26 February 2017

Parenteel Over de Linden ~ III.3.6 ~ tante Aafje

### under construction ###

Continues from here.
Language will be changed into Dutch.
These are the descendants of Cornelis' tante Aafje Over de Linden.

Dankbaar gebruik gemaakt van de stamboom Zwaan gemaakt door Dick Zwaan en stamboom Kofman van Piet Feitsma.

### generatie 3 ###


(III.3.6) Aafje Over de Linden (1798-1849), d.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, ged. 13-5-1798 Enkhuizen, handelaar in gebruikte goederen (1846), ovl. 4-2-1849 Enkhuizen (at Nieuwe Rietdijk), lidm. 15-4-1817.
geh. (1) 27-5-1821 Enkhuizen (*1)
Hendrik Reuvers (1796-1845), geb./ ged. 20/ 29-1-1796 Enkhuizen ("spurius" d.w.z. buitenechtelijk), z.v. Cornelia Brouwer en onbekende vader, assistent van kaashandelaar (arbeider 1839; get. bij huwelijk Trijntje Pieters Over de Linden), ovl. 15-2-1845 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk) (*2);
geh. (2) 20-12-1846 Enkhuizen
Koop Meijlof (1804-1875) (van Enkhuizen) geb. 1804 Enkhuizen, ovl. 27-2-1875 Enkhuizen, arbeider (1846), handelaar in gebruikte goederen (1849), z.v. Sijmon Meijlof en Martje Broek, hertr. 5-8-1849 Enkhuizen Geertjen de Graaf, geb. ca. 1810, d.v. Cornelis de Graaf en Antje Bijkerk.
(*1) get. bij dit huwelijk (o.a.): Cornelia Brouwer, brg. moeder, en Jan over de Linden, neef vd bruid. Volgens trouwakte was Hendrik Reuvers een 'natuurlijke zoon' van Cornelia Brouwer (i.e. ze was ongeh.). De akte vermeldt ook de namen van twee kinderen van Aafje die werden aangenomen door Hendrik: Cornelia (geb. 1818) en Andries (geb. 1820)
(*2) Volgens de ovl. akte was Hendrik Reuvers "zoon van Hendrik Reuvers en Cornelia Brouwer, een echtpaar won. in Enkhuizen". Dit was een leugen, omdat bij de doop "spurius" werd vermeld en geen huwelijk van Hendrik Reuvers en Cornelia Brouwer is gevonden in Enkhuizen. Op 4-11-1797 trouwde Cornelia Brouwer met Cornelis Willemsz Bakker.
Kinderen (aangenomen bij huwelijk):
 1. Cornelia/ Kee Reuvers, geb. 12-9-1818 Enkhuizen ==>> (IV.3.6.1)
 2. Andries Reuvers, geb. 15-10-1820 Enkhuizen ==>> (IV.3.6.2)

### generatie 4 ###


(IV.3.6.1) Cornelia/ Kee Reuvers, d.v. (III.3.6) Aafje Over de Linden en Hendrik Reuvers, geb. 12-9-1818 Enkhuizen (Sijbrandsdijk, d.v. Aafje over de Linden, werkster, aang. door vroedvrouw), aangen. als kind door Hendrik Reuvers bij haar moeders huwelijk 27-5-1821, ovl. 3-3-1878 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk).
geh. 5-8-1838 Enkhuizen (*)
Rijkent Kofman, geb. Enkhuizen 2-6-1820, arbeider ('44), timmerman, ovl. 19-6-1861 Enkhuizen, z.v. Jacob Kofman en Trijntje Frankfort
(*) Getuigen bij het huwelijk (toestemming gevend): Jacob Kofman, 49 jr., vader brg., Trijntje Frankfort, 48 jr., moeder brg., Hendrik Reuvers, 42 jr., vader bruid, en Aafje over de Linden, 39 jr., moeder bruid. Huwelijksakte vermeldt: De bruid, wiens vader bij geb. niet vermeld was, werd aangenomen door Hendrik Reuvers bij het huwelijk van haar moeder. Het gezin woonde eerst op de Rietdijk, later op de Vischmarkt (BR 11, fol. 23).
Kinderen:
 1. Trijntje Kofman, geb. 8-3-1839 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.1)
 2. Jacob Kofman, geb. 1-10-1843 ==>> (V.3.6.1.2)
 3. (Wiggertje, geb. 17-8-1846 en ovl. 14-4-1848 Enkhuizen)
 4. Wiggertje Kofman, geb. 27-5-1849 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.4)
 5. Hendrik ("Hein") Kofman, geb. 11-2-1853 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.5)
 6. (Aafje, geb. 5-5-1858 en ovl. 20-7-1858 Enkhuizen)

Cornelia Kofman-Reuvers; met kleindochter Cornelia en Teetje Zwaan (?)

- - - zus/broer


(IV.3.6.2) Andries Reuvers (1820-1857), z.v. (III.3.6) Aafje Over de Linden en Hendrik Reuvers, geb. Enkhuizen 15-10-1820, ovl. 2-6-1857 Hillegom, timmerman Nieuwe Rietdijk ('44);
geh. 12-11-1843 Enkhuizen (A. Reuvers nam kind aan)
Sybergjen/ Siebregtje/ Sijbrigjen Schanstra (1815-1870), geb. 10-12-1815 Lemsterland, ovl. 24-1-1870 Enkhuizen (Vischmarkt), d.v. Jacob Annes Schanstra en Leentje Pieters van der Goot
Kinderen:
 1. Hendrik Reuvers, geb. 8-2-1843 Enkhuizen (Visschersdijk, als "Hendrik Schanstra", vader niet genoemd, aang. door Andries en Hendrik Reuvers) ==>> (V.3.6.2.1)
 2. Neeltje Reuvers, geb. 16-12-1844 Enkhuizen ==>>(V.3.6.2.2)
 3. Jacob Reuvers, geb. 21-3-1847 Enkhuizen ==>> (V.3.6.2.3)
 4. Aafje Reuvers, geb. 28-11-1848 Enkhuizen, ovl 16-2-1867 Enkhuizen
 5. (Andries, geb. 25-12-1856 Hillegom en ovl. 6-5-1863 Enkhuizen)

### generatie 5 ###


(V.3.6.1.1) Trijntje Kofman (1839-1912), d.v. (IV.3.6.1) Cornelia Reuvers en Rijkent Kofman, geb. 8-3-1839 Enkhuizen, ovl. 23-8-1912 Enkhuizen;
geh. 2-12-1858 Andijk 
Andries Zwaan (1830-1909), landbouwer, geb. 23-12-1830 Andijk, ovl. 11-5-1909 Enkhuizen, z.v. Hendrik Zwaan en Teetje Zwier
Kinderen:
 1. Hendrik Zwaan, geb. 24-10-1859 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.1)
 2. Rijkent Zwaan, geb. 6-12-1860 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.2)
 3. Klaas Zwaan, geb. 25-6-1862 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.3)
 4. Cornelia Zwaan, geb. 3-12-1863 Enkhuizen, ovl. 24-1-1924 Enkhuizen
 5. Teetje Zwaan, geb. 10-5-1865 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.5)
 6. Aafje Zwaan, geb. 6-10-1867 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.6)
 7. Andries Zwaan, geb. 7-4-1870 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.7)
 8. Jacob Zwaan, geb. 25-3-1873 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.8)
 9. Roelof Zwaan, geb. 4-2-1875 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.9)
 10. Piet Zwaan, geb. 20-6-1877 Enkhuizen, ovl. 18-10-1935 Enkhuizen, landbouwer.
 11. Willem Zwaan, geb. 1-5-1882 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.11)


- - - zus/broer


(V.3.6.1.2) Jacob Kofman (1843-1911), z.v. (IV.3.6.1) Cornelia Reuvers en Rijkent Kofman, geb. 1-10-1843 Enkhuizen, timmerman, ovl. 16-6-1911 Enkhuizen;
geh. 17-9-1863 Enkhuizen
Hendrika Greiner (1842-1916), geb. 5-2-1842 Enkhuizen, ovl. 29-11-1916 Enkhuizen, d.v. Johannes Greiner en Antje Blom.
De familie woonde aan de Noorderhavendijk, Oude Doelen resp. Torenstraat en was Nederlands Hervormd, later Apostolisch. Volgens bevolkingsregister was hij "Voorganger bij de Heilige Apostolosche Zending Gemeente". Ovl. akte: "Geestelijke".
Kinderen:
 1. Cornelia Kofman, geb. 3-6-1864 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.2.1)
 2. (Antje, geb. 19-9-1865 en ovl. 28-12-1870 Enkhuizen)
 3. (Catharina, geb. 3-2-1867 en ovl. 30-1-1874 Enkhuizen)
 4. Eva Kofman, geb. 18-3-1868 Enkhuizen, ovl. 18-7-1896 Enkhuizen
 5. (Rijkent, geb. 29-6-1869 en ovl. 13-3-1881 Enkhuizen)
 6. (Johannes, geb. 5-11-1870, ovl. 23-4-1882 Enkhuizen)
 7. (Antje, geb. 21-2-1872 en ovl. 23-7-1877 Enkhuizen)
 8. (Hendrik, geb. 26-10-1873 en ovl. 26-12-1877 Enkhuizen)
 9. Catharina Jacoba Hendrika ("Keetje") Kofman, geb. 14-8-1875 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.2.9)
 10. (Antje Philippina Helena, geb. 8-6-1878 en ovl. 11-10-1882 Enkhuizen)
 11. (levenloos geb. dochter, geb. 28-1-1886)


- - - broer/zus


(V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman, d.v. (IV.3.6.1) Cornelia Reuvers en Rijkent Kofman, geb. 27-5-1849 Enkhuizen, ovl. 11-11-1917 Enkhuizen;
geh. 19-5-1870 Enkhuizen
Reindert Bankert, geb. 29-4-1845 Enkhuizen, ovl. 26-9-1922 Enkhuizen, arbeider ('70)/ landbouwer ('78-'90)/ winkelier/ handelaar, z.v. Jacob Bankert en Grietje Bruin;
Hun religie was apostolisch en ze woonden aan het Westeinde ('70), Oudegracht ('72), Handvastwater ('78-'90),Torenstraat ('17);
Kinderen:
 1. Jacob Bankert, geb. 31-12-1870 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.1)
 2. Rijkent Bankert, geb. 24-11-1872 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.2)
 3. Maarten Bankert, geb. 3-9-1878 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.3)
 4. Cornelia Bankert, geb. 6-4-1882 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.4)
 5. Johannes Bankert, geb. 24-10-1884 Enkhuizen, ovl. 5-5-1908 Enkhuizen (Torenstraat), zonder beroep, ongeh.
 6. (Hendrik, geb. 11-4-1888 en ovl. 23-8-1890 Enkhuizen)
 7. Friedrich Wilhelm Bankert, geb. 20-6-1890 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.7)

- - - zus/broer

(V.3.6.1.5) Hendrik Kofman ("Hein"), z.v. (IV.3.6.1) Cornelia Reuvers en Rijkent Kofman, geb. 11-2-1853 Enkhuizen, ovl. 15-1-1933, Enkhuizen, timmerman ('82) in the Westerstraat;
geh. 6-3-1875 Enkhuizen
Cornelia Watering ("Kee"), geb. 10-11-1851 Enkhuizen, ovl. 8-1-1931 Enkhuizen, d.v. Bertus Watering en Elisabeth de Wolf.
Hein Kofman woonde in het huis waar zijn overgrootvader Andries Over de Linden had gewoond en beschuldigde Cornelis Over de Linden ervan het OLB gestolen te hebben van zijn moeder.
Kinderen:
 1. (Rijkent, geb. 24-7-1875 en ovl. 30-7-1875 Enkhuizen)
 2. Rijkent Kofman, geb. 17-12-1876 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.2)
 3. Elisabeth Kofman, geb. 2-2-1879 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.3)
 4. Cornelia Kofman, geb. 18-1-1881 Enkhuizen, ovl. 9-4-1958 Den Haag, ongeh.
 5. Bertus Kofman, geb. 16-8-1883 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.5)
 6. Catharina Kofman, geb. 14-12-1885 Enkhuizen, ovl. 1-7-1964 Rotterdam, ongeh.
 7. Aaltje Kofman, geb. 29-6-1888 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.7)
 8. (Jacob, geb. 31-10-1890 en ovl. 1-2-1891 Enkhuizen)
 9. (Wiggertje geb. 25-5-1892 en ovl. 19-9-1892 Enkhuizen)
 10. Wiggertje Kofman, geb. 1-1-1894 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.10)
 11. (Jacob, 25-1-1897 en ovl. 1-3-1897 Enkhuizen)- - - neven


(V.3.6.2.1) Hendrik Reuvers (1843-1931), z.v. (IV.3.6.2) Andries Reuvers en Sijbrigjen Schanstra, geb. 8-2-1843 Enkhuizen (Visschersdijk, as "Hendrik Schanstra", vader niet genoemd, aang. door Andries en Hendrik Reuvers), ovl. 31-7-1931 Stavoren, arbeider;
geh. 3-3-1867 Venhuizen 
Geertje van Meurs (1840-1916), geb. 5-11-1840 Venhuizen, ovl. 21-4-1916 Bovenkarspel, d.v. Pieter van Meurs en Maartje Zweep
Kinderen (geb. data met ? zijn akte data):
 1. Andries Reuvers, geb. 22?-22-1867 Venhuizen ==>> (VI.3.6.2.1.1)
 2. Pieter Reuvers, geb. 11?-12-1870 Venhuizen, ovl. 16-6-1947 Venhuizen, ongehuwd.
 3. Jacob Reuvers, geb. 8?-2-1874 Venhuizen ==>> (VI.3.6.2.1.3)
 4. Sibrand Reuvers, geb. 17?-3-1876 Venhuizen, ovl. 22-12-1898 Venhuizen, ongehuwd dienstknecht. 
 5. Maria Johanna Reuvers, geb. 18?-12-1877 Venhuizen ==>> (VI.3.6.2.1.5)
 6. Cornelis Reuvers, geb. 3?-2-1880 Venhuizen ==>> (VI.3.6.2.1.6)
 7. (Hendrik, geb. 19?-9-1881 en ovl. 30-4-1883 Venhuizen)

- - - broer/zus


(V.3.6.2.2) Neeltje Reuvers, d.v. (IV.3.6.2) Andries Reuvers en Sijbrigjen Schanstra, geb. 16-12-1844 Enkhuizen, ovl. 28-8-1926 Enkhuizen,
geh. 7-11-1867 Enkhuizen
Jan de Jong, geb. 1844 Enkhuizen, ovl. 10-6-1936 Enkhuizen, arbeider, stadsarbeider (1907), z.v. Dirk de Jong en Fempje van Veen
Kinderen:
 1. Dirk de Jong, geb. 26-8-1868 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.2.2.1)
 2. Andries de Jong, geb. 1869 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.2.2.2)
 3. Pieter de Jong, geb. 1873 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.2.2.3)
 4. (Siebregje Jacoba, geb. 1879 en ovl. 2-7-1880 Enkhuizen)
 5. (Rieuwert, geb. ?-7-1881 en ovl. 4-8-1881 Enkhuizen)
 6. Siebe de Jong, geb. 18-9-1884 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.2.2.6)

- - - zus/broer


(V.3.6.2.3) Jacob Reuvers, z.v. (IV.3.6.2) Andries Reuvers en Sijbrigjen Schanstra, geb. 21-3-1847 Enkhuizen, ovl. 17-3-1920 Grootebroek;
geh. 9-5-1875 Hoogkarspel
Aafje Veer, geb. 1850 Hoogkarspel, 28-1-1913 Grootebroek, d.v. Klaas Veer en Antje Breebaart
Kinderen:
 1. (Sijbrigjen, geb. ?-11-1876 en ovl. 30-12-1876 Hoogkarspel, 6 wkn.) 
 2. Klaas Reuvers, geb. 1877 Andijk ==>> (VI.3.6.2.3.2)
 3. (Andries, geb. 1879 en ovl. 18-6-1880 Andijk, 13 mnd.)
 4. Antje Reuvers, geb. 22-8-1880 Andijk ==>> (VI.3.6.2.3.4)
 5. Andries Reuvers, geb. 1882 Grotebroek ==>> (VI.3.6.2.3.5)
 6. (Sijbregje, geb. 1883 en ovl. 30-11-1883 Grootebroek, 3 mnd.)
 7. Aldert Reuvers, geb. 18-8-1888 Grootebroek ==>>  (VI.3.6.2.3.7)
 8. (Hendrik, geb. 1891 en ovl. 3-1-1897 Grootebroek)
 9. Willem Reuvers, geb. 1893 Grootebroek ==>> (VI.3.6.2.3.9)

### generatie 6 ###


(VI.3.6.1.1.1) Hendrik Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 24-10-1859 Enkhuizen, ovl. 9-1-1919 Enkhuizen, landbouwer en brandstofhandelaar;
geh. (1) 1-9-1887 Enkhuizen
Alida Meijer, geb. 18-4-1860 Enkhuizen, ovl. 12-1-1902 Enkhuizen, d.v. Hendrik Meijer en Marijtje Groenewoud;
geh. (2) 4-12-1902 Bierum
Grietje Heikema, geb. 15-4-1870 Bierum, ovl. 23-5-1951 Enkhuizen, d.v. Hendrik Heikema en Hermanna Zeedijk;
Kinderen uit (1):
 1. Andries Zwaan, geb. 2-4-1889 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.1.1)
 2. Hendrik Zwaan, geb. 13-10-1893 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.1.2)
 3. Trijntje Zwaan, geb. 24-11-1897 Enkhuizen, lerares
Uit (2):
 1. Harmanna Zwaan, geb. 13-6-1907 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.1.4)

- - - broers


(VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 6-12-1860 Enkhuizen, boer en zadenhandelaar, later cashier and director of Boerenleenbank Enkhuizen, ovl. 12-6-1954 Enkhuizen;
geh. 12-5-1887 Enkhuizen
Elbreg Koolhaas, geb. 6-10-1862 Enkhuizen, ovl. 19-4-1930 Enkhuizen, d.v. Cornelis Koolhaas en Alida Heyman
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 12-6-1888 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.1)
 2. Cornelis Zwaan, geb. 24-3-1890 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.2)
 3. Trijntje Zwaan, geb. 26-9-1891 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.3)
 4. (Jan, geb. 9-8-1893 en ovl. 6-3-1901 Enkhuizen)
 5. Hendrik Zwaan, geb. 30-11-1895 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.5)
 6. Alida Zwaan, geb. 11-8-1897 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.6)
 7. Rijkent (II) Zwaan, geb. 1-7-1899 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.7)
 8. Elbreg Zwaan, geb. 1-11-1901 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.8)
 9. Jan Zwaan, geb. 17-9-1903 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.9)
 10. Nicolaas Zwaan, geb. 14-7-1907 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.10)

- - - broers


(VI.3.6.1.1.3) Klaas Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 25-6-1862 Enkhuizen, ovl. 10-7-1922 Enkhuizen, hoofdonderwijzer OLS Enkhuizen;
geh. 25-8-1893 Enkhuizen
Boukje Groeneveld, geb. 22-4-1868 Enkhuizen, d.v. Willem Groeneveld en Elisabeth de Jager
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 27-5-1894 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.3.1)
 2. Elisabeth Zwaan, geb. 5-12-1895 Enkhuizen, lerarer naaldvakken
 3. Willem Zwaan, geb. 26-8-1897 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.3.3)
 4. Hendrik Zwaan, geb. 13-12-1900 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.3.4)
 5. Rijkent Jan Jacob Zwaan, geb. 27-12-1904 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.3.5)
 6. Trijntje Antonia Jacoba Zwaan, geb. 16-3-1909 Enkhuizen, ovl. 2000 Alkmaar, verpleegster

- - - broer/zus


(VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan, d.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 10-5-1865, ovl. 14-9-1919 Andijk,
geh. 29-8-1895 Enkhuizen
Cornelis van der Leek, schilder, geb. 1-6-1866 Enkhuizen, ovl. 9-2-1934 Enkhuizen, z.v. Harmen van der Leek en Theodora Voorn
Kinderen:
 1. Theodora van der Leek, geb. 13-7-1896 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.5.1)
 2. Trijntje van der Leek, geb. 25-11-1897 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.5.2)
 3. Harme van der Leek, geb. 17-12-1899 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.5.3)
 4. Andries van der Leek, geb. 14-9-1901 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.5.4)
 5. Gerbrand van der Leek, geb. 24-3-1904 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.5.5)
 6. Cornelia van der Leek, geb. 13-9-1906 Andijk ==>> (VII.3.6.1.1.5.6)
 7. Pieter van der Leek, geb. 18-5-1908 Andijk, ovl. 18-6-1998 Lacombe, Alberta, Canada

- - - zusters


(VI.3.6.1.1.6) Aafje Zwaan, d.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 6-10-1867 Enkhuizen, ovl. 19-8-1941 Chicago USA,
geh. 23-7-1891 Enkhuizen
Jan Sluis, geb. 29-10-1868 Andijk, ovl. 3-11-1946 Chicago, Illinois USA, z.v. Jacob Sluis en Aaltje Bart, zadenhandelaar. Emigreerden naar de USA.


- - - zus/broer


(VI.3.6.1.1.7) Andries Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 7-4-1870 Enkhuizen, ovl. 18-7-1945 Enkhuizen, boer en zadenhandelaar;
geh. (1) 31-5-1898 Sneek
Brechtje Sandstra, geb. 24-11-1871 Sneek, ovl. 25-3-1910 Enkhuizen, d.v. Thomas Wouter Sandstra en Sieke de Jager;
geh. (2) 27-10-1910 Schiedam
Rijmpje Amoureus, geb. 10-10-1868 Schiedam, ovl. 31-3-1942 Enkhuizen, d.v. Jan Amoureus en Elisabeth Vlasveld.
Kinderen uit (1):
 1. Trijntje Zwaan, geb. 21-2-1899 Enkhuizen
 2. Thomas Wouter Zwaan, geb. 21-2-1899 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.7.2)
Uit (2):
 1. Maria Elisabeth Zwaan, geb. 5-8-1913 Enkhuizen; geh. 30-9-1936 Enkhuizen Roelof Jan Hommes, geb. 22-12-1909 Hoogeveen, Arts, z.v. Jan Hommes en Jantje Bos

- - - broers


(VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 25-3-1873 Enkhuizen, ovl. 15-7-1937 Enkhuizen, timmerman en aannemer in Enkhuizen;
geh. 9-5-1901 Enkhuizen
Johanna Sophia Reijling, geb. 10-12-1870 Amsterdam, ovl. 13-3-1965 Enkhuizen, d.v. Gerrit Johannes Reijling en Johanna Sophia Huchttonis.
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 6-11-1904 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.8.1)
 2. Johanna Sophia Zwaan, geb. 1-5-1907 Amsterdam, ovl. 7-12-1996 Enkhuizen, onderwijzeres.
 3. Gerrit Johannes Zwaan, geb. 15-5-1909 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.8.3)
 4. Trijntje Zwaan, geb. 10-4-1912 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.8.4)
 5. Hendrika Johanna Zwaan, geb. 28-6-1914 Amsterdam ==>> (VII.3.6.1.1.8.5)
 6. Cornelia Jacoba Zwaan, geb. 12-1-1916 Enkhuizen; geh. Simon Zwaan, z.v. (VII.3.6.1.1.2.2) ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.2)

- - - broers


(VI.3.6.1.1.9) Roelof Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 4-2-1875 Enkhuizen, ovl. 16-7-1924 Enkhuizen, landbouwer en kruidenier;
geh.
Wopkje/ Wopke De Boer, geb. 2-9-1879, ovl. 16-7-1924 Enkhuizen
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 18-6-1905, ovl. 18-2-1991 Lutjebroek, kruidenier, geh. 13-9-1934 Maartje Spoelstra, geb. 22-8-1904, ovl. 22-11-1966, d.v. Sjoerd Spoelstra en Neeltje Kok ==>> 3 knd.
 2. Etje Zwaan, geb. 2-10-1906, ovl. 25-7-1990 (graf Enkhuizen), geh. 11-4-1935 Enkhuizen Kornelis/ Kees Lippe, geb. 18-12-1905 Bocholt, Duitsland, ovl. 16-1-1982, kapitein Leger des Heils
 3. Willem Zwaan, geb. 26-10-1908 Enkhuizen; geh. 27-8-1936 Enkhuizen Ietske/ Ietje Klompmaker, geb. 15-8-1915 De Rijp, d.v. Epke Klompmaker en Albertje Strampel ==>> 5 knd.
 4. (Pieter, geb. 17-9-1910 Andijk en ovl. 22-10-1910 Enkhuizen)

- - - broers


(VI.3.6.1.1.11) Willem Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 1-5-1882 Enkhuizen, ovl. ca. 1962 Enkhuizen, onderwijzer;
geh. 1-10-1908 Enkhuizen
Aafje Lub, geb. 21-8-1886 Enkhuizen, ovl. 8-11-1981 Stede Broec, d.v. Jacob Lub en Reinouwtje Zwier
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 18-8-1909 Enkhuizen, ovl. 1-7-1935 Enkhuizen, bloemenkweker
 2. Reinouwtje Zwaan, geb. 23-5-1912 Enkhuizen, ovl. 20-12-2003 Enkhuizen, geh. 13-8-1936 Enkhuizen Matthijs Mazereeuw, geb. 9-5-1911 Opperdoes, ovl. 23-12-1985 Amsterdam, tuinder, z.v. Jan Mazereeuw en Anna Spoelstra ==>> 3 knd.
 3. Trijntje Zwaan ("Truus"), geb. 28-4-1916 Enkhuizen, ovl. 9-1-2004 Enkhuizen, geh. 12-10-1939 Enkhuizen Jacob van Keulen, geb. 23-6-1909 Enkhuizen, ovl. 1967 Enkhuizen, kuiper, z.v. Kornelis van Keulen en Dieuwertje Sluys ==>> 4 knd.

- - - neef/nicht


(VI.3.6.1.2.1) Cornelia Kofman, d.v. (V.3.6.1.2) Jacob Kofman en Hendrika Greiner, 3-6-1864, ovl. 20-7-1918 Enkhuizen,
geh. 22-2-1917 Enkhuizen
Pieter Groot, sigarenmaker, geb. 16-5-1866 Andijk, ovl. 9-7-1939 Nieuwer-Amstel, z.v. Klaas Groot en Zwaantje Bakker, wedr. Trijntje Dijkstra


- - - zussen


(VI.3.6.1.2.9) Catharina Jacoba Hendrika ("Keetje") Kofman (1875-1913), d.v. (V.3.6.1.2) Jacob Kofman en Hendrika Greiner, geb. 14-8-1875 Enkhuizen, ovl. 1-11-1913 Amsterdam;
geh. 17-2-1898 Enkhuizen
Gerard Over de Linden (1871-1955) (zie VI.1.1.2.2.8 in parenteel I), geb. 9-1-1871 Enkhuizen, ovl. 13-6-1955 Amsterdam, winkelbediende/ winkelier/ magazijnbediende, z.v. Bartholdus Over de Linden en Trijntje Mes (V.1.1.2.2), hertr. 1915 Jenneke Hendrika Lamberts.
Kinderen:
 1. Bartholdus Gerardus Over de Linden, geb. 1898 Amsterdam ==>> (VII.3.6.1.2.9.1)
 2. Hendrika Jacoba Over de Linden, geb. 1901 Amsterdam ==>> (VII.3.6.1.2.9.2)
 3. Catharina Cornelia Over de Linden, geb. 1905 Amsterdam ==>> (VII.3.6.1.2.9.3)

- - - nicht/neef


(VI.3.6.1.4.1) Jacob Bankert, z.v. (V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman en Reindert Bankert, geb. 31-12-1870 Enkhuizen, kramer/ winkelier,
geh. 18-8-1898 Enkhuizen  
Cornelia Mantel, geb. ca. 1873 Enkhuizen, d.v. Jacob Mantel en Trijntje Bruijn


- - - broers


(VI.3.6.1.4.2) Rijkent Bankert, z.v. (V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman en Reindert Bankert, geb. 24-11-1872 Enkhuizen, handelaar/ winkelier,
geh. 25-7-1901 Enkhuizen
Vrouwtje Groot, geb. ca. 1876 Amsterdam, d.v. Klaas Groot en Zwaantje Bakker


- - - broers


(VI.3.6.1.4.3) Maarten Bankert, z.v. (V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman en Reindert Bankert, geb. 3-9-1878 Enkhuizen, bediende/ winkelier,
geh. 9-5-1901 Enkhuizen
Oukje Mantel, geb. ca. 1878 Enkhuizen, d.v. Jacob Mantel en Trijntje Bruijn


- - - broer/zus


(VI.3.6.1.4.4) Cornelia Bankert, d.v. (V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman en Reindert Bankert, geb. 6-4-1882 Enkhuizen, ovl. 16-11-1908 Enkhuizen (Torenstraat),
geh. 30-11-1905 Enkhuizen  
Albert Cornelis Noorden, geb. ca. 1879 Heerhugowaard, slager, z.v. Albert Noorden en Aaltje Krans


- - - zus/broer


(VI.3.6.1.4.7) Friedrich Wilhelm Bankert, z.v. (V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman en Reindert Bankert, geb. 20-6-1890 Enkhuizen,
geh. 22-2-1917 Enkhuizen
Martha Johanna Marie Prins, geb. ca. 1893 Velsen, d.v. Willem Prins en Hendrika Cornelia Leusvelt


- - - nicht/neef


(VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman, z.v. (V.3.6.1.5) Hendrik Kofman en Cornelia Watering, geb. 17-12-1876 Enkhuizen, ovl. 29-1-1960 IJmuiden, winkelmedewerker;
geh. Enkhuizen 26-10-1899
Barendiena Hubbeling, geb. 1-6-1877 Hilversum, ovl. 4-12-1960 IJmuiden, d.v. Jan Hubbeling en Dirkje Poen
Kinderen:
 1. (Hendrik, geb. 2-9-1900 IJmuiden, ovl. 18-1-1916 IJmuiden)
 2. Rijkent Kofman, geb. 21-6-1903 IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.2)
 3. Cornelia Kofman, geb. 22-5-1905, IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.3)
 4. Dirkje Kofman, geb. 11-4-1907 Velsen ==>> (VII.3.6.1.5.2.4)
 5. Bertus Kofman, geb. 22-7-1908 IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.5)
 6. Berendina Kofman, geb. 24-10-1909 IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.6)
 7. Elizabeth Kofman, geb. 2-2-1911 IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.7)

- - - broer/zus


(VI.3.6.1.5.3) Elisabeth Kofman, d.v. (V.3.6.1.5) Hendrik Kofman en Cornelia Watering, geb. 2-2-1879 Enkhuizen, ovl. 26-8-1911 Enkhuizen,
geh. 16-5-1901 Enkhuizen
Jan Willem de Graaf, geb. 15-10-1876 Enkhuizen, ovl. 1-7-1925 Enkhuizen, z.v. Jacob de Graaf en Grietje Jekel- - - zus/broer


(VI.3.6.1.5.5) Bertus Kofman, z.v. (V.3.6.1.5) Hendrik Kofman en Cornelia Watering, geb. 16-8-1883 Enkhuizen, ovl. 19-12-1940 Den Haag, policeman (vertr. Den Haag 15-6-1908);
geh. Enkhuizen 26-11-1908
Fempje Lub, geb. 12-5-1882 Enkhuizen, ovl. 6-11-1951 Den Haag, d.v. Thomas Lub en Jansje Kramer
kinderen:
 1. Cornelia Elisabeth Kofman, geb. 31-10-1911 Den Haag, ongeh.
 2. Thomas Kofman, geb. 3-12-1918 Den Haag ==>> (VII.3.6.1.5.5.2)

- - - broer/zus


(VI.3.6.1.5.7) Aaltje Kofman, d.v. (V.3.6.1.5) Hendrik Kofman en Cornelia Watering, 29-6-1888, ovl. 25-1-1932 Rotterdam,
geh. 22-2-1917 Enkhuizen
Willem van Weelden, evangelist, geb. 26-7-1888 Enkhuizen, died 26-8-1949 Rotterdam, z.v. Jacob van Weelden en Alina Mantell


- - - zussen


(VI.3.6.1.5.10) Wiggertje Kofman, d.v. (V.3.6.1.5) Hendrik Kofman en Cornelia Watering, geb. 1-1-1894 Enkhuizen, ovl. 1-1-1982 Rotterdam,
geh. 12-5-1921 Enkhuizen
Arend Jacob Lokkerbol, geb. 1-6-1896 Rotterdam, ovl. 19-6-1966 Rotterdam, z.v. Cornelis Wilhelmus Lokkerbol en Cornelia Vis- - - achternicht/neef


(VI.3.6.2.1.1) Andries Reuvers, z.v. (V.3.6.2.1) Hendrik Reuvers en Geertje van Meurs, geb. ?-12-1867 Venhuizen, ovl. 12-3-1951 Enkhuizen, arbeider;
geh. 16-4-1899 Venhuizen
Neeltje Dikstaal, geb. 1874 Sijbekarspel, ovl. 31-5-1923 Enkhuizen, d.v. Klaas Dikstaal en Mientje/ Mietje Dekker
Kinderen:
 1. Hendrik Reuvers, geb. 1902 Enkhuizen, stoker; geh. 27-6-1923 Venhuizen Willempje Feller, geb. 1904 Venhuizen, d.v. Klaas Feller en Jannetje Sneeloper; Klaas Reuvers, geb. 1918 Enkhuizen, assistent-machinist; geh. 4-5-1932 Amsterdam Annette Maria Lub, geb. 1918 Enkhuizen, d.v. Theunis Lub en Marijke Hofstra

- - - broers

(VI.3.6.2.1.3) Jacob Reuvers, z.v. (V.3.6.2.1) Hendrik Reuvers en Geertje van Meurs, geb. ?-2-1874 Venhuizen, ovl. na 1961, stoker;
geh. 8-10-1904 Stavoren
Trijntje van Dijk, geb. 1882 Stavoren, ovl. 18-1-1961 Stavoren, d.v. Hans Van Dijk en Mari Kampen
Kinderen:
 1. Hendrik, geb. 1-1-1906 Stavoren; 
 2. Hans, geb. 20-10-1908 Stavoren; 
 3. Geertje, geb. 3-3-1910 Stavoren

- - - broer/zus

 
(VI.3.6.2.1.5) Maria Johanna Reuvers, d.v. (V.3.6.2.1) Hendrik Reuvers en Geertje van Meurs, geb. ?-12-1877 Venhuizen;
geh. 1-5-1904 Venhuizen  
Gerrit Koorn, geb. 1878 Bovenkarspel, landbouwer, z.v. Dirk Koorn en Trijntje Bijl
Kinderen:
 1. (Gerrit, geb. 1913 en ovl. 17-6-1914 Bovenkarspel)

- - - zus/broer


(VI.3.6.2.1.6) Cornelis Reuvers, z.v. (V.3.6.2.1) Hendrik Reuvers en Geertje van Meurs, geb. ?-2-1880 Venhuizen, ovl. na 1955, veldarbeider;
geh. (1) 6-5-1905 Andijk  
Gerbrechtje Mantel, geb. 1882 Andijk, ovl. 19-9-1924 Enkhuizen, d.v. Willem Mantel en Trijntje Vlieger;
geh. (2) 28-11-1926 Schellinkhout  
Cornelia Catharina de Graaff, geb. 1879 Hoorn, ovl. 7-7-1955 Hoorn, huishoudster, d.v. Petrus de Graaff en Cornelia Halfweg, wed. Bartholomeus Otte
Kinderen:
 1. Geertje Reuvers, geb. 1905 Andijk, ovl. 30-9-1956 Venhuizen; geh. 22-4-1926 Schellinkhout Willem Smit, geb. 1899 Berkhout, arbeider, z.v. Muus Smit en Grietje Worp; 
 2. (Willem, geb. ?-5-1907 en ovl. 6-6-1907 Andijk, 2 wkn.);  
 3. Willem Reuvers, geb. 1908 Andijk, landarbeider; geh. 15-5-1930 Hoogkarspel Aaltje de Boer, geb. 1907 Leeuwarderadeel, d.v. Oeds de Boer en Tjitske Hernamt;  
 4. Trijntje Reuvers, geb. 1910 Andijk, ovl. na 1956; geh. 5-2-1930 Venhuizen Jacobus Mastenbroek, geb. 1894 Venhuizen, ovl. 27-7-1956 Grootebroek, brandstoffenhandelaar, z.v. Ariën Mastenbroek en Trijntje Schekkerman; 
 5. (Hendrik, geb. 14-5-1917 en ovl. 30-5-1917 Andijk); 
 6. (levenloos geboren kind, 28-7-1920 Schellinkhout)

- - - neven


(VI.3.6.2.2.1) Dirk de Jong, z.v. (V.3.6.2.2) Neeltje Reuvers en Jan de Jong, geb. 26-8-1868 Enkhuizen, ovl. 10-6-1917 Enkhuizen, Marinier;
geh. 28-12-1899 Den Helder
Feitje/ Fietje (de) Bakker, geb. 4-1-1871 Amersfoort, ovl. 4-9-1939 Castricum, d.v. Lion Hartog Bakker en Dirkje van der Horst- - -broers
 

(VI.3.6.2.2.2) Andries de Jong, z.v. (V.3.6.2.2) Neeltje Reuvers en Jan de Jong, geb. 1869 Enkhuizen, ovl. 20-3-1954 Enkhuizen, sigarenmaker Enkhuizen;
geh. (1) 19-5-1891 Bovenkarspel
Grietje Mantel, geb. 1871 Andijk, ovl. 14-12-1904 Zaandam, d.v. Jan Mantel en Tetje Singer;
geh. (2) geh. 3-5-1906 Enkhuizen
Geertje de Graaff, geb. 1873 Enkhuizen, ovl. 13-10-1943 Enkhuizen, d.v. Jacob de Graaff en Grietje Jekel 
Kinderen uit (1): 
 1. Jan de Jong/ Mantel de Jong, geb. 1891 Bovenkarspel ==>> (VII.3.6.2.2.2.1)
 2. Tetje de Jong, geb. 1893 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.2.2.2.2)
Uit (2):
 1. (levenloos geboren kind, 4-8-1907 Zaandam)
 2. (Neeltje, geb. 1912 en ovl. 10-12-1917 Enkhuizen)

- - -broers


(VI.3.6.2.2.3) Pieter de Jong, z.v. (V.3.6.2.2) Neeltje Reuvers en Jan de Jong, geb. 1873 Enkhuizen, ovl. 9-12-1943 Enkhuizen, melkverkoper Vissersdijk Enkhuizen (1898)/ assuradeur (1930);
geh. (1) 7-12-1894 Enkhuizen
Dina Angenieta Sibilla Monsma, geb. 1873 Harlingen, ovl. 7-5-1925 Enkhuizen, d.v. Lambertus Monsma en Michieltje Stastra;
geh. (2) 3-10-1927 Enkhuizen
Ariëtta Jannetje Tegel, geb. 1881 Beverwijk, ovl. 5-9-1952 Enkhuizen, d.v. Klaas Tegel en Carolina Wilhelmina Duin, wed. Lourens Mens
Kinderen uit (1): 
 1. Jan de Jong, geb. 1894 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.2.2.3.1)
 2. Lambertus de Jong, geb. 1896 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.2.2.3.2)
 3. Neeltje de Jong, geb. 10-9-1898 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.2.2.3.3)
 4. Michieltje de Jong, geb. 1903 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.2.2.3.4)
 5. Maria Angenieta Sibilla de Jong, geb. 1909 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.2.2.3.5)

- - -broers


(VI.3.6.2.2.6) Siebe de Jong, z.v. (V.3.6.2.2) Neeltje Reuvers en Jan de Jong, geb. 18-9-1884 Enkhuizen, scheepsklinker;
geh. 27-6-1907 Enkhuizen
Johanna Pieters, geb. 2-3-1885 Enkhuizen, d.v. Hendrik Pieters en Grada Loots
Kinderen:
 1. Jan, geb. 26-5-1910 Enkhuizen

- - -neef/nicht
 

(VI.3.6.2.3.2) Klaas Reuvers, z.v. (V.3.6.2.3) Jacob Reuvers en Aafje Veer, geb. 1877 Andijk, ovl. 1-3-1958 Hoorn, arbeider;
geh. 30-1-1902 Enkhuizen
Grietje Balk, geb. 1875 Venhuizen, ovl. 16-1-1957 Hoogkarspel, d.v. Jan Balk en Geertje Bruin
Kinderen:
 1. Aafje Reuvers, geb. 1902 Grootebroek ==>> (VII.3.6.2.3.2.1)
 2. (Geertje, geb. 1907 en ovl. 5-8-1907 Hoogkarspel, 4 mnd.)
 3. (Geertje, geb. 1908 en ovl. 12-1-1909 Hoogkarspel, 4 mnd.)


- - - broer/zus


(VI.3.6.2.3.4) Antje Reuvers, d.v. (V.3.6.2.3) Jacob Reuvers en Aafje Veer, geb. 22-8-1880 Andijk, ovl. 8-10-1936 Grootebroek;
geh. 6-10-1904 Grotebroek
Sam Meurs, geb. 22-7-1877 Randwijk, ovl. , sigarenmaker, z.v. Steven Meurs and Hendrika Onderstal


- - - zus/broer

 
(VI.3.6.2.3.5) Andries Reuvers, z.v. (V.3.6.2.3) Jacob Reuvers en Aafje Veer, geb. 1882 Grotebroek, ovl. 18-8-1955 Zwaag, tramconducteur;
geh. 5-9-1902 Blokker  
Neeltje Langereis/ Langerijs, geb. 1879 Berkhout, ovl. 5-2-1930 Grootebroek, d.v. Simon Langereis en Lijsbetha Veld


- - - broers
 

(VI.3.6.2.3.7) Aldert Reuvers, z.v. (V.3.6.2.3) Jacob Reuvers en Aafje Veer, geb. 18-8-1888 Grootebroek, timmerman;
geh. 14-5-1914 Zwaag  
Aafje Edam, geb. 1891 Zwaag, ovl. 18-8-1955 Grootebroek, d.v.Teunis Edam en Jantje Bijl
Kinderen:
 1. (levenloos geboren kind, 26-7-1929 Grootebroek)

- - - broers


(VI.3.6.2.3.9) Willem Reuvers, z.v. (V.3.6.2.3) Jacob Reuvers en Aafje Veer, geb. ca. 1893 Grotebroek,
geh. 10-9-1919 Grotebroek
Geertrui Simon, geb. ca. 1895 Klundert, d.v. Johannes Cornelis Simon en Metje van Schaik### generatie 7 ###


(VII.3.6.1.1.1.1) Andries Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.1) Hendrik Zwaan en Alida Meijer, geb. 2-4-1889 Enkhuizen, ovl. 7-8-1921 Apeldoorn, timmerman;
geh. 6-1-1916 Enkhuizen
Zwaantje Stoter, geb. 11-1-1891 Arkel, ovl. 4-9-1921 Apeldoorn, dienstbode, d.v. Pieter Stoter en Geertje Kaptein
Kinderen:
 1. Hendrik Zwaan, geb. 11-6-1917 Apeldoorn
 2. Piet Zwaan, geb. 1-6-1919 Apeldoorn ==>> (VIII.3.6.1.1.1.1.2)

- - - broers


(VII.3.6.1.1.1.2) Hendrik Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.1) Hendrik Zwaan en Alida Meijer, geb. 13-10-1893 Enkhuizen, timmerman/ bouwkundige;
geh. 21-10-1915 Uitgeest
Keetje Visser, geb. 26-11-1895 Uitgeest, d.v. Hendrik Visser en Adriana Krom
Kinderen:
 1. Hendrik Zwaan, geb. 23-4-1916 Uitgeest ==>> (VIII.3.6.1.1.1.2.1)
 2. Adriana Catharina Zwaan, geb. 18-1-1920 Apeldoorn; geh. 29-9-1943 N.N.
 3. Andries Zwaan, geb. 6-9-1928 Haarlem

- - - halfbroer/-zus 


(VII.3.6.1.1.1.4) Harmanna Zwaan, d.v. (VI.3.6.1.1.1) Hendrik Zwaan en Grietje Heikema, geb. 13-6-1907 Enkhuizen, ovl. 18-4-1996 (graf Enkhuizen),
geh.
Gradus B./ Gerhardus? Brouwer


- - - nicht/neef 


(VII.3.6.1.1.2.1) Andries Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 12-6-1888 Enkhuizen, ovl. 6-1-1965 Voorburg, Bouwkundig opzichter, Kweker, Directeur Zaadteeltbedrijf;
geh. 6-7-1911 Enkhuizen
Johanna Maartje Hagendijk, geb. 4-6-1887 Rotterdam, ovl. 16-12-1979 Voorburg, d.v. Jan Christaan Hagendijk en Barbara Elisabeth Tekamp


- - - broers


(VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 24-3-1890 Enkhuizen, ovl. 28-8-1973 Mechelen, zaadhandelaar, directeur zaadhandel/ -selectiebedrijf;
geh. 16-10-1913 Enkhuizen
Jannetje Bruyn, geb. 27-4-1892 Enkhuizen, ovl. 3-4-1962 Mechelen
Kinderen:
 1. Rijkent Cornelis Zwaan, geb. 31-1-1915 Enkhuizen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.1)
 2. Simon Zwaan, geb. 21-11-1916 Enkhuizen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.2)
 3. Andries Zwaan, geh. 14-9-1918 Enkhuizen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.3)
 4. Catharina Jannetje Zwaan, geb. 26-3-1920 Enkhuizen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.4)
 5. Elly Cornelia Zwaan, geb. 8-7-1921 Enkhuizen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.5)
 6. Christina Marietje Zwaan, geb. 25-2-1923 Enkhuizen, ovl. 26-11-1989 Alkmaar 
 7. Jannetje Zwaan, geb. 18-10-1924 Enkhuizen, Chiropodiste
 8. Cornelis Zwaan "Nees", geb. 4-1-1927 Mechelen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.8)
 9. Wouter Zwaan "Walter", geb. 12-8-1930 Mechelen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.9)

- - - broer/zus


(VII.3.6.1.1.2.3) Trijntje Zwaan, d.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 26-9-1891 Enkhuizen, ovl. 13-9-1971 Eindhoven;
geh. 5-6-1913 Enkhuizen
Ernst Adrianus Wijsmuller, geb. 9-2-1884 Amsterdam, ovl. 6-123-1954 Eindhoven, Accountant, z.v. Ernst Adrianus Wijsmuller en Antje Koolhaas


- - - zus/broer


(VII.3.6.1.1.2.5) Hendrik Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 30-11-1895 Enkhuizen, ovl. 25-7-1975 Greenbrook, New Jersey USA (graf Enkhuizen);
geh. (1) 12-6-1930 Purmerend
Jannetje Pels, geb. 25-9-1901 Purmerend, ovl. 11-8-1939 Purmerend, d.v. Maarten Pels en Antje Meester;
geh. (2) 13-3-1940 Amsterdam  
Klasina Aleida Moll, geb. 11-1-1912 Delft, ovl. 13-11-1975 Hoorn, verpleegster, d.v. Evert Moll en Cornelia Moll


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.1.2.6) Alida Zwaan, d.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 11-8-1897 Enkhuizen, ovl. 11-6-1986 Crimsby, Ontario, Canada, winkelierster (wolwinkeltje);
geh. 16-10-1919 Enkhuizen
Joannes Jacobus van der Ende, geb. 4-9-1894 Scheveningen, ovl. 17-9-1950 Enkhuizen, reder, medewerker zaadhandel, z.v. Joannes Jacobus van der Ende en Geertruida Taal


- - - zus/broer (VII.3.6.1.1.2.7) Rijkent (II) Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 1-7-1899 Enkhuizen, ovl. 1-4-1977 Bergschenhoek, directeur zaadteelt/ -selectiebedrijf;
geh. (1) 23-5-1925 Enkhuizen
Mina Margaretha Henstra, geb. 21-9-1900 Sneek, ovl. 16-1-1955 Bussum, d.v. Dirk Sytzes Henstra en Greetje Greelts Zijlstra;
geh. (2) 22-12-1953 Rotterdam  
Geesje van der Vliet, geb. 27-4-1894 Amsterdam, ovl. 8-6-1970 Rotterdam


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.1.2.8) Elbreg Zwaan, d.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 1-11-1901 Enkhuizen, ovl. 14-5-1992 Eindhoven;
geh. 15-5-1930 Eindhoven
Jan Nienhuis, geb. 2-11-1905 Voorburg, ovl. 27-12-1980 Eindhoven, makelaar, z.v. Willem Nienhuis en Swopkje Meyer


- - - zus/broer


(VII.3.6.1.1.2.9) Jan Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 17-9-1903 Enkhuizen, ovl. 23-9-1982 Lutjebroek, leraar HBS;
geh. 2-5-1929 Purmerend
Antje Pels, geb. 26-6-1904 Purmerend, ovl. 14-3-1993 Enkhuizen, apothekersassistente, d.v. Maarten Pels en Antje Meester


- - - broers


(VII.3.6.1.1.2.10) Nicolaas Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 14-7-1907 Enkhuizen, ovl. 19-5-1962 Eindhoven, zaadhandelaar;
geh. 6-1-1930 Venlo
Froukje Zult, geb. 20-10-1911 Enkhuizen, d.v. Willem Zult en Geesje Loots
 

- - - neven


(VII.3.6.1.1.3.1) Andries Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.3) Klaas Zwaan en Boukje Groeneveld, geb. 27-5-1894 Enkhuizen, ovl. 3-12-1963 Zaltbommel, doctor in de physica, leraar wis- & natuurkunde & mechanica aan de RHBS Zaltbommel;
geh. 22-12-1933 Breskens  
Janneke Maria Adriana van Melle, geb. 21-7-1906 Breskens, ovl. 20-7-2004 Zaltbommel, d.v. Izaak Melle en Adriana Cornelia Kousmaker


- - - broers


(VII.3.6.1.1.3.3) Willem Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.3) Klaas Zwaan en Boukje Groeneveld, geb. 26-8-1897 Enkhuizen, ovl. ca. 1961, civiel ingenieur, leraar wis- & natuurkunde Stedelijk Gym te Haarlem;
geh. (1) 13-8-1941 Amsterdam
Catharina Kaaskoper, geb. 2-10-1909 Oosthuizen, ovl. voor 1959;
geh. (2) 21-12-1960 Katwijk
Fransesca de Jong, geb. 27-9-1906 Rotterdam, ovl. 13-11-1998 Oegstgeest, d.v. Teunis Wouter de Jong en Johanna Alida van Bart


- - - broers


(VII.3.6.1.1.3.4) Hendrik Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.3) Klaas Zwaan en Boukje Groeneveld, geb. 13-12-1900 Enkhuizen, ijker;
geh. 27-6-1932 Den Haag
Grietje Zantinge, geb. 21-2-1902 Leeuwarden, d.v. Gerrit Zantinge en Anna Christina Smit


- - - broers


(VII.3.6.1.1.3.5) Rijkent Jan Jacob Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.3) Klaas Zwaan en Boukje Groeneveld, geb. 27-12-1904 Enkhuizen, ovl. ca. 1990, gemeente ambtenaar bij de gemeentereiniging Amsterdam;
geh.
N.N.- - - neef/nicht


(VII.3.6.1.1.5.1) Theodora van der Leek, d.v. (VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan en Cornelis van der Leek, geb. 13-7-1896 Enkhuizen, ovl. 12-1-1980 Bilthoven;
geh. 30-8-1928 Andijk
Harm Nienhuis, geb. 1895 Delfzijl, ovl. 31-5-1945 Bergen-Belsen (D), vertegenwoordiger, z.v. Egbert Nienhuis en Hendriekje Schuringa


- - - zussen


(VII.3.6.1.1.5.2) Trijntje van der Leek, d.v. (VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan en Cornelis van der Leek, geb. 25-11-1897 Enkhuizen; geh. 30-8-1922 Andijk Gerardus Johannes van Dorp, geb. 5-8-1897 Wouterswoude, boekhouder


- - - zus/broer


(VII.3.6.1.1.5.3) Harme van der Leek, z.v. (VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan en Cornelis van der Leek, geb. 17-12-1899 Enkhuizen, ovl. 13-7-1949 Amsterdam, huisschilder;
geh. 24-4-1924 Andijk
Pietertje Vriend, geb. 1899 Andijk, d.v. Pieter Vriend en Neeltje Zwier
Kinderen:
 1. (Cornelis, geb. 1928 en ovl. 16-12-1928 Andijk, 9 wkn.)

- - - broers


(VII.3.6.1.1.5.4) Andries van der Leek, z.v. (VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan en Cornelis van der Leek, geb. 14-9-1901 Enkhuizen, ovl. 15-10-1984 Andijk, landbouwer/ tuinbouwer;
geh. (1) 20-5-1925 Andijk  
Elisabetha Zimmermann, geb. 1903 Mauer (Duitsland), ovl. 24-8-1930 Enkhuizen, d.v. Johann Georg Zimmermann en Anna Katharina Gutruf/ Gutrus;
geh. (2) 15-12-1932 Andijk
Martje van der Wal, geb. 1899 Sint Pancras, d.v. Jan van der Wal en Grietje Klingeler


- - - broers


(VII.3.6.1.1.5.5) Gerbrand van der Leek, z.v. (VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan en Cornelis van der Leek, geb. 24-3-1904 Enkhuizen, ovl. 2-2-1992 Grimsby, Ontario, Canada;
geh. 1930 Andijk  
Grietje Mantel, geb. 1-2-1906 Andijk, d.v. Pieter Mantel en Neeltje Schenk


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.1.5.6) Cornelia van der Leek, z.v. (VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan en Cornelis van der Leek, geb. 13-9-1906 Andijk, ovl. 18-11-1978 Andijk;
geh. 2-10-1930 Andijk  
Pieter Mantel, geb. 9-5-1905 Andijk, cultuurchef, z.v. Pieter Mantel en Neeltje Schenk 


- - - neven


(VII.3.6.1.1.7.2) Thomas Wouter Zwaan, geb. 21-2-1899 Enkhuizen, zaadhandelaar;
geh. 24-11-1932 Enkhuizen
Anna Wilhelmina Struik/ Struyk, geb. 19-6-1907 Enkhuizen, ovl. 28-11-2003 Enkhuizen, d.v. Pieter Struik en Jeltje Langedijk 


- - - neven


(VII.3.6.1.1.8.1) Andries Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan en Johanna Sophia Reijling, geb. 6-11-1904 Enkhuizen, gereformeerd predikant;
geh. (?) 24-7-1937 Enkhuizen (of 15-7-1927)
Cornelia Jacoba Hoek, geb. 4-8-1903 Heinekenszand, d.v. Dirk Jacobus Hoek (predikant) en Huibertje van der Wiel
Kind:
 1. Johanna Sophia Zwaan, geb. 20-3-1941 Zwartsluis


- - - broers


(VII.3.6.1.1.8.3) Gerrit Johannes Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan en Johanna Sophia Reijling, geb. 15-5-1909 Enkhuizen, ovl. 30-12-1979 (graf Enkhuizen), timmerman, aannemer;
geh. 3-10-1940 Enkhuizen
Maria Elisabeth van der Veen, geb. 11-2-1915 Enkhuizen, d.v. Reinder van der Veen en Elisabeth Spaan


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.1.8.4) Trijntje Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan en Johanna Sophia Reijling, geb. 10-4-1912 Enkhuizen, ovl. 5-1-1973 Amersfoort; geh. 10-2-1943 Enkhuizen Jan van den Berg, geb. 2-10-1912 Zwartsluis, ovl. 17-12-1970 Barneveld, landbouwer, z.v. Wicher van den Berg en Aaltje Mastenbroek


- - -zussen


(VII.3.6.1.1.8.5) Hendrika Johanna Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan en Johanna Sophia Reijling, geb. 28-6-1914 Amsterdam, ovl. 27-5-1999 Hoorn, administratief medewerkster; geh. 14-7-1983 Enkhuizen Willem Zwier, geb. 6-3-1910 Enkhuizen, ovl. 25-9-1989 Hoorn, boekhouder zadenbedrijf, z.v. Jacob Zwier en Anthonia Belier


- - - achternicht/-neef


(VII.3.6.1.2.9.1) Bartholdus Gerardus Over de Linden, z.v. (VI.3.6.1.2.9) Catharina J. H. Kofman en Gerard Over de Linden, geb. 1898 Amsterdam, commies bij de NS;
geh. 1-11-1923 Amsterdam
Maria Petronella Elisabeth Kropff, geb. 1898 Amsterdam, d.v. Johan Hendrik Kropff en Adriana Maria de Wild


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.2.9.2) Hendrika Jacoba Over de Linden, d.v. (VI.3.6.1.2.9) Catharina J. H. Kofman en Gerard Over de Linden, geb. 1901 Amsterdam, telegrafiste,
geh. 7-6-1923 Amsterdam  
Hermanus Johannes Stokvis, geb. 1900 Amsterdam, controleur 2e klasse bij de Post- en Telegraafdienst, z.v. Pieter Stokvis en Maria Johanna van der Wardt


- - - zussen


(VII.3.6.1.2.9.3) Catharina Cornelia Over de Linden, d.v. (VI.3.6.1.2.9) Catharina J. H. Kofman en Gerard Over de Linden, geb. 1905 Amsterdam,
geh. 30-1-1930 Amsterdam
Lukas Jakobus Niederländer, geb. 1904 Amsterdam, kantoorbediende, z.v. Rijnhard Niederländer en Louisa Christina Christiaans


- - - achternicht/-neef(VII.3.6.1.5.2.2) Rijkent Kofman, z.v. (VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman en Barendiena Hubbeling, geb. 21-6-1903 IJmuiden, ovl. 10-7-1960 Velsen,
geh. 15-6-1927 Velsen
Gerarda Georgina de Roo, geb. 14-8-1906 Zaandam, d.v. Arend Wiggert de Roo en Neeltje Kuit
Geen kinderen.


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.5.2.3) Cornelia Kofman, d.v. (VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman en Barendiena Hubbeling, geb. 22-5-1905, IJmuiden, ovl. 20-11-1992 IJmuiden,
geh. 1-11-1928 IJmuiden
Jan van Leeuwen, geb. 28-3-1902 Vlaardingen, ovl. 3-2-1988 IJmuiden, z.v. Jan van Leeuwen en Johanna Struys

 

- - - zussen


(VII.3.6.1.5.2.4) Dirkje Kofman, d.v. (VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman en Barendiena Hubbeling, geb. 11-4-1907 Velsen,
geh. 1-7-1948 Haarlem 
Jacob Luyt, geb. 11-4-1890 Krommenie, ovl. 4-10-1977 Haarlem, wedr. of Jannetje Koomen, z.v. Jan Luyt en Neeltje Slooten


- - - zus/broer


(VII.3.6.1.5.2.5) Bertus Kofman, z.v. (VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman en Barendiena Hubbeling, geb. 22-7-1908 IJmuiden, ovl. 7-9-1987 Heemskerk, electronisch reparateur;
geh. 4-10-1939 Tilburg
Helena Catarina Van Mosselveld, geb. 24-2-1917 Gilze-Rijen, d.v. Johannes Josephus van Mosselveld en Adriana Seelen
Kinderen:
 1. (Rudolf Johannes Hendrikus, geb. 10-4-1947 en ovl. 30-5-1947 Amsterdam)
 2. Rudolf Johannes Hendrikus Kofman, geb. 27-3-1948 Amsterdam, geh. 15-5-1972 Calgary (Canada)Linda Marlene Tolj, geb. 2-7-1947 Coaldale (Canada), d.v. Stjepan Tolj en Gay Stanford
 3. Adriana Barendina, geb. 22-1-1951 Velsen

- - - broer/zus
 

(VII.3.6.1.5.2.6) Berendina Kofman, d.v. (VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman en Barendiena Hubbeling, geb. 24-10-1909 IJmuiden, ovl. 13-5-1983 IJmuiden,
geh. 30-5-1934 IJmuiden  
Pieter Sterk, geb. 3-10-1908 IJmuiden, died 16-3-1982 IJmuiden, z.v. Sijbrand Sterk en Grietje van den Berg


- - - zussen


(VII.3.6.1.5.2.7) Elizabeth Kofman, d.v. (VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman en Barendiena Hubbeling, geb. 2-2-1911 IJmuiden, ovl. 30-6-1997 Assen,
geh. 25-11-1937 
Adrianus Blok, manager papierfabriek, geb. 5-11-1908 IJmuiden, ovl. 13-5-1962 IJmuiden, z.v. Willem Blok en Maria Zevenbergen


- - - nicht/neef


(VII.3.6.1.5.5.2) Thomas Kofman, z.v. (VI.3.6.1.5.5) Bertus Kofman en Fempje Lub, geb. 3-12-1918 Den Haag, government official;
geh. 7-12-1945 Den Haag
Anthonia Johanna Sluiter, geb. 13-10-1923 Den Haag, d.v. Marinus Sluiter en Johanna Anthonia Berendina Kelderman
Kinderen:
 1. Tom Kofman, geb. 10-9-1948 Den Haag, geh. 24-3-1986 Wateringen Aria Wijnanda Brouwer, geb. 2-10-1950 Den Haag, d.v. Martinus Johannes Brouwer and Geertruida de Bruin
 2. Ruben Ernest Kofman, geb. 11-12-1951 Den Haag, geh. 29-10-1975 Leischendam Gera Jeannette Helena Koster, geb. 23-7-1954 Den Haag, d.v. Iman Adrianus Koster en Anna Hillie van den Heuvel
 3. David Bert Marinus, geb. 25-12-1954 Den Haag

- - - achterneven


(VII.3.6.2.2.2.1) Jan de Jong/ Jan Mantel de Jong, z.v. (VI.3.6.2.2.2) Andries de Jong en Grietje Mantel, geb. 1891 Bovenkarspel, ovl. 9-5-1960 Zaandam, houtwerker/ los werkman;
geh. 7-10-1909 Zaandam
Geertje Colhorn, geb. 1891 Zaandam, ovl. 20-8-1944 Zaandam, d.v. Lammert Colhorn en Neeltje Bakker
Kinderen:
 1. Grietje de Jong, geb. 1909 Zaandam; geh. 12-5-1927 Zaandam Hendrik Johannes Kok, geb. 1904 Uitgeest, los werkman, z.v. Johannes Kok en Trijntje Veenman 
 2. Neeltje de Jong, geb. 1913 Zaandam; geh. 11-6-1931 Zaandam Willem van Twist, geb. 1909 Willemstad, cacaobewerker, z.v. Willem van Twist en Jenneke Dubbelman

- - - broer/zus


(VII.3.6.2.2.2.2) Tetje de Jong, d.v. (VI.3.6.2.2.2) Andries de Jong en Grietje Mantel, geb. 1893 Enkhuizen;
geh. 28-9-1916 Enkhuizen
Anthonij de Boer, geb. 1912 Enkhuizen, vrachtrijder van beroep, z.v. Jan Jacob de Boer en Johanna Edelenbosch- - - nicht/neef


(VII.3.6.2.2.3.1) Jan de Jong, z.v. (VI.3.6.2.2.3) Pieter de Jong en Dina A.S. Monsma, geb. 1894 Enkhuizen, winkelier;
geh. 10-5-1917 Enkhuizen (gesch. 10-5-1935)
Trijntje Kofman, geb. 1896 Enkhuizen, ovl. 16-6-1942 Enkhuizen, d.v. Rieuwert Kofman (z.v. Jacob Kofman een broer van Rijkent, geh. Cornelia Reuvers, IV.3.6.1) en Jantje Goos


 

- - - broers


(VII.3.6.2.2.3.2) Lambertus de Jong, z.v. (VI.3.6.2.2.3) Pieter de Jong en Dina A.S. Monsma, geb. 1896 Enkhuizen, koopman;
geh. 8-1-1920 Enkhuizen  
Ankje Vlaskamp, geb. 1895 Bergum, d.v. Rinze Wijbrens Vlaskamp en Grietje Andries Papa


- - - broer/zus
(VII.3.6.2.2.3.3) Neeltje de Jong, d.v. (VI.3.6.2.2.3) Pieter de Jong en Dina A.S. Monsma, geb. 10-9-1898 Enkhuizen;
geh. 8-12-1921 Enkhuizen  
Jacobus Willem Over de Linden, geb. 1898 Amsterdam, bouwkundig opzichter, z.v. Hendrik Jan Over de Linden en Eva Helder (VI.1.1.2.2.7 in parenteel I)
Kinderen?


- - - zussen(VII.3.6.2.2.3.4) Michieltje de Jong, d.v. (VI.3.6.2.2.3) Pieter de Jong en Dina A.S. Monsma, geb. 1903 Enkhuizen;
geh. 15-9-1921 Wormer  
Willem Raa, geb. 1894 Hoogwoud, meelbewerker, z.v. Cornelis Raa en Cornelia Winkel
Kinderen:
 1. (Cornelis, geb. ?-1-1922 en 16-2-1922 Wormer)

- - - zussen(VII.3.6.2.2.3.5) Maria Angenieta Sibilla de Jong, d.v. (VI.3.6.2.2.3) Pieter de Jong en Dina A.S. Monsma, geb. 1909 Enkhuizen;
geh. 12-6-1930 Enkhuizen  
Teunis Smit, geb. 1904 Schellinkhout, landbouwer, z.v. Cornelis Smit en Breggina Stelling- - - achternichten


(VII.3.6.2.3.2.1) Aafje Reuvers, d.v. (VI.3.6.2.3.2) Klaas Reuvers en Grietje Balk, geb. 1902 Grootebroek;
geh. 22-1-1924 Wijdenes
Cornelis van der Werff, geb. 1892 Moordrecht, rechercheur bij de politie z.v. Gerrit van der Werff en Johanna Blom


### generatie 8 ###


(VIII.3.6.1.1.1.1.2) Piet Zwaan, z.v. (VII.3.6.1.1.1.1) Andries Zwaan en Zwaantje Stoter, geb. 1-6-1919 Apeldoorn, ovl. 13-10-1971, timmerman;
geh.
Tjitske Nieboer, geb.
Kinderen:
 1. Ria Zwaan
 2. Andries Hendrik Zwaan, geb. 8-12-1949 Utrecht ==>> (IX.3.6.1.1.1.1.2.2)
 3. Jan Zwaan, geb. 20-1-1952 Utrecht ==>> (IX.3.6.1.1.1.1.2.3)
 4. Piet Zwaan
 5. Janny Zwaan

- - - neven

 
(VIII.3.6.1.1.1.2.1) Hendrik Zwaan, z.v. (VII.3.6.1.1.1.2) Hendrik Zwaan en Keetje Visser, geb. 23-4-1916 Uitgeest, timmerman;
geh. 25-9-1941 Amsterdam  
Jantine Wiereyn, geb. 26-6-1916 Amsterdam, d.v. Jan Wiereyn en Trijntje de Groot
Kind:
 1. Alfred Hendrik Zwaan, geb. 1-4-1943 Amsterdam

- - - achterneven


(VIII.3.6.1.1.2.2.1) Rijkent Cornelis Zwaan, z.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geb. 31-1-1915 Enkhuizen, ovl. 16-6-1994 Mechelen;
geh. ?-10-1940 Amsterdam
Elisabeth Eversen
Kinderen:
7 knd.


- - - broers


(VIII.3.6.1.1.2.2.2) Simon Zwaan, z.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geb. 21-11-1916 Enkhuizen, ovl. 3-6-2004 Bonheiden Belgie, zaadhandelaar;
geh. 22-8-1940 Enkhuizen
Cornelia Jacoba Zwaan, geb. 12-1-1916 Enkhuizen, ovl. 2004 Bonheiden, d.v. (VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan en Johanna Sophia Reijling
Kinderen:
5 knd.


- - - broers


(VIII.3.6.1.1.2.2.3) Andries Zwaan, z.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geh. 14-9-1918 Enkhuizen, ovl. 13-5-1972 Mechelen, zaadhandelaar;
geh. 27-8-1941 Mechelen
Jan Josephine Aerts, geb. 26-1-1914 Nijmegen
Kinderen:
3 knd.


- - - broer/zus


(VIII.3.6.1.1.2.2.4) Catharina Jannetje Zwaan, d.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geb. 26-3-1920 Enkhuizen;
geh. 4-7-1945 Mechelen
Arie Mulder, geb. 31-8-1917 Leiden, z.v. Cornelis Mulder en Clara Helena Hemmes
Kinderen:
6 knd.


- - - zusters


(VIII.3.6.1.1.2.2.5) Elly Cornelia Zwaan, d.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geb. 8-7-1921 Enkhuizen;
geh.
Jan Leenders
Kinderen:
2 knd.


- - - zus/broer


(VIII.3.6.1.1.2.2.8) Cornelis Zwaan "Nees", z.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geb. 4-1-1927 Mechelen, zaadhandelaar;
geh. 19-6-1952 Mechelen
Joanna Cornelia Julia Clara Vanhoof "Jeanneke", geb. 17-9-1929 Mechelen
Kinderen:
2 knd.


- - - broers


(VIII.3.6.1.1.2.2.9) Wouter Zwaan "Walter", z.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geb. 12-8-1930 Mechelen, Automonteur;
geh.
Jacoba van 't Woud "Co"
Kinderen:
2 knd.


### generatie 9 ###


(IX.3.6.1.1.1.1.2.2) Andries Hendrik Zwaan, z.v. (VIII.3.6.1.1.1.1.2) Piet Zwaan en Tjitske Nieboer, geb. 8-12-1949 Utrecht;
geh. 12-3-1971 (gesch.)
Corstiana Bras, geb. 7-6-1950  Zutphen
Kind:
 1. André Zwaan, geb. 10-4-1979 Ameide

- - - broers


(IX.3.6.1.1.1.1.2.3) Jan Zwaan, z.v. (VIII.3.6.1.1.1.1.2) Piet Zwaan en Tjitske Nieboer, geb. 20-1-1952 Utrecht;
geh. 21-6-1972 Naarden  
Francine Hanse, geb. 6-10-1952  Scheemda, d.v. Casparis Hanse en Jannetje Ledder
Kinderen:
 1. Ralf Bastiaan Reinier Zwaan, geb. 6-1-1976 Utrecht; geh. Heini N.N.
 2. Edith Marike Josee Zwaan, geb. 10-10-1978 Utrecht; geh. Sander van Ockenburg
 3. Jan Lucas Zwaan, geb. 24-5-1984 Nieuw-Scheemda


No comments:

Post a Comment