26 February 2017

Parenteel Over de Linden ~ III.3.2 ~ vader Jan en Cornelis

### under construction ### language will be changed to Dutch

Continues from here.
These are the descendants of Cornelis Over de Linden. The chart starts with his parents.
(* further research needed)

### generatie 3 ###

(III.3.2) Jan Over de Linden (1785-1835), z.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols (zie aantekeningen Schols), ged. 14-6-1785 Enkhuizen, ovl. 23-6-1835 aan boord van het schip "Euridice", scheepstimmerman in Enkhuizen (op korvet Nehalennia in 1806, lidm. kerk 11-7-1796), militair 1812;
geh. 11-5-1806 Enkhuizen (otr. 26-4 j.m./ j.d.)
Anna Goemaat (1784-1874) (Antje/ Johanna, Goedmaat/ Goeimaat), ged. 27-8-1784 Enkhuizen, ovl. 26-11-1874 Enkhuizen (aang. Klaas en Hajo Last), winkelierster Breedstr. 381 (1806), later huishoudster, d.v. Cornelis Pietersz. Goemaat en Elena Roemers (zie genealogie Goemaat).
Jan O.L. did not practice religion, but A.G. was orthodox calvinist and changed to an even more orthodox sect at age 85 or 86.
Kinderen:
 1. Eefje, geb. 24-8 en ged. 20-9-1807 Leiden (N.H. Pieterskerk)
 2. Cornelis Over de Linden, geb. 11-1-1811 (ged. 1-2 get. Neeltje van Sol, note: on same day as cousin Jantje Jans OdL) Enkhuizen ==>> (IV.3.2.2)
 3. (Helena, geb. 23-3-1812 Enkhuizen, ovl. 19-10-1812 Delft)

### generatie 4 ###

kwartierstaat Cornelis Over de Linden
16) Andries 17) 18) Johannes 19) 20) Jan 21) Tetjen Pieters 22) Dirk 23) 24) Cornelis Goemaat
c.1655-1713
25) Maertje Laurens
?-1724
26) Jan Voshol 27) Maria van Aedt 28) 29) 30) 31)
8) Jan Over de Linden
c.1718-1794
9) Jantje van der Woud
c.1723-1791
10) Pieter Schols
?-1770
11) Trijntje Dirks
?-1774
12) Pieter Goemaat
1689-1747
13) Barber Voshol
1696-?
14) 15)
4) Andries Over de Linden
1759-1820
5) Iefje Schols
1762-1820
6) Cornelis Goemaat
1736-1808
7) Elena Roemers
1747-1809
2) Jan Over de Linden
1785-1835
3) Anna Goemaat
1784-1874
1) Cornelis Over de Linden
1811-1874

(IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden I, z.v. (III.3.2) Jan Over de Linden en Anna Goemaat, geb. 11-1-1811 Enkhuizen, ovl. 22-2-1874 Den Helder, scheepstimmerman/ opzichter bij de Koninklijke Marine in Den Helder;
geh. (1) 2-1-1833 Amsterdam
Trijntje Johanna Visser, geb. 21-3-1804 Den Helder, vroedvrouw, ovl. 31-12-1861, wed. George Pieter Maij, d.v. Dooije Visser en Hermina de Wilde. (zie aantekeningen Visser-Maij)
geh. (2) 14-5-1863 Den Helder
Geertruida Van der Burg, geb. 25-8-1833 Den Haag, d.v. Hendrik van der Burg en Johanna van Meel, wed. Nicolaas Nieuwenhout en hertr. 25-5-1883 Den Helder Christiaan de Groot Viertelhauzen, wedr. Jansje Buwalda, z.v. Christiaan de Groot Viertelhauzen en Anna Dorothea Weimar.
Stiefkinderen uit (1):
 1. Hermina Doijetta Maij, geb. 23-1-1820 Amsterdam => (aantekeningen onderaan)
 2. Alberdina Cornelia Maij, geb. 1824 of 1825 Amsterdam==>> (idem)
 3. Georg Floris Pieter Maij, geb. 1829 Amsterdam, ovl. 29-12-1851 Den Helder (aang. Cornelis over de Linden), schoenmaker, ongehuwd
Kinderen uit (1):
 1. Cornelis Over de Linden II, geb. 5-10-1833 Amsterdam ==> (V.3.2.2.1)
 2. (Antoon Cornelis, geb. 18-1-1836 en ovl. 22-2-1836 Den Helder)
 3. Leendert Floris Over de Linden, geb. 17-3-1837 Den Helder ==>> (V.3.2.2.3)
 4. Hendrika Over de Linden, geb. 2-3-1841 Den Helder ==>> (V.3.2.2.4)
 5. Anton Jan Over de Linden, geb. 4-2-1843 Den Helder ==>> (V.3.2.2.5)
 6. Anna Over de Linden, geb. 23-11-1845 Den Helder ==>> (V.3.2.2.6)### generatie 5 ###


(V.3.2.2.1) Cornelis Over de Linden II, z.v. (IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden en Trijntje Johanna Visser, geb. 5-10-1833 Amsterdam, onderwijzer, vertrok naar Ned. Indie in 1853, waar hij overleed in 1868;
geh. 4-4-1856 Den Helder
Margaretha Krul, geb. 26-3-1834 Den Helder, ovl. op zelfde dag en plaats als echtgenoot, d.v. Nicolaas/ Klaas Jansz. Krul and Bregitte Cecilia Simons Krul
Kinderen:
after the death of their parents they were raised by their grandfather Cornelis and his second wife in Den Helder, later by their uncle L.F. OdL.
 1. Cornelis Nicolaas Anthon Over de Linden, geb. 6-10-1857 Soerabaja ==>> (VI.3.2.2.1.1)
 2. Brigitta Froukje Catharina Over de Linden, geb. 6-2-1859 Ternate ==>> (VI.3.2.2.1.2)
 3. (August, geb. ca. 1860, ovl. 31-10-1866 Semarang, Dutch Indies))
 4. Floris August Over de Linden, geb. 22-5-1863 Soerabaja ==>> (VI.3.2.2.1.4)

- - - broers


(V.3.2.2.3) Leendert Floris Over de Linden (1837-1919), z.v. (IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden en Trijntje Johanna Visser, geb. 17-3-1837 Den Helder, onderwijzer, later administrateur bij de Marine en daarna gemeente Den Helder, ovl. 7-1-1919 Den Helder (Kanaalweg 7);
geh. 26-4-1863 Schagen
Jantje/ Jansje De Rooij (1837-1864), geb. 14-1-1837, Schagen, d.v. Albertus de Rooij (geb. ca.1810 Alkmaar, ovl. 10-2-1864 Schagen, onderwijzer, z.v. Hendrik de Rooij en Suzanne Koot), en Antje Walig (geb. 11-4-1814 Schagen, ovl. voor 1841 Schagen, d.v. Simon Walig en Jantje Reins Swaal).
Geen kinderen.


- - - broer/zus


(V.3.2.2.4) Hendrika Over de Linden, d.v. (IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden en Trijntje Johanna Visser, geb. 2-3-1841 Den Helder, ovl. na 1896 (dan won. Amsterdam);
geh. 18-4-1865 Den Helder
Albertus Hendrikus Van Heusden, geb. 1834 Amsterdam, ovl. voor 1896, onderwijzer, z.v. Gerrit van Heusden en Johanna Kortman
Kinderen:
 1. Albertus Hendrikus Van Heusden, geb. 30-4-1869 Amsterdam ==>> (VI.3.2.2.4.1)
 2. Cornelis Van Heusden, geb. 10-2-1871 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.1.1.2) Johanna Wilhelmina Over de Linden
 3. Leendert Floris Van Heusden, geb. 26-5-1873 Amsterdam, (dienstplichtig?) militair, geh. ? Helena Stella Hawker *
 4. Alberta Hendrika Van Heusden, geb. 8-7-1876 Amsterdam ==> (VII.3.2.2.1.1.1) Cornelis Over de Linden IV

- - - zus/broer


(V.3.2.2.5) Anton Jan Over de Linden, z.v. (IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden en Trijntje Johanna Visser, geb. 4-2-1843 Den Helder, ovl. 15-3-1899 Amsterdam; machinist bij de Kon. Marine;
geh. 11-8-1869 Den Helder
Antje Verfaille, geb. 9-2-1847 Den Helder, ovl. 2-2-1919 Haarlem, d.v. Jacob Verfalje en Jannetje Rab
Kinderen:
 1. (Anton Jan, 7-9-1870 en ovl.13-2-1871 Den Helder)
 2. Janette Reinoutje Anna Betsij Over de Linden, 31-3-1876 Den Helder ==>> (VI.3.2.2.5.2)
 3. Anton Jan Over de Linden, 11-4-1878 Den Helder ==>> (VI.3.2.2.5.3)
 4. Leendert Floris Over de Linden, 6-3-1881 Den Helder, register militaire dienst 1901 Haarlem *
 5. Catharina Johanna Over de Linden, 17-11-1882 Den Helder ==>> (VI.3.2.2.5.5)

- - - broer/zus


(V.3.2.2.6) Anna Over de Linden, d.v. (IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden en Trijntje Johanna Visser, geb. 23-11-1845 Den Helder, ovl. voor 1887;
geh. 24-12-1866 Den Helder 
Nicolaas Matthijs Bergman, geb. 24-7-1839 Amsterdam, ovl. na 1902 (vroeg Fred. Muller het OLB-papier te onderzoeken), onderwijzer Amsterdam, z.v. Adrianus Bergman en Frederika Elisabeth Borrenberg, hertr. 29-12-1887 Amsterdam Margaretha Rootlieb, geb. 1854.
Kinderen:
 1. Cornelis Bergman, geb. 6-10-1867 Amsterdam ==>> (VI.3.2.2.6.1)
 2. Gerardus Bergman, geb. 29-6-1869 Amsterdam; ovl. 24-11-1941 Medemblik.
 3. Frederika Johanna Elisabeth, geb. 4-1-1871, ovl. na 1886
 4. Floris Jan Bergman, geb. 10-1-1874 Amsterdam; ==>> (VI.3.2.2.6.4)
 5. (Anna Oera Linda, geb. 16-2-1876 en ovl. 15-3-1877 Amsterdam)
 6. Anna Oera Linda Bergman (later veranderd in: "Anna Vera Linda"), geb. 7-9-1877 Amsterdam; ovl. 6-7-1956 Zeist, ongehuwd onderwijzeres.


### generation 6 ###


(VI.3.2.2.1.1) Cornelis Nicolaas Anthon/ Cornelis III Over de Linden, z.v. (V.3.2.2.1) Cornelis Over de Linden en Margaretha Krul, geb. 6-10-1857 Soerabaja, ovl. 7-11-1934 Zandvoort, machinist bij de Marine, politie agent Hellevoetsluis/ Den Helder/ Amsterdam v.a. 1906;
geh. 17-1-1883 Den Helder
Martje Adriana Van Vliet, geb. 10-6-1858 Den Helder, ovl. voor 1934, d.v. Pieter van de Vliet and Johanna Wilhelmina Tegel
Kinderen:
 1. Cornelis IV Over de Linden, geb. 12-12-1883 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.1.1.1)
 2. Johanna Wilhelmina Over de Linden, geb. 5-3-1890 Den Helder ==>> (VII.3.2.2.1.1.2)
 3. Pieter Wilhelm Over de Linden, geb. 25-9-1893 Den Helder, ovl. na 1933 (dan ongeh. en vertr. van Amsterdam naar Arnhem, Driekoningen dwarsstraat 85) *
 4. Sophia Over de Linden, geb. 27-12-1895 Den Helder ==>> (VII.3.2.2.1.1.4)

- - - broer/zus


(VI.3.2.2.1.2) Bregetha Froukje Catharina/ Brecht/ Brigitta Over de Linden, d.v. (V.3.2.2.1) Cornelis Over de Linden en Margaretha Krul, geb. ca. 1859 Ternate, ovl. 12-9-1940 Schagen;
geh. (1) 10-5-1882 Den Helder (gesch. 30-3-1903):
François Gustaaf Adolf Wissel, geb. 5-10-1855 Vlissingen, machinist bij de Marine, z.v. Francois Wilhelm Wissel;
geh. (2) 3-11-1904 Den Helder 
Gerardus Nobbes, geb. 1853 Den Helder, ovl. 28-9-1929 Den Helder, timmerman, z.v. Jan Nobbes and Catharina de Graaf
Kinderen uit (1):
 1. François Wilhelm Wissel, geb. 17-3-1883 Den Helder, loting mil. dienst1903 *
 2. Cornelis Leendert Anton Wissel, geb. 17-8-1887 Den Helder ==>> (VII.3.2.2.1.2.2)
 3. Leonardus Johannes Willem Wissel, geb. 27-2-1889 Den Helder ==>> (VII.3.2.2.1.2.3)

- - - zus/broer


(VI.3.2.2.1.4) Floris August Over de Linden, z.v. (V.3.2.2.1) Cornelis Over de Linden en Margaretha Krul, geb. 23-5-1863 Samarang, ovl. ca. 1910 Harderwijk?, winkelbediende, depothouder;
geh. 2-9-1886 Amsterdam
Anna Petronella Lobbes, geb. 5-10-1849 Amsterdam, onderwijzeres, d.v. Johan Christiaan Lobbes and Dirkje van Scheers. The name of his widow's maid was Riek Mulder-Pomper
Geen kinderen.


- - - neven


(VI.3.2.2.4.1) Albertus Hendrikus Van Heusden, z.v. (V.3.2.2.4) Hendrika Over de Linden en Albertus Hendrikus Van Heusden, geb. 30-4-1869 Amsterdam, makelaar/ makelaar in koffie;
geh. (1) 6-2-1896 Amsterdam (gesch. 27-9-1906)
Hendrika Herfst, geb. 1875 Amsterdam, ovl. 21-10-1940 Hoorn, d.v. Jan Frederik Hendrik Herfst and Louise Roeloffine Bosch
geh. (2) 21-1-1909 Amsterdam (gesch. 10-10-1910 Amsterdam)
Elise Mathilda Werlemann, geb. 1883 Amsterdam, d.v. Marinus Jacobus Werlemann en Marie Anne Gesina Dorothea Reinike, hertr. 1930 Michiel de Bruijn


- - - neef/nicht


(VI.3.2.2.5.2) Janette Reinoutje Anna Betsij Over de Linden, d.v. (V.3.2.2.5) Anton Jan Over de Linden en Antje Verfaille, geb. 31-3-1876 Den Helder;
geh. 5-7-1900 Haarlem  
Wybe Anne Borger, geb. 1875 Wijhe, officer of Health, z.v. Engelbertus Johannes Borger and Hendrina Petronella Van den Nulft
Kind:
 1. Bart Borger, geb. 1909 Batavia ==>> (VII.3.2.2.5.2.1)


- - - zus/broer
 

(VI.3.2.2.5.3) Anton Jan Over de Linden, z.v. (V.3.2.2.5) Anton Jan Over de Linden en Antje Verfaille, geb. 11-4-1878 Den Helder, ovl. 14-1-1934 Haarlem;
geh.
Emelie Berkelie, ovl. 17-1-1940 Sprang-Capelle (no info on parents or birth).
Kind:
 1. Laura Over de Linden, geb. 1909 Pasoeroean (Indies) ==>> (VII.3.2.2.5.3.1)


- - - broer/zus
 


(VI.3.2.2.5.5) Catharina Johanna Over de Linden, d.v. (V.3.2.2.5) Anton Jan Over de Linden en Antje Verfaille, geb. 17-11-1882 Den Helder, ovl. 1955;
geh. 6-7-1911 Haarlem (en in zelfde maand geemigreerd naar Canada)
Jan van der Pant/ John Vanderpant, geb. 11-1-1884 Alkmaar, ovl. 24-7-1939 Vancouver, fotograaf en journalist, fotostudio Okotoks Alberta/ Fort Macleod/ New Westminster, British Columbia/ Vancouver, z.v. Jan van der Pant and Catharina Sophia Hendrika Anthonia Ezerman (zie biografie)
Kinderen:
 1. Anna Vanderpant, geb. 1913 in Nederland (bij moeder van C.J.), voortzetting fotostudio samen met zus
 2. (John, geb. en ovl. 1915 in Canada)
 3. Catharina (Carina) Vanderpant, geb. 1917 Fort Macleod, voortzetting fotostudio samen met zus

- - - nicht/neef


(VI.3.2.2.6.1) Cornelis Bergman, z.v. (V.3.2.2.6) Anna Over de Linden en Nicolaas Matthijs Bergman, geb. 6-10-1867 Amsterdam; ovl. na 1931; kantoorbediende, later handelaar;
geh. 20-3-1902, Amsterdam 
Elisabeth Sophia Maria Cavalini, geb. 7-1-1874 Amsterdam, ovl. 18-7-1933 Zandvoort, d.v. Jan Louis Cavalini en Carolina Elisabeth Brouwer.
Kinderen:
 1. Cornelis Bergman, geb. 5-2-1903 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.6.1.1)
 2. Elisabeth Sophia Maria Bergman, geb. 10-1-1904 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.6.1.2)
 3. Carolina Elisabeth Bergman, geb. 5-2-1905 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.6.1.3)
 4. (Nicolaas Matthijs, geb. 21-7-1907 en ovl. 15-2-1911 Amsterdam)
 5. (Nicolaas Matthijs, geb. 19-6-1912 en ovl. 29-10-1931 Amsterdam)
 6. (Albert, geb. 25-1-1914 en ovl. 21-8-1914 Amsterdam)

- - - broers


(VI.3.2.2.6.4) Floris Jan Bergmanz.v. (V.3.2.2.6) Anna Over de Linden en Nicolaas Matthijs Bergman; geb. 10-1-1874 Amsterdam, ovl. 29-1-1952 Zeist; onderwijzer Amsterdam, Naaldwijk, Zeist; ovl. 29-1-1952 Zeist;
geh. 28-7-1898 Amsterdam
Johanna Hendrika Borman, geb. 1875 Amsterdam, ovl. 13-8-1960 Blaricum, d.v. Hendrik Johannes Borman (leraar) and Anna Frederika Wilhelmina Kottmeier.
Kind:
 1. Floris Jan Bergman, geb. 16-8-1903 Naaldwijk, ovl. 8-6-1976 Blaricum, schilder, aquarellist, tekenaar


### generatie 7 ###


(VII.3.2.2.1.1.1) Cornelis Over de Linden IV, z.v. (VI.3.2.2.1.1), geb. 12-12-1883 Den Helder, ovl. 7-10-1958 Amsterdam (graf in Den Helder), surnumerair Waspik (1903), Police chief-inspector;
geh. 30-4-1909 Den Helder to:
Alberta Hendrika Van Heusden, geb. 8-7-1876 Amsterdam, ovl. 14-10-1959 grave in Den Helder, daughter of Albertus Hendrikus van Heusden and Hendrika over de Linden (V.3.2.2.4).
geen kinderen


- - - broer/zus


(VII.3.2.2.1.1.2) Johanna Wilhelmina Over de Linden, d.v. (VI.3.2.2.1.1), geb. 5-3-1890 Den Helder, ovl. 1-6-1969 Haarlem;
geh. (1) 28-5-1915 Den Helder to:
Cornelis van Heusden, geb. 18-2-1871 Amsterdam, ovl. 31-12-1934 Heemstede, koffiehandelaar, cabinet-maker, z.v. Albertus Hendrikus van Heusden and Hendrika Over de Linden (V.3.2.2.4);
geh. (2) 29-11-1935 Bloemendaal
Louis Backer, geb. 21-5-1876 Schiedam, ovl. 6-3-1954 Bloemendaal, houtvester, lid van de fa. Corn. de Vlaming & L. Backer, beëdigde makelaars in machinerieën en metalen, z.v. Johannes Adolph Backer en Anna Catharina Adriana van der Kloes, wed. Marie Antoinette Pearson


- - - zusters


(VII.3.2.2.1.1.4) Sophia Over de Linden, d.v. (VI.3.2.2.1.1), geb. 27-12-1895 Den Helder;
geh. 3-11-1921, Amsterdam
Johannes Carel Evers, geb. ca. 1895 Amsterdam, koopman (1921)/ officier landmacht (?), z.v. Johannes Evers and Johanna Anthonia Bruigom


- - - nicht/neef


(VII.3.2.2.1.2.2) Cornelis Leendert Anton Wissel, z.v. (VI.3.2.2.1.2), geb. 17-8-1887 Den Helder, first hotel chef;
geh. 31-10-1912 Den Helder
Anna Maria Koenders, geb. ca.1890 Nieuwer-Amstel, d.v. Wilhelmus Koenders en Maria Francisca van Kuijk


- - - broers

 
(VII.3.2.2.1.2.3) Leonardus Johannes Willem Wissel, z.v. (VI.3.2.2.1.2), geb. 27-2-1889 Den Helder, cabinet maker;
geh. 28-11-1912 Den Helder
Cornelia van Ravens, geb. ca.1889 Den Helder, d.v. Willem van Ravens en Elisabeth Vroon


- - - achterneven


(VII.3.2.2.5.2.1) Bart Borger, z.v. (VI.3.2.2.5.2), geb. 1909 Batavia;
geh. 19-1-1933 Leiden
Carolina Amélie Horst


- - - neef/ nicht


(VII.3.2.2.5.3.1) Laura Over de Linden, d.v. (VI.3.2.2.5.3), geb. 1909 Pasoeroean (Indies);
geh. 29-12-1931 Haarlem
Albert Roos, geb. 1901 Enschede, arts, z.v. Jan Roos en Aafke Buijs


- - - achternicht/-neef


(VII.3.2.2.6.1.1) Cornelis Bergman, z.v. (VI.3.2.2.6.1), geb. 5-2-1903 Amsterdam, fabrikant;
geh. 2-4-1931 Amsterdam
Janna Niesje Spek, geb. 1903 Den Haag,d.v. Jakob Spek en Clazina Philippina van den Berg


- - - broer/zus


(VII.3.2.2.6.1.2) Elisabeth Sophia Maria Bergman, d.v. (VI.3.2.2.6.1), geb. 10-1-1904 Amsterdam; ovl. voor 1945;
geh. 9-4-1929 Amsterdam  
Nicolaas Anton Waaning, geb. 1903 Amsterdam, predikant, ovl. 17-8-1945 Zandvoort, z.v. Willem Johannes Waaning en Wilhelmina Sonnenschein
Kinderen (ten minste):
 1. Anna Oera Linda Waaning, geb. 29-4-1939 Zandvoort; geh. 3-1961, Zandvoort Hendrik Johannes Draaijer


- - - zussen(VII.3.2.2.6.1.3) Carolina Elisabeth Bergman, d.v. (VI.3.2.2.6.1), geb. 5-2-1905 Amsterdam;
geh. 3-8-1926 Amsterdam
Machgielis Euwe, geb. 1901 Watergraafsmeer, onderwijzer, z.v. Cornelis Willem Euwe en Elizabeth Maria van der Meer


==================


Aantekeningen Schols


(I) Pieter Jansz. Schols/ Schol/ Scholts, (ged. 10-6-1738 Hoorn), begr. 21-11-1770 Enkhuizen Westerkerk middenkap graf 469, (z.v. Jan Remmentsz. Schol en Trijntje Pieters Vroom), lidmaat door belijdenis en volwassenen doop 24-2-1764 geref. Enkhuizen;
otr. 5-5-1759 (impost 6:-:-, tr. 20-5) Enkhuizen (jm Zijberensdijk/ jd Overtoom "Het huwelijk werd gesloten door Sas Proppenent" in de kerk, stiefvader bruid: Jan Jacobsz; moeder bruidegom Tetjen Pieters) (NB Jeske Dirks was zus van Trijntje en tr. 26-7-1760 E. Jan Corn. Keetman)
Trijntje Dirks, begr. 19-5-1774 Enkhuizen Westerkerk middenkap graf 469.
Kinderen:
 1. (Cornelis, ged. 5-3-1760 Enkhuizen, get. Jeske Dirks; ovl. 1762)
 2. (Harmpje, ged. 9-8-1761 Enkhuizen, get. Jeske Dirks; ovl. 1762))
 3. (C. of H.: begr. 6-4-1762 Westerkerk middenkap 469)
 4. (C. of H.: begr. 11-5-1762 Westerkerk middenkap 469)
 5. Iefje Schols, ged. 1-8-1762 Enkhuizen, get. IJske Dirks; tr. 1782 Andries over de Linden ==>> (bekend)
 6. Harmpje, ged. 17-3-1765 Enkhuizen, get. Ieske Dirks
 7. Cornelis Schols, ged. 26-8-1766 Enkhuizen, get. Jeske Dirks ==>> (II) 
 8. Dirkje, ged. 4-12-1767 Enkhuizen, get. Jeske Dirks
 9. Arent, ged. 10-2-1769 Enkhuizen, get. Jeske Dirks 
 10. (kind begr. 4-10-1769 Westerkerk middenkap 469)
 11. (kind begr. 21-11-1769 Westerkerk middenkap 469)


(II) Cornelis Schols, ged. 26-8-1766 Enkhuizen, broodbakker;
tr. 31-8-1788 Enkhuizen (jm Nieuwemarkt/ jd Nwe Westerstraat)  
Dirkje Kuijper,
Kinderen:
 1. (Pieter, ged. 19-11-1789 Enkh. get. Iefje Schols)
 2. (Gerrit, ged. 3-6-1792 Enkh. get. Saartje Meinders, ovl. 29-10-1795 aan sinking koorts, begr. 29-10 - adres "op de Vrijdom" impost 3:-:-)
 3. Pieter Schols, ged. 19-5-1803 Enkh. get. Saartje Meinders, ovl. 2-3-1829 Enkhuizen; smidsknecht; tr. 23-3-1828 Enkhuizen Neeltje Pieters Brouwer, geb. Enkhuizen, dienstbode, d.v. Pieter Danielsz en Trijntje Jans (dochter Dirkje, geb. 1829, ovl. 1831)


==================


Aantekeningen Visser-Maij


(I) Trijntje Johanna Visser, geb. 21-3-1804 Den Helder of Amsterdam, ovl. 31-12-1861, vroedvrouw, d.v. Dooije Visser (schipper Zwolle) en Hermina de Wilde;
tr. (1) 19-4-1820 Amsterdam
George Pieter Maij, geb. 1790 Amsterdam, winkelbediende, z.v. John Maij (empl., modelmaker Marine, ged. 11-10-1769, z.v. Georg Maij en Maijke Pieters Visser, hertr. 1824 Amsterdam Susanna Holtman) en Pieternella Cup, wedr. Henrietta Geertruida Goozeman (tr. 6-5-1818 Amsterdam) NB een broer Floris Maij/May was ook modelmaker voor de Rijkswerf.
tr. (2) 2-1-1833 Amsterdam
Cornelis Over de Linden, geb. 11-1-1811 Enkhuizen, ovl. 22-2-1874 Den Helder, z.v. Jan Over de Linden en Anna Goemaat (zie boven)
Kinderen uit (1):
 1. Hermina Doijetta Maij, geb. 23-1-1820 Amsterdam ==>> (II.1)
 2. Alberdina Cornelia Maij, geb. 1824 of 1825 Amsterdam==>> (II.2)
 3. ? Jan Maij, geb. ca. 1828 ?
 4. Georg Floris Pieter Maij, geb. 1829 Amsterdam, ovl. 29-12-1851 Den Helder (aang. Cornelis over de Linden), schoenmaker, ongehuwd

= = = generatie 2


(II.1) Hermina Doijetta Maij, d.v. Trijntje Johanna Visser en George Pieter Maij, geb. 23-1-1820 Amsterdam, ovl. 26-12-1893 Den Helder;
tr. 11-3-1847 Den Helder  
Jacob Munnik, geb. 10-9-1819 Medemblik, ovl. 25-11-1897 Den Helder, scheepstimmerman/ opzichter Den Helder, later den Bosch, z.v. Frans Munnik (bewaarder bij de Marine) en Antje Lindholm
Kinderen:
 1. (Antje, geb. 1847 en ovl. 25-9-1850 Den Helder)
 2. Cornelis Munnik, geb. 28-1-1849 Den Helder ==>> (III.1.2)
 3. Frans Munnik, geb. 30-7-1850 Den Helder (geen nadere gegevens gevonden)
 4. (Antje, geb. 31-8-1851 en ovl. 31-7-1852 Den Helder)
 5. Antje Munnik, geb. 18-4-1853 Den Helder, ovl. 22-2-1909 Winschoten, ongehuwd zonder beroep
 6. Trijntje Johanna Munnik, geb. 19-5-1854 Den Helder ==>> (III.1.6)
 7. Grietje Munnik, geb. 15-12-1856 Den Helder ==>> (III.1.7)
 8. George Peter Floris Munnik, geb. 24-7-1860 Den Helder ==>> (III.1.8)

- - - zussen


(II.2) Alberdina Cornelia Maij, d.v. Trijntje Johanna Visser en George Pieter Maij, geb. 1824 of 1825 Amsterdam;
tr. 27-2-1851 Den Helder (get. Cornelis over de Linden)  
Dirk Lobé, geb. 1832 Den Helder, kleermaker, z.v. Barend Lobé en Hendrina Kroon (Maij-Lobé emigreerden naar Amerika)
Kinderen:
 1. Barend Lobé, geb. 26-10-1851 Den Helder; 
 2. Trijntje Johanna Lobé, geb. 23-1-1853 Den Helder 


= = = generatie 3


(III.1.2) Cornelis Munnik, z.v. Hermina Doijetta Maij en Jacob Munnik, geb. 28-1-1849 Den Helder, ovl. 15-1-1900 Utrecht, machinist Marine;
tr. 21-6-1882 Den Helder
Stijntje Daarnhouwer, geb. 16-1-1861 Den Helder, d.v. Hendrik Daarnhouwer (schoolhoofd) en Geertje Borst
Kinderen:
 1. Wilhelmina Munnik, geb. 1883 Den Helder, ovl. 8-2-1931 Rotterdam; tr. 31-7-1912 Den Helder (volmacht Leendert Fl. over de Linden) Cornelis Beurts, geb.1884 Amsterdam, machinist, z.v. Gerardus Hubertus Beurts en Geertruida Volker (zoon Cornelis, geb. Medan NL Indie, ovl. 5-9-1933 Rotterdam; dochter Jacoba Christina Geertruida Beurts, geb. te idem 1915; tr. 28-5-1936 Rotterdam Jacob Bijlsma)
 2. Anna Catharina Geertruida Munnik, geb. 1886 Den Helder; tr. 21-12-1910 Den Helder Willem Hendrik Hofste, geb. 1880 Heenvliet, ovl. 18-4-1927 Amsterdam, machinist o.a. Klaten (Soerakarta, Nederlands-Indië) in 1912, z.v. Willem Hendrik Hofste en Elizabeth Christina Verwer (dochter Elly Hofste, ovl. plm. 2-2-1945 Ravensbrück, 32 jr oud, tr. Leonardus Kuiper)

- - - broer/zus


(III.1.6) Trijntje Johanna Munnik, d.v. Hermina Doijetta Maij en Jacob Munnik, geb. 19-5-1854 Den Helder, ovl. 13-1-1937 Groningen;
tr. 7-11-1888 Den Helder  
Jan Roelf Hilbrands, geb. 5-1-1857 Assen, ovl. 10-9-1943 Groningen, Fourier der Infanterie, later adj. onderofficier Inf., z.v. Aaldert Hilbrands (bierhandelaar) en Grietje Harkema
Kinderen:
 1.  Aaldert Hilbrands, geb. 1892 Den Helder, kantoorbediende; tr. 19-6-1919 Amsterdam Sara Geertruij Vorhauer, d.v. Hendrik Coenraad Vorhauer en Sara Geertruij Arends
 2. Jacob Hilbrands, geb. 1896 Den Helder, kantoorbediende; tr. 27-11-1919 Amsterdam Anna Maria Hameetman, d.v. Maarten Hameetman en Eleonora Geertruida Schrijver
 3. Jan Roelf Hilbrands, geb. 1896 Den Helder, sergeant Groningen; tr. 5-4-1922 Coevorden Jacobje Morre, d.v. Reinder Morre en Jacoba Margaretha Prins

- - - zussen(III.1.7) Grietje Munnik, d.v. Hermina Doijetta Maij en Jacob Munnik, geb. 15-12-1856 Den Helder, ovl. 6-1-1894 Den Helder;
tr. 23-7-1880 Den Helder  
Philipp Jacobus Kesting, geb. 1855 Amsterdam, machinist, z.v. Philipp Kesting en Catharina Bruggeling
Kinderen:
 1. Hermina Philippina Kesting, geb. 23-9-1882 Amsterdam, ovl. 17-2-1937 Groningen; tr. 12-9-1907 Groningen Hinderikus Dassel, z.v. Johannes Dominicus Dassel en Geertje Haverkamp
 2. Catharina Jacoba Kesting, geb. 4-3-1885 Den Helder; tr. 31-1-1919 Sloten Lambertus Zwart, z.v. Hendrik Zwart en Jeannette Jacoba Arnoldi

 - - - zus/broer


(III.1.8) George Peter Floris Munnik, z.v. Hermina Doijetta Maij en Jacob Munnik, geb. 24-7-1860 Den Helder, ovl. 1-5-1921 Doorwerth (Renkum), machinist Marine;
tr. 26-2-1886 Den Helder  
Trijntje de Vries, geb. 22-4-1860 Den Helder, d.v. Jan de Vries (Schilder) en Neeltje Visser
Kinderen:
 1. Jan Munnik, geb. 1891 Den Helder; tr. 20-2-1917 Rijsenburg Jacobje Jentiena van Oostrum, d.v. Jan van Oostrum en Marrigje Rozeboom
 2. Frans Jacob Munnik, geb. 1893 Den Helder; tr. 23-5-1918 Utrecht Tjitskea Maria Wind, d.v. August Nicolaas Wind en Elsje Dijkstra

No comments:

Post a Comment