08 May 2015

SWÉRD ~ sword

Dame of Spades from tarot deck "Visconti di Modrone" (ca.1445)

sword - english
sverd - norse
sverð - icelandic
sværd - danish
svärd - swedish
schwert - german
swurd - frisian
zwaard - dutch
swuird - scots
zwoard - westflemmish
swäid - saterfrisian
 
[manuscript page/line: 082/24, translations Ottema-Sandbach p.115]
THÁ.R WITHER VPA BÉN WÉRE
STEKER SIN SWÉRD TO IR BUK IN. SEZANDE.
NILST MIN KUL NAVT SÁ SKILST MIN SWÉRD HÁ. ~
AFTER IM KÉM EN SKIPER FONA DÉNEMARKA.
THISSE NAM SIN SWÉRD ÀND HIF THENE FIN THRVCH SINA HOLE.

Toen hij weder op de been was,
stak hij haar zijn zwaard in de buik, zeggende:
wilt gij mijne roede niet, zoo zult gij mijn zwaard hebben.
Achter hem kwam een zeeman van de Denemarken,
deze nam zijn zwaard en kloofde den Fin den kop.
When he got up,
he ran his sword through her [saying]:
If you will not have me, you shall have my sword.
A Danish soldier came behind him
[who took his sword] and clave his head in two.


[130/02, p.177]
NW HÉDON HJA THET STOLTA SWÉRD ANTJAN
nu hadden zij het stoute zwaard aangegord
girding on their stout swords

160/17, p.217]
THÉR ÉR RIUCHTFÉRDICHHÉD WELDE.
WELTH NV THÀT SWÉRD

waar vroeger rechtvaardigheid heerschte,
heerscht nu het zwaard
where previously justice reigned,
now it is the sword[197/14, p.237]
VS REST THUS TO KJASÁNE
TWISK.ET BÉRA FON JUK JEF SWÉRD

er schiet ons dus over te kiezen
tusschen het dragen van een juk of een zwaard
It therefore remains for us to choose
whether we will carry a yoke or a sword


Le Serment des Horaces by Jacques-Louis David (1785)
[197/20, p.237]
MOTON HJA MITH SWÉRD ÀND SPÍRI SPÉLA
moeten zij met zwaard en speer spelen
they must learn to play with sword and spear

No comments:

Post a Comment