16 April 2018

Kwartierstaat Ottema - van Heukelom

kwartierstaat Ottema-van Heukelom
16) Tjitte Ottema
1711-1794
17) Taetske Nannes
1724-?
18) Geert? 19) 20) Dirk 21) 22) Nolle Rinkes
1707-1749
23) Antje Alberts
1710-1748
24)
Jan van Heukelom
1693-1762
25) Geertruij Witkops
1700-1774
26) Johannes van Putten
1698-1760
27) Elisabeth Boutkan
?-1782
28) Steven van Geuns
1694-1757
29) Dieuwertje Roos
1696-1737
30) Jan van Delden
1700-1770
31) Sophia de Booser
1704-1758
8) Nanne Ottema
1745-1812
9) Hendrikje Geerts
1739-1812
10) Jan Dirkse
1741-1817
11) Akke Nollides
1764-1831
12) Jan van Heukelom
1730-1806
13) Petronella van Putten
1728-1766
14) Matthias van Geuns
1735-1817
15) Sara van Delden
1739-1809
4) Nicolaus Ottema
1779-1808
5) Minke Dirks
1781-1857
6) Nicolaas van Heukelom
1761-1809
7) Sophia van Geuns
1771-1807
2) Jan G. Ottema
1804-1879
3) Sara van Heukelom
1805-1850

kinderportret Sara
2) Jan Gerhardus Ottema, geb. 1-12-1804 Doetinchem (ged. 30-12 Hervormd), ovl. 19-3-1879 Leeuwarden, doctor in de wijsbegeerte en letteren (overzicht levensloop en publicaties, zie onder), z.v. Nicolaus Ottema en Minke Dirks;
tr. 28-7-1830 Utrecht
3) Sara van Heukelom, geb. 24-2-1805 Leiden (Doopsgezind), ovl. 25-12-1850 Leeuwarden, d.v.  Nicolaas van Heukelom en Sophia van Geuns.
Geen kinderen.


=== ouders


4) Nicolaus (Claas) Ottema, rector van de Latijnse school Doetinchem resp. Brielle (thans Venkelstraat 6), ged. 19-10-1779 Leeuwarden (geref.), ovl. 8-9-1808 Brielle (aan koortsen), z.v. Nanne Ottema en Hendrikje Geerts;
tr. 10-4-1803 Leeuwarden
5) Minke Jans Dirks, geb. 1781 Leeuwarden, ovl. 3-3-1857 Leeuwarden, won. Leeuwarden (1828), rentenierster, won. "onder de Linden binnen Utrecht", d.v. Jan Dirks en Akke Nolledes.
Kinderen:
 1. Jan Gerhardus Ottema, ged. 30-12-1804 Doetinchem (zie 2)
 2. Jan Dirks Ottema, ged. 23-7-1806 Doetinchem.
 3. Hendrik Ottema, geb. 1808, ovl. 14-10-1826 Utrecht.


lakenmerk fa. v. Heukelom
6) Nicolaas van Heukelom, geb. 18-6-1761 Leiden (ged. 8-4-1781 Dg.), ovl. 24-6-1809 Leiden (begr. Katwijk aan Zee), lakenfabrikant (zie alhier blz. 77); tr. (1) 3-6-1786 Utrecht Maria Schoongevel; tr. (2) 15-7-1792 Harlingen Fokje Huidekoper (ovl. 21-11-1796 Leiden), z.v. Jan van Heukelom en Petronella van Putten;
tr. (3) 23-6-1801 Utrecht
7) Sophia van Geuns, geb. 14-12-1771 Groningen, ovl. 12-10-1807 Leiden (wonende te Hogewoerd bij de Rijnstraat, begr. Katwijk aan Zee), d.v. Matthias van Geuns en Sara van Delden.
Kinderen uit (2):
 1. Jan Pieter van Heukelom, geb. 1793, ovl. 10-12-1815 Zoeterwoude (verdronk na val door ijs), student rechten.
 2. Folkert van Heukelom, geb. 11-10-1794 Leiden, ovl. 1848, advocaat, auteur "Dissertatio... de Aerario Romano", ambtenaar bij het Ministerie van Financiën, dichter.
uit (3):
 1. Petronella van Heukelom, geb. 1803, ovl. 31-10-1825 Utrecht
 2. Sara van Heukelom, geb. 21-2-1805 Leiden (zie 3)
 3. Matthias van Heukelom, geb. 7-9-1806 Leiden, ovl. 3-3-1865 Arnhem, wijnkoopman; tr. 6-5-1842 Leeuwarden Agatha de Clercq, geb. 1806 Amsterdam, ovl. 25-5-1887 Arnhem, d.v. Gijsbert de Clercq en Maria de Clercq, wed. Bernardus Brouwer (geen kinderen).
Portret van de kinderen van Nicolaas van Heukelom (1761-1809) door Christiaan van Geelen (1794-1826)


=== grootouders


8) Nanne Ottema, ged. 24-1-1745 Grouw, begr. 20-5-1812 Leeuwarden, commissaris van het Harlinger veer (tussen Harlingen en Amsterdam), belijdenis Leeuwarden 12-12-1766, z.v. Tjitse Ottema en Taetske Nannes;
tr. 1-10-1769 Beetsterzwaag (beide won. Leeuwarden alwaar otr.)
9) Hendrikje Geerts, geb. 1739, ovl. 22-12-1812 Leeuwarden (ouders niet vermeld), koopvrouw.
Kinderen:
 1. Engeltje Ottema, ged. 29-10-1769 Beets, begr. 18-12-1793 Leeuwarden; tr. 13-6-1790 Workum/Leeuwarden Lammert Roelofs.
 2. Tjitse Ottema, geb. 23-6, ged. 10-7-1772 Leeuwarden, ovl. 4-10-1809 Leeuwarden; tr. 17-5-1795 Leeuwarden/Blessum Jetske Appelhof, geb. 1771 Leeuwarden, ovl. 26-12-1833 Leeuwarden (5 kinderen in 1809), d.v. Oege Appelhof en Aafke van der Meulen.
 3. (Taetske Ottema, geb. 6-5, ged. 29-5-1774 Leeuwarden)
 4. Geerardus, ged. 17-7-1777 Leeuwarden.
 5. Claas Ottema, ged. 19-10-1779 Leeuwarden (zie 4)
 6. Taetske Ottema, ged. 12-1-1782 Leeuwarden.


10) Jan Dirks Dirkse, geb. 1741 Leeuwarden, ovl. 5-1-1817 Leeuwarden (ouders niet vermeld);
tr.
11) Akke Nollides/ Nolles, geb. 1746 Gorredijk, belijdenis 6-6-1794 Leeuwarden, ovl. 15-11-1831 Leeuwarden, d.v. Nolle Rinkes en Antje Alberts.
Kinderen:
 1. (Dirk, ged. 15-10-1766 Leeuwarden)
 2. (Nolle, ged. 2-12-1767 Leeuwarden)
 3. Tjamke, ged. 11-7-1770 Leeuwarden
 4. Dirk, ged. 28-9-1772 Leeuwarden
 5. (Antie, ged. 30-4-1775 Leeuwarden)
 6. Nolle Dirks, ged. 26-8-1776 Leeuwarden, won. Leeuwarden (1828)
 7. Antje Dirks, ged. 22-3-1879 Leeuwarden, ovl. 9-3-1837 Leeuwarden; tr. 15-4-1804 Leeuwarden Jan Reerink, geb. 1776 Lochum Duitsland, ovl. 20-2-1852 Leeuwarden.
 8. Minke Jans Dirks, ged. 13-6-1781 Leeuwarden (zie 5).
 9. Pietrik Dirks, ged. 27-9-1783 Leeuwarden, won. Haarlem (1828)
 10. Janke Dirks, ged. 17-5-1786 Leeuwarden, ovl. 1-5-1848 Beverwijk; tr. 31-10-1807 Sneek/Leeuwarden Steven Wybes Bleeker.
 11. Dirkje, ged. 7-9-1788 Leeuwarden


12) Jan (II) van Heukelom, geb. 7-5-1730 Leiden, begr. 22-2-1806 Leiden (won. Hogewoerd), lakenfabrikant, econoom, winnaar gouden medaille prijsvraag  van  het  Utrechts  Provinciaals  Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, z.v. Jan (I) van Heukelom en Geertruij Witkops;
Jan III van Heukelom
tr. 8-6-1757 Leiden
13) Petronella van Putten, geb. 16-11-1728 Leiden, begr. tussen 29-3 en 5-4-1766 Leiden, d.v. Johannes van Putten en Elisabeth Boutkan.
Kinderen:
 1. Jan (III) van Heukelom, ged. 15-4-1758 Leiden, ovl. 4-7-1835 Noordwijkerhout, lakenfabrikant, raadslid Leiden; tr. 15-2-1780 Elisabeth Goverts.
 2. Nicolaas van Heukelom, geb. 18-6-1761 Leiden (zie 6).
 3. Geertruida van Heukelom, geb. 13-7-1764, ovl. 7-1-1816 Amsterdam; tr. Jan van Geuns (zie 14-15)


Matthias van Geuns
14) Matthias van Geuns, hoogleraar geneeskunde Utrecht (doopsgezind, zie ook biografie), geb. 2-9-1735 Groningen, ovl. 9-12-1817 Utrecht, z.v. Steven Janszn van Geuns en Diewertje Roos;
tr. 6-11-1763 Groningen
15) Sara van Delden, geb. 3-10-1739 Groningen, ovl. 18-12-1809 Utrecht, d.v. Jan van Delden en Sophia de Booser.
Kinderen:
 1. Jan van Geuns, geb. 14-9-1764 Groningen, ovl. 25-1-1834 Nijmegen, doopsgezind predikant; tr. 24-7-1793 Leiden Geertruyda van Heukelom (zie 12-13).
 2. Debora Jozina van Geuns, geb. 27-10-1765 Groningen, ovl. 1854, ongehuwd.
 3. Steven Jan van Geuns, geb. 18-10-1767 Groningen, ovl. 16-5-1795 Utrecht, medicus, hoogleraar Utrecht; tr. 27-10-1794 Utrecht Klasina Johanna Jacoba de Vlieger (1768-1798).
 4. Jacob van Geuns, geb. 10-1-1769 Groningen, ovl. 7-12-1832 Amsterdam, medicus/ bankdirecteur; tr. 23-6-1801 's-Graveland Regina Christina Voombergh (1774-1821).
 5. Sophia van Geuns, geb. 14-12-1771 Groningen (zie 7).
 6. Isaak Matthias van Geuns, geb. 11-12-1772 Groningen, ovl. 19-4-1804 Den Haag, jurist, overheidsfunctionaris; tr. 18-1-1803 Den Haag Suzanna Elisabeth Boursse Wils (1780-1813).
 7. Josina Gepke van Geuns, geb. 26-5-1776 Groningen, ovl. 11-5-1852 Utrecht; tr. 16-8-1809 Utrecht medicus Dr. IJsbrand de Kock (1781-1868).


=== overgrootouders


16) Tjitse Rimmerts Ottema, executeur van Idaarderadeel, (hertr. 25-4-17621 Grouw Ynske Hylkama), won. Grouw 1740, ged. 13-12-1711 Balk, ovl. 19-8-1794 Grouw, z.v. Rimmer Eelkes Ottema en Ymk Lieuwes;
tr. 5-5-1743 Grouw (otr. 14-4-1740 Balk)
17) Taetske Nannes, ged. 19-3-1724 Balk (won. Balk 1740), d.v. Nanne Franses en Antje Innes.
Kinderen:
 1. Nanne Ottema, ged. 24-1-1745 Grouw (zie 8)


18) Geert/  Gerardus?
19)


20) Dirk
21)


22) Nolle Rinkes, geb. 1707 Kortezwaag, ovl. 15-12-1749 Gorredijk, tr. (2) 9-2-1749 Gorredijk Trijntje Stephanus (uit Bergum, wed. Claas Minnes, hertr. Freerk Perzijn);
tr. (1)
23) Antje Alberts, ged. 14-9-1710 Gorredijk, ovl. 9-1-1748 Gorredijk.
Kinderen:
 1. Rinke Nollides, geb. 18-7-1739 Gorredijk, ovl. 1-7-1810 Leeuwarden (begr. Gorredijk), molenaar, kalkbrander Ritsumazijl, jeneverstoker, gortmaker, pelmolenaar, koopman, armenvoogd , gemeentebestuurslid Leeuwarden; tr. Grietje Douwes.
 2. Akke Nollides/Nolles, geb. 1746 Gorredijk (zie 11)
uit (2):
(Nolle, ged. 1-3-1750 Gorredijk (vader is overleden), begr. 30-7-1753 Opsterland.)


24) Jan (I) van Heukelom, geb. 2-8-1693, ovl. 18-9-1762 Leiden, z.v. Matthijs van Heukelom (1663-1725) en Barbara;
tr.
25) Geertruij Witkops, geb. 9-4-1700 Zwolle, ovl. 26-2-1774 Leiden, d.v. Johannes Witkops en Elisabeth.
Kinderen:
 1. Matthijs van Heukelom, geb. 11-8-1725 Leiden.
 2. Geertruida van Heukelom, geb. 24-3-1727 Leiden.
 3. Jan (II) van Heukelom, geb. 7-5-1730 Leiden (zie 12).
 4. Hendrik van Heukelom, geb. 7-8-1736 Leiden.
 5. Frans van Heukelom, geb. 17-7-1738 Leiden.


26) Johannes van Putten, geb. 31-8-1698 Rotterdam (Oud Katholiek), ovl. 9-10-1760 Rottrerdam, later doopsgezind, z.v. Jacobus van Putten en Maria Foeck;
tr. 22-9-1723 Rotterdam
27) Elisabeth Boutkan, ovl. 22-10-1782 Leiden, d.v. Nicolaes Jacobus Boutkan en Maria Deckers.
Kinderen:
 1. Nicolaas van Putten, geb. 27-1-1727 Rotterdam
 2. Petronella van Putten, geb. 16-11-1728 Leiden (zie 13)
 3. Jacobus van Putten, geb. 9-4-1731 Rotterdam
 4. Maria van Putten, geb. 16-8-1733 Rotterdam
 5. Elisabeth van Putten


28) Steven Janszn van Geuns, geb. 1-7-1694, Neustadt-Gödens, ovl. 25-3-1757 Groningen lakenhandelaar uit Oost-Friesland, Doopsgezind, z.v. Jan Stevensz. en Gepke Lubberts Cremer;
tr. 12-1-1718 Groningen
29) Diewertje Roos, geb. 9-12-1696, ovl. 4-6-1737 Groningen, d.v. lakenkoopman Thijs Hiddes Roos en Jozina Denijs.
Kinderen:
 1. (Jan, geb en ovl. 1719)
 2. Jozina van Geuns (1720-1808); tr. 1747 Groningen Jacob Bezoet (1722-1779, koopman.
 3. Jan van Geuns (1722-1780), ijzerhandelaar; tr. 1746 Hiltje Bartels Terwisga.
 4. Gepke van Geuns (1724-1766)
 5. (Thijsia/ Sytske 1727-1737)
 6. (Matthias, geb. en ovl. 1730)
 7. Matthias van Geuns, geb. 2-9-1735 Groningen (zie 14).

Jan van Delden
Sophia de Booser
30) Jan van Delden, geb. 24-4-1700 Groningen, ovl. 15-1-1770 Groningen, graanhandelaar, z.v. Izaak Berends van Delden en Sara de Bozer;
tr. 28-5-1729 Groningen (geschilderde portretten in Gron. Museum)
31) Sophia de Booser, geb. 18-3-1704 Groningen, ovl. 30-12-1758 Groningen, d.v. Willem Jans de Booser (zilversmid) en Grietje Torringa.
Kinderen:
 1. Sara van Delden, geb. 3-10-1739 Groningen (zie (15).
 2. Margaretha van Delden, geb. 19-8-1744 Groningen; tr. 23-7-1771 Grijpskerk Melchior Willem de Raadt.


=== bet-overgrootouders


32) Rimmer Eelkes Ottema;
tr.
33) Ymk Lieuwes, ged. 12-3-1685 Balk, d.v. Lieuwe Gerrits en Ymk Reins.
Kinderen:
 1. Tjitse Rimmers Ottema, ged. 13-12-1711 Balk (zie 16).
 2. Lieuwe, ged. 12-8-1716 Balk.
 3. Ysk, ged. 13-3-1718 Balk.
 4. Rein Rimmers Ottema, ged. 29-8-1723 Balk; tr. Gertje Innes.
 5. Jelle, ged. 20-10-1726 Balk.

=========================================================


Overzicht levensloop Dr. J.G. Ottema
1804 geboren
candidaatsexamen Letteren in Groningen
1824 inschrijving universiteit Utrecht
1828 promotie "de Sophoclis Antigone"
1830 gehuwd
1830 - 1834 conrector te Harlingen
1834 aanstelling praeceptor gymnasium Leeuwarden
1850 echtgenote overleden
1855 aanstelling conrector gymnasium Leeuwarden
1870 (24 nov.) aanvang studie v.h. handschrift Over de Linden
1872 eervol ontslag gymnasium Leeuwarden / publicatie Thet Oera Linda Bok
1879 overleden
(N.B. secretaris van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde: lid sinds 1832, bestuurslid sinds 1843, zie ook hier)

onvolledig overzicht der publicaties:
1844 Iets over de Friesche taal
1845 Verhandeling over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren
1845 Redevoering over het ontstaan der Zuiderzee
1850 Kores. Historisch-chronologisch onderzoek naar den tijd der Babylonische ballingschap
1853 Die olde Freesche chronike, met aanteekeningen van E. Epkema
1853 Gesta Frisiorum
1853 De jubelperiode aangewend bij de tijdrekening van de geschiedenis der Israëlieten
1855 Geschiedenis der Joden gedurende het tijdvak der Babyl. ballingschap onder de overheersching der Perzen
1859 Opschrift der grafzuil van Psamtik. Bijdrage tot de chronologie der Babyl. ballingschap
1860 Gelegenheidsrede bij de oprichting van het monument voor Dr. Simon Stijl te Harlingen
1865 De evangeliën van Mattheus en Markus in hunne oorspronkelijke overeenstemming hersteld
1872 Thet Oera Linda Bok
1873 Geschiedkundige aanteekeningen en ophelderingen bij Thet Oera Linda Bok
1874 De Koninklijke Akademie en het Oera Linda Bok
1876 De Deventer courant en het Oera Linda Bok
1876 Thet Oera Linda Bok (2e editie)
1878 Geschiedkundige aanteekeningen... (2e editie)

No comments:

Post a Comment