12 March 2015

"The Edge of the World", M. Pye ~ quotes

Some very interesting quotes from:
The Edge of the World: How the North Sea Made Us Who We Are,
by Michael Pye (2014)

Dutch translations from: "Aan de Rand van de Wereld: hoe de Noordzee ons vormde" (uitgeverij De Bezige Bij)

(More will probably be added later, as I have only just started reading.)

on last page of introduction
 "Onze hoogsteigen identiteit blijkt een vergissing te zijn, een leugen zelfs."


on 4th page of chapter 1: The invention of money

Comment by me between [...] and my underlinings:

"Deze lappendeken van schaarse aanwijzingen kan worden aangevuld met fysieke sporen: zaken die uit de bodem zijn opgegraven of zijn aangespoeld op de stranden. Deze sporen vertellen samen een verhaal dat bijna verloren was gegaan, zoals wel vaker gebeurt met de verhalen van verliezers. De oude Friezen waren overtuigde heidenen [lees: niet-Christenen], en toen ze de hersenen van passerende heiligen niet langer insloegen en het christendom accepteerden, werden ze niet geacht hun heidense verleden in ere te houden. Ze waren onderdanen van het Frankische rijk dat Karel de Grote aan het opbouwen was, en het was bekend dat hun trots op hun eigen identiteit en verleden hen soms tot moorddadige aanvallen tegen de imperiale machten langs de Rijn  had aangezet. Na hun nederlaag behoorden ze de geschiedenis van het rijk te accepteren. Nog erger was het dat hun land niet geschikt was voor monumenten. Ze leefden in een waterwereld waar hoogwater en zandstormen het verleden konden begraven of vernielen: 'Een heidens volk dat door het tussenliggende water in veel boerendorpen gescheiden wordt, met allerlei namen, maar allemaal van hetzelfde volk.'* Zelfs in de jaren dat ze de zeestraten beheersten, kon de zee hen ruïneren." (* Willibald, Vita Bonifatii)

No comments:

Post a Comment