08 October 2012

Theological Hoaxes

"Nu we toch schertsend bezig zijn, dit is een goede gelegenheid om het concept van de 'hoax' eens theologisch uit te diepen. De wereld is misschien een kosmische grap van een kwaadaardige demon, waar theologen allemaal zijn ingetuind. De Bijbel en de Koran zijn dan een soort hoaxen om de spot te drijven met onze menselijke lichtgelovigheid. Dat zou meteen verklaren waarom er zoveel kletskoek in staat. Dan is mijn hoax een eerbetoon aan onze schepper!"

Improvised translation 
"Now that we are being facetious, this is a good opportunity to theologically explore the concept of the 'hoax'. Perhaps the world is a cosmic joke of an evil demon, and all theologians took it seriously. The Bible and the Koran would be a kind of hoaxes just to mock our human credulity. This would explain why they contain so much nonsense. Then my hoax is a tribute to our creator!"

Flemish philosopher of science Maarten Boudry in interview "VU voor schut met namaakartikel" (Amsterdam Free University fooled by nonsense-article), 4 October 2012, Filosofie Magazine.

No comments:

Post a Comment