03 July 2013

Kranten 1871

15-7-1871 De Tijd


26-8-1871 De Tijd


29-8-1871 Leeuwarder courant (later gevonden): "Der Friezen herkomst volgens het boek van Adela"

1-9-1871 Java Bode


5-9-1871 Leeuwarder Courant
12-9-1871 Leeuwarder Courant; "Nog iets" door Colmjon
26-10-1871 Java Bode


24-11-1871 Nieuws vd dag


No comments:

Post a Comment