18 November 2012

Strand


[048/27] Eer erge tijd kwam
ALLE STRÁND ÀND SKOR.HÉMAR FON.A DÉNE.MARKA 
ALONT THÉRE SÀND.FAL. NW SKELDA
alle strand- en schorhemers van de Dénemarka
tot aan de Sàndfal, nu Skelda

[057/21] Tünis en Inka
AS THA BÉDE NÉVA.T.ALTHUS NAVT ÉNES WRDE KOSTE.
GVNG TÜNIS TO ÀND STEK EN RÁDE FONE IN.T STRÁND ÀND INKA ENE BLÁWE
als de beide neven 't aldus niet eens worden konden,
ging Tünis toe en stak een rode vaan in 't strand en Inka een blauwe

[093/29] Andere schrift Bruno
THA STRANDWÁKAR WÉRON FON HJARA NÉD.FJURA HLÁPEN
de strandwakers waren van hun noodvuren gelopen