13 April 2018

Huijser en zijn oudoom Winkler ~ Parenteel

silhouet van J.G. Huijser,
vermoedelijk door hemzelf vervaardigd
Jan Gerard Huijser (1878-1962, III.1.2 sub 2 in parenteel), auteur van "Nieuw Licht in het Oera-Linda Mysterie", was een kleinzoon van de bekende Tiberius Cornelis Winkler (1822-1897, II.1 in parenteel) en (oud-) oomzegger van Johannes Winkler (1840-1916, II.7 in parenteel).

Nadat Eelco Verwijs aanvankelijk zeer enthousiast was over het handschrift (1867), maar er uiteindelijk geen harde uitspraken over durfde doen, noch een vertaling leverde, verklaarde Johannes Winkler het na een kennelijk oppervakkig 'onderzoek' voor vals (1869). Daarna nam Dr. Ottema het over en raakte al snel overtuigd van de authenticiteit van wat hij het "Oera Linda Bok" zou noemen. Winkler maakte posthuum zijn verdachten bekend: Haverschmidt, Verwijs en Over de Linden zouden samen het handschrift hebben gewrocht.

Huijser was 35 jaar oud toen zijn oudoom overleed. Het is opmerkelijk dat hij zelf een geheel andere theorie had over de vermeende maker(s) van het handschrift. Hieronder de gedeeltelijke parenteel van de gezamenlijke voorouders van Jan Gerard Huijser en Johannes Winkler: Lourens Winkler en Trijntje Spoelstra te Leeuwarden.
Twee fragmenten uit "Nieuw Licht in het Oera-Linda Mysterie" (1954), waarin zowel naar Huijser's grootvader T.C. Winkler, als deszelfs oudoom J. Winkler wordt verwezen


PARENTEEL WINKLER-SPOELSTRA (deel)

(I) Lourens Tjebbes Winkler, geb. 1797 Leeuwarden, ovl. 27-3-1874 Leeuwarden, koopman, z.v. Tiberius Cleyenburg Winkler en Elizabeth Margaretha Sontag;
tr. 9-5-1821 Leeuwarden:
Trijntje Spoelstra, geb. 1795 Leeuwarden, ovl. 23-12-1864 Leeuwarden, d.v. Cornelis Oedzes Spoelstra en Jeltje Schaap.
Kinderen:
 1. Tiberius Cornelis Winkler, geb. 28-5-1822 Leeuwarden ==>> zie (II.1)
 2. Elisabeth Margaretha Winkler, geb. 1-1-1824 Leeuwarden ==>> zie (II.2)
 3. Lourens Sontag Winkler, geb. 4-10-1825 Leeuwarden, ovl. 17-3-1864 aan boord schoenerschip, stuurman; tr. 19-8-1856 Haarlem Catharina Petronella Hübner, geb. 5-10-1831 Haarlem, ovl. 14-1-1913 Haarlem, d.v. Martinus Hübner en Petronella Scharringhuizen (geen kinderen).
 4. Jeltje Winkler, geb. 11-12-1826 Leeuwarden ==>> zie (II.4)
 5. Maaike Winkler, geb. 27-1-1833 Leeuwarden ==>> zie (II.5)
 6. (Doetje Winkler, geb. 6-10-1835 en ovl. 29-7-1838 Leeuwarden)
 7. Johannes Winkler, geb. 12-9-1840 Leeuwarden ==>> zie (II.7)

=== generatie II ===

Tiberius Winkler
nogmaals, op hogere leeftijd
(II.1) Tiberius Cornelis Winkler, geb. 28-5-1822 Leeuwarden, ovl. 18-7-1897 Haarlem, geneesheer, conservator Teylers Museum, z.v. Lourens Winkler en Trijntje Spoelstra;
tr. 4-11-1844 Leeuwarden:
Klaaske Kramer, geb. 24-9-1821 Leeuwarden, ovl. 11-11-1886 Haarlem, d.v. Lodewijk Hendrik Kramer en Hiltje Pieters van der Meer.
Kinderen:
 1. Hiltje Winkler, geb. 10-11-1845 Leeuwarden, ovl. 11-11-1911 Hilversum, ongehuwd en zonder beroep.
 2. Trijntje Winkler, geb. 30-1-1847 Leeuwarden ==>> zie (III.1.2)
 3. Dirkje Winkler, geb. 5-1-1849 Leeuwarden, ovl. 3-11-1926 Den Haag, ongehuwd en zonder beroep.
 4. Elisabeth Margaretha Winkler, geb. 29-7-1851 Leeuwarden, ovl. 20-5-1888 Haarlem, ongehuwd en zonder beroep.
 5. Alexandrina Petronella Winkler, geb. 8-1-1854 Den Helder, ovl. 22-4-1896 Haarlem, ongehuwd en zonder beroep.

--- broer/zus

(II.2) Elisabeth Margaretha Winkler, geb. 1-1-1824 Leeuwarden, ovl. 25-11-1881 Haarlem, d.v. Lourens Winkler en Trijntje Spoelstra;
tr. 2-9-1852 Leeuwarden
Binze Tjittes Stoffels, geb. 1826 Sint Jacobiparochie, kapitein, z.v. Tjitte Stoffels en Wobbeltje Binzes van der Werf.
Kinderen:
 1. Trijntje Elisabeth Margaretha Stoffels, geb. 7-12-1853 Leeuwarden ==>> zie (III.2.1)
 2. Laura Catharina Petronella Stoffels, geb. 6-7-1856 Leeuwarden, ovl. 27-3-1925 Soest.
 3. Tiete Stoffels, geb. 30-10-1858 Leeuwarden ==>> zie (III.2.3)

--- zussen

Jeltje Winkler
(II.4) Jeltje Winkler, geb. 11-12-1826 Leeuwarden, ovl. 2-2-1863 Dokkum, d.v. Lourens Winkler en Trijntje Spoelstra;
tr. 21-4-1853 Leeuwarden
Johannes Jacobus Hansma, geb. 27-2-1831 Dokkum, ovl. 29-11-1903 Hilversum, boekhandelaar en uitgever, z.v. Reitze Hansma en Martha Stelwagen, hertr. 1865 Murkje Blauw.
Kinderen:
 1. Martha Hansma, geb. 5-2-1854 Dokkum, ovl. 24-2-1883 Haarlem, ongehuwd hoofdonderwijzeres.
 2. Trijntje Hansma, geb. 13-4-1855 Dokkum, ovl. 22-7-1887 Dokkum, ongehuwd en zonder beroep.
 3. Sjoukje Hansma, geb. 28-6-1857 Dokkum, ovl. 16-3-1939 Hilversum.
 4. Laurens Hansma, geb. 26-1-1860 Dokkum, ovl. 10-5-1920 Renkum, uitgever; tr. 22-5-1888 Dokkum Dirkje IJpes, geb. 1861 Dokkum, ovl. 15-5-1914 Apeldoorn, d.v. Jan Ypes en Wilhelmina Petronella Henneman (geen kinderen).
 5. Leendert Hansma, geb. 20-8-1861 Dokkum ==>> zie (III.4.5)

--- zussen

(II.5) Maaike Winkler, geb. 27-1-1833 Leeuwarden, ovl. 31-12-1888 Leeuwarden, d.v. Lourens Winkler en Trijntje Spoelstra;
tr. 21-12-1853 Leeuwarden
Johannes Marcus, geb. 23-2-1828 Leeuwarden, ovl. 10-1-1903 Leeuwarden, koopman in manufacturen, z.v. Jacobus Marcus en Elisabeth Feddema.
Kinderen:
 1. Lijsbeth Jacoba Marcus, geb. 24-1-1855 Leeuwarden; tr. 5-9-1895 Leeuwarden Frederik Sjoerd Vening, geb. 1847 Leeuwarden (zonder beroep), ovl. 27-5-1915 Soest, z.v. Cornelis Sleeswijk Vening en Titia Louise le Maire.
 2. Laurens Marcus, geb. 10-5-1856 Leeuwarden ==>> zie (III.5.2)
 3. Jacobus Marcus, geb. 10-12-1857 Leeuwarden (geen nadere gegevens bekend)
 4. Henderikus Marcus, geb. 20-10-1859 Leeuwarden ==>> zie (III.5.4)
 5. Trijntje Marcus, geb. 10-5-1861 Leeuwarden, ovl. 25-12-1949 Ede.
 6. Catharina Marcus, geb. 10-5-1861 Leeuwarden, ovl. 17-5-1882 Leeuwarden, leerling apotheker, ongehuwd.
 7. Cornelis Johannes Marcus, geb. 25-8-1863 Leeuwarden ==>> zie (III.5.7)
 8. Jeltje Marcus, geb. 1-3-1865 Leeuwarden ==>> zie (III.5.8)
 9. Tiberius Cornelis Marcus, geb. 26-7-1866 Leeuwarden, ovl. 13-7-1847 Leeuwarden, koopman; tr. 8-5-1906 Leeuwarden Johanna Klaasen, geb. 1869 Leeuwarden, d.v. Arnoldus Klaasen en Baukje Johanna Kramer (geen knd.).
 10. Binse Marcus, geb. 31-10-1867 Leeuwarden, leerling photograaf Maastricht
 11. Andries Marcus, geb. 30-1-1869 Leeuwarden ==>> zie (III.5.11)
 12. (Laura Marcus, geb. 21-3-1871 en ovl. 11-12-1871 Leeuwarden)
 13. Willem Marius Marcus, geb. 13-3-1872 Leeuwarden ==>> zie (III.5.13)

--- zus/broer

Johannes Winkler
(II.7) Johannes Winkler, geb. 12-9-1840 Leeuwarden, ovl. 11-3-1916 Haarlem, z.v. Lourens Winkler en Trijntje Spoelstra;
tr. 27-5-1865 Idaarderadeel
Andrieske Tjallings Römer, geb. 1838 Grouw, ovl. 10-2-1866 Leeuwarden, d.v. Tjalling Johan Römer en Grietje Wybrens Epema.
Kind:
 1. Laurens/Andries Winkler, geb. 3-2-1866 Leeuwarden [27-2 Inschrijving van het vonnis van de rechtbank, waarbij de voornaam van het kind wordt gewijzigd van "Laurens" in die van "Andries"] ==>> zie (III.7.1)

=== generatie III ===

(III.1.2) Trijntje (Tine) Winkler, geb. 30-1-1847 Leeuwarden, d.v. Tiberius Cornelis Winkler en Klaaske Kramer;
tr. 29-3-1873 Haarlem
Jan Gerard Huijser, geb. 1831 Leeuwarden, tabaksfabrikant, won. Blitar op Java (1878), z.v. Hendrik Roelof Huijser en Adriana Maria Onnen
Kinderen:
 1. Clara Adriana Huijser, geb. 1876 Kediri (NL-Indië); tr. 15-9-1898 Haarlem Michiel Lugt, geb. 1873 Amsterdam, ovl. 12-6-1950 Haarlem, kassier, z.v. Dirk Cornelis Abraham Lugt en Anna Margareta Plemp (div. knd.).
 2. Jan Gerard Huijser, geb. 8-4-1878 te Blitar (Java, NL-Indië), ovl. 26-1-1962 Den Haag, rechter bij de arrondissementsrechtbank, adviseur genealogie en heraldiek, tekenaar, schilder, etser, auteur "Nieuw Licht in het Oera-Linda Mysterie" (1954); tr. 17-11-1910 Rotterdam Anna Maria Gasille, geb. 14-7-1884 Zierikzee, d.v. Jacob Marinus Gasille en Helena Johanna de Looze (1 dochter, ovl. op 19 jarige leeftijd, 1931 Amsterdam).

--- nichten

(III.2.1) Trijntje Elisabeth Margaretha Stoffels, geb. 7-12-1853 Leeuwarden, ovl. 9-8-1904 Velsen, d.v. Elisabeth Margaretha Winkler en Binze Tjittes Stoffels;
tr. 1-10-1880 Rheden  
Johannes Eekhof, geb. 1851, ovl. 23-1-1932 Brummen (hertr. Anna Susanna van den Honest), landmeter kadaster, z.v. Lourens Eekhof (letterzetter) en Beatrix Hoekstein
Kind:
 1. Beatrix Eekhof, geb. 20-7-1882 Arnhem, won. 1933 Brummen of omg.

--- zus/broer

(III.2.3) Tiete Stoffels, geb. 30-10-1858 Leeuwarden, ovl. 8-11-1920 Den Haag, assistent apotheker, z.v. Elisabeth Margaretha Winkler en Binze Tjittes Stoffels;
tr. 28-10-1890 Utrecht  
Dina Charlotta van den Berkhof, geb. 1868 Utrecht, d.v. Anthonie van den Berkhof en Johanna de Roos.
Kinderen:
 1. Elisabeth Margaretha Stoffels, geb. 1893; tr. 23-4-1919 Den Haag Berend Cornelis Rozenbeek, geb. 1888 Heerenveen, ovl. 22-2-1940 Hilversum, boekhandelaar, z.v. Hiebo Rozenbeek en Jancke Cats
 2. Anton Laurens Johan Stoffels, geb. 1896, kantoorbediende; tr. 27-11-1925 Den Haag Maria Anna Elisabeth Tillema, geb. 1900, d.v. Hendrik Jacobus Tillema en Maria Anna Elisabeth Reijmeringer.

--- neven

(III.4.5) Leendert Hansma, geb. 20-8-1861 Dokkum, ovl. 4-12-1940 Assen, boekhandelaar, z.v. Jeltje Winkler en Johannes Jacobus Hansma;
tr. 12-11-1886 Apeldoorn  
Gabriella Christina Francisca Brack, geb. 1858 Zwammerdam, ovl. 13-4-1926 Assen, d.v. Willem Cornelis Brack en Maria Christina Hees.
Kinderen:
 1. Maria Christina Hillegonda Adriana Hansma, geb. 14-4-1889 Apeldoorn, ovl. 16-2-1962 Assen; tr. Arie Dionijsius de Vroom, geb. 29-6-1891 Harderwijk, boekhandelaar, ovl. 21-12-1944 Hamburg-Neuengamme (Duitsland), z.v. Willem de Vroom en Engelina Verdonk (eerder gesch. van Elize Johanne Weijtingh)
 2. Line Christine Hansma, geb. 30-5-1892 Apeldoorn, ovl. 31-3-1960 Assen (won. Wonseradeel); tr. Gerrit Groenendaal.

---neven

(III.5.2) Laurens Marcus, geb. 10-5-1856 Leeuwarden, officier van gezondheid Haarlem, z.v. Maaike Winkler en Johannes Marcus;
tr. 26-7-1888 Breda  
Helena Antoinetta Henriette Lindman, geb. 31-7-1856 Batavia (NL-Indië), ovl. 2-8-1931 Utrecht, d.v. Lazarus Lindman en Louisa de Brouw.
Kind: 
 1. Helena Antoinette Henriette Marcus, geb. 11-3-1897 Haarlem

--- broers

(III.5.4) Henderikus Marcus, geb. 20-10-1859 Leeuwarden, ovl. 22-9-1945 Apeldoorn, koopman, z.v. Maaike Winkler en Johannes Marcus;
tr. 2-10-1894 Leeuwarden  
Johanna Nijland, geb. 17-8-1869 Leeuwarden, ovl. 27-1-1935 Apeldoorn, d.v. Hendriks Arends Nijland en Ariana Pieternella Johanna Molenaar.
Kinderen:
 1. Johannes Marcus, geb. 9-10-1896 Leeuwarden
 2. Hendrik Arend Marcus, geb. 23-4-1898 Leeuwarden, auteur "De kamers van koophandel en fabrieken in Nederland" (1927).

--- broers

(III.5.7) Cornelis Johannes Marcus, geb. 25-8-1863 Leeuwarden, geneesheer, z.v. Maaike Winkler en Johannes Marcus;
tr. (1) 19-3-1889 Breda  
Bertha Adolphine Lindman, geb. 16-7-1858 Batavia (NL-Indië), ovl. 2-6-1910 Vrijenban, d.v. Lazarus Lindman en Louisa de Brauw;
tr. (2) 4-1-1921 Apeldoorn  
Johanna Wilhelmina Marius, geb. 1878 (wed. Albertus Pull ter Gunne), d.v. Johan Christiaan Theodoor Marius en Jacoba Hendrika de Zaaijer.
Kind uit (1):
 1. Louise Laura Chimène Marcus, geb. 26-5-1891 Vrijenban; tr. 30-5-1912 Vrijenban Hendrik Johan Willem Verniers van der Loeff, geb. 21-1-1889 Nijmegen, won. Soerabaja 1915, z.v. Hendrik Joahn Willem Verniers van der Loeff en Carolina Cornelia Wolf (1 zoon ovl. op zee 1942 bij Gibraltar).

--- broer/zus

(III.5.8) Jeltje Marcus, geb. 1-3-1865 Leeuwarden, ovl. 10-4-1943 Apeldoorn, d.v. Maaike Winkler en Johannes Marcus;
tr. 16-4-1889 Leeuwarden
George Friedrich Willem Geill, geb. 11-2-1859 Krabbendijke, ovl. 19-1-1933 Apeldoorn, arts, z.v. Jan Adam Geill en Gerarda Berendina van Zadelhoff.
Kinderen:
 1. Gerharda Berendina Geill, geb. 20-9-1898 Krabbendijke, ovl. 1987; tr. 20-8-1924 Apeldoorn Mattheus Jacobus Christian Büchli,
 2. Eliza Jacobus Geill (♂), geb. 12-7-1902 Krabbendijke, ovl. 2-6-1943 Kinsayok, Thailand, (Burma Railway camp), suiker planter Java, sergeant infanterie; tr. Atje Gesiena de Vries.

--- zus/broer

(III.5.11) Andries Marcus, geb. 30-1-1869 Leeuwarden, ovl. 11-6-1951 Nijmegen, rijksveearts/ rijkskeurmeester, z.v. Maaike Winkler en Johannes Marcus;
tr. 21-11-1911 Sittard  
Maria Catharina Josephina Engelbertha Roefs, geb. 22-1-1881 Sittard, d.v. Joseph Roefs en Maria Christina Romans.
Kind:
 1. Erik Joost Andries Marcus, geb. 27-10-1912 Zevenaar, ovl. 15-9-1987 Nijmegen, notaris; tr. 30-11-1944 Nijmegen Marie Josephine Eugenie Antoinette Derks, geb. 4-11-1935 Nijmegen, ovl. 26-5-1993 Nijmegen, d.v. Antonius Johannes Derks en Marie Josephine Eugenie Corten.

--- broers


(III.5.13) Willem Marius Marcus, geb. 13-3-1872 Leeuwarden, meubelmaker/ politiecommissaris, z.v. Maaike Winkler en Johannes Marcus;
tr. 2-7-1903 Amsterdam  
Johanna Christina Maria Elizabeth van Westerhoven, geb. 1-8-1880 Delfshaven, d.v. Louis Franciscus Maria van Westerhoven (toneelspeler) en Pietertje de Heer (toneelspeelster)
Kind:
 1. Nelly Christine Elise Marcus, geb. 1904 Amsterdam; tr. 5-7-1929 George van den Bergh, geb. 25-4-1890 Oss, ovl. 3-10-1966 Oegstgeest, lid tweede kamer staten generaal SDAP, z.v. Samuel van den Bergh en Rebecca Willing, eerder gesch. van Jeannette Elizabeth van Dantzig.

--- neven

(III.7.1) Andries Winkler, geb. 3-2-1866 Leeuwarden , ovl. 6-8-1914 Haarlemmerliede (zonder beroep), z.v. Johannes Winkler en Andrieske Tjallings Römer;
tr. 29-7-1897 Haarlem
Alida van Blaaderen, geb. 1872 Nieuwer-Amstel, ovl. 5-1-1945 Haarlem, d.v. Hendrik van Blaaderen en Alida Knap.
Kinderen:
 1. Johan Winkler, geb. 6-10-1898 Haarlem, leraar middelbaar onderwijs; tr. 18-7-1923 Amsterdam (gesch. 24-4-1939) Klara Hedwig Charlotte Richter, geb. 29-8-1891 Berlijn (Duitsland), gescheiden van Pieter Oege Bakker, d.v. Christoph Adolf Paul Richter en Ferdinandine Caroline Agnes Laub
 2. Hendrik Winkler, geb. 13-5-1903 Haarlem, houtkoper; tr. 9-6-1925 Haarlem Alida Maria Stadt, geb. 1904 Haarlemmerliede, d.v. Klaas Stadt en Geertje de Jong
 3. Andries Laurens Winkler, geb. 18-1-1905 Haarlem, dienstplichtig 1925, inschr. Zandvoort.
 4. Gerrit Willem Winkler, geb. 27-5-1907 Haarlem, ovl. 2-7-1964 (begr. Haarlem); tr. Johanna Wilhelmina van Zee, geb. 2-11-1911, ovl. 6-2-2000 (begr. Haarlem) (dochter Alida Johanna Winkler, geb. 13-3-1943, ovl. 10-1-1973 begr. Haarlem)

No comments:

Post a Comment