28 October 2019

[1] Jan Andriesz (Over Lende)

zie overzicht


ondertrouwregister Gerecht Harlingen [2213/2418] boek 307: Den 24 julij 1745 (...) Jan Overlinde ende Janke Hansen beijde van Harlingen koomende weegens de bruijd Huge Gerrits met vertoninge van schriftelijk consent van wederzijdse alderen
trouwboek rf Harlingen Grote Kerk [1284/1550] boek 334, 1745: Jan Overdelende en Janke Hansen beijde van Harlingen geproclameerd den 25 juli en de 1 [en] 8 august. getrout de 15 [august.]
1746 NAE 1363 getuige in diverse akten (scans 98,101,103,104,107)
testament 25-5-1783 NA 1407 scan 222
registratie in Geref. lidmatenboek [dtb 21-50], 1749 zonder vermelding attest/ herkomst

(I) Jan Andriesz (over de Linden/ Overlinde/ Overlende/ Overdelende) (1718?-1794) [alias Jan "de Diender"?], geb. 1718/ 1719, [z.v. Andries OL en Harmke/ Harmijntje? zie verm. zus Lysbet Andries], [hij was getuige, 22 jaar en klerk in Leeuwarden; criminele sententies Hof van Friesland 27-4-1741; Vleer 1959 verwijst naar R.S. Roorda, "Nammen út earder tiid" ~ betreft [inv.nr. 1944] beklaagde: Jeltje Johannes, dienstmeid, afk. van De Knipe (nu: Nieuw Brongerga)], lidm. geref. 1749 met vrouw, zonder vermelding herkomst; begint boekhandel in 1764 aan de Nieuwe Westerstraat in Enkhuizen [bron?], won. Hoogstraat [1768-1782], ovl. Enkhuizen 10-1-1794 (Sijbrandsdijk, 78 j.o. ovl. aan sinking koorts 5 pm), begr. 15-1-1794; testament 25-5-1783 (als "Jan Over Lende") NA 1407 scan 218-222, klasse onder f.2000
geh. 15-8-1745 (otr. 24-7) Harlingen (als "Jan Overdelende/ Overlinde" en "Janke Hansen" beide won. Harlingen):
Janke/ Jantje Johannes/ Hanses (van der Woud) (1723-1791), ged. 26-3-1723 Dantumadeel, ovl. Enkhuizen 5-9-1791 (a.d. Sijbrandsdijk, 68 j.o., ovl. aan de koorts), begr. 10-10-1791 Westerkerk zuidkap 196, d.v. Hans Oenes en Trijntje Gerrits
kinderen (later: over de Linden, bij doopregistratie werd de familienaam niet gebruikt):
 1. (Andries, ged. 12-6-1746 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmes, ovl. tussen 1752 en 1759)
 2. Trijntje over de Linden, ged. 24-11-1747 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmens ==>> (II.a)
 3. (Harmanus, ged. 10-9-1749 get. Hendrikje Harmens en [deselve? Harmanus Andriesz] imp. ovl. 20-9-1749 Enkhuizen 'agter t stadhuijs' [dat is: Hoogstraat] prodeo)
 4. Harmijntje Jans, ged. 4-9-1750 Enkhuizen, get. Hendrikje Harmens ==>> (II.b)
 5. Johannes over de Linden, ged. 15-12-1752 Enkhuizen, get. Antje Johannes ==>> (II.1)
 6. Margrietje over de Linden, ged. 20-7-1755 Enkhuizen, get. Antje Johannes ==>> (II.2)
 7. Barbertje, ged. 29-6-1757 Enkhuizen, get. Antje Johannes [imp. ovl. gezocht t/m dtb 4-84]
 8. Andries over de Linden, ged. 15-7-1759 Enkhuizen, get. Marijtje Stam ==>> (II.3)
 9. Gerrit, ged. 23-8-1761 Enkhuizen, get. Grietje Simons [imp. ovl. gezocht 105-13 t/m 16]
 10. Elisabeth, ged. 13-4-1764 Enkhuizen, get. Grietje Sijmens [v/a 105-33 t/m 39 imp. ovl. gezocht]
15 (jan. 1794, Enkhuizen - imp. ovl.): Jan over de Linden op de Sybrandsdijk
10 - 5 Prodeo {oud 78 jaar en weduwnaar gereform. aan een sinkingkoorts overleden

= = = GENERATIE 2

18-5-1768 NAE 1333 scan 139 getuige (15 jaar oud)
21-2-1783 testament NAE 1407 scan 46
(II.1) Johannes Jansz over de Linden (1752-1809), z.v. (I) Jan over de Linden en Jantje van der Woud, ged. Enkhuizen 18-12-1752, belijdenis als "Johanis over de Linden" 17-4-1772, boekhandelaar a.d. Venedie in Enkhuizen (Breedstraat in 1779), ovl. 15-5-1809 Enkhuizen, begr. 18-5 in Westerkerk (Midden 34) (nogmaals?) bel. 3 dagen voor ovl. op 12-5-1809;
geh. 15-9-1776 Enkhuizen (impost 24-8, fl.6:-, j.m. Hoogstraat/ j.d. Nieuwe Westerstraat); testament 21-2-1783 NA 1407 akte 1852 scan 44-46, klasse beneden f.2000 gegoed (ouders Johs. genoemd, maar niet met name), dan al 'boekverkoper'
Wilhelmina ter Beest/ ten Beest (1753-1805), ged. 2-5-1753 Enkhuizen, begr. 13-11-1805 prodeo (Nieuwe Westerstraat, ovl. aan krachtenverlies), (zus van Gerrit en Stijntje ter Beest) d.v. Gerrit ter Beest (geb. 1710 Dinxperlo, ovl. 3-3-1782 Enkhuizen, kwam naar Enkhuizen in 1739 van Zwolle) en Judina Geertruida Curtenius (van Amsterdam, geb. 7-4-1720 Hasselt, ovl. 28-10-1782 Enkhuizen; Curtenius was een familie van artsen en theologen. Ze was d.v. Nicolaas Curtensius en Wilhelmina van Beest.)
kinderen: NB eerste kind werd gedoopt 6 weken na huwelijk
 1. Jan over de Linden, ged. 27-11-1776 Enkhuizen get. Janke Johannesdr. ==>> (III.1.1)
 2. (Gerrit, ged. 13-10-1779 Enkhuizen, get. Judina Geertruijde Kurtenius, ovl. 3-11-1779 impost prodeo, Breedstraat)
 3. (Gerrit, ged. 15-12-1780 Enkhuizen, get. Judina Geertruijd Cortenius, ovl. 21-3-1781 Enkhuizen, Nieuwe Westerstraat impost 3:-)
 4. (ongedoopt kind? ovl. 19-2, begr. 23-2-1782 "beneden het jaar", Nieuwe Westerstraat, prodeo)
 5. Judina Geertruyd over de Linden, ged. 9-4-1783 Enkhuizen, get. Jantje Johannis ==>> (III.1.2)
 6. Trijntje over de Linden, ged. 1-10-1786 Enkhuizen get. Jantje van der Woud ==>> (III.1.3)
 7. Gerritje over de Linden, ged. 22-11-1789 Enkhuizen (get. Jantje van der Woudt) ==>> (III.1.4)
 8. (Stijntje, geb. 28-12-1792 Enkhuizen (ged. 30-12 get. Stijntje ter Beest), ovl. 13-1-1806 Enkhuizen, begr. Westerkerk, Noordkap 345)
 9. Johanna Wilhelmina over de Linden, geb. 7-4-1796 Enkhuizen (ged. 13-4 get. Stijntje ter Beest), was in rf weeshuis 30-1-1810 tot 30-8-1814 (ovl. niet gevonden) [in Buitengasthuis Amsterdam 1830? Johanna (...) Linden geb. Enkhuizen 31 jaar oud (Openarch. doch orig. niet gezien)]

- - - broers


(II.3) Andries Over de Linden (1759-1820), z.v. (I) Jan Over de Linden en Jantje van der Woud, ged. 15-7-1759 Enkhuizen, ovl. 25-4-1820 Enkhuizen (Oude Rietdijk [!? kan vergissing zijn], aangifte door diakenen), meester timmerman (1813)/ scheepstimmerman/ stadswerken, hij was prinsgezind in 1800 [bron?] en deed de poorterseed in 1811 [bron?];
geh. 12-5-1782 Enkhuizen, otr. 26-4 (j.m. Hoogstraat/ j.d. Sijbrandsdijk, impost 6:-)
Iefje Schols (1762-1820), ged. 1-8-1762 Enkhuizen, ovl. 13-2-1820 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk aangifte door diakenen), d.v. Pieter Schols en Trijntje Dirks. [aantekeningen Schols, zie onder]
Kinderen:
 1. Pieter Over de Linden, ged. 13-12-1782 Enkhuizen, get. Jikka Dirks ==>> (III.3.1)
 2. Jan Over de Linden, ged. 14-6-1785 Enkhuizen, get. Margrietje over de Linde ==>> (III.3.2)
 3. (Gerrit, ged. 25-11-1787 Enkhuizen, get. Harmpje Keetman, ovl. 28-1-1788, impost 2-2 f.3, "overleden aan stuipen", bij de Overtoom)
 4. Trijntje Over de Linden, ged. 29-5-1791 Enkhuizen, get. Dirkje Kuijper [geh. Cornelis Schols] ==>> (III.3.4)
 5. Antje Over de Linden, ged. 7-1-1795 Enkhuizen, get. Dirkje Kuijper (geb. 2-1) ==>> (III.3.5)
 6. Aafje Over de Linden, ged. 13-5-1798 Enkhuizen, get. Dirkje Kuyper ==>> (III.3.6)

= = = GENERATIE 31817, geb. Hendrik
(III.1.1) Jan Johannesz over de Linden, z.v. (II.1) Johannes over de Linden en Wilhelmina Ter Beest, geb. 27-11-1776 Enkhuizen, boekdrukker, -binder en handelaar, won. Venedie 304 (genoemd in aktes [B.S.?] 29-7-1826, 10-6-1827, 18-5-1828 en 30-6-1839 [bron?]), ovl. 16-1-1858 Enkhuizen [BR 1830 Venedij 259 boekdrukker protestants];
geh. 15-8-1802 Enkhuizen (otr. 31-7) (j.m./ j.d. Enkhuizen)
Johanna Blikkenhorst, ged. Enkhuizen 29-11-1776, ovl. 14-2-1849 Enkhuizen, d.v. Adrianus Hendriksz Blikkenhorst en Jantje Jacobus Cras
kinderen:
 1. Johannes over de Linden, geb. 30-9-1803 Enkhuizen (ged. 2-10 get. Hendrina Blikkenhorst) ==>> (IV.1.1.1)
 2. (Adrianus, geb. 25-2-1806 Enkhuizen (ged. 2-3 get. Magteldjen Blikkenhorst), begr. impost 10-10-1806 "Dijk")
 3. Adrianus over de Linden, geb. 3-9-1807 Enkhuizen (ged. 6-9 get. Hendrika Blikkenhorst) ==>> (IV.1.1.2)
 4. Jantje over de Linden, geb. 14-1-1811 Enkhuizen (ged. 1-2 op zelfde dag als neef Cornelis Jansz OdL) ==>> (IV.1.1.3)
 5. Willem over de Linden, geb. 27-3-1813 Enkhuizen ==>> (IV.1.1.4)
 6. (Willemina, geb. 28-7-1815 en ovl. 3-8-1816 Enkhuizen, Venedij)
 7. Hendrik over de Linden, geb. 5-10-1817 Enkhuizen (geen adres genoemd), timmermansknecht (1840), zonder beroep (1851), ongehuwd ovl. 29-6-1851 Enkhuizen

- - - neven


1833 Not. akte toestemming huwelijk Cornelis (huw.bijl.)
(III.3.2) Jan Over de Linden (1785-1835), z.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols (zie aantekeningen Schols), ged. 14-6-1785 Enkhuizen, ovl. 23-6-1835 aan boord van het schip "Euridice", scheepstimmerman in Enkhuizen (op korvet Nehalennia in 1806, lidm. kerk 11-7-1796), militair 1812; huwelijksconsent voor zoon 19-12-1832 notaris Beets te Alkmaar (aan boord wachtschip Kenau Hasselaar, Nieuwe Diep);
geh. 11-5-1806 Enkhuizen (otr. 26-4 j.m./ j.d.)
Anna Goemaat (1784-1874) (Antje/ Johanna, Goedmaat/ Goeimaat), ged. 27-8-1784 Enkhuizen, ovl. 26-11-1874 Enkhuizen (aang. Klaas en Hajo Last), winkelierster Breedstr. 381 (1806) [niet in BR 1830?/ BR 1840 religie Protestants Breedstraat 548 inwonend als huishoudster bij Rein Dirksz Jot 70 jaar oud geb. Maasdam (Koudum volgens BS ovl. 1846) koopman (schipper 1828, turfkoopman 1846)/ BR 1850-1860, 7-300 religie Afgescheiden, won. Breedestraat 381/ BR 1860-1880, 14-62 religie 'Christel. afgesch.' won. Breedestra. 381], later huishoudster, d.v. Cornelis Pietersz. Goemaat en Elena Roemers (zie genealogie Goemaat).
Jan O.L. did not practice religion, but A.G. was orthodox calvinist and changed to an even more orthodox sect at age 85 or 86.
Kinderen:
 1. Eefje, geb. 24-8 en ged. 20-9-1807 Leiden (N.H. Pieterskerk)
 2. Cornelis Over de Linden, geb. 11-1-1811 Enkhuizen (ged. 1-2 get. Neeltje van Sol, NB op dezelfde dag als nicht Jantje Jans OdL) ==>> (IV.3.2.2)
 3. (Helena, geb. 23-3-1812 Enkhuizen, ovl. 19-10-1812 Delft)


- - - broer/ zus


(III.3.6) Aafje Over de Linden (1798-1849), d.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, ged. 13-5-1798 Enkhuizen, werkster won. Sijbrandsdijk [nu Sijbrandsplein] (1818), buiten beroep won. Nieuwe Rietdijk (1820), handelaar in gebruikte goederen (1846), ovl. 4-2-1849 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk), lidm. 15-4-1817.
geh. (1) 27-5-1821 Enkhuizen (*1)
Hendrik Reuvers (1796-1845), geb./ ged. 20/ 29-1-1796 Enkhuizen ("spurius" d.w.z. buitenechtelijk), z.v. Cornelia Brouwer en onbekende vader, assistent van kaashandelaar/ arbeider 1839/ kaaskopersknecht 1841; get. bij huwelijk Trijntje Pieters Over de Linden in  1839), ovl. 15-2-1845 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk) (*2);
geh. (2) 20-12-1846 Enkhuizen
Koop Meijlof (1804-1875), geb. 1804 Blokzijl (doopsgezind), ovl. 27-2-1875 Enkhuizen, arbeider (1846, 1848), handelaar in gebruikte goederen (1849), z.v. Sijmon Meijlof (lidm. dg Enkh. 1806, komend uit Blokzijl) en Martje Broek, hertr. 5-8-1849 Enkhuizen Geertjen de Graaf, geb. ca. 1810, d.v. Cornelis de Graaf en Antje Bijkerk.
(*1) get. bij dit huwelijk (o.a.): Cornelia Brouwer, brg. moeder, en Jan over de Linden, neef vd bruid. Volgens trouwakte was Hendrik Reuvers een 'natuurlijke zoon' van Cornelia Brouwer (i.e. ze was ongeh.). De akte vermeldt ook de namen van twee kinderen van Aafje die werden aangenomen door Hendrik: Cornelia (geb. 1818) en Andries (geb. 1820)
(*2) Volgens de ovl. akte was Hendrik Reuvers "zoon van Hendrik Reuvers en Cornelia Brouwer, een echtpaar won. in Enkhuizen". Dit was een leugen, omdat bij de doop "spurius" werd vermeld en geen huwelijk van Hendrik Reuvers en Cornelia Brouwer is gevonden in Enkhuizen. Op 4-11-1797 trouwde Cornelia Brouwer met Cornelis Willemsz Bakker.
Kinderen (aangenomen bij huwelijk):
 1. Cornelia Reuvers ('Kee'), geb. 12-9-1818 Enkhuizen (NB deze familienaam al bij geb. aangifte door vroedvrouw, doch vader niet genoemd) Sijbrandsdijk ==>> (IV.3.6.1)
 2. Andries Reuvers, geb. 15-10-1820 Enkhuizen (NB deze familienaam al bij geb. aangifte door vroedvrouw, doch vader niet genoemd) Nieuwe Rietdijk ==>> (IV.3.6.2)

= = = GENERATIE 4


(IV.1.1.2) Adrianus over de Linden, z.v. (III.1.1) Jan over de Linden en Johanna Blikkenhorst, geb. 6-9-1807 Enkhuizen, ovl. 9-3-1870 Enkhuizen, timmerman/ timmermansknecht (1851) won. Torenstraat 147, Verlaat (1843), Breedstraat (1851), Katsteiger (1870), NB Hajo Last en Elisabeth Duijvensz namen huis over in 1876; [BR 1830 Venedij 259 timmerman]
geh. 18-5-1828 Enkhuizen
Petronella Heiman, geb. 25-3-1808 Enkhuizen, ovl. 14-3-1866 Enkhuizen, d.v. Bartholdus Heiman (1768-1847 scheepstimmerman) en Alida Touw a.k.a. Pouwer (1769-1849)
kinderen:
 1. Johanna over de Linden, geb. 23-10-1828 Enkhuizen ==>> (V.1.1.2.1)
 2. Bartholdus over de Linden, geb. 18-2-1834 Enkhuizen ==>> (V.1.1.2.2)
 3. Jantje over de Linden, geb. 8-8-1837 Enkhuizen ==>> (V.1.1.2.3)
 4. (Willem, geb. en ovl. 22-6-1840 Enkhuizen)
 5. Hendrika over de Linden, geb. 18-12-1843 Enkhuizen ==>> (V.1.1.2.5)

- - - achterneven1843 onder geboorte akte Anton Jan

(IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden I, z.v. (III.3.2) Jan Over de Linden en Anna Goemaat, geb. 11-1-1811 Enkhuizen, ovl. 22-2-1874 Den Helder, scheepstimmerman/ opzichter bij de Koninklijke Marine in Den Helder;
geh. (1) 2-1-1833 Amsterdam [NB beide testament 6-8-1856 notaris Schoon, Den Helder/ koop huis Kerkgracht Den Helder 22-3-1860 not. Bok ~ alleen vermeldingen in repertorium gezien]
Trijntje Johanna Visser, geb. 21-3-1804 Den Helder, vroedvrouw, ovl. 31-12-1861, wed. George Pieter Maij, d.v. Dooije Visser en Hermina de Wilde. (zie aantekeningen Visser-Maij)
geh. (2) 14-5-1863 Den Helder (brg. Ned. Herv./ bruid RK) [beide testament 8-6-1866 not. Bok ~ alleen vermeldingen in repertorium gezien]
Geertruida Van der Burg, geb. 25-8-1833 Den Haag, d.v. Hendrik van der Burg en Johanna van Meel, wed. Nicolaas Nieuwenhout en hertr. 25-5-1883 Den Helder Christiaan de Groot Viertelhauzen, hotelhouder Spoorstraat (RK), wedr. Jansje Buwalda, z.v. Christiaan de Groot Viertelhauzen en Anna Dorothea Weimar. [GvdB en CdGV vertrokken 30-3-1886 naar Amsterdam]
Stiefkinderen uit (1):
 1. Hermina Doijetta Maij, geb. 23-1-1820 Amsterdam ==>> (parenteel Visser-Maij)
 2. Alberdina Cornelia Maij, geb. 1824 of 1825 Amsterdam ==>> (parenteel Visser-Maij)
 3. Georg Floris Pieter Maij, geb. 1829 Amsterdam, ovl. 29-12-1851 Den Helder (aang. Cornelis over de Linden), schoenmaker, ongehuwd
Kinderen uit (1):
 1. Cornelis Over de Linden II, geb. 5-10-1833 Amsterdam ==> (V.3.2.2.1)
 2. (Antoon Cornelis, geb. 18-1-1836 en ovl. 22-2-1836 Den Helder)
 3. Leendert Floris Over de Linden, geb. 17-3-1837 Den Helder ==>> (V.3.2.2.3)
 4. Floris Jan over de Linden, geb. 26-10-1838 Den Helder, ovl. 2-2-1885 Amsterdam; bev. register: "naar Amerika vertrokken" met stempel 1-12-1869 "krachtens besluit 9 junij ll, " (Staatsblad No. 70.); patientenregister Buitengasthuis, Amsterdam 1883, 1884
 5. Hendrika Over de Linden, geb. 2-3-1841 Den Helder ==>> (V.3.2.2.4)
 6. Anton Jan Over de Linden, geb. 4-2-1843 Den Helder ==>> (V.3.2.2.5)
 7. Anna Over de Linden, geb. 23-11-1845 Den Helder ==>> (V.3.2.2.6)

- - - neef/ nicht


(IV.3.6.1) Cornelia/ Kee Reuvers (1818-1878), d.v. (III.3.6) Aafje Over de Linden en Hendrik Reuvers, geb. 12-9-1818 Enkhuizen (Sijbrandsdijk, d.v. Aafje over de Linden, werkster, aang. door vroedvrouw), aangen. als kind door Hendrik Reuvers bij haar moeders huwelijk 27-5-1821, ovl. 3-3-1878 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk); bev. reg. 1850: Nieuwe Rietdijk 288 (Ned. Herv.) [4-236].
geh. 5-8-1838 Enkhuizen (*)
Rijkent Kofman (1820-1861), geb. 2-6-1820 Enkhuizen, ovl. 19-6-1861 Enkhuizen, arbeider (1844, 1848), timmerman/ uitdrager (1851), z.v. Jacob Kofman en Trijntje Frankfort
(*) Getuigen bij het huwelijk (toestemming gevend): Jacob Kofman, 49 jr., vader brg., Trijntje Frankfort, 48 jr., moeder brg., Hendrik Reuvers, 42 jr., vader bruid, en Aafje over de Linden, 39 jr., moeder bruid. Huwelijksakte vermeldt: De bruid, wiens vader bij geb. niet vermeld was, werd aangenomen door Hendrik Reuvers bij het huwelijk van haar moeder. Het gezin woonde eerst op de Rietdijk, later op de Vischmarkt (BR 11, fol. 23).
Kinderen:
 1. Trijntje Kofman, geb. 8-3-1839 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.1)
 2. (Aafje, 14-9-1841 [aang. o.a. Wouter Last] en ovl. 3-8-1851 Enkhuizen "Oude Rietdijk" aang. Andries Reuvers)
 3. Jacob Kofman, geb. 1-10-1843 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.2)
 4. (Wiggertje, geb. 17-8-1846 en ovl. 14-4-1848 Enkhuizen)
 5. Wiggertje Kofman, geb. 27-5-1849 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.4)
 6. Hendrik ("Hein") Kofman, geb. 11-2-1853 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.5)
 7. (Aafje, geb. 5-5-1858 en ovl. 20-7-1858 Enkhuizen)

Cornelia Kofman-Reuvers; met kleindochter Cornelia en Teetje Zwaan (?)

- - - zus/broer


Andries Reuvers, Koop Meiloff en
Rijkent Kofman bij geb. aang. Aafje
Reuvers 1848, alle won. Nwe. Rietdijk
(IV.3.6.2) Andries Reuvers (1820-1857), z.v. (III.3.6) Aafje Over de Linden en Hendrik Reuvers, geb. Enkhuizen 15-10-1820, ovl. 2-6-1857 Hillegom, timmerman Nieuwe Rietdijk (1844, 1847, 1848)/ Oude Rietdijk (1851); bev. reg. 1850 Vijzelstraat 25 [Ned. Herv.] vertrokken 20-2-1856 gem. Haarlemmermeer; terug na ovl. vader 1858 won. Wegje [4-365];
geh. 12-11-1843 Enkhuizen (A. Reuvers nam kind aan)
Sybergjen/ Siebregtje/ Sijbrigjen Schanstra (1815-1870), geb. 10-12-1815 Lemsterland, ovl. 24-1-1870 Enkhuizen (Vischmarkt), d.v. Jacob Annes Schanstra en Leentje Pieters van der Goot
Kinderen:
 1. Hendrik Reuvers, geb. 8-2-1843 Enkhuizen (Visschersdijk, als "Hendrik Schanstra", vader niet genoemd, aang. door Andries en Hendrik Reuvers) ==>> (V.3.6.2.1)
 2. Neeltje Reuvers, geb. 16-12-1844 Enkhuizen ==>>(V.3.6.2.2)
 3. Jacob Reuvers, geb. 21-3-1847 Enkhuizen [aang. o.a. Wouter Last] ==>> (V.3.6.2.3)
 4. Aafje Reuvers, geb. 28-11-1848 Enkhuizen, ovl 16-2-1867 Enkhuizen
 5. (Cornelia, geb. 29-9-1851 en ovl. 18-10-1853 Enkhuizen)
 6. (Andries, geb. 25-12-1856 Hillegom en ovl. 6-5-1863 Enkhuizen)


= = = = = = = = = = = = = = =

Aantekeningen Schols26-2-1765 testament
(I) Pieter Jansz. Schols/ Schol/ Scholts, (ged. 10-6-1738 Hoorn), begr. 21-11-1770 Enkhuizen Westerkerk middenkap graf 469, (z.v. Jan Remmentsz. Schol en Trijntje Pieters Vroom), lidmaat door belijdenis en volwassenen doop 24-2-1764 geref. Enkhuizen;
otr. 5-5-1759 (impost 6:-:-, tr. 20-5) Enkhuizen (jm Zijberensdijk/ jd Overtoom "Het huwelijk werd gesloten door Sas Proppenent" in de kerk, stiefvader bruid: Jan Jacobsz; moeder bruidegom Tetjen Pieters) (NB Jeske Dirks was zus van Trijntje en tr. 26-7-1760 E. Jan Corn. Keetman)
Trijntje Dirks, begr. 19-5-1774 Enkhuizen Westerkerk middenkap graf 469, d.v. Dirk (ovl voor 1760; zie otr. Ieske Dirks) en NN [Harmpje?] (ovl. na 1765) [testament 26-2-1765 NAE 1332-84].
Kinderen:
 1. (Cornelis, ged. 5-3-1760 Enkhuizen, get. Jeske Dirks; ovl. 1762)
 2. (Harmpje, ged. 9-8-1761 Enkhuizen, get. Jeske Dirks; ovl. 1762))
 3. (C. of H.: begr. 6-4-1762 Westerkerk middenkap 469)
 4. (C. of H.: begr. 11-5-1762 Westerkerk middenkap 469)
 5. Iefje Schols, ged. 1-8-1762 Enkhuizen, get. IJske Dirks; tr. 1782 Andries over de Linden ==>> (bekend)
 6. Harmpje, ged. 17-3-1765 Enkhuizen, get. Ieske Dirks
 7. Cornelis Schols, ged. 26-8-1766 Enkhuizen, get. Jeske Dirks ==>> (II) 
 8. Dirkje, ged. 4-12-1767 Enkhuizen, get. Jeske Dirks
 9. Arent, ged. 10-2-1769 Enkhuizen, get. Jeske Dirks 
 10. (kind begr. 4-10-1769 Westerkerk middenkap 469)
 11. (kind begr. 21-11-1769 Westerkerk middenkap 469)

(II) Cornelis Schols, ged. 26-8-1766 Enkhuizen, broodbakker;
tr. 31-8-1788 Enkhuizen (jm Nieuwemarkt/ jd Nwe Westerstraat)  
Dirkje Kuijper,
Kinderen:
 1. (Pieter, ged. 19-11-1789 Enkh. get. Iefje Schols)
 2. (Gerrit, ged. 3-6-1792 Enkh. get. Saartje Meinders, ovl. 29-10-1795 aan sinking koorts, begr. 29-10 - adres "op de Vrijdom" impost 3:-:-)
 3. Pieter Schols, ged. 19-5-1803 Enkh. get. Saartje Meinders, ovl. 2-3-1829 Enkhuizen; smidsknecht; tr. 23-3-1828 Enkhuizen Neeltje Pieters Brouwer, geb. Enkhuizen, dienstbode, d.v. Pieter Danielsz en Trijntje Jans (dochter Dirkje, geb. 1829, ovl. 1831)

No comments:

Post a Comment