloos geboren kind 15-10-1895 Nieuwer-Amstel)
 7. Jan over de Linden, geb. 12-2-1865 Enkhuizen => (VI.1.1.1.2.7)
 8. Neeltje over de Linden, geb. 16-4-1867 Enkhuizen, ovl. 13-4-1937 Brielle; geh. 14-10-1891 Brielle Cornelis van der Slot, geb. Brielle, z.v. Cornelis van der Slot en Cornelia Meijer (div. knd.)
 9. (Meina Cornelia, 5-8-1869 en ovl. 25-10-1869 Enkhuizen)
 10. Evert over de Linden, geb. 21-11-1870 Enkhuizen => (VI.1.1.1.2.10)

- - - broer/zus


(V.1.1.1.4) Cornelia over de Linden, d.v. (IV.1.1.1) Johannes over de Linden en Antje Kramer, geb. 05-12-1833 Brielle, ovl. 17-1-1883 Brielle;
geh. (1) 13-2-1861 Brielle
Matthijs Lip, geb. 10-12-1828 Brielle, z.v. Johan Coenraad Lip en Louisa Isrel, wedr. Catharina Messemaker
geh. (2) 17-7-1872 Brielle
Willem Arij Louwerens, geb. 19-9-1829 Brielle, z.v. Willem Louwerens en Neeltje Krijgsman, wedr. van Willemina van Saus
Kind van onbekende vader:
 1. Rudolf over de Linden, geb. 30-9-1855 Brielle => (VI.1.1.1.4.1)
Kinderen uit (1): 
 1. Koenraad Lip, geb. 19-10-1861 Brielle, ovl. na 1901; geh. 3-1-1884 Brielle Geertruij Sluimer (volgt hier)
 2. (Johannes, geb. 31-8-1863 en ovl. 27-2-1864 Brielle)
 3. Johannes, geb. 10-9-1865 Brielle
 4. Matthijs, geb. 4-1-1868 Brielle
 5. Johanna Lip, geb. 7-5-1870 Brielle, ovl. 21-11-1935 Rotterdam; geh. Arie van der Meijde
Kind uit (2):
 1. Johanna Louwerens, geb. 6-7-1873 Brielle, ovl. na 1898; geh. 11-5-1892 Brielle Johannes Janson (volgt hier)

- - - broers


(V.1.1.1.5) Adrianus over de Linden, z.v. ? (IV.1.1.1) Johannes over de Linden en Antje Kramer, geb. 23-04-1836 Brielle, ovl. 4-10-1911 Brielle;
geh. 8-8-1860 Brielle
Johanna Waijman, geb. 22-12-1835 Brielle, ovl. 9-1-1920 Brielle, d.v. Maartje Waijman en N.N.
kinderen:
 1. Johannes Adrianus over de Linden, geb. 13-8-1861 Brielle => (VI.1.1.1.5.1)
 2. Maartje over de Linden, geb. ca. 1863, ovl. 28-4-1942 Brielle; geh. 5-11-1884, Brielle Leendert Johan Knape, z.v. Jacobus Knape en Pietertje Starrenburg (9 kinderen?)
 3. Johanna over de Linden, geb. 12-7-1865 Brielle => (VI.1.1.1.5.3)
 4. Jacob over de Linden, geb. 8-11-1868 Brielle => (V.1.1.1.5.4)
 5. Vrouwtje over de Linden, geb. 10-10-1871 Brielle, ovl. 7-2-1942 Rotterdam; geh. 6-9-1900 Brielle Hendrik van Andel, geb. 1876 Rotterdam, ovl. 1-1-1927 Rotterdam, z.v. Hendrik van Andel en Jusijna Junger (div. knd.)
 6. Antje, geb. 4-5-1875 Brielle
 7. Adrianus, geb. 26-7-1876 Brielle

- - - broer/zus


(V.1.1.1.6) Geertrui over de Linden, d.v. (IV.1.1.1) Johannes over de Linden en Antje Kramer, geb. 20-2-1838 Arnhem, ovl. 29-3-1923 Arnhem;
geh. 6-2-1867, Arnhem
Berend Carmiggelt, smith, geb. 26-1-1840 Brummen, ovl. 28-4-1930 Arnhem, z.v. Harmen Carmiggelt en Wilhelmina (Willemina) Koning.
kind van onbekende vader:
 1. (Jacobus Johannes over de Linden, geb. 5-1-1861 Brielle)
kinderen uit huwelijk:
 1. Herman Carmiggelt, geb. 19-4-1867 Arnhem => (VI.1.1.1.6.1)
 2. Jacobus Johannes Carmiggelt, geb. ca. 1868, smid, ingenieur, distillateur; geh. 18-1-1884 Buren Martina Willemina van Burk, d.v. Jan Karel van Burk en Marrigje Bockhoven (8 kinderen)
 3. Johannes Jacobus Carmiggelt, geb. ca. 1868, ovl. 13-04-1942 Arnhem; geh. Martina Wilhelmina van Burk
 4. Froukje Carmiggelt, geb. ca.1872; geh. 20-6-1894 Arnhem Wilhelmus Johannes Suringh, z.v. Jan Frederik Suringh en Maria Theodora Stuijvenberg (4 kinderen)
 5. Willem Hendrik Carmiggelt, geb. ca. 1874, 'gasfitter' 1895, factory chief 1921; ovl. 04-02-1944 Arnhem; geh. 15-5-1895 Arnhem Margaretha Garnier, d.v. Gerrit Garnier en Margritha Roelers => 1 kind
 6. Jacob Carmiggelt, geb. ca. 1875; smith, 'bankwerker'; geh. 7-2-1900 Arnhem Willemina Johanna van Ingen, d.v. Willem Fredrik van Ingen en Aaltje Timmer (1 kind)
 7. Johanna Wilhelmina Carmiggelt, geb. ca. 1880; geh. 7-2-1900 Arnhem Gerrit Jan Jansen, z.v. Gerrit Jansen en Elisabeth van den Andel (1 kind)
 8. Berend Carmiggelt, geb. ca. 1882, ovl. 20-08-1902 Arnhem

- - - neven/nichten


(V.1.1.2.1) Johanna over de Linden, d.v. (IV.1.1.2) Adrianus over de Linden en Petronella Heiman, geb. 23-10-1828 Enkhuizen, ovl. 30-1-1859 Hillegom;
geh. 6-6-1850 Hillegom  
Johan Christiaan Seel, geb. 1826 Hillegom, ovl. 27-12-1890, verwer/ huisschilder (1850/ 1890) lijkdienaar (1859), z.v. Mies Johannes Seel en Johanna Christina Lentsch, hertr. Antje van der Molen
kinderen:
 1. Mies Johannes Seel, geb. 25-8-1850 Hillegom, ovl. 20-7-1935 Haarlem, huisschilder; geh. 1-6-1876 Hillegom Aleida Elfring, geb. 30-7-1850 Hillegom, d.v. Jan Willem Elfring en Maria Guldemond (div. knd.)
 2. Petronella Seel, geb. 11-12-1851 Hillegom, ovl. 17-9-1877 Hillegom, ongehuwd en zonder beroep
 3. Johanna Christina Seel, geb. 13-7-1853 Hillegom; geh. 13-8-1891 Amsterdam Dirk Willem de Knijff, geb. 1850 Amsterdam, behanger, z.v. Dirk Willem de Knijff en Wilhelmina Gillieron
 4. Neeltje Seel, geb. 23-5-1856 Hillegom, ovl. 20-5-1932 Hillegom; geh. 24-1-1878 Hillegom Johannes Dirkse van Hensbergen, geb. 31-3-1855 Noordwolde, ovl. 8-2-1918 Hillegom, koetsier, z.v. Johannes Adolf van Hensbergen en Petronella Wilhelmina Anna Dirkse


- - - zus/broer


(V.1.1.2.2) Bartholdus over de Linden, z.v. (IV.1.1.2) Adrianus over de Linden en Petronella Heiman, geb. 18-2-1834 Enkhuizen, ovl. 19-7-1891 Enkhuizen, timmerman (assistent in 1868 en 1874, arbeider in 1871) won. Breedestraat (1863-1866), Korte Baansteiger (1868), Waterpoortje (1871-1874), Spoorstraat (1891);
geh. 14-5-1857 Enkhuizen
Trijntje Mes, geb. 1833 Enkhuizen, ovl. 20-4-1911 Enkhuizen, d.v. Johannes Mes en Marijtje Bil
kinderen:
 1. Adrianus over de Linden, geb. 5-12-1857 Enkhuizen => (VI.1.1.2.2.1)
 2. Johannes over de Linden, geb. 14-10-1859 Enkhuizen => (VI.1.1.2.2.2)
 3. Petronella over de Linden, geb. 17-8-1861 Enkhuizen => (VI.1.1.2.2.3)
 4. Marijtje over de Linden, geb. 20-5-1863 Enkhuizen; geh. 28-5-1903 Amsterdam Cornelis Polman, geb. 1869 Hoorn, letterzetter, z.v. Cornelis Polman en Geertje Buis
 5. Janna over de Linden, geb. 8-1-1865 Enkhuizen, ovl. 27-4-1942 Den Helder, geh. 26-5-1904 Enkhuizen Jan Bruin, geb. 1876 Wognum, ovl. 27-8-1940 Alkmaar, spoorbeambte, z.v. Jacob Bruin en Iefje Mol
 6. Geesje over de Linden, geb. 24-9-1866 Enkhuizen, geh. 6-6-1901 Enkhuizen Andries Daniel Aldewereld, geb. 1866 Den Haag, kapper, z.v. Andries Daniel Aldewereld en Johanna Hendrica Bleijeveen
 7. Hendrik Jan over de Linden, geb. 28-8-1868 Enkhuizen => (VI.1.1.2.2.7)
 8. Gerard over de Linden, geb. 9-1-1871 Enkhuizen => (VI.1.1.2.2.8)
 9. Nanning over de Linden, geb. 29-6-1874 Enkhuizen, kantoorbediende Amsterdam; geh. 28-5-1903 Amsterdam Johanna Helena Christina Larsen, geb. 1879 Amsterdam, d.v. Johannes Andreas Ole Larsen en Lena Scholten

- - - broer/zus


(V.1.1.2.3) Jantje over de Linden, d.v. (IV.1.1.2) Adrianus over de Linden en Petronella Heiman, geb. 8-8-1837 Enkhuizen, ovl. 2-10-1907 (volgens graf Den Helder geb. 1836);
geh. 17-2-1859 Enkhuizen
Pieter Bais, visser (1888), boekdrukker (1912), geb. 17-12-1834 Enkhuizen, ovl. 15-12-1927 Den Helder, z.v. Thomas Dirksz.Bais en Hendrikje van der Beldt
kinderen:
 1. Hendrikje Bais, geb. 29-4-1860 Enkhuizen, ovl. 5-4-1865 Enkhuizen
 2. (Adrianus, geb. 23-9-1861 Enkhuizen, ovl. 5-4-1865 Enkhuizen)
 3. Petronella Bais, geb. 20-7-1863 Enkhuizen, geh. 28-2-1884 Den Helder Reijer Zwaan, geb. 3-10-1863 Den Helder.
 4. Thomas Bais, geb. 19-3-1865 Enkhuizen => (VI.1.1.2.3.4)
 5. Adrianus Bais, geb. 25-4-1867 Enkhuizen => (VI.1.1.2.3.5)
 6. Dirk Bais, geb. 6-3-1870 Enkhuizen, visser, geh. 1-6-1893 Den Helder Henderika Harder, geb. 25-10-1872 Den Helder, d.v. Jacob Harder en Simontje Sluijter
 7. Hendrik Bais, geb. 17-11-1871 Enkhuizen => (VI.1.1.2.3.7)
 8. Johannes Bais, geb. 25-7-1874 Enkhuizen => (VI.1.1.2.3.8)
 9. (Hendrikje, geb. 2-11-1877 Enkhuizen, ovl. 17-2-1878 Enkhuizen)
 10. Engbertha Bais, geb. 18-7-1880 Den Helder => (VI.1.1.2.3.10)

- - - zusters


(V.1.1.2.5) Hendrika over de Linden, d.v. (IV.1.1.2) Adrianus over de Linden en Petronella Heiman, geb. 18-12-1843 Enkhuizen;
geh. 10-3-1864 Enkhuizen
Nammeni(e) Brouwer, geb. 7-2-1839 Enkhuizen, koopman en winkelier Amsterdam, z.v. Fredrik Brouwer en Maretje Outman
kinderen:
 1. (Petronella, geb. 27-9-1865 Medemblik, ovl. 25-6-1866 Enkhuizen)
 2. Petronella Brouwer, geb. 1-7-1867 Enkhuizen, geh. Hendrikus Antonius Kroon, geb. 25-03-1865 Arnhem, z.v. Christiaan Jacobus Kroon en Cornelia Janselina Sprenkel. Een kind aangenomen bij huwelijk.
 3. Maretje Brouwer, geb. 13-11-1869 Enkhuizen => (VI.1.1.2.5.2)
 4. Frederika Brouwer, geb. 16-1-1874 Arnhem
 5. Frederik Brouwer, geb. 22-1-1877 Arnhem

- - - neven/nichten


(V.1.1.4.2) Maria over de Linden, d.v. (IV.1.1.4) Willem over de Linden en Jacoba Neever, geb. 13-3-1842 Enkhuizen, ovl. 22-12-1886 Enkhuizen;
geh. 13-6-1867 Enkhuizen
Simon Bok, geb. 1838 Bergen, ovl. na 1917, koek- en banketbakker, z.v. Jacob Bok en Aaltje Jonkman, hertr. schoonzus Johanna over de Linden.
kinderen:
 1. Alida Bok, geb. 24-3-1868 Harlingen, ovl. 20-11-1911 Enkhuizen, ongeh.
 2. (Jacob, geb. 1870 en ovl. 4-11-1870 Enkhuizen, 1 mnd.)
 3. Willem Bok, geb. 1869 Enkhuizen => (VI.1.1.4.2.2)
 4. (Jacoba, geb. 29-8 en ovl. 14-9-1871 Enkhuizen) 
 5. (Jacoba, geb. 1872 en ovl. 17-1-1873 Enkhuizen, 3 mnd.)
 6. Jacoba Bok, geb. 1873 Enkhuizen, ovl. 31-1-1933 Tiel, geh. 28-4-1898 Enkhuizen Jurriaan de Jongh, geb. 1872, ovl. 11-6-1949 Tiel, horlogemaker, z.v. Willem Nelis Jongh en Jantje Wijk => Willem Melisse, geb. 6-1-1900 Tiel
 7. (Alberdina, geb. 8-6 en ovl. 25-6-1875 Enkhuizen) 
 8. (Johanna, geb. 1876 en ovl. 11-7-1877 Enkhuizen)
 9. (Johanna, geb. 6-9 en ovl. 23-9-1877 Enkhuizen)
 10. Johanna Bok, geb. 1879 Enkhuizen, ovl. 5-1-1921 Enkhuizen, ongeh.
 11. (Jacob, geb. 7-1882 en ovl. 8-8-1882 Enkhuizen)
 12. (Jacob, geb. 2-1884 en ovl. 19-8-1884 Enkhuizen)

- - - zusters


(V.1.1.4.4) Aafje (alias Antje) over de Linden, d.v. (IV.1.1.4) Willem over de Linden en Jacoba Neever, geb. 28-7-1853 Enkhuizen, ovl. 23-7-1924 Enkhuizen (Peperstraat);
geh. 8-7-1875 Enkhuizen
Pieter Bais, geb. 27-3-1850 Enkhuizen, ovl. 7-5-1926 Enkhuizen, boekhandelaar, drukker en uitgever, z.v. Jan Dirksz Bais en Gerritje Baukes Son/ Zon
kinderen:
 1. Gerarda Petronella Bais, geb. 23-6-1876 Enkhuizen, ovl. 3-10-1953 Enkhuizen, ongeh.
 2. Willem Jacobus Bais, geb. 9-4-1888 => (V.1.1.4.4.2)
 3. Cornelia Afina Bais, geb. 24-3-1892 Enkhuizen, ovl. 22-1-1949 Bussum, geh. Anton Goldschmeding
 4. Bauke Bais, geb. 13-11-1894 Enkhuizen, boekdrukker (1923), geh. 28-8-1923 Wijhe Maria Roeloffine Kleinmeijer, geb. ca.1899 Wijhe, d.v. Aaldert Kleinmeijer en Petra Johanna van Wijhe

- - - achterneef/-nicht


(V.1.2.2.1) Adam Groenink, z.v. (IV.1.2.2) Wilhelmina Werf en Roelof Groenink, geb. 1844 Steenwijk, ovl. 2-2-1905 Steenwijk, arbeider;
geh. (1) 9-2-1872 Steenwijk  
Antien Nijland, geb. 1847 Steenwijk, ovl. 13-3-1876 Steenwijk, d.v. Jan Nijland en Lutien ten Wolde;
geh. (2) 13-4-1878 Steenwijk
Jantje Drent, geb. 1855 Giethoorn, ovl. 13-9-1914 Steenwijk, d.v. Albertje Drenten N.N.
kind uit (1):
 1. Johanna Margaritha Groenink, geb. 7-1-1873 Steenwijk; geh. 1-5-1912 Amsterdam Johannes Hendrikus Bitter, geb. 1866 Utrecht, meubelmaker, z.v. Willem Anthonie Bitter en Margaretha Maria de Nobel (div. knd.)
kinderen uit (2):
 1. (Wilhelmina, geb. 12-3-1879 en ovl. 6-4-1883 Steenwijk)
 2. (Albert, geb. 17-6-1881 en ovl. 6-4-1884 Steenwijk)
 3. Wilhelmina Groenink, geb. 11-1-1884 Steenwijk, ovl. 31-12-1960 Havelte; geh. 14-6-1912 Ooststellingwerf Jan Vonk, geb. 1878 Oldeberkoop, ovl. 27-3-1951 Ooststellingwerf, z.v. Harm Vonk en Annigje van der Weide (div. knd.)
 4. (Albert, geb. 2-1-1886 en ovl. 22-12-1888 Steenwijk)
 5. (levenloos geboren kind 10-5-1889 Steenwijk)
 6. Albert Groenink, geb. 28-4-1891 Steenwijk, ovl. 9-5-1953 Almelo, grondwerker Rijssen; geh. (niet gevonden) Johanna Enoch, geb. 1891 Wierden (geen knd. gevonden)
 7. (Roelof, geb. 23-2-1894 en 16-3-1895 Steenwijk) 
 8. Roelofje Groenink, geb. 22-3-1896 Steenwijk; geh. 21-5-1920 Ooststellingwerf Andries van der Veen, geb. 1889 Appelscha, d.v. Jochem van der Veen en Eiske Rinses Teunissen (div. knd.)
 9. Annius, geb. 5-9-1898 Steenwijk (ovl. niet gevonden)

- - - broers


(V.1.2.2.2) Annius Groenink, z.v. (IV.1.2.2) Wilhelmina Werf en Roelof Groenink, geb. 1852 Steenwijk, ovl. 23-11-1933 Eesveen (Steenwijkerwold);
geh. 29-4-1876 Steenwijk
Koopje Kooij, geb. 1850 Steenwijkerwold, d.v. Jan Kooij en Marrigje Eker
kinderen:
 1. Jan Groenink, geb. 1878 Steenwijk, geh. 30-11-1901 Vledder Geertje van der Heide, geb. 1876 Nijensleek (Vledder), d.v. Geert van der Heide en Jentje Smidt
 2. Roelof Groenink, geb. 1878 Steenwijk, ovl. 29-9-1939 Deventer, geh. 10-2-1906 Borger Antje Braam, geb. 1882 Odoorn, d.v. Teunis Braam en Aaltje Blaauwbroek (==>> Koopje Groenink, geb. 1906 Borger)
 3. Wilhelmina Groenink, geb. 1885 Steenwijk, geh. (1) 20-3-1908 Sleen Aaldert van Loon, geb. 1887 Sleen, z.v. Geert van Loon en Geesje Blouw (gesch. 23-2-1915), geh. (2) 13-2-1917 Steenwijkerwold Fredrik Greven, geb. 1864 Steenwijk, z.v. Joost Greven en Hendrikje Smink.
 4. Wicher Groenink, geb. 1887 Steenwijk, geh. 22-3-1913 Borger Elisabeth Slot, geb. 1882 Ambt Hardenberg, d.v. Albert Slot en Kunegonda Withaar.
 5. Klaas Groenink, geb. 1890 Steenwijk, geh. 14-2-1914 Borger Evertje de Zwaan, geb. 1894 Doornspijk, d.v. Jan de Zwaan en Marrigje Vlieger.

- - - neven/nichten


(V.1.2.3.1) Adam Jonas, z.v. (IV.1.2.3) Johanna Werf en Stoffel Jonas, geb. ca.1842 Steenwijkerwold
geh. 9-8-1867 Steenwijkerwold
Petronella Martinus de Vries, geb. Frederiksoord ca. 1845, d.v. Martinus Jacobus de Vries en Gerardina Streefland.
kinderen:
 1. Johanna Jonas, geb. Steenwijk 25-5-1868, ovl. Frederiksoord 11-12-1890
 2. Martinus Johannes Jonas,geb. Steenwijk ca.1870, ovl. Rosmalen 23-2-1891
 3. (Susanna Maria, geb. Frederiksoord 17-10-1884, ovl. there 13-5-189)

- - -broers


(V.1.2.3.2) Kornelis Jonas, z.v. (IV.1.2.3) Johanna Werf en Stoffel Jonas, geb. 13-11-1844 Kolderveen (Nijeveen);
geh. (1) Steenwijkerwold 21-5-1870
Sjoukje van Buiten, geb. Steenwijkerwold ca.1844, d.v. Jacob van Buiten en Maijke Loverman;
geh. (2) Steenwijkerwold 27-9-1873
Marijgje Bouwmeester, geb. Steenwijkerwold ca.1844, d.v. Barteld Bouwmeester en Geertje Tekelenburg
kinderen uit (2):
 1. Stoffel Jonas, geb. Steenwijk ca.1874, ovl. Havelte 26-12-1951, geh. Havelte 23-6-1894 Jantje Oosterhof, geb. Havelterberg 4-4-1876, ovl. there 14-10-1941, d.v. Johannes Oosterhof en Hilligje Mast (div. knd.)
 2. Geertje Jonas, geb. Steenwijk 20-4-1877, ovl. 30-10-1952 Kallenkote, geh. Steenwijkerwold 17-4-1897 Jurjen Mulder, geb. Havelte 10-7-1775, ovl. 26-6-1939 Kallenkote, z.v. Geert Mulder en Regina Orsel

- - - neef/nicht


(V.1.2.4.5) Aaltje Krikke, d.v. (IV.1.2.4) Grietje Werff en Gerrit Luiten Krikke, geb. 16-8-1852 Steenwijkerwold, ovl. 11-2-1922 Assen;
geh. 11-2-1874 Assen
Hendrikus Franciscus Mulder, geb. 1850 Zutphen, ovl. 20-4-1907 Westerbork, musicus, z.v. Anthonij Mulder en Hendrika Laman
Kinderen:
 1. Martgrita Hendrika Mulder, geb. 20-10-1874 Zutphen, dienstmeid; geh. 3-2-1897 Assen Jan Smit, geb. 1873 Assen, schoenmaker, z.v. Hendrik Smit en Johanna Poelstra (div. knd.)
 2. (Hendrika Adriana, geb.30-10-1876 Zutphen en ovl. 8-3-1878 Assen)
 3. (Hendrika Adriana, geb. 1-12-1878 en ovl. 3-2-1881 Assen)
 4. Gerrit Antonius Mulder, geb. 29-10-1880 Assen, arbeider; geh. 7-1-1920 Assen Jeltje Bos, geb. 1871 Achtkarspelen, d.v. Siebe Bos en Janke Bekkema, wed. Hans Johannes van der Veen (geen knd.)
 5. Antonia Mulder, geb. 9-5-1883 Assen; geh. 6-2-1909 Assen Roelof Barelds, geb. 1883 Assen, sigarenmaker, z.v. Jan Barelds en Jantje Landman (div. knd.)
 6. Hendrika Adriana Mulder, geb. 19-7-1885 Assen; geh. 28-11-1906 Assen (gesch. 9-11-1923 Assen) Geert van der Woude, geb. 1884 Termunten, arbeider Groningen, z.v. Meindert van der Woude en Jantina Vos (div. knd.)
 7. Geertje Mulder, geb. 22-9-1888 Assen, dienstbode; geh. 18-8-1915 Assen Johannes Roos, geb. 1887 Assen, ovl. 7-12-1962 Assen, sigarensorteerder, z.v. Cornelis Roos en Willemtien van Wijk
 8. (levenloos geboren kind 12-4-1891 Assen)
 9. Albertus Hermanus Mulder, geb. 29-6-1892 Assen, smid; geh. 29-8-1917 Assen Jacoba Bouman, geb. 1893 Assen, d.v. Jan Bouman en Wiegertje Ramaeker (min. 1 knd.)
 10. Aaltje Mulder, geb. 22-8-1896 Assen; geh. 30-4-1919 Assen Tieme Boers, geb. 1894 Smilde, arbeider, z.v. Gosem Boers en Trijntje Hoogeveen


### GENERATIE 6 ###(VI.1.1.1.1.1) Antje over de Linden, d.v. (V.1.1.1.1) Jan over de Linden en Froukje Slort, geb. 14-3-1852 Enkhuizen, ovl. 26-2-1883 Hoorn, geh. 4-2-1875 Enkhuizen
Gerbrand Lub, timmerman Enkhuizen, geb. 1851 Enkhuizen, ovl. na 1883, z.v. Jacob Lub en Maretje Ruiter
daughter:
 1. Maria Johanna Lub, geb. 11-10-1877 Enkhuizen => (VII.1.1.1.1.1.1)

- - - neven/nichten


(VI.1.1.1.2.5) Johannes over de Linden, z.v. (V.1.1.1.2) Reinardus over de Linden en Trijntje Wanink, geb. 21-3-1860 Enkhuizen;
geh. 16-3-1884 Jisp
Teuntje Spaander, geb. 1862 Jisp, d.v. Dirk Spaander en Anna Klinkert
kinderen:
 1. Trijntje over de Linden, geb. 16-1-1890 Vlaardingen, ovl. 16-3-1935 Utrecht; geh. Vlaardingen 27-12-1915 Martinus van der Gaag, geb. 14-7-1888 Vlaardingen, ovl. 29-11-1972 Vlaardingen, commies secretarie 
 2. Dirk over de Linden, geb. 1893 Vlaardingen, ovl. 29-3-1943 Rotterdam, shopkeeper; geh. 28-2-1924 Velsen Geertruida Buisman, geb. 1898 Velsen, ovl. na 1943, d.v. Jacob Buisman en Gerritje Prins
 3. Pieter over de Linden, geb. 20-8-1898 Vlaardingen, contractor, geh. 10-9-1924 Vlaardingen Lena Sas, geb. 8-9-1903 Vlaardinger Ambacht, ovl. 7-12-1976 Vlaardingen, d.v. Pieter Sas en Machteltje Kaptein

- - - broers


(VI.1.1.1.2.7) Jan over de Linden, z.v. (V.1.1.1.2) Reinardus over de Linden en Trijntje Wanink, geb. 12-2-1865 Enkhuizen, ovl. 20-7-1929 Hoorn, broodbakker (1889), timmerman (1894) Hoorn;
geh. 17-5-1889 Hoorn  
Ariaantje Rinner, geb. 1867 Oosthuizen, ovl. 4-4-1944 Hoorn, d.v. Jan Rinner en Neeltje Blom
kinderen:
 1. Neeltje over de Linden, geb. 1892 Hoorn; geh. 17-7-1914 Hoorn Christiaan Beerding, geb. 1888 Hoorn, ovl. 29-10-1960 Hoorn, sigarenfabrikant, z.v. Herman Bernard Beerding en Catharina Rhodens
 2. Jan over de Linden, geb. 1893 Hoorn, stucadoor; geh. 17-5-1918 Hoorn Wilhelmina Catharina Stammes, geb. 1897 Hoorn, d.v. Simon Stammes en Catharina Buis
 3. (Johannes Hendricus, geb. 1896 en ovl. 10-7-1896 Hoorn, 3 mnd.)

- - - broers


(VI.1.1.1.2.10) Evert over de Linden, z.v. (V.1.1.1.2) Reinardus over de Linden en Trijntje Wanink, geb. 21-11-1870 Enkhuizen, winkelbediende Hoorn;
geh. 2-2-1894 Hoorn  
Guurtje van Kalken, geb. 1871 Hoorn, d.v. Johannes van Kalken en Mietje Hulleman
kinderen:
 1. Trijntje over de Linden, geb. 1894 Amsterdam; geh. 4-5-1916 Amsterdam Cornelis Dirk Poortermans, geb. 1882 Utrecht, kantoorbediende, z.v. Hendrik Arnoldus Poortermans en Hendrika van Schoonhoven
 2. Mietje over de Linden, geb. 1902 Amsterdam; geh. 1-8-1923 Amsterdam Wilhelmus Jacobus de Vriend, geb. 1899 Amsterdam, kantoorbediende, z.v. Hendrik de Vriend en Johanna Antonia van der Vet

- - - neven/nichten


(VI.1.1.1.4.1) Rudolf over de Linden, z.v. (V.1.1.1.4) Cornelia over de Linden en N.N., geb. 30-9-1855 Brielle, schipper;
geh. (1) 14-8-1878 Gouda

Francina Akkrijn, geb. 1859 Gouda, ovl. 25-1-1893 Gouda, d.v. Adrianus Akkrijn en Francina van Leeuwen;
geh. (2) 15-2-1895 Haarlemmermeer
Gerarda Krijna Stokhof, geb. 1871 Mijdrecht, ovl. 13-4-1949, begr. Gouda, d.v. Klaas Stokhof en Cornelia Jansweerd.
Kinderen uit (1):
 1. Rudolf over de Linden, geb. ?, ovl. 26-10-1925 Eindhoven
 2. Cornelia over de Linden, geb. 20-2-1880 Brielle; geh. 7-1-1931 Amsterdam Harm Visscher, geb. 1875 Gramsbergen, motorschipper, z.v. Willem Visscher en Jantje Hoogeveen
 3. Johanna Geertruida over de Linden, geb. 1883 Gouda; geh. 30-5-1906 Gouda Adrianus Plomp, geb. 1882 Gouda, z.v. Leendert Plomp en Christina Maria van Roon
 4. (levenloos geboren kind 30-9-1885 Gouda) 
 5. Francina Adriana over de Linden, geb. 23-10-1887 Utrecht, ovl. 12-10-1931 Amsterdam, d.v. Rudolf over de Linden en Francina Akkrijn; geh. 20-2-1924 Gouda Levie Sloog, geb. 24-9-1883 Amsterdam, ovl. 8-10-1942 Auschwitz, diamantbewerker, z.v. Moses Isaac Sloog en Betje Amersfoort. Kind: Rudolf Sloog
 6. (Adrianus, geb. 1893 en ovl. 13-12-1893 Gouda)

- - - neven/nichten


(VI.1.1.1.5.1) Johannes Adrianus over de Linden, z.v. (V.1.1.1.5) Adrianus over de Linden en Johanna Waijman, geb. 13-8-1861 Brielle, ovl. na 1922;
geh.17-5-1893 Brielle
Anna Sara Vermaas, geb. 14-1-1870 Brielle, ovl. 30-1-1950 Dordrecht, d.v. Abraham Vermaas en Elizabeth Scheenloop;
kind:
 1. Adrianus over de Linden, geb. 3-3-1897 Brielle, conducteur op stoomboot, geh. 22-11-1922 Brielle Anna Pieternella Sjoukens, geb. Brielle, d.v. Clarus Sjoukens en Lena Cornelia Kolder

- - - broer/zus


(VI.1.1.1.5.3) Johanna over de Linden, d.v. (V.1.1.1.5) Adrianus over de Linden en Johanna Waijman, geb. 12-7-1865 Brielle, ovl. 17-4-1945 Utrecht;
geh. 4-10-1890 Brielle
Antoon Andries Veenhof, geb. 1867, ovl. 19-3-1941 Utrecht, z.v. Geurt Veenhof en Joanna Jonas
kinderen voor huwelijk:
 1. Anton Andries over de Linden, geb. 25-4-1886 Brielle
 2. Jeanne Johanna Veenhof (geb. over de Linden), geb. 4-12-1887 Brielle; geh. (1) 15-8-1906 Rotterdam Leonardus Maria Bettonviel, geb. 1880 Den Bosch, ovl. 18-3-1915 Rotterdam, z.v. Hermanus Henricus Johannes Bettonviel en Gerardina Wilhelmina van Rooij; geh. (2) 11-10-1916 Rotterdam Sipke de Vries, geb. 1892 Drachten, ovl. 15-11-1924 Rotterdam, z.v. Sjoerd de Vries en Janna de Jong (min. 1 zoon uit 1e)
 3. Adrianus over de Linden, geb. 31-1-1890 Brielle
Uit huwelijk:
 1. (Johanna, geb. 14-4-1891 en ovl. 2-11-1891 Rotterdam)
 2. Johanna Veenhof, geb. 25-1-1893 Rotterdam; geh. 20-12-1916 Utrecht Willem Lindeloo, geb. 1895 Den Haag, z.v. Pieter Coenraad Lindeloo en Johanna Zijdenbos
 3. Geurt Veenhof, geb. 12-5-1896 Rotterdam; geh. 3-9-1919 Utrecht Louisa Meijer, geb. 1900 Utrecht, d.v. Bart Meijer en Alida Johanna Sijbilla Nellestein
 4. Judith Veenhof, geb. 2-9-1898 Rotterdam; geh. 14-12-1921 Utrecht Willem Kok, geb.1897 Utrecht, ovl. 4-3-1960 Utrecht, z.v. Wilhelmus Kok en Egberdina Sanders
 5. Adriaan Veenhof, geb. 10-3-1901 Rotterdam; geh. 6-8-1925 Zeist Louisa Wilhemlina de Winter, geb. 1905 Utrecht, d.v. Anthonie Johan de Winter en Jacoba Cornelia Biljard
 6. Emma, geb. 19-1-1903 Rotterdam  
 7. Maartje Isabella Veenhof, geb. 1-8-1904 Rotterdam; geh. 6-7-1933 Utrecht Jan Willem van Tuil, geb. 1906 Rotterdam, z.v. Mathijs van Tuil en Gerardina Wilhelmina 't Hart
 8. Adrianus Johannes Veenhof, geb. 28-11-1906 Tholen; geh. 6-11-1930 Utrecht Maria Lancee, geb. 1907 Utrecht, d.v. Leendert Lancee en Heintje Klarenbeek


- - - zus/broer
 

(V.1.1.1.5.4) Jacob over de Linden, z.v. (V.1.1.1.5) Adrianus over de Linden en Johanna Waijman, geb. 8-11-1868 Brielle, ovl. 28-2-1940 Brielle;
geh. 15-8-1894 Brielle
Jannetje van der Schoor, geb. Brielle, d.v. Leendert Cornelis van der Schoor en Geertje Groeneveld
kind:
 1. Johanna, geb. 25-6-1895 Brielle
 2. (Leendert Cornelis, geb. 21-1-1897 en ovl. 12-3-1899 Brielle)


- - - neven/nichten


(VI.1.1.1.6.1) Herman Carmiggelt, z.v. (V.1.1.1.6) Geertrui over de Linden en Berend Carmiggelt, smid, fabrieksarbeider, ingenieur, distillateur, geb. 19-4-1867 Arnhem, ovl. 17-2-1960;
geh. 10-7-1889 Arnhem
Annetta Clasina Kops, geb. 16-5-1867 Arnhem, ovl. 23-3-1946 Arnhem, d.v. Jacobus Kops en Geesje Zijollema(?).
kinderen:
 1. Berend Carmiggelt, geb. 22-10-1889 Arnhem => (VII.1.1.1.6.1.1)
 2. Jippe Jacobus Carmiggelt, geb. 13-12-1890 Arnhem, metaalbewerker, geh. 3-3-1915 Arnhem Berendina Gouw (2 kinderen)
 3. Herman Carmiggelt, geb. 12-7-1893 Arnhem, ovl. 14-9-1946 Arnhem, geh. (1) Arnhem 1-9-1916 Berendina Enkhof (4 kinderen), d.v. Marinus Hermanus Enekhof en Maria Waanders; geh. (2) Winschoten 10-12-1921 Antje Kiewiet, d.v. Pieter Roelf Kiewiet en Geziena van der Borg; geh. (3) Arnhem 11-8-1943 Elisabeth Vermeer (gesch.)
 4. Geertruida Gesina Carmiggelt, geb. 10-10-1899 Arnhem, ovl. 5-1-1961; geh. 17-5-1922 Arnhem Frederik Jongerius, accountant, z.v. Amilius Jongerius en Clazina Cornelia Kopmels

- - - achterneven


(VI.1.1.2.2.1) Adrianus over de Linden, z.v. (V.1.1.2.2) Bartholdus over de Linden en Trijntje Mes, geb. 5-12-1857 Enkhuizen, ovl. 22-2-1920 Enkhuizen (Vijzelstraat), shoenmaker, visser (1902), arbeider (1920) Enkhuizen;
geh. (1) 13-7-1884 Hoogkarspel (gesch. 3-2-1899 Amsterdam)
Neeltje Burger, geb. 1858 Hoogkarspel, d.v. Pieter Burger en Antje Sluis
geh. (2) 25-12-1902 Enkhuizen
Wilhelmina Boogaard, geb. 1867 Enkhuizen, ovl. 26-12-1916 Enkhuizen, gesch. (Enkhuizen) van Johan Pieter van Rigteren, d.v. Jacobus Boogaard en Antje Greeuw
kind uit (1):
 1. Bartholdus over de Linden, geb. ca.1885 Nibbixwoud, geh. 8-12-1927 Amsterdam (met erkenning van 1 kind/ gescheiden 2-5-1935 Amsterdam) Juljanna Konstantijna Krzijmijk/ Juljana Konstantyna Krzymyk, geb. ca.1897 Kochlowicach (Polen), d.v. Juljusz Krzijmijk en Augustijna Mikolajezijk
 2. (Johannes, geb. 6-1889 en ovl. 6-7-1889 Hoorn, 4 wkn.) 
 3. (Neeltje, geb. 9-6-1892 en ovl. 13-6-1892 Hoorn)

- - - broers


(VI.1.1.2.2.2) Johannes over de Linden, z.v. (V.1.1.2.2) Bartholdus over de Linden en Trijntje Mes, geb. 14-10-1859 Enkhuizen, ovl. 14-10-1943 Enkhuizen, pakhuisknecht, won. Enkhuizen;
geh. 19-9-1889 Enkhuizen
Rigtje Dijkstra, geb. 1861 Enkhuizen, ovl. 14-8-1941 Enkhuizen, d.v. Inne Dijkstra en Lammertje Karemaker
kinderen:
 1. Bartholdus over de Linden, geb. 20-1-1890 Enkhuizen, won. Roermond (1944), geh. 29-6-1916 Stavoren Afke Mulder, geb. 1882 Stavoren, d.v. Berend Mulder en Wietske Steiginga
 2. Lambertha over de Linden, geb. 12-8-1891 Enkhuizen, geh. 29-7-1920 Enkhuizen Willem Slok, geb. 1891 Enkhuizen, brievenbesteller Enkhuizen, z.v. Jan Willem Slok en Sijtje Spaan
 3. (Inne, geb. 13-1-1893 en ovl. 2-3-1894 Enkhuizen)
 4. Adrianus over de Linden, geb. 9-2-1895 Enkhuizen, machinezetter; geh. 2-8-1923 Enkhuizen Wijbregtje de Leur, geb. 1897 Enkhuizen, d.v. Pieter de Leur en Alberdina Schouten
 5. Aris over de Linden, geb. 13-7-1896 Enkhuizen, ovl. 25-6-1944 Enkhuizen, ongehuwd verzekeringsagent
 6. Inne Johannes over de Linden, geb. 3-10-1899 Enkhuizen => (VII.1.1.2.2.2.6)
 7. Hendrik Jan over de Linden, geb. 14-2-1902 Enkhuizen, pakhuisknecht; geh. 18-6-1931 Enkhuizen Alida Cornelia Bakker, geb. 1907 Enkhuizen, d.v. Pieter Bakker en Marijtje Mantel

- - - broer/zus


(VI.1.1.2.2.3) Petronella over de Linden, d.v. (V.1.1.2.2) Bartholdus over de Linden en Trijntje Mes, geb. 17-8-1861 Enkhuizen;
geh. 6-11-1885 Hoorn
Johannes Verhoogt, geb. 1862 Hoorn, ovl. 1-6-1936 Alkmaar, kaaskopersknecht, z.v. Johannes Verhoogt en Elisabeth Christina Blom
kind:
 1. Elisabeth Christina Verhoogt, geb. ca.1887 Hoorn, geh. 17-6-1910 Hoorn Fake Edse, geb. 1885 Rotterdam, kaaskopersknecht, z.v. Fake Edse en Geertruida Saal
 2. Bartholdus Verhoogt, geb. 1888 Hoorn, ovl. 22-12-1953 Hoorn, zilversmid; geh. 29-11-1912 Hensbroek Jannetje Hegeman, geb. 1890 Hoorn, d.v. Jan Willem Hegeman en Trijntje de Geus
 3. (Trijntje, geb. 1891 en ovl. 12-11-1893 Hoorn)

- - - zus/broer


(VI.1.1.2.2.7) Hendrik Jan over de Linden, z.v. (V.1.1.2.2) Bartholdus over de Linden en Trijntje Mes, geb. 28-8-1868 Enkhuizen, ovl. 17-4-1934 Enkhuizen, visser;
geh. 25-12-1902 Enkhuizen
Eva Helder, geb. 23-6-1875 Enkhuizen, ovl. 28-2-1939 Enkhuizen, d.v. Jacob Helder en Eva Blok;
kind aangenomen bij huwelijk:
 1. Jacobus Willem over de Linden, geb. 1898 Amsterdam, bouwkundig opzichter Enkhuizen; geh. 8-12-1921 Enkhuizen Neeltje de Jong, geb. 1898 Enkhuizen, d.v. Pieter de Jong en Dina Angenieta Sibilla Monsina (zie VI.3.6.2.2.3 in parenteel tante Aafje)

- - - broers


(VI.1.1.2.2.8) Gerard over de Linden, z.v. (V.1.1.2.2) Bartholdus over de Linden en Trijntje Mes, geb. 9-1-1871 Enkhuizen, winkelbediende 1898, vertr. naar Amsterdam 17-2-1898, magazijnbediende 1915 en 1930, winkelier 1923, ovl. 13-6-1955 Amsterdam;
geh. (1) 17-2-1898 Enkhuizen
Catharina Jacoba Hendrika Kofman, geb. 14-8-1873 Enkhuizen, ovl. 1-11-1913 Amsterdam, d.v. Jacob Kofman en Hendrika Greiner, zie (V.3.6.1.2) in parenteel tante Aafje;
geh. (2) 7-1-1915 Amsterdam
Jenneke Hendrika Lamberts, geb. 1885 Utrecht, verloskundige, d.v. Gerrit Hendrik Lamberts en Aaffien Madiol
kinderen uit (1):
 1. Bartholdus Gerardus over de Linden, geb. 1898 Amsterdam ==>> (VII.1.1.2.2.8.1)
 2. Hendrika Jacoba over de Linden, geb. 1901 Amsterdam ==>> (VII.1.1.2.2.8.2)
 3. Catharina Cornelia over de Linden, geb. 1905 Amsterdam ==>> (VII.1.1.2.2.8.3)

- - - neven/nichten


(VI.1.1.2.3.4) Thomas Bais, z.v. (V.1.1.2.3) Jantje over de Linden en Pieter Bais, geb. 19-3-1865 Enkhuizen, vishandelaar;
geh. (1) 8-7-1886 Den Helder
Jannetje de Boer, geb. 5-5-1867 Texel, ovl. 2-4-1906, d.v. Meindert de Boer en Marijtje Koopman
geh. (2) 23-7-1908 Den Helder
Geertruida van Wolferen, geb. 18-8-1864 Den Helder, ovl. 7-11-1935
kinderen uit (1):
 1. Jantje Bais, geb. 13-11-1886 Den Helder, geh. 24-6-1909 Den Helder Dirk Boon, geb. 16-7-1884 Hoogwoud, ovl. 5-4-1953 Den Helder
 2. Meindert Bais, geb. 17-1-1888 Den Helder, geh. 23-7-1908 Den Helder Dieuwertje Leijen, geb. 14-5-1888 Den Helder, ovl. 1934 Maassluis, d.v. Simon Leijen en Martje Koger
 3. Marijtje Bais, geb. 17-1-1889 Den Helder, geh. 24-2-1910 Den Helder Pieter Jacob Isakson, geb. 16-12-1893 Den Helder, ovl. 1942 Breezand
 4. Pieter Thomas Bais, geb. 10-1-1891 Den Helder, geh. 1-8-1912 IJmuiden Aaltje de Boer, geb. 4-4-1893 Urk, ovl. 2-7-1946 Velsen, d.v. Riekelt de Boer en Marretje Romkes
 5. Thomas Bais, geb. 17-9-1892 Den Helder, geh. German or Austrian woman, they had a daughter and a son.
 6. Maartje Bais, geb. 22-12-1894 Den Helder, ovl. Apeldoorn, geh. 15-4-1914 Den Helder Willem Kuilman, geb. 22-3-1891 Nijmegen
 7. Petronella Bais, geb. 19-3-1897 Den Helder => (VII.1.1.2.3.4.7)
 8. Engelbertha Bais, geb. 26-5-1903 Den Helder, geh. 27-3-1924 Den Helder Albert Hendricus Zuijderland, geb. 17-8-1901 Den Helder, ovl. 16-8-1945 Den Helder

- - - broers


(VI.1.1.2.3.5) Adrianus Bais, z.v. (V.1.1.2.3) Jantje over de Linden en Pieter Bais, geb. 25-4-1867 Enkhuizen, zeevisser, ovl. 2-3-1929 Den Helder;
geh. (1) 11-10-1888 Den Helder
Truitje Bakker, geb. 28-5-1867 Harlingen, ovl. 13-10-1894 Den Helder, d.v. Hessel Bakker en Lammertje Kramer;
geh. (2) 30-1-1896 Den Helder
Johanna Walchenbach, geb. 23-1-1866 St.Maartensdijk, ovl. 5-3-1921 Den Helder
geh. (3) 10-7-1924 Den Helder
Grietje Otter, geb. 16-11-1875 Meppel, d.v. Jan Otter en Hillechien Oosterveen, wed. Jan van Oostindie
kinderen uit (1):
 1. Pieter Bais, geb. 25-2-1889 Den Helder, emigrated 1909 to USA, geh. 26-5-1927 Elisabeth Verschuren
 2. Hessel Bais, geb. 4-11-1890 Den Helder, geh. 27-4-1916 Den Helder Geertruida Brouwer, d.v. Douwe Brouwer, geb. 15-1-1893 Den Helder
 3. Jantje Bais, geb. 29-10-1892 Den Helder, geh. 11-3-1920 Den Helder Hendrik Koster
 4. (Lammertje, geb. 6-10-1894 en ovl. 8-10-1894 Den Helder)
uit (2):
 1. Adrianus Johannes Bais, geb. 27-4-1896 Den Helder, visser, geh. Den Helder Paulina Prins, geb. 11-8-1900 Den Helder
 2. Egbertha Bais, geb. 29-11-1897 Den Helder, geh. (1) 16-12-1915 Den Helder Jacob Post; geh. (2) Den Helder Hendrik van der Mey
 3. Gerardus Bais, geb. 2-5-1900 Den Helder, fuel trader, geh. Trijntje Renette Tuinder, geb. 3-1-1900 den Helder
 4. (Jannetje, geb. 22-6-1901 en ovl. 23-11-1901 Den Helder)
 5. (Pieternella, geb. 1-5-1904 en ovl. 8-1-1905 Den Helder)
 6. Hendrik Bais, geb. 3-5-1905 Den Helder, ovl. 10-9-1923 Den Helder

- - - broers


(VI.1.1.2.3.7) Hendrik Bais, z.v. (V.1.1.2.3) Jantje over de Linden en Pieter Bais, geb. 17-11-1871 Enkhuizen, visser and schipper;
geh. 16-6-1892 Den Helder
Lammertje Hessels Bakker, geb. 26-4-1874 Harlingen, d.v. Hessel Geerts Bakker en Lammertje Kramer
kinderen:
 1. Pieter Bais, geb. 14-10-1892 Den Helder, visser, shipper en brandstofhandelaar (alias "de cowboy" en "zwarte Piet", was geinteresseerd in Bijbelstudie en Theosophie), ovl. 3-4-1977 Den Helder, geh. 6-7-1916 Den Helder Gezina Bot, geb. 18-8-1892 Den Helder, ovl. 25-3-1968 Den Helder, d.v. Petrus Bot en Antje Miljon (one son Pe Bais drowned at sea 27-12-1955, leaving wife en 3 kinderen)
 2. Lammertje Bais, geb. 5-9-1893 Den Helder, geh. 2-10-1913 Den Helder to Maarten Post, visser, geb. 30-7-1888 Urk, z.v. Albert Post en Klaasje Bakker
 3. Hessel Bais, geb. 9-9-1895 Den Helder, visser, geh. 10-12-1914 Den Helder Grietje Post, geb. 3-10-1895 Den Helder, d.v. Kobus Post en Jannetje Bakker
 4. Thomas Bais, geb. 25-9-1896 Den Helder, visser, ovl. 2-9-1923 Den Helder, geh. Nov. 1918 Den Helder Johanna Domerghe, geb. 10-7-1899 Rotterdam, ovl. 7-4-1940 Den Helder, d.v. Johannes Franciscus Domerghe en Elisabeth Jacoba Duran
 5. Jannie Bais, geb. 18-6-1900 Den Helder, geh. 14-4-1921 Den Helder Reijer Boon, geb. 30-7-1888 Den Helder
 6. Adrianus Bais, geb. 21-8-1902 Den Helder, visser, geh. 1927 Den Helder Cornelia Erasmus
 7. Geert Bais, geb. 22-1-1904 Den Helder, visser
 8. Jacoba Bais, geb. 5-2-1905 Den Helder, geh. Den Helder Sijmon van Es, geb. 2-1-1902 Den Helder

- - - broers


(VI.1.1.2.3.8) Johannes Bais, z.v. (V.1.1.2.3) Jantje over de Linden en Pieter Bais, geb. 25-7-1874 Enkhuizen, visser, ovl. 25-6-1945 Urk;
geh. 3-12-1896 Den Helder
Truitje Bakker, geb. 10-4-1877 Urk, d.v. Frederik Bakker en Martje Hoekstra
kinderen:
 1. Pieter Bais, geb. 25-8-1897 Den Helder, geh. 27-8-1918 Den Helder Susanna Bruul, geb. 26-10-1898 Den Helder, d.v. Pieter Bruul en Pieternella Maria Luther
 2. Frederik Bais, geb. 17-10-1900 Den Helder, visser, geh. 8-7-1920 Den Helder Cornelia ("Kniertje") Wijker, geb. 10-12-1900 Egmond Aan Zee
 3. Gerard Bais, geb. 20-5-1904 Den Helder, adjunct commies Rijkswerf

- - - broer/zus


(VI.1.1.2.3.10) Engbertha Bais, d.v. (V.1.1.2.3) Jantje over de Linden en Pieter Bais, geb. 18-7-1880 Den Helder;
geh. 27-7-1899 Den Helder
Pieter Wit, geb. 26-7-1879 Barsingerhorn, slager, z.v. Sijmon Wit en Dieuwertje Doves
kind:
 1. Jantje Wit, geb. 6-1-1910 Den Helder => (VII.1.1.2.3.10.1)

- - - neven/nichten


(VI.1.1.2.5.2) Maretje Brouwer, d.v. (V.1.1.2.5) Hendrika over de Linden en Nammenie Brouwer, geb. 13-11-1869 Enkhuizen;
geh. 28-8-1889 Den Haag (kind aangen. bij huwelijk):
Franciscus Peereboom, sigar maker, geb. 12-4-1865 Den Haag, z.v. Hendricus Peereboom en Francisca Jacoba Roest
kind:
 1. Nammene Peereboom, geb. 15-7-1889 Den Haag => (VII.1.1.2.5.2.1)

- - - neven/nichten


(VI.1.1.4.2.2) Willem Bok,, z.v. (V.1.1.4.2), geb. 1869 Enkhuizen, ovl. 16-12-1955 Enkhuizen, koek- en banketbakker;
geh. 12-10-1893 Enkhuizen
Maartje Pijper, geb. 1868 Hoogkarspel, d.v. Klaas Pijper en Mijntje Vollenga.
kind:
 1. Maria Johanna Bok, geb. 11-10-1894 Utrecht, geh. 23-6-1921 Enkhuizen Friedrich Ludwig Hänsel, geb. 1893 Sappemeer, adjunct-accountant, z.v. Roelof Geert Hänsel and Gesina Ebling
 2. (Willem Nicolaas, geb. 3-8-1897 en ovl. 19-8-1897 Utrecht)
 3. Simon Bok, geb. 1901 Enkhuizen, banketbakker; geh. 5-5-1927 Enkhuizen Dirkje Goos, geb. 1905 Enkhuizen, d.v. Theunis Goos en Petronella Bethlehem

- - - neven/nichten


(V.1.1.4.4.2) Willem Jacobus Bais, z.v. (V.1.1.4.4), geb. 9-4-1888 Enkhuizen, arts (1912);
geh. 11-4-1912 Amsterdam
Johanna Louisa Wierink, geb. ca.1889 Amsterdam, d.v. Johannes Anthonius Wierink en Alida Maria Bakker (een zoon geb. ca.1922)
kind:
 1. Willem Bais, geb. 8-12-1915 Pematang Siantar, Sumatra, ovl. 10-2-1987 Geleen, geh. 14-10-1954 Medan Barones Johanna Maria van Heemstra, geb. 17-8-1915 Eefde, d.v. Baron Frans Julius Johan van Heemstra en Barones Nicoline van der Borch tot Verwolde, zij tr. (1) 19-6-1937 Gorssel (gesch. 24-9-1949) Anthonie Ewout van Dishoeck, geb. 19-5-1912 Den Helder, z.v. Anthony Ewout van Dishoeck en Jacoba Wilhelmina Klaassen, geh. (3) 5-7-1988 Den Haag Sijbrandus Eugene Scheffer, geb. 11-11-1917 Groningen, z.v. Hermannus Scheffer en Tina Boddé


### GENERATIE 7 ###


(VII.1.1.1.1.1.1) Maria Johanna Lub, d.v. (1.1.1.1.1) Antje over de Linden en Gerbrand Lub, geb. 11-10-1877 Enkhuizen, ovl. 4-9-1960 Enkhuizen, geh. 15-5-1902 Enkhuizen
Jacob Schotsman, geb. 28-4-1877, Enkhuizen, ovl. 1-11-1946 Enkhuizen, kruidenier, z.v. Pieter Schotsman en Cornelisje Sleutel
kinderen:
 1. Pieter Schotsman, geb. 29-8-1903 Enkhuizen, ovl. 18-12-1975 Alkmaar, aannemer, geh. 1928 Susanna Barten (1905-1961): 5 kinderen
 2. Gerbrand Schotsman, geb. 23-8-1905 Enkhuizen, ovl. 26-1-2980, typograaf, geh. 10-9-1931 Venhuizen Anna Leeuw (1911-1980)
 3. Cornelia Schotsman, geb. 18-4-1913 Enkhuizen, ovl. voor 2010, geh. 23-7-1936 Enkhuizen Cornelis Jan Jelles (1912-1980)
 4. Antje Schotsman, geb. 26-8-1917 Enkhuizen, ovl. 23-8-1983 Hoorn, fabrieksdirecteur, geh. 13-8-1942 Enkhuizen Jacob Stam (1916-1962)

- - - achterneven/-nichten


(VII.1.1.1.6.1.1) Berend Carmiggelt, z.v. (VI.1.1.1.6.1) Herman Carmiggelt en Annetta Clasina Kops, geb. 22-10-1889 Arnhem, garagekeeper, ovl. 21-1-1980;
geh. 1-9-1909 Arnhem
Berendina de Groot (gesch. 1946)
kinderen:
 1. Berendina Carmiggelt
 2. Annetta Clasina Carmiggelt
 3. Maria Carmiggelt
 4. Bernard (Barney) Carmiggelt

- - - achter-achterneven/-nichten


(VII.1.1.2.2.2.6) Inne Johannes over de Lindenz.v. (VI.1.1.2.2.2), geb. 3-10-1899 Enkhuizen, ovl. 23-6-1965 Enkhuizen, kantoorbediende;
geh. 15-12-1927 Beemster
Elisabeth Doets, geb. 30-10-1900 Beemster, ovl. 4-7-1958 Enkhuizen, d.v. Hendrik Doets en Lijsbeth Koster.
kinderen:
 1. Johannes over de Linden, ovl. 11-4-2002
 2. N.N.
 3. N.N.

- - -  neven

(VII.1.1.2.2.8.1) Bartholdus Gerardus over de Linden, z.v. (VI.1.1.2.2.8) Gerard over de Linden en Catharina Jacoba Hendrika Kofman, geb. 1898 Amsterdam, commies bij de NS; 
geh. 1-11-1923 Amsterdam 
Maria Petronella Elisabeth Kropff, geb. 1898 Amsterdam, d.v. Johan Hendrik Kropff (geb. 1861, z.v. Martinus Jacobus Kropff en Johanna Petronella Elisabeth Quaadgras) en Adriana Maria de Wild (geb. 12-11-1866 Rotterdam)
- - - broer/zus 
(VII.1.1.2.2.8.2) Hendrika Jacoba over de Linden, d.v. (VI.1.1.2.2.8) Gerard over de Linden en Catharina Jacoba Hendrika Kofman, geb. 1901 Amsterdam, telegrafiste; 
geh. 7-6-1923 Amsterdam 
Hermanus Johannes Stokvis, geb. 1900 Amsterdam, controleur 2e kl. bij de Post- en Telegraafdienst, z.v. Pieter Stokvis en Maria Johanna van der Wardt
- - - zussen
(VII.1.1.2.2.8.3) Catharina Cornelia over de Linden, d.v. (VI.1.1.2.2.8) Gerard over de Linden en Catharina Jacoba Hendrika Kofman, geb. 1905 Amsterdam, kantoorbediende; geh. 30-1-1930 Amsterdam Lukas Jakobus Niederländer, geb. 1904 Amsterdam, kantoorbediende, z.v. Rijnhard Niederländer en Louisa Christina Christiaans


- - - achterneven/-nichten
 

(VII.1.1.2.3.4.7) Petronella Bais, d.v. (VI.1.1.2.3.4) Thomas Bais en Jannetje de Boer, geb. 19-3-1897 Den Helder, ovl. 26-3-1971 Den Helder;
geh. 30-3-1916 Den Helder
Nan Helder, geb. 14-5-1891 Rotterdam, ovl. 11-7-1964, z.v. Johannes Helder en Teetje Kuiper
kinderen:
 1. Johannes Helder, geb. 25-1-1917 Den Helder; geh. 19-6-1942 Adriana Lugtenburg (=> Jan Theodorus en Johanna Petronella)
 2. Jannetje Helder, geb. 6-6-1922 Den Helder, ovl. 21-6-1997 Den Helder; geh. 2-10-1942 Den Helder Louis Stephanus Mullens, geb. 27-9-1920 Alkmaar, ovl. 30-11-2009 Den Helder, z.v. Johannes Robertus Mullens en Petronella Maria de Vries (=> Petronella X Jorrit Johannes Visser; en Nancy Cornelia X Friedrich Wilhelm Leopold Jager)

- - - neven/nichten


(VII.1.1.2.3.10.1) Jantje Wit "Jo", d.v. (VI.1.1.2.3.10) Engbertha Bais en Pieter Wit, geb. 6-1-1910 Den Helder, bloemist, religie na huwelijk: gereformeerd, ovl. 20-5-1994 Den Helder;
geh. 29-6-1931 Den Helder
Thomas Adriaanse, geb. 31-1-1903 Den Helder, ovl. 1-10-1963 Den Helder, z.v. Thomas Adriaanse en Grietje Veltman.
kinderen:
 1. Grietje Adriaanse, geh. Cornelis Johannes Schulze
 2. Engelbertus Adriaanse, geh. Hendrika Johanna Schulze
 3. Thomas Adriaanse, geh. Louwra Petronella Nottelman

- - - achterneven/-nichten


(VII.1.1.2.5.2.1) Nammene Peereboom, z.v. (VI.1.1.2.5.2) Maretje Brouwer en Franciscus Peereboom, geb. 15-7-1889 Den Haag (aangenomen door vader bij huwelijk ouders), olieman;
geh.
Elisa Kühn, geb. 24-5-1894 Delft, d.v. Carl Wilhelm Philip Anton Kühn en Johanna Maria Wilhelmina Schrumpf
kind:
 1. Johanna Maria Wilhelmina Peereboom, geb. 11-7-1915 Den Haag, ovl. January 2007 Gouda, geh. 26-3-1941 Den Haag Dirk Blok, geb. 26-9-1917 Den Haag, verzekeringsinspecteur (dochter: Elisa, geh. Bernardus Augustinus Ludovicus Maria Hendrichs)
======

burgemeester H.J. (Henk) over de Linden, geb. 1923 Enkhuizen

No comments:

Post a Comment