16 December 2013

Dutch version video

Vernieuwde versie met alle 9 delen, betere audio en andere herzieningen:
 

Delen:
00:10 - 1a) Inleiding Jensma
03:00 - 1b) Multatuli, Tresoar & Himalaya
08:50 - 2a) Standschrift & Runschrift
14:15 - 2b) Barbaren, Berbers en Cijfertekens
20:45 - 2c) Radmodus & Ontcijfering
30:48 - 2d) Joelfeest & Sinterklaasletters
33:13 - 3) Oud Papier
42:02 - 4a) Vermeende Mystificatie
59:23 - 4b) Antiek 'Racisme'

old English video source list here

No comments:

Post a Comment