21 March 2016

PDF "De Deventer Courant en het Oera Linda Boek" ~ Ottema 1876

author Jan G. Ottema; published Leeuwarden, H. Kuipers, 1876
This is a reply to Vitringa (1874) Naar aanleiding van Thet Oera Linda Bok which was translated into German 1875 by Hermann Otto as "Historische Skizzen auf Grundlage von Thet Oera Linda Bok".

Translated from page 12 (original Dutch text see below:
The writing of Dela-Hellenia [OLB p.134-141]0 is one of the most remarkable parts. I named her Burgh-maiden or Mother of the Geartmen. That these Geartmen, named Patalians by the Greek writers, had a Mother (in dialects pronounced: Moer), appears from Quintus Curtius Rufus; Book IX, chapter 8, line 28: "Rex erat MOERIS" (their king was Moeris). For he read from the Greek historians: ΑΥΤΩΝ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕ ΜΟΕΡΙΣ, and he translated εβασιλευσε as rex erat (was king), not considering that βασιλευειν (to rule) can also be said of a woman. It is unclear from whom Curtius has this information; Ptolemy, Megasthenes, Nearchus or Hephaestion. Perhaps the latter noted, that the Patalians for important matters sought Moderis réd (advice, consent or command of the Mother), and assumed, that Moderis (or Moeris) was the name of the one (unknown to him) with the highest authority, which made him write ΜΟΕΡΙΣ as as if it were a name. This is how Curtis got his "rex Moeris", unknowingly and unconsciously saving for us the memory of a Mother of the Geartmen.
Instead of "they were ruled by Moeris", it may indeed have to be re-interpreted as "they were ruled by a Mother".


Original text of translated parts:
Het geschrift van Dela-Hellenia is een van de merkwaardigste stukken. Ik noemde haar Burgtmaagd of Moeder bij de Geertmannen. Dat die Geertmannen, bij de Grieksche schrijvers Pattaliers genoemd, eene (verkort Moer) hadden, blijkt uit Curtius Lib.IX.c.8. Eorum rex erat MOERIS. Hij las namelijk bij zijne Grieksche berichtgevers: ΑΥΤΩΝ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕ ΜΟΕΡΙΣ, en vertaalde ἐβασίλευσε door , niet bevroedende dat βασιλευειν ook van eene vrouw kon gezegd worden. Het blijkt niet bepaald van wien Curtius dit bericht heeft, Ptolomeus, Megasthenes, Nearchus of Hephaestion. Misschien wel de laatste heeft opgemerkt, dat de Pattaliers bij alle belangrijke zaken (raad, goedvinden of bevel) inwonnen, en gemeend, dat (Moeris) de naam was van die met het hoogste gezag bekleede (hem onbekende) persoon, en zoo heeft hij ΜΟΕΡΙΣ als eigennaam geschreven. Op die wijze is Curtius aan dien rex Moeris gekomen, waardoor hij onwetend en onbewust voor ons de herinnering aan eene Moeder bij de Geertmannen bewaard heeft.

No comments:

Post a Comment