26 February 2017

Parenteel Over de Linden ~ III.3.2 ~ vader Jan en Cornelis

### under construction ### language will be changed to Dutch

Continues from here.
These are the descendants of Cornelis Over de Linden. The chart starts with his parents.
(* further research needed)

### generatie 3 ###


(III.3.2) Jan Over de Linden (1785-1835), z.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols (zie aantekeningen Schols), ged. 14-6-1785 Enkhuizen, ovl. 23-6-1835 aan boord van het schip "Euridice", scheepstimmerman in Enkhuizen (op korvet Nehalennia in 1806, lidm. kerk 11-7-1796), militair 1812;
geh. 11-5-1806 Enkhuizen (otr. 26-4 j.m./ j.d.)
Anna Goemaat (1784-1874) (Antje/ Johanna, Goedmaat/ Goeimaat), ged. 27-8-1784 Enkhuizen, ovl. 26-11-1874 Enkhuizen (aang. Klaas en Hajo Last), winkelierster Breedstr. 381 (1806), later huishoudster, d.v. Cornelis Pietersz. Goemaat en Elena Roemers (zie genealogie Goemaat).
Jan O.L. did not practice religion, but A.G. was orthodox calvinist and changed to an even more orthodox sect at age 85 or 86.
Kinderen:
 1. Eefje, geb. 24-8 en ged. 20-9-1807 Leiden (N.H. Pieterskerk)
 2. Cornelis Over de Linden, geb. 11-1-1811 (ged. 1-2 get. Neeltje van Sol, note: on same day as cousin Jantje Jans OdL) Enkhuizen ==>> (IV.3.2.2)
 3. (Helena, geb. 23-3-1812 Enkhuizen, ovl. 19-10-1812 Delft)

### generatie 4 ###(IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden I, z.v. (III.3.2) Jan Over de Linden en Anna Goemaat, geb. 11-1-1811 Enkhuizen, ovl. 22-2-1874 Den Helder, scheepstimmerman/ opzichter bij de Koninklijke Marine in Den Helder;
geh. (1) 2-1-1833 Amsterdam
Trijntje Johanna Visser, geb. 21-3-1804 Den Helder, vroedvrouw, ovl. 31-12-1861, wed. George Pieter Maij, d.v. Dooije Visser en Hermina de Wilde. (zie aantekeningen Visser-Maij)
geh. (2) 14-5-1863 Den Helder
Geertruida Van der Burg, geb. 25-8-1833 Den Haag, d.v. Hendrik van der Burg en Johanna van Meel, wed. Nicolaas Nieuwenhout en hertr. 25-5-1883 Den Helder Christiaan de Groot Viertelhauzen, wedr. Jansje Buwalda, z.v. Christiaan de Groot Viertelhauzen en Anna Dorothea Weimar.
Stiefkinderen uit (1):
 1. Hermina Doijetta Maij, geb. 23-1-1820 Amsterdam => (aantekeningen onderaan)
 2. Alberdina Cornelia Maij, geb. 1824 of 1825 Amsterdam==>> (idem)
 3. Georg Floris Pieter Maij, geb. 1829 Amsterdam, ovl. 29-12-1851 Den Helder (aang. Cornelis over de Linden), schoenmaker, ongehuwd
Kinderen uit (1):
 1. Cornelis Over de Linden II, geb. 5-10-1833 Amsterdam ==> (V.3.2.2.1)
 2. (Antoon Cornelis, geb. 18-1-1836 en ovl. 22-2-1836 Den Helder)
 3. Leendert Floris Over de Linden, geb. 17-3-1837 Den Helder ==>> (V.3.2.2.3)
 4. Hendrika Over de Linden, geb. 2-3-1841 Den Helder ==>> (V.3.2.2.4)
 5. Anton Jan Over de Linden, geb. 4-2-1843 Den Helder ==>> (V.3.2.2.5)
 6. Anna Over de Linden, geb. 23-11-1845 Den Helder ==>> (V.3.2.2.6)### generatie 5 ###


(V.3.2.2.1) Cornelis Over de Linden II, z.v. (IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden en Trijntje Johanna Visser, geb. 5-10-1833 Amsterdam, onderwijzer, vertrok naar Ned. Indie in 1853, waar hij overleed in 1868;
geh. 4-4-1856 Den Helder
Margaretha Krul, geb. 26-3-1834 Den Helder, ovl. op zelfde dag en plaats als echtgenoot, d.v. Nicolaas/ Klaas Jansz. Krul and Bregitte Cecilia Simons Krul
Kinderen:
after the death of their parents they were raised by their grandfather Cornelis and his second wife in Den Helder, later by their uncle L.F. OdL.
 1. Cornelis Nicolaas Anthon Over de Linden, geb. 6-10-1857 Soerabaja ==>> (VI.3.2.2.1.1)
 2. Brigitta Froukje Catharina Over de Linden, geb. 6-2-1859 Ternate ==>> (VI.3.2.2.1.2)
 3. (August, geb. ca. 1860, ovl. 31-10-1866 Semarang, Dutch Indies))
 4. Floris August Over de Linden, geb. 22-5-1863 Soerabaja ==>> (VI.3.2.2.1.4)

- - - broers


(V.3.2.2.3) Leendert Floris Over de Linden (1837-1919), z.v. (IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden en Trijntje Johanna Visser, geb. 17-3-1837 Den Helder, onderwijzer, later administrateur bij de Marine en daarna gemeente Den Helder, ovl. 7-1-1919 Den Helder (Kanaalweg 7);
geh. 26-4-1863 Schagen
Jantje/ Jansje De Rooij (1837-1864), geb. 14-1-1837, Schagen, d.v. Albertus de Rooij (geb. ca.1810 Alkmaar, ovl. 10-2-1864 Schagen, onderwijzer, z.v. Hendrik de Rooij en Suzanne Koot), en Antje Walig (geb. 11-4-1814 Schagen, ovl. voor 1841 Schagen, d.v. Simon Walig en Jantje Reins Swaal).
Geen kinderen.


- - - broer/zus


(V.3.2.2.4) Hendrika Over de Linden, d.v. (IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden en Trijntje Johanna Visser, geb. 2-3-1841 Den Helder, ovl. na 1896 (dan won. Amsterdam);
geh. 18-4-1865 Den Helder
Albertus Hendrikus Van Heusden, geb. 1834 Amsterdam, ovl. voor 1896, onderwijzer, z.v. Gerrit van Heusden en Johanna Kortman
Kinderen:
 1. Albertus Hendrikus Van Heusden, geb. 30-4-1869 Amsterdam ==>> (VI.3.2.2.4.1)
 2. Cornelis Van Heusden, geb. 10-2-1871 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.1.1.2) Johanna Wilhelmina Over de Linden
 3. Leendert Floris Van Heusden, geb. 26-5-1873 Amsterdam, (dienstplichtig?) militair, geh. ? Helena Stella Hawker *
 4. Alberta Hendrika Van Heusden, geb. 8-7-1876 Amsterdam ==> (VII.3.2.2.1.1.1) Cornelis Over de Linden IV

- - - zus/broer


(V.3.2.2.5) Anton Jan Over de Linden, z.v. (IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden en Trijntje Johanna Visser, geb. 4-2-1843 Den Helder, ovl. 15-3-1899 Amsterdam; machinist bij de Kon. Marine;
geh. 11-8-1869 Den Helder
Antje Verfaille, geb. 9-2-1847 Den Helder, ovl. 2-2-1919 Haarlem, d.v. Jacob Verfalje en Jannetje Rab
Kinderen:
 1. (Anton Jan, 7-9-1870 en ovl.13-2-1871 Den Helder)
 2. Janette Reinoutje Anna Betsij Over de Linden, 31-3-1876 Den Helder ==>> (VI.3.2.2.5.2)
 3. Anton Jan Over de Linden, 11-4-1878 Den Helder ==>> (VI.3.2.2.5.3)
 4. Leendert Floris Over de Linden, 6-3-1881 Den Helder, register militaire dienst 1901 Haarlem *
 5. Catharina Johanna Over de Linden, 17-11-1882 Den Helder ==>> (VI.3.2.2.5.5)

- - - broer/zus


(V.3.2.2.6) Anna Over de Linden, d.v. (IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden en Trijntje Johanna Visser, geb. 23-11-1845 Den Helder, ovl. voor 1887;
geh. 24-12-1866 Den Helder 
Nicolaas Matthijs Bergman, geb. 24-7-1839 Amsterdam, ovl. na 1902 (vroeg Fred. Muller het OLB-papier te onderzoeken), onderwijzer Amsterdam, z.v. Adrianus Bergman en Frederika Elisabeth Borrenberg, hertr. 29-12-1887 Amsterdam Margaretha Rootlieb, geb. 1854.
Kinderen:
 1. Cornelis Bergman, geb. 6-10-1867 Amsterdam ==>> (VI.3.2.2.6.1)
 2. Gerardus Bergman, geb. 29-6-1869 Amsterdam; ovl. 24-11-1941 Medemblik.
 3. Frederika Johanna Elisabeth, geb. 4-1-1871, ovl. na 1886
 4. Floris Jan Bergman, geb. 10-1-1874 Amsterdam; ==>> (VI.3.2.2.6.4)
 5. (Anna Oera Linda, geb. 16-2-1876 en ovl. 15-3-1877 Amsterdam)
 6. Anna Oera Linda Bergman (later veranderd in: "Anna Vera Linda"), geb. 7-9-1877 Amsterdam; ovl. 6-7-1956 Zeist, ongehuwd onderwijzeres.


### generation 6 ###


(VI.3.2.2.1.1) Cornelis Nicolaas Anthon/ Cornelis III Over de Linden, z.v. (V.3.2.2.1) Cornelis Over de Linden en Margaretha Krul, geb. 6-10-1857 Soerabaja, ovl. 7-11-1934 Zandvoort, machinist bij de Marine, politie agent Hellevoetsluis/ Den Helder/ Amsterdam v.a. 1906;
geh. 17-1-1883 Den Helder
Martje Adriana Van Vliet, geb. 10-6-1858 Den Helder, ovl. voor 1934, d.v. Pieter van de Vliet and Johanna Wilhelmina Tegel
Kinderen:
 1. Cornelis IV Over de Linden, geb. 12-12-1883 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.1.1.1)
 2. Johanna Wilhelmina Over de Linden, geb. 5-3-1890 Den Helder ==>> (VII.3.2.2.1.1.2)
 3. Pieter Wilhelm Over de Linden, geb. 25-9-1893 Den Helder, ovl. na 1933 (dan ongeh. en vertr. van Amsterdam naar Arnhem, Driekoningen dwarsstraat 85) *
 4. Sophia Over de Linden, geb. 27-12-1895 Den Helder ==>> (VII.3.2.2.1.1.4)

- - - broer/zus


(VI.3.2.2.1.2) Bregetha Froukje Catharina/ Brecht/ Brigitta Over de Linden, d.v. (V.3.2.2.1) Cornelis Over de Linden en Margaretha Krul, geb. ca. 1859 Ternate, ovl. 12-9-1940 Schagen;
geh. (1) 10-5-1882 Den Helder (gesch. 30-3-1903):
François Gustaaf Adolf Wissel, geb. 5-10-1855 Vlissingen, machinist bij de Marine, z.v. Francois Wilhelm Wissel;
geh. (2) 3-11-1904 Den Helder 
Gerardus Nobbes, geb. 1853 Den Helder, ovl. 28-9-1929 Den Helder, timmerman, z.v. Jan Nobbes and Catharina de Graaf
Kinderen uit (1):
 1. François Wilhelm Wissel, geb. 17-3-1883 Den Helder, loting mil. dienst1903 *
 2. Cornelis Leendert Anton Wissel, geb. 17-8-1887 Den Helder ==>> (VII.3.2.2.1.2.2)
 3. Leonardus Johannes Willem Wissel, geb. 27-2-1889 Den Helder ==>> (VII.3.2.2.1.2.3)

- - - zus/broer


(VI.3.2.2.1.4) Floris August Over de Linden, z.v. (V.3.2.2.1) Cornelis Over de Linden en Margaretha Krul, geb. 23-5-1863 Samarang, ovl. ca. 1910 Harderwijk?, winkelbediende, depothouder;
geh. 2-9-1886 Amsterdam
Anna Petronella Lobbes, geb. 5-10-1849 Amsterdam, onderwijzeres, d.v. Johan Christiaan Lobbes and Dirkje van Scheers. The name of his widow's maid was Riek Mulder-Pomper
Geen kinderen.


- - - neven


(VI.3.2.2.4.1) Albertus Hendrikus Van Heusden, z.v. (V.3.2.2.4) Hendrika Over de Linden en Albertus Hendrikus Van Heusden, geb. 30-4-1869 Amsterdam, makelaar/ makelaar in koffie;
geh. (1) 6-2-1896 Amsterdam (gesch. 27-9-1906)
Hendrika Herfst, geb. 1875 Amsterdam, ovl. 21-10-1940 Hoorn, d.v. Jan Frederik Hendrik Herfst and Louise Roeloffine Bosch
geh. (2) 21-1-1909 Amsterdam (gesch. 10-10-1910 Amsterdam)
Elise Mathilda Werlemann, geb. 1883 Amsterdam, d.v. Marinus Jacobus Werlemann en Marie Anne Gesina Dorothea Reinike, hertr. 1930 Michiel de Bruijn


- - - neef/nicht


(VI.3.2.2.5.2) Janette Reinoutje Anna Betsij Over de Linden, d.v. (V.3.2.2.5) Anton Jan Over de Linden en Antje Verfaille, geb. 31-3-1876 Den Helder;
geh. 5-7-1900 Haarlem  
Wybe Anne Borger, geb. 1875 Wijhe, officer of Health, z.v. Engelbertus Johannes Borger and Hendrina Petronella Van den Nulft
Kind:
 1. Bart Borger, geb. 1909 Batavia ==>> (VII.3.2.2.5.2.1)


- - - zus/broer
 

(VI.3.2.2.5.3) Anton Jan Over de Linden, z.v. (V.3.2.2.5) Anton Jan Over de Linden en Antje Verfaille, geb. 11-4-1878 Den Helder, ovl. 14-1-1934 Haarlem;
geh.
Emelie Berkelie, ovl. 17-1-1940 Sprang-Capelle (no info on parents or birth).
Kind:
 1. Laura Over de Linden, geb. 1909 Pasoeroean (Indies) ==>> (VII.3.2.2.5.3.1)


- - - broer/zus
 


(VI.3.2.2.5.5) Catharina Johanna Over de Linden, d.v. (V.3.2.2.5) Anton Jan Over de Linden en Antje Verfaille, geb. 17-11-1882 Den Helder, ovl. 1955;
geh. 6-7-1911 Haarlem (en in zelfde maand geemigreerd naar Canada)
Jan van der Pant/ John Vanderpant, geb. 11-1-1884 Alkmaar, ovl. 24-7-1939 Vancouver, fotograaf en journalist, fotostudio Okotoks Alberta/ Fort Macleod/ New Westminster, British Columbia/ Vancouver, z.v. Jan van der Pant and Catharina Sophia Hendrika Anthonia Ezerman (zie biografie)
Kinderen:
 1. Anna Vanderpant, geb. 1913 in Nederland (bij moeder van C.J.), voortzetting fotostudio samen met zus
 2. (John, geb. en ovl. 1915 in Canada)
 3. Catharina (Carina) Vanderpant, geb. 1917 Fort Macleod, voortzetting fotostudio samen met zus

- - - nicht/neef


(VI.3.2.2.6.1) Cornelis Bergman, z.v. (V.3.2.2.6) Anna Over de Linden en Nicolaas Matthijs Bergman, geb. 6-10-1867 Amsterdam; ovl. na 1931; kantoorbediende, later handelaar;
geh. 20-3-1902, Amsterdam 
Elisabeth Sophia Maria Cavalini, geb. 7-1-1874 Amsterdam, ovl. 18-7-1933 Zandvoort, d.v. Jan Louis Cavalini en Carolina Elisabeth Brouwer.
Kinderen:
 1. Cornelis Bergman, geb. 5-2-1903 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.6.1.1)
 2. Elisabeth Sophia Maria Bergman, geb. 10-1-1904 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.6.1.2)
 3. Carolina Elisabeth Bergman, geb. 5-2-1905 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.6.1.3)
 4. (Nicolaas Matthijs, geb. 21-7-1907 en ovl. 15-2-1911 Amsterdam)
 5. (Nicolaas Matthijs, geb. 19-6-1912 en ovl. 29-10-1931 Amsterdam)
 6. (Albert, geb. 25-1-1914 en ovl. 21-8-1914 Amsterdam)

- - - broers


(VI.3.2.2.6.4) Floris Jan Bergmanz.v. (V.3.2.2.6) Anna Over de Linden en Nicolaas Matthijs Bergman; geb. 10-1-1874 Amsterdam, ovl. 29-1-1952 Zeist; onderwijzer Amsterdam, Naaldwijk, Zeist; ovl. 29-1-1952 Zeist;
geh. 28-7-1898 Amsterdam
Johanna Hendrika Borman, geb. 1875 Amsterdam, ovl. 13-8-1960 Blaricum, d.v. Hendrik Johannes Borman (leraar) and Anna Frederika Wilhelmina Kottmeier.
Kind:
 1. Floris Jan Bergman, geb. 16-8-1903 Naaldwijk, ovl. 8-6-1976 Blaricum, schilder, aquarellist, tekenaar


### generatie 7 ###


(VII.3.2.2.1.1.1) Cornelis Over de Linden IV, z.v. (VI.3.2.2.1.1), geb. 12-12-1883 Den Helder, ovl. 7-10-1958 Amsterdam (graf in Den Helder), surnumerair Waspik (1903), Police chief-inspector;
geh. 30-4-1909 Den Helder to:
Alberta Hendrika Van Heusden, geb. 8-7-1876 Amsterdam, ovl. 14-10-1959 grave in Den Helder, daughter of Albertus Hendrikus van Heusden and Hendrika over de Linden (V.3.2.2.4).
geen kinderen


- - - broer/zus


(VII.3.2.2.1.1.2) Johanna Wilhelmina Over de Linden, d.v. (VI.3.2.2.1.1), geb. 5-3-1890 Den Helder, ovl. 1-6-1969 Haarlem;
geh. (1) 28-5-1915 Den Helder to:
Cornelis van Heusden, geb. 18-2-1871 Amsterdam, ovl. 31-12-1934 Heemstede, koffiehandelaar, cabinet-maker, z.v. Albertus Hendrikus van Heusden and Hendrika Over de Linden (V.3.2.2.4);
geh. (2) 29-11-1935 Bloemendaal
Louis Backer, geb. 21-5-1876 Schiedam, ovl. 6-3-1954 Bloemendaal, houtvester, lid van de fa. Corn. de Vlaming & L. Backer, beëdigde makelaars in machinerieën en metalen, z.v. Johannes Adolph Backer en Anna Catharina Adriana van der Kloes, wed. Marie Antoinette Pearson


- - - zusters


(VII.3.2.2.1.1.4) Sophia Over de Linden, d.v. (VI.3.2.2.1.1), geb. 27-12-1895 Den Helder;
geh. 3-11-1921, Amsterdam
Johannes Carel Evers, geb. ca. 1895 Amsterdam, koopman (1921)/ officier landmacht (?), z.v. Johannes Evers and Johanna Anthonia Bruigom


- - - nicht/neef


(VII.3.2.2.1.2.2) Cornelis Leendert Anton Wissel, z.v. (VI.3.2.2.1.2), geb. 17-8-1887 Den Helder, first hotel chef;
geh. 31-10-1912 Den Helder
Anna Maria Koenders, geb. ca.1890 Nieuwer-Amstel, d.v. Wilhelmus Koenders en Maria Francisca van Kuijk


- - - broers

 
(VII.3.2.2.1.2.3) Leonardus Johannes Willem Wissel, z.v. (VI.3.2.2.1.2), geb. 27-2-1889 Den Helder, cabinet maker;
geh. 28-11-1912 Den Helder
Cornelia van Ravens, geb. ca.1889 Den Helder, d.v. Willem van Ravens en Elisabeth Vroon


- - - achterneven


(VII.3.2.2.5.2.1) Bart Borger, z.v. (VI.3.2.2.5.2), geb. 1909 Batavia;
geh. 19-1-1933 Leiden
Carolina Amélie Horst


- - - neef/ nicht


(VII.3.2.2.5.3.1) Laura Over de Linden, d.v. (VI.3.2.2.5.3), geb. 1909 Pasoeroean (Indies);
geh. 29-12-1931 Haarlem
Albert Roos, geb. 1901 Enschede, arts, z.v. Jan Roos en Aafke Buijs


- - - achternicht/-neef


(VII.3.2.2.6.1.1) Cornelis Bergman, z.v. (VI.3.2.2.6.1), geb. 5-2-1903 Amsterdam, fabrikant;
geh. 2-4-1931 Amsterdam
Janna Niesje Spek, geb. 1903 Den Haag,d.v. Jakob Spek en Clazina Philippina van den Berg


- - - broer/zus


(VII.3.2.2.6.1.2) Elisabeth Sophia Maria Bergman, d.v. (VI.3.2.2.6.1), geb. 10-1-1904 Amsterdam; ovl. voor 1945;
geh. 9-4-1929 Amsterdam  
Nicolaas Anton Waaning, geb. 1903 Amsterdam, predikant, ovl. 17-8-1945 Zandvoort, z.v. Willem Johannes Waaning en Wilhelmina Sonnenschein
Kinderen (ten minste):
 1. Anna Oera Linda Waaning, geb. 29-4-1939 Zandvoort; geh. 3-1961, Zandvoort Hendrik Johannes Draaijer


- - - zussen(VII.3.2.2.6.1.3) Carolina Elisabeth Bergman, d.v. (VI.3.2.2.6.1), geb. 5-2-1905 Amsterdam;
geh. 3-8-1926 Amsterdam
Machgielis Euwe, geb. 1901 Watergraafsmeer, onderwijzer, z.v. Cornelis Willem Euwe en Elizabeth Maria van der Meer


==================


Aantekeningen Schols


(I) Pieter Jansz. Schols/ Schol/ Scholts, (ged. 10-6-1738 Hoorn), begr. 21-11-1770 Enkhuizen Westerkerk middenkap graf 469, (z.v. Jan Remmentsz. Schol en Trijntje Pieters Vroom), lidmaat door belijdenis en volwassenen doop 24-2-1764 geref. Enkhuizen;
otr. 5-5-1759 (impost 6:-:-, tr. 20-5) Enkhuizen (jm Zijberensdijk/ jd Overtoom "Het huwelijk werd gesloten door Sas Proppenent" in de kerk, stiefvader bruid: Jan Jacobsz; moeder bruidegom Tetjen Pieters) (NB Jeske Dirks was zus van Trijntje en tr. 26-7-1760 E. Jan Corn. Keetman)
Trijntje Dirks, begr. 19-5-1774 Enkhuizen Westerkerk middenkap graf 469.
Kinderen:
 1. (Cornelis, ged. 5-3-1760 Enkhuizen, get. Jeske Dirks; ovl. 1762)
 2. (Harmpje, ged. 9-8-1761 Enkhuizen, get. Jeske Dirks; ovl. 1762))
 3. (C. of H.: begr. 6-4-1762 Westerkerk middenkap 469)
 4. (C. of H.: begr. 11-5-1762 Westerkerk middenkap 469)
 5. Iefje Schols, ged. 1-8-1762 Enkhuizen, get. IJske Dirks; tr. 1782 Andries over de Linden ==>> (bekend)
 6. Harmpje, ged. 17-3-1765 Enkhuizen, get. Ieske Dirks
 7. Cornelis Schols, ged. 26-8-1766 Enkhuizen, get. Jeske Dirks ==>> (II) 
 8. Dirkje, ged. 4-12-1767 Enkhuizen, get. Jeske Dirks
 9. Arent, ged. 10-2-1769 Enkhuizen, get. Jeske Dirks 
 10. (kind begr. 4-10-1769 Westerkerk middenkap 469)
 11. (kind begr. 21-11-1769 Westerkerk middenkap 469)


(II) Cornelis Schols, ged. 26-8-1766 Enkhuizen, broodbakker;
tr. 31-8-1788 Enkhuizen (jm Nieuwemarkt/ jd Nwe Westerstraat)  
Dirkje Kuijper,
Kinderen:
 1. (Pieter, ged. 19-11-1789 Enkh. get. Iefje Schols)
 2. (Gerrit, ged. 3-6-1792 Enkh. get. Saartje Meinders, ovl. 29-10-1795 aan sinking koorts, begr. 29-10 - adres "op de Vrijdom" impost 3:-:-)
 3. Pieter Schols, ged. 19-5-1803 Enkh. get. Saartje Meinders, ovl. 2-3-1829 Enkhuizen; smidsknecht; tr. 23-3-1828 Enkhuizen Neeltje Pieters Brouwer, geb. Enkhuizen, dienstbode, d.v. Pieter Danielsz en Trijntje Jans (dochter Dirkje, geb. 1829, ovl. 1831)


==================


Aantekeningen Visser-Maij


(I) Trijntje Johanna Visser, geb. 21-3-1804 Den Helder of Amsterdam, ovl. 31-12-1861, vroedvrouw, d.v. Dooije Visser (schipper Zwolle) en Hermina de Wilde;
tr. (1) 19-4-1820 Amsterdam
George Pieter Maij, geb. 1790 Amsterdam, winkelbediende, z.v. John Maij (empl., modelmaker Marine, ged. 11-10-1769, z.v. Georg Maij en Maijke Pieters Visser, hertr. 1824 Amsterdam Susanna Holtman) en Pieternella Cup, wedr. Henrietta Geertruida Goozeman (tr. 6-5-1818 Amsterdam) NB een broer Floris Maij/May was ook modelmaker voor de Rijkswerf.
tr. (2) 2-1-1833 Amsterdam
Cornelis Over de Linden, geb. 11-1-1811 Enkhuizen, ovl. 22-2-1874 Den Helder, z.v. Jan Over de Linden en Anna Goemaat (zie boven)
Kinderen uit (1):
 1. Hermina Doijetta Maij, geb. 23-1-1820 Amsterdam ==>> (II.1)
 2. Alberdina Cornelia Maij, geb. 1824 of 1825 Amsterdam==>> (II.2)
 3. ? Jan Maij, geb. ca. 1828 ?
 4. Georg Floris Pieter Maij, geb. 1829 Amsterdam, ovl. 29-12-1851 Den Helder (aang. Cornelis over de Linden), schoenmaker, ongehuwd

= = = generatie 2


(II.1) Hermina Doijetta Maij, d.v. Trijntje Johanna Visser en George Pieter Maij, geb. 23-1-1820 Amsterdam, ovl. 26-12-1893 Den Helder;
tr. 11-3-1847 Den Helder  
Jacob Munnik, geb. 10-9-1819 Medemblik, ovl. 25-11-1897 Den Helder, scheepstimmerman/ opzichter Den Helder, later den Bosch, z.v. Frans Munnik (bewaarder bij de Marine) en Antje Lindholm
Kinderen:
 1. (Antje, geb. 1847 en ovl. 25-9-1850 Den Helder)
 2. Cornelis Munnik, geb. 28-1-1849 Den Helder ==>> (III.1.2)
 3. Frans Munnik, geb. 30-7-1850 Den Helder (geen nadere gegevens gevonden)
 4. (Antje, geb. 31-8-1851 en ovl. 31-7-1852 Den Helder)
 5. Antje Munnik, geb. 18-4-1853 Den Helder, ovl. 22-2-1909 Winschoten, ongehuwd zonder beroep
 6. Trijntje Johanna Munnik, geb. 19-5-1854 Den Helder ==>> (III.1.6)
 7. Grietje Munnik, geb. 15-12-1856 Den Helder ==>> (III.1.7)
 8. George Peter Floris Munnik, geb. 24-7-1860 Den Helder ==>> (III.1.8)

- - - zussen


(II.2) Alberdina Cornelia Maij, d.v. Trijntje Johanna Visser en George Pieter Maij, geb. 1824 of 1825 Amsterdam;
tr. 27-2-1851 Den Helder (get. Cornelis over de Linden)  
Dirk Lobé, geb. 1832 Den Helder, kleermaker, z.v. Barend Lobé en Hendrina Kroon (Maij-Lobé emigreerden naar Amerika)
Kinderen:
 1. Barend Lobé, geb. 26-10-1851 Den Helder; 
 2. Trijntje Johanna Lobé, geb. 23-1-1853 Den Helder 


= = = generatie 3


(III.1.2) Cornelis Munnik, z.v. Hermina Doijetta Maij en Jacob Munnik, geb. 28-1-1849 Den Helder, ovl. 15-1-1900 Utrecht, machinist Marine;
tr. 21-6-1882 Den Helder
Stijntje Daarnhouwer, geb. 16-1-1861 Den Helder, d.v. Hendrik Daarnhouwer (schoolhoofd) en Geertje Borst
Kinderen:
 1. Wilhelmina Munnik, geb. 1883 Den Helder, ovl. 8-2-1931 Rotterdam; tr. 31-7-1912 Den Helder (volmacht Leendert Fl. over de Linden) Cornelis Beurts, geb.1884 Amsterdam, machinist, z.v. Gerardus Hubertus Beurts en Geertruida Volker (zoon Cornelis, geb. Medan NL Indie, ovl. 5-9-1933 Rotterdam; dochter Jacoba Christina Geertruida Beurts, geb. te idem 1915; tr. 28-5-1936 Rotterdam Jacob Bijlsma)
 2. Anna Catharina Geertruida Munnik, geb. 1886 Den Helder; tr. 21-12-1910 Den Helder Willem Hendrik Hofste, geb. 1880 Heenvliet, ovl. 18-4-1927 Amsterdam, machinist o.a. Klaten (Soerakarta, Nederlands-Indië) in 1912, z.v. Willem Hendrik Hofste en Elizabeth Christina Verwer (dochter Elly Hofste, ovl. plm. 2-2-1945 Ravensbrück, 32 jr oud, tr. Leonardus Kuiper)

- - - broer/zus


(III.1.6) Trijntje Johanna Munnik, d.v. Hermina Doijetta Maij en Jacob Munnik, geb. 19-5-1854 Den Helder, ovl. 13-1-1937 Groningen;
tr. 7-11-1888 Den Helder  
Jan Roelf Hilbrands, geb. 5-1-1857 Assen, ovl. 10-9-1943 Groningen, Fourier der Infanterie, later adj. onderofficier Inf., z.v. Aaldert Hilbrands (bierhandelaar) en Grietje Harkema
Kinderen:
 1.  Aaldert Hilbrands, geb. 1892 Den Helder, kantoorbediende; tr. 19-6-1919 Amsterdam Sara Geertruij Vorhauer, d.v. Hendrik Coenraad Vorhauer en Sara Geertruij Arends
 2. Jacob Hilbrands, geb. 1896 Den Helder, kantoorbediende; tr. 27-11-1919 Amsterdam Anna Maria Hameetman, d.v. Maarten Hameetman en Eleonora Geertruida Schrijver
 3. Jan Roelf Hilbrands, geb. 1896 Den Helder, sergeant Groningen; tr. 5-4-1922 Coevorden Jacobje Morre, d.v. Reinder Morre en Jacoba Margaretha Prins

- - - zussen(III.1.7) Grietje Munnik, d.v. Hermina Doijetta Maij en Jacob Munnik, geb. 15-12-1856 Den Helder, ovl. 6-1-1894 Den Helder;
tr. 23-7-1880 Den Helder  
Philipp Jacobus Kesting, geb. 1855 Amsterdam, machinist, z.v. Philipp Kesting en Catharina Bruggeling
Kinderen:
 1. Hermina Philippina Kesting, geb. 23-9-1882 Amsterdam, ovl. 17-2-1937 Groningen; tr. 12-9-1907 Groningen Hinderikus Dassel, z.v. Johannes Dominicus Dassel en Geertje Haverkamp
 2. Catharina Jacoba Kesting, geb. 4-3-1885 Den Helder; tr. 31-1-1919 Sloten Lambertus Zwart, z.v. Hendrik Zwart en Jeannette Jacoba Arnoldi

 - - - zus/broer


(III.1.8) George Peter Floris Munnik, z.v. Hermina Doijetta Maij en Jacob Munnik, geb. 24-7-1860 Den Helder, ovl. 1-5-1921 Doorwerth (Renkum), machinist Marine;
tr. 26-2-1886 Den Helder  
Trijntje de Vries, geb. 22-4-1860 Den Helder, d.v. Jan de Vries (Schilder) en Neeltje Visser
Kinderen:
 1. Jan Munnik, geb. 1891 Den Helder; tr. 20-2-1917 Rijsenburg Jacobje Jentiena van Oostrum, d.v. Jan van Oostrum en Marrigje Rozeboom
 2. Frans Jacob Munnik, geb. 1893 Den Helder; tr. 23-5-1918 Utrecht Tjitskea Maria Wind, d.v. August Nicolaas Wind en Elsje Dijkstra

Parenteel Over de Linden ~ III.3.6 ~ tante Aafje

### under construction ###

Continues from here.
Language will be changed into Dutch.
These are the descendants of Cornelis' tante Aafje Over de Linden.

Dankbaar gebruik gemaakt van de stamboom Zwaan gemaakt door Dick Zwaan en stamboom Kofman van Piet Feitsma.

### generatie 3 ###


(III.3.6) Aafje Over de Linden (1798-1849), d.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, ged. 13-5-1798 Enkhuizen, handelaar in gebruikte goederen (1846), ovl. 4-2-1849 Enkhuizen (at Nieuwe Rietdijk), lidm. 15-4-1817.
geh. (1) 27-5-1821 Enkhuizen (*1)
Hendrik Reuvers (1796-1845), geb./ ged. 20/ 29-1-1796 Enkhuizen ("spurius" d.w.z. buitenechtelijk), z.v. Cornelia Brouwer en onbekende vader, assistent van kaashandelaar (arbeider 1839; get. bij huwelijk Trijntje Pieters Over de Linden), ovl. 15-2-1845 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk) (*2);
geh. (2) 20-12-1846 Enkhuizen
Koop Meijlof (1804-1875) (van Enkhuizen) geb. 1804 Enkhuizen, ovl. 27-2-1875 Enkhuizen, arbeider (1846), handelaar in gebruikte goederen (1849), z.v. Sijmon Meijlof en Martje Broek, hertr. 5-8-1849 Enkhuizen Geertjen de Graaf, geb. ca. 1810, d.v. Cornelis de Graaf en Antje Bijkerk.
(*1) get. bij dit huwelijk (o.a.): Cornelia Brouwer, brg. moeder, en Jan over de Linden, neef vd bruid. Volgens trouwakte was Hendrik Reuvers een 'natuurlijke zoon' van Cornelia Brouwer (i.e. ze was ongeh.). De akte vermeldt ook de namen van twee kinderen van Aafje die werden aangenomen door Hendrik: Cornelia (geb. 1818) en Andries (geb. 1820)
(*2) Volgens de ovl. akte was Hendrik Reuvers "zoon van Hendrik Reuvers en Cornelia Brouwer, een echtpaar won. in Enkhuizen". Dit was een leugen, omdat bij de doop "spurius" werd vermeld en geen huwelijk van Hendrik Reuvers en Cornelia Brouwer is gevonden in Enkhuizen. Op 4-11-1797 trouwde Cornelia Brouwer met Cornelis Willemsz Bakker.
Kinderen (aangenomen bij huwelijk):
 1. Cornelia/ Kee Reuvers, geb. 12-9-1818 Enkhuizen ==>> (IV.3.6.1)
 2. Andries Reuvers, geb. 15-10-1820 Enkhuizen ==>> (IV.3.6.2)

### generatie 4 ###


(IV.3.6.1) Cornelia/ Kee Reuvers, d.v. (III.3.6) Aafje Over de Linden en Hendrik Reuvers, geb. 12-9-1818 Enkhuizen (Sijbrandsdijk, d.v. Aafje over de Linden, werkster, aang. door vroedvrouw), aangen. als kind door Hendrik Reuvers bij haar moeders huwelijk 27-5-1821, ovl. 3-3-1878 Enkhuizen (Nieuwe Rietdijk).
geh. 5-8-1838 Enkhuizen (*)
Rijkent Kofman, geb. Enkhuizen 2-6-1820, arbeider ('44), timmerman, ovl. 19-6-1861 Enkhuizen, z.v. Jacob Kofman en Trijntje Frankfort
(*) Getuigen bij het huwelijk (toestemming gevend): Jacob Kofman, 49 jr., vader brg., Trijntje Frankfort, 48 jr., moeder brg., Hendrik Reuvers, 42 jr., vader bruid, en Aafje over de Linden, 39 jr., moeder bruid. Huwelijksakte vermeldt: De bruid, wiens vader bij geb. niet vermeld was, werd aangenomen door Hendrik Reuvers bij het huwelijk van haar moeder. Het gezin woonde eerst op de Rietdijk, later op de Vischmarkt (BR 11, fol. 23).
Kinderen:
 1. Trijntje Kofman, geb. 8-3-1839 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.1)
 2. Jacob Kofman, geb. 1-10-1843 ==>> (V.3.6.1.2)
 3. (Wiggertje, geb. 17-8-1846 en ovl. 14-4-1848 Enkhuizen)
 4. Wiggertje Kofman, geb. 27-5-1849 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.4)
 5. Hendrik ("Hein") Kofman, geb. 11-2-1853 Enkhuizen ==>> (V.3.6.1.5)
 6. (Aafje, geb. 5-5-1858 en ovl. 20-7-1858 Enkhuizen)

Cornelia Kofman-Reuvers; met kleindochter Cornelia en Teetje Zwaan (?)

- - - zus/broer


(IV.3.6.2) Andries Reuvers (1820-1857), z.v. (III.3.6) Aafje Over de Linden en Hendrik Reuvers, geb. Enkhuizen 15-10-1820, ovl. 2-6-1857 Hillegom, timmerman Nieuwe Rietdijk ('44);
geh. 12-11-1843 Enkhuizen (A. Reuvers nam kind aan)
Sybergjen/ Siebregtje/ Sijbrigjen Schanstra (1815-1870), geb. 10-12-1815 Lemsterland, ovl. 24-1-1870 Enkhuizen (Vischmarkt), d.v. Jacob Annes Schanstra en Leentje Pieters van der Goot
Kinderen:
 1. Hendrik Reuvers, geb. 8-2-1843 Enkhuizen (Visschersdijk, als "Hendrik Schanstra", vader niet genoemd, aang. door Andries en Hendrik Reuvers) ==>> (V.3.6.2.1)
 2. Neeltje Reuvers, geb. 16-12-1844 Enkhuizen ==>>(V.3.6.2.2)
 3. Jacob Reuvers, geb. 21-3-1847 Enkhuizen ==>> (V.3.6.2.3)
 4. Aafje Reuvers, geb. 28-11-1848 Enkhuizen, ovl 16-2-1867 Enkhuizen
 5. (Andries, geb. 25-12-1856 Hillegom en ovl. 6-5-1863 Enkhuizen)

### generatie 5 ###


(V.3.6.1.1) Trijntje Kofman (1839-1912), d.v. (IV.3.6.1) Cornelia Reuvers en Rijkent Kofman, geb. 8-3-1839 Enkhuizen, ovl. 23-8-1912 Enkhuizen;
geh. 2-12-1858 Andijk 
Andries Zwaan (1830-1909), landbouwer, geb. 23-12-1830 Andijk, ovl. 11-5-1909 Enkhuizen, z.v. Hendrik Zwaan en Teetje Zwier
Kinderen:
 1. Hendrik Zwaan, geb. 24-10-1859 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.1)
 2. Rijkent Zwaan, geb. 6-12-1860 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.2)
 3. Klaas Zwaan, geb. 25-6-1862 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.3)
 4. Cornelia Zwaan, geb. 3-12-1863 Enkhuizen, ovl. 24-1-1924 Enkhuizen
 5. Teetje Zwaan, geb. 10-5-1865 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.5)
 6. Aafje Zwaan, geb. 6-10-1867 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.6)
 7. Andries Zwaan, geb. 7-4-1870 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.7)
 8. Jacob Zwaan, geb. 25-3-1873 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.8)
 9. Roelof Zwaan, geb. 4-2-1875 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.9)
 10. Piet Zwaan, geb. 20-6-1877 Enkhuizen, ovl. 18-10-1935 Enkhuizen, landbouwer.
 11. Willem Zwaan, geb. 1-5-1882 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.1.11)


- - - zus/broer


(V.3.6.1.2) Jacob Kofman (1843-1911), z.v. (IV.3.6.1) Cornelia Reuvers en Rijkent Kofman, geb. 1-10-1843 Enkhuizen, timmerman, ovl. 16-6-1911 Enkhuizen;
geh. 17-9-1863 Enkhuizen
Hendrika Greiner (1842-1916), geb. 5-2-1842 Enkhuizen, ovl. 29-11-1916 Enkhuizen, d.v. Johannes Greiner en Antje Blom.
De familie woonde aan de Noorderhavendijk, Oude Doelen resp. Torenstraat en was Nederlands Hervormd, later Apostolisch. Volgens bevolkingsregister was hij "Voorganger bij de Heilige Apostolosche Zending Gemeente". Ovl. akte: "Geestelijke".
Kinderen:
 1. Cornelia Kofman, geb. 3-6-1864 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.2.1)
 2. (Antje, geb. 19-9-1865 en ovl. 28-12-1870 Enkhuizen)
 3. (Catharina, geb. 3-2-1867 en ovl. 30-1-1874 Enkhuizen)
 4. Eva Kofman, geb. 18-3-1868 Enkhuizen, ovl. 18-7-1896 Enkhuizen
 5. (Rijkent, geb. 29-6-1869 en ovl. 13-3-1881 Enkhuizen)
 6. (Johannes, geb. 5-11-1870, ovl. 23-4-1882 Enkhuizen)
 7. (Antje, geb. 21-2-1872 en ovl. 23-7-1877 Enkhuizen)
 8. (Hendrik, geb. 26-10-1873 en ovl. 26-12-1877 Enkhuizen)
 9. Catharina Jacoba Hendrika ("Keetje") Kofman, geb. 14-8-1875 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.2.9)
 10. (Antje Philippina Helena, geb. 8-6-1878 en ovl. 11-10-1882 Enkhuizen)
 11. (levenloos geb. dochter, geb. 28-1-1886)


- - - broer/zus


(V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman, d.v. (IV.3.6.1) Cornelia Reuvers en Rijkent Kofman, geb. 27-5-1849 Enkhuizen, ovl. 11-11-1917 Enkhuizen;
geh. 19-5-1870 Enkhuizen
Reindert Bankert, geb. 29-4-1845 Enkhuizen, ovl. 26-9-1922 Enkhuizen, arbeider ('70)/ landbouwer ('78-'90)/ winkelier/ handelaar, z.v. Jacob Bankert en Grietje Bruin;
Hun religie was apostolisch en ze woonden aan het Westeinde ('70), Oudegracht ('72), Handvastwater ('78-'90),Torenstraat ('17);
Kinderen:
 1. Jacob Bankert, geb. 31-12-1870 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.1)
 2. Rijkent Bankert, geb. 24-11-1872 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.2)
 3. Maarten Bankert, geb. 3-9-1878 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.3)
 4. Cornelia Bankert, geb. 6-4-1882 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.4)
 5. Johannes Bankert, geb. 24-10-1884 Enkhuizen, ovl. 5-5-1908 Enkhuizen (Torenstraat), zonder beroep, ongeh.
 6. (Hendrik, geb. 11-4-1888 en ovl. 23-8-1890 Enkhuizen)
 7. Friedrich Wilhelm Bankert, geb. 20-6-1890 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.7)

- - - zus/broer

(V.3.6.1.5) Hendrik Kofman ("Hein"), z.v. (IV.3.6.1) Cornelia Reuvers en Rijkent Kofman, geb. 11-2-1853 Enkhuizen, ovl. 15-1-1933, Enkhuizen, timmerman ('82) in the Westerstraat;
geh. 6-3-1875 Enkhuizen
Cornelia Watering ("Kee"), geb. 10-11-1851 Enkhuizen, ovl. 8-1-1931 Enkhuizen, d.v. Bertus Watering en Elisabeth de Wolf.
Hein Kofman woonde in het huis waar zijn overgrootvader Andries Over de Linden had gewoond en beschuldigde Cornelis Over de Linden ervan het OLB gestolen te hebben van zijn moeder.
Kinderen:
 1. (Rijkent, geb. 24-7-1875 en ovl. 30-7-1875 Enkhuizen)
 2. Rijkent Kofman, geb. 17-12-1876 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.2)
 3. Elisabeth Kofman, geb. 2-2-1879 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.3)
 4. Cornelia Kofman, geb. 18-1-1881 Enkhuizen, ovl. 9-4-1958 Den Haag, ongeh.
 5. Bertus Kofman, geb. 16-8-1883 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.5)
 6. Catharina Kofman, geb. 14-12-1885 Enkhuizen, ovl. 1-7-1964 Rotterdam, ongeh.
 7. Aaltje Kofman, geb. 29-6-1888 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.7)
 8. (Jacob, geb. 31-10-1890 en ovl. 1-2-1891 Enkhuizen)
 9. (Wiggertje geb. 25-5-1892 en ovl. 19-9-1892 Enkhuizen)
 10. Wiggertje Kofman, geb. 1-1-1894 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.10)
 11. (Jacob, 25-1-1897 en ovl. 1-3-1897 Enkhuizen)- - - neven


(V.3.6.2.1) Hendrik Reuvers (1843-1931), z.v. (IV.3.6.2) Andries Reuvers en Sijbrigjen Schanstra, geb. 8-2-1843 Enkhuizen (Visschersdijk, as "Hendrik Schanstra", vader niet genoemd, aang. door Andries en Hendrik Reuvers), ovl. 31-7-1931 Stavoren, arbeider;
geh. 3-3-1867 Venhuizen 
Geertje van Meurs (1840-1916), geb. 5-11-1840 Venhuizen, ovl. 21-4-1916 Bovenkarspel, d.v. Pieter van Meurs en Maartje Zweep
Kinderen (geb. data met ? zijn akte data):
 1. Andries Reuvers, geb. 22?-22-1867 Venhuizen ==>> (VI.3.6.2.1.1)
 2. Pieter Reuvers, geb. 11?-12-1870 Venhuizen, ovl. 16-6-1947 Venhuizen, ongehuwd.
 3. Jacob Reuvers, geb. 8?-2-1874 Venhuizen ==>> (VI.3.6.2.1.3)
 4. Sibrand Reuvers, geb. 17?-3-1876 Venhuizen, ovl. 22-12-1898 Venhuizen, ongehuwd dienstknecht. 
 5. Maria Johanna Reuvers, geb. 18?-12-1877 Venhuizen ==>> (VI.3.6.2.1.5)
 6. Cornelis Reuvers, geb. 3?-2-1880 Venhuizen ==>> (VI.3.6.2.1.6)
 7. (Hendrik, geb. 19?-9-1881 en ovl. 30-4-1883 Venhuizen)

- - - broer/zus


(V.3.6.2.2) Neeltje Reuvers, d.v. (IV.3.6.2) Andries Reuvers en Sijbrigjen Schanstra, geb. 16-12-1844 Enkhuizen, ovl. 28-8-1926 Enkhuizen,
geh. 7-11-1867 Enkhuizen
Jan de Jong, geb. 1844 Enkhuizen, ovl. 10-6-1936 Enkhuizen, arbeider, stadsarbeider (1907), z.v. Dirk de Jong en Fempje van Veen
Kinderen:
 1. Dirk de Jong, geb. 26-8-1868 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.2.2.1)
 2. Andries de Jong, geb. 1869 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.2.2.2)
 3. Pieter de Jong, geb. 1873 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.2.2.3)
 4. (Siebregje Jacoba, geb. 1879 en ovl. 2-7-1880 Enkhuizen)
 5. (Rieuwert, geb. ?-7-1881 en ovl. 4-8-1881 Enkhuizen)
 6. Siebe de Jong, geb. 18-9-1884 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.2.2.6)

- - - zus/broer


(V.3.6.2.3) Jacob Reuvers, z.v. (IV.3.6.2) Andries Reuvers en Sijbrigjen Schanstra, geb. 21-3-1847 Enkhuizen, ovl. 17-3-1920 Grootebroek;
geh. 9-5-1875 Hoogkarspel
Aafje Veer, geb. 1850 Hoogkarspel, 28-1-1913 Grootebroek, d.v. Klaas Veer en Antje Breebaart
Kinderen:
 1. (Sijbrigjen, geb. ?-11-1876 en ovl. 30-12-1876 Hoogkarspel, 6 wkn.) 
 2. Klaas Reuvers, geb. 1877 Andijk ==>> (VI.3.6.2.3.2)
 3. (Andries, geb. 1879 en ovl. 18-6-1880 Andijk, 13 mnd.)
 4. Antje Reuvers, geb. 22-8-1880 Andijk ==>> (VI.3.6.2.3.4)
 5. Andries Reuvers, geb. 1882 Grotebroek ==>> (VI.3.6.2.3.5)
 6. (Sijbregje, geb. 1883 en ovl. 30-11-1883 Grootebroek, 3 mnd.)
 7. Aldert Reuvers, geb. 18-8-1888 Grootebroek ==>>  (VI.3.6.2.3.7)
 8. (Hendrik, geb. 1891 en ovl. 3-1-1897 Grootebroek)
 9. Willem Reuvers, geb. 1893 Grootebroek ==>> (VI.3.6.2.3.9)

### generatie 6 ###


(VI.3.6.1.1.1) Hendrik Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 24-10-1859 Enkhuizen, ovl. 9-1-1919 Enkhuizen, landbouwer en brandstofhandelaar;
geh. (1) 1-9-1887 Enkhuizen
Alida Meijer, geb. 18-4-1860 Enkhuizen, ovl. 12-1-1902 Enkhuizen, d.v. Hendrik Meijer en Marijtje Groenewoud;
geh. (2) 4-12-1902 Bierum
Grietje Heikema, geb. 15-4-1870 Bierum, ovl. 23-5-1951 Enkhuizen, d.v. Hendrik Heikema en Hermanna Zeedijk;
Kinderen uit (1):
 1. Andries Zwaan, geb. 2-4-1889 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.1.1)
 2. Hendrik Zwaan, geb. 13-10-1893 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.1.2)
 3. Trijntje Zwaan, geb. 24-11-1897 Enkhuizen, lerares
Uit (2):
 1. Harmanna Zwaan, geb. 13-6-1907 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.1.4)

- - - broers


(VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 6-12-1860 Enkhuizen, boer en zadenhandelaar, later cashier and director of Boerenleenbank Enkhuizen, ovl. 12-6-1954 Enkhuizen;
geh. 12-5-1887 Enkhuizen
Elbreg Koolhaas, geb. 6-10-1862 Enkhuizen, ovl. 19-4-1930 Enkhuizen, d.v. Cornelis Koolhaas en Alida Heyman
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 12-6-1888 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.1)
 2. Cornelis Zwaan, geb. 24-3-1890 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.2)
 3. Trijntje Zwaan, geb. 26-9-1891 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.3)
 4. (Jan, geb. 9-8-1893 en ovl. 6-3-1901 Enkhuizen)
 5. Hendrik Zwaan, geb. 30-11-1895 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.5)
 6. Alida Zwaan, geb. 11-8-1897 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.6)
 7. Rijkent (II) Zwaan, geb. 1-7-1899 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.7)
 8. Elbreg Zwaan, geb. 1-11-1901 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.8)
 9. Jan Zwaan, geb. 17-9-1903 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.9)
 10. Nicolaas Zwaan, geb. 14-7-1907 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.2.10)

- - - broers


(VI.3.6.1.1.3) Klaas Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 25-6-1862 Enkhuizen, ovl. 10-7-1922 Enkhuizen, hoofdonderwijzer OLS Enkhuizen;
geh. 25-8-1893 Enkhuizen
Boukje Groeneveld, geb. 22-4-1868 Enkhuizen, d.v. Willem Groeneveld en Elisabeth de Jager
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 27-5-1894 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.3.1)
 2. Elisabeth Zwaan, geb. 5-12-1895 Enkhuizen, lerarer naaldvakken
 3. Willem Zwaan, geb. 26-8-1897 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.3.3)
 4. Hendrik Zwaan, geb. 13-12-1900 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.3.4)
 5. Rijkent Jan Jacob Zwaan, geb. 27-12-1904 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.3.5)
 6. Trijntje Antonia Jacoba Zwaan, geb. 16-3-1909 Enkhuizen, ovl. 2000 Alkmaar, verpleegster

- - - broer/zus


(VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan, d.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 10-5-1865, ovl. 14-9-1919 Andijk,
geh. 29-8-1895 Enkhuizen
Cornelis van der Leek, schilder, geb. 1-6-1866 Enkhuizen, ovl. 9-2-1934 Enkhuizen, z.v. Harmen van der Leek en Theodora Voorn
Kinderen:
 1. Theodora van der Leek, geb. 13-7-1896 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.5.1)
 2. Trijntje van der Leek, geb. 25-11-1897 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.5.2)
 3. Harme van der Leek, geb. 17-12-1899 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.5.3)
 4. Andries van der Leek, geb. 14-9-1901 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.5.4)
 5. Gerbrand van der Leek, geb. 24-3-1904 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.5.5)
 6. Cornelia van der Leek, geb. 13-9-1906 Andijk ==>> (VII.3.6.1.1.5.6)
 7. Pieter van der Leek, geb. 18-5-1908 Andijk, ovl. 18-6-1998 Lacombe, Alberta, Canada

- - - zusters


(VI.3.6.1.1.6) Aafje Zwaan, d.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 6-10-1867 Enkhuizen, ovl. 19-8-1941 Chicago USA,
geh. 23-7-1891 Enkhuizen
Jan Sluis, geb. 29-10-1868 Andijk, ovl. 3-11-1946 Chicago, Illinois USA, z.v. Jacob Sluis en Aaltje Bart, zadenhandelaar. Emigreerden naar de USA.


- - - zus/broer


(VI.3.6.1.1.7) Andries Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 7-4-1870 Enkhuizen, ovl. 18-7-1945 Enkhuizen, boer en zadenhandelaar;
geh. (1) 31-5-1898 Sneek
Brechtje Sandstra, geb. 24-11-1871 Sneek, ovl. 25-3-1910 Enkhuizen, d.v. Thomas Wouter Sandstra en Sieke de Jager;
geh. (2) 27-10-1910 Schiedam
Rijmpje Amoureus, geb. 10-10-1868 Schiedam, ovl. 31-3-1942 Enkhuizen, d.v. Jan Amoureus en Elisabeth Vlasveld.
Kinderen uit (1):
 1. Trijntje Zwaan, geb. 21-2-1899 Enkhuizen
 2. Thomas Wouter Zwaan, geb. 21-2-1899 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.7.2)
Uit (2):
 1. Maria Elisabeth Zwaan, geb. 5-8-1913 Enkhuizen; geh. 30-9-1936 Enkhuizen Roelof Jan Hommes, geb. 22-12-1909 Hoogeveen, Arts, z.v. Jan Hommes en Jantje Bos

- - - broers


(VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 25-3-1873 Enkhuizen, ovl. 15-7-1937 Enkhuizen, timmerman en aannemer in Enkhuizen;
geh. 9-5-1901 Enkhuizen
Johanna Sophia Reijling, geb. 10-12-1870 Amsterdam, ovl. 13-3-1965 Enkhuizen, d.v. Gerrit Johannes Reijling en Johanna Sophia Huchttonis.
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 6-11-1904 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.8.1)
 2. Johanna Sophia Zwaan, geb. 1-5-1907 Amsterdam, ovl. 7-12-1996 Enkhuizen, onderwijzeres.
 3. Gerrit Johannes Zwaan, geb. 15-5-1909 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.8.3)
 4. Trijntje Zwaan, geb. 10-4-1912 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.1.1.8.4)
 5. Hendrika Johanna Zwaan, geb. 28-6-1914 Amsterdam ==>> (VII.3.6.1.1.8.5)
 6. Cornelia Jacoba Zwaan, geb. 12-1-1916 Enkhuizen; geh. Simon Zwaan, z.v. (VII.3.6.1.1.2.2) ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.2)

- - - broers


(VI.3.6.1.1.9) Roelof Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 4-2-1875 Enkhuizen, ovl. 16-7-1924 Enkhuizen, landbouwer en kruidenier;
geh.
Wopkje/ Wopke De Boer, geb. 2-9-1879, ovl. 16-7-1924 Enkhuizen
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 18-6-1905, ovl. 18-2-1991 Lutjebroek, kruidenier, geh. 13-9-1934 Maartje Spoelstra, geb. 22-8-1904, ovl. 22-11-1966, d.v. Sjoerd Spoelstra en Neeltje Kok ==>> 3 knd.
 2. Etje Zwaan, geb. 2-10-1906, ovl. 25-7-1990 (graf Enkhuizen), geh. 11-4-1935 Enkhuizen Kornelis/ Kees Lippe, geb. 18-12-1905 Bocholt, Duitsland, ovl. 16-1-1982, kapitein Leger des Heils
 3. Willem Zwaan, geb. 26-10-1908 Enkhuizen; geh. 27-8-1936 Enkhuizen Ietske/ Ietje Klompmaker, geb. 15-8-1915 De Rijp, d.v. Epke Klompmaker en Albertje Strampel ==>> 5 knd.
 4. (Pieter, geb. 17-9-1910 Andijk en ovl. 22-10-1910 Enkhuizen)

- - - broers


(VI.3.6.1.1.11) Willem Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1) Trijntje Kofman en Andries Zwaan, geb. 1-5-1882 Enkhuizen, ovl. ca. 1962 Enkhuizen, onderwijzer;
geh. 1-10-1908 Enkhuizen
Aafje Lub, geb. 21-8-1886 Enkhuizen, ovl. 8-11-1981 Stede Broec, d.v. Jacob Lub en Reinouwtje Zwier
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 18-8-1909 Enkhuizen, ovl. 1-7-1935 Enkhuizen, bloemenkweker
 2. Reinouwtje Zwaan, geb. 23-5-1912 Enkhuizen, ovl. 20-12-2003 Enkhuizen, geh. 13-8-1936 Enkhuizen Matthijs Mazereeuw, geb. 9-5-1911 Opperdoes, ovl. 23-12-1985 Amsterdam, tuinder, z.v. Jan Mazereeuw en Anna Spoelstra ==>> 3 knd.
 3. Trijntje Zwaan ("Truus"), geb. 28-4-1916 Enkhuizen, ovl. 9-1-2004 Enkhuizen, geh. 12-10-1939 Enkhuizen Jacob van Keulen, geb. 23-6-1909 Enkhuizen, ovl. 1967 Enkhuizen, kuiper, z.v. Kornelis van Keulen en Dieuwertje Sluys ==>> 4 knd.

- - - neef/nicht


(VI.3.6.1.2.1) Cornelia Kofman, d.v. (V.3.6.1.2) Jacob Kofman en Hendrika Greiner, 3-6-1864, ovl. 20-7-1918 Enkhuizen,
geh. 22-2-1917 Enkhuizen
Pieter Groot, sigarenmaker, geb. 16-5-1866 Andijk, ovl. 9-7-1939 Nieuwer-Amstel, z.v. Klaas Groot en Zwaantje Bakker, wedr. Trijntje Dijkstra


- - - zussen


(VI.3.6.1.2.9) Catharina Jacoba Hendrika ("Keetje") Kofman (1875-1913), d.v. (V.3.6.1.2) Jacob Kofman en Hendrika Greiner, geb. 14-8-1875 Enkhuizen, ovl. 1-11-1913 Amsterdam;
geh. 17-2-1898 Enkhuizen
Gerard Over de Linden (1871-1955) (zie VI.1.1.2.2.8 in parenteel I), geb. 9-1-1871 Enkhuizen, ovl. 13-6-1955 Amsterdam, winkelbediende/ winkelier/ magazijnbediende, z.v. Bartholdus Over de Linden en Trijntje Mes (V.1.1.2.2), hertr. 1915 Jenneke Hendrika Lamberts.
Kinderen:
 1. Bartholdus Gerardus Over de Linden, geb. 1898 Amsterdam ==>> (VII.3.6.1.2.9.1)
 2. Hendrika Jacoba Over de Linden, geb. 1901 Amsterdam ==>> (VII.3.6.1.2.9.2)
 3. Catharina Cornelia Over de Linden, geb. 1905 Amsterdam ==>> (VII.3.6.1.2.9.3)

- - - nicht/neef


(VI.3.6.1.4.1) Jacob Bankert, z.v. (V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman en Reindert Bankert, geb. 31-12-1870 Enkhuizen, kramer/ winkelier,
geh. 18-8-1898 Enkhuizen  
Cornelia Mantel, geb. ca. 1873 Enkhuizen, d.v. Jacob Mantel en Trijntje Bruijn


- - - broers


(VI.3.6.1.4.2) Rijkent Bankert, z.v. (V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman en Reindert Bankert, geb. 24-11-1872 Enkhuizen, handelaar/ winkelier,
geh. 25-7-1901 Enkhuizen
Vrouwtje Groot, geb. ca. 1876 Amsterdam, d.v. Klaas Groot en Zwaantje Bakker


- - - broers


(VI.3.6.1.4.3) Maarten Bankert, z.v. (V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman en Reindert Bankert, geb. 3-9-1878 Enkhuizen, bediende/ winkelier,
geh. 9-5-1901 Enkhuizen
Oukje Mantel, geb. ca. 1878 Enkhuizen, d.v. Jacob Mantel en Trijntje Bruijn


- - - broer/zus


(VI.3.6.1.4.4) Cornelia Bankert, d.v. (V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman en Reindert Bankert, geb. 6-4-1882 Enkhuizen, ovl. 16-11-1908 Enkhuizen (Torenstraat),
geh. 30-11-1905 Enkhuizen  
Albert Cornelis Noorden, geb. ca. 1879 Heerhugowaard, slager, z.v. Albert Noorden en Aaltje Krans


- - - zus/broer


(VI.3.6.1.4.7) Friedrich Wilhelm Bankert, z.v. (V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman en Reindert Bankert, geb. 20-6-1890 Enkhuizen,
geh. 22-2-1917 Enkhuizen
Martha Johanna Marie Prins, geb. ca. 1893 Velsen, d.v. Willem Prins en Hendrika Cornelia Leusvelt


- - - nicht/neef


(VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman, z.v. (V.3.6.1.5) Hendrik Kofman en Cornelia Watering, geb. 17-12-1876 Enkhuizen, ovl. 29-1-1960 IJmuiden, winkelmedewerker;
geh. Enkhuizen 26-10-1899
Barendiena Hubbeling, geb. 1-6-1877 Hilversum, ovl. 4-12-1960 IJmuiden, d.v. Jan Hubbeling en Dirkje Poen
Kinderen:
 1. (Hendrik, geb. 2-9-1900 IJmuiden, ovl. 18-1-1916 IJmuiden)
 2. Rijkent Kofman, geb. 21-6-1903 IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.2)
 3. Cornelia Kofman, geb. 22-5-1905, IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.3)
 4. Dirkje Kofman, geb. 11-4-1907 Velsen ==>> (VII.3.6.1.5.2.4)
 5. Bertus Kofman, geb. 22-7-1908 IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.5)
 6. Berendina Kofman, geb. 24-10-1909 IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.6)
 7. Elizabeth Kofman, geb. 2-2-1911 IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.7)

- - - broer/zus


(VI.3.6.1.5.3) Elisabeth Kofman, d.v. (V.3.6.1.5) Hendrik Kofman en Cornelia Watering, geb. 2-2-1879 Enkhuizen, ovl. 26-8-1911 Enkhuizen,
geh. 16-5-1901 Enkhuizen
Jan Willem de Graaf, geb. 15-10-1876 Enkhuizen, ovl. 1-7-1925 Enkhuizen, z.v. Jacob de Graaf en Grietje Jekel- - - zus/broer


(VI.3.6.1.5.5) Bertus Kofman, z.v. (V.3.6.1.5) Hendrik Kofman en Cornelia Watering, geb. 16-8-1883 Enkhuizen, ovl. 19-12-1940 Den Haag, policeman (vertr. Den Haag 15-6-1908);
geh. Enkhuizen 26-11-1908
Fempje Lub, geb. 12-5-1882 Enkhuizen, ovl. 6-11-1951 Den Haag, d.v. Thomas Lub en Jansje Kramer
kinderen:
 1. Cornelia Elisabeth Kofman, geb. 31-10-1911 Den Haag, ongeh.
 2. Thomas Kofman, geb. 3-12-1918 Den Haag ==>> (VII.3.6.1.5.5.2)

- - - broer/zus


(VI.3.6.1.5.7) Aaltje Kofman, d.v. (V.3.6.1.5) Hendrik Kofman en Cornelia Watering, 29-6-1888, ovl. 25-1-1932 Rotterdam,
geh. 22-2-1917 Enkhuizen
Willem van Weelden, evangelist, geb. 26-7-1888 Enkhuizen, died 26-8-1949 Rotterdam, z.v. Jacob van Weelden en Alina Mantell


- - - zussen


(VI.3.6.1.5.10) Wiggertje Kofman, d.v. (V.3.6.1.5) Hendrik Kofman en Cornelia Watering, geb. 1-1-1894 Enkhuizen, ovl. 1-1-1982 Rotterdam,
geh. 12-5-1921 Enkhuizen
Arend Jacob Lokkerbol, geb. 1-6-1896 Rotterdam, ovl. 19-6-1966 Rotterdam, z.v. Cornelis Wilhelmus Lokkerbol en Cornelia Vis- - - achternicht/neef


(VI.3.6.2.1.1) Andries Reuvers, z.v. (V.3.6.2.1) Hendrik Reuvers en Geertje van Meurs, geb. ?-12-1867 Venhuizen, ovl. 12-3-1951 Enkhuizen, arbeider;
geh. 16-4-1899 Venhuizen
Neeltje Dikstaal, geb. 1874 Sijbekarspel, ovl. 31-5-1923 Enkhuizen, d.v. Klaas Dikstaal en Mientje/ Mietje Dekker
Kinderen:
 1. Hendrik Reuvers, geb. 1902 Enkhuizen, stoker; geh. 27-6-1923 Venhuizen Willempje Feller, geb. 1904 Venhuizen, d.v. Klaas Feller en Jannetje Sneeloper; Klaas Reuvers, geb. 1918 Enkhuizen, assistent-machinist; geh. 4-5-1932 Amsterdam Annette Maria Lub, geb. 1918 Enkhuizen, d.v. Theunis Lub en Marijke Hofstra

- - - broers

(VI.3.6.2.1.3) Jacob Reuvers, z.v. (V.3.6.2.1) Hendrik Reuvers en Geertje van Meurs, geb. ?-2-1874 Venhuizen, ovl. na 1961, stoker;
geh. 8-10-1904 Stavoren
Trijntje van Dijk, geb. 1882 Stavoren, ovl. 18-1-1961 Stavoren, d.v. Hans Van Dijk en Mari Kampen
Kinderen:
 1. Hendrik, geb. 1-1-1906 Stavoren; 
 2. Hans, geb. 20-10-1908 Stavoren; 
 3. Geertje, geb. 3-3-1910 Stavoren

- - - broer/zus

 
(VI.3.6.2.1.5) Maria Johanna Reuvers, d.v. (V.3.6.2.1) Hendrik Reuvers en Geertje van Meurs, geb. ?-12-1877 Venhuizen;
geh. 1-5-1904 Venhuizen  
Gerrit Koorn, geb. 1878 Bovenkarspel, landbouwer, z.v. Dirk Koorn en Trijntje Bijl
Kinderen:
 1. (Gerrit, geb. 1913 en ovl. 17-6-1914 Bovenkarspel)

- - - zus/broer


(VI.3.6.2.1.6) Cornelis Reuvers, z.v. (V.3.6.2.1) Hendrik Reuvers en Geertje van Meurs, geb. ?-2-1880 Venhuizen, ovl. na 1955, veldarbeider;
geh. (1) 6-5-1905 Andijk  
Gerbrechtje Mantel, geb. 1882 Andijk, ovl. 19-9-1924 Enkhuizen, d.v. Willem Mantel en Trijntje Vlieger;
geh. (2) 28-11-1926 Schellinkhout  
Cornelia Catharina de Graaff, geb. 1879 Hoorn, ovl. 7-7-1955 Hoorn, huishoudster, d.v. Petrus de Graaff en Cornelia Halfweg, wed. Bartholomeus Otte
Kinderen:
 1. Geertje Reuvers, geb. 1905 Andijk, ovl. 30-9-1956 Venhuizen; geh. 22-4-1926 Schellinkhout Willem Smit, geb. 1899 Berkhout, arbeider, z.v. Muus Smit en Grietje Worp; 
 2. (Willem, geb. ?-5-1907 en ovl. 6-6-1907 Andijk, 2 wkn.);  
 3. Willem Reuvers, geb. 1908 Andijk, landarbeider; geh. 15-5-1930 Hoogkarspel Aaltje de Boer, geb. 1907 Leeuwarderadeel, d.v. Oeds de Boer en Tjitske Hernamt;  
 4. Trijntje Reuvers, geb. 1910 Andijk, ovl. na 1956; geh. 5-2-1930 Venhuizen Jacobus Mastenbroek, geb. 1894 Venhuizen, ovl. 27-7-1956 Grootebroek, brandstoffenhandelaar, z.v. Ariën Mastenbroek en Trijntje Schekkerman; 
 5. (Hendrik, geb. 14-5-1917 en ovl. 30-5-1917 Andijk); 
 6. (levenloos geboren kind, 28-7-1920 Schellinkhout)

- - - neven


(VI.3.6.2.2.1) Dirk de Jong, z.v. (V.3.6.2.2) Neeltje Reuvers en Jan de Jong, geb. 26-8-1868 Enkhuizen, ovl. 10-6-1917 Enkhuizen, Marinier;
geh. 28-12-1899 Den Helder
Feitje/ Fietje (de) Bakker, geb. 4-1-1871 Amersfoort, ovl. 4-9-1939 Castricum, d.v. Lion Hartog Bakker en Dirkje van der Horst- - -broers
 

(VI.3.6.2.2.2) Andries de Jong, z.v. (V.3.6.2.2) Neeltje Reuvers en Jan de Jong, geb. 1869 Enkhuizen, ovl. 20-3-1954 Enkhuizen, sigarenmaker Enkhuizen;
geh. (1) 19-5-1891 Bovenkarspel
Grietje Mantel, geb. 1871 Andijk, ovl. 14-12-1904 Zaandam, d.v. Jan Mantel en Tetje Singer;
geh. (2) geh. 3-5-1906 Enkhuizen
Geertje de Graaff, geb. 1873 Enkhuizen, ovl. 13-10-1943 Enkhuizen, d.v. Jacob de Graaff en Grietje Jekel 
Kinderen uit (1): 
 1. Jan de Jong/ Mantel de Jong, geb. 1891 Bovenkarspel ==>> (VII.3.6.2.2.2.1)
 2. Tetje de Jong, geb. 1893 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.2.2.2.2)
Uit (2):
 1. (levenloos geboren kind, 4-8-1907 Zaandam)
 2. (Neeltje, geb. 1912 en ovl. 10-12-1917 Enkhuizen)

- - -broers


(VI.3.6.2.2.3) Pieter de Jong, z.v. (V.3.6.2.2) Neeltje Reuvers en Jan de Jong, geb. 1873 Enkhuizen, ovl. 9-12-1943 Enkhuizen, melkverkoper Vissersdijk Enkhuizen (1898)/ assuradeur (1930);
geh. (1) 7-12-1894 Enkhuizen
Dina Angenieta Sibilla Monsma, geb. 1873 Harlingen, ovl. 7-5-1925 Enkhuizen, d.v. Lambertus Monsma en Michieltje Stastra;
geh. (2) 3-10-1927 Enkhuizen
Ariëtta Jannetje Tegel, geb. 1881 Beverwijk, ovl. 5-9-1952 Enkhuizen, d.v. Klaas Tegel en Carolina Wilhelmina Duin, wed. Lourens Mens
Kinderen uit (1): 
 1. Jan de Jong, geb. 1894 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.2.2.3.1)
 2. Lambertus de Jong, geb. 1896 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.2.2.3.2)
 3. Neeltje de Jong, geb. 10-9-1898 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.2.2.3.3)
 4. Michieltje de Jong, geb. 1903 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.2.2.3.4)
 5. Maria Angenieta Sibilla de Jong, geb. 1909 Enkhuizen ==>> (VII.3.6.2.2.3.5)

- - -broers


(VI.3.6.2.2.6) Siebe de Jong, z.v. (V.3.6.2.2) Neeltje Reuvers en Jan de Jong, geb. 18-9-1884 Enkhuizen, scheepsklinker;
geh. 27-6-1907 Enkhuizen
Johanna Pieters, geb. 2-3-1885 Enkhuizen, d.v. Hendrik Pieters en Grada Loots
Kinderen:
 1. Jan, geb. 26-5-1910 Enkhuizen

- - -neef/nicht
 

(VI.3.6.2.3.2) Klaas Reuvers, z.v. (V.3.6.2.3) Jacob Reuvers en Aafje Veer, geb. 1877 Andijk, ovl. 1-3-1958 Hoorn, arbeider;
geh. 30-1-1902 Enkhuizen
Grietje Balk, geb. 1875 Venhuizen, ovl. 16-1-1957 Hoogkarspel, d.v. Jan Balk en Geertje Bruin
Kinderen:
 1. Aafje Reuvers, geb. 1902 Grootebroek ==>> (VII.3.6.2.3.2.1)
 2. (Geertje, geb. 1907 en ovl. 5-8-1907 Hoogkarspel, 4 mnd.)
 3. (Geertje, geb. 1908 en ovl. 12-1-1909 Hoogkarspel, 4 mnd.)


- - - broer/zus


(VI.3.6.2.3.4) Antje Reuvers, d.v. (V.3.6.2.3) Jacob Reuvers en Aafje Veer, geb. 22-8-1880 Andijk, ovl. 8-10-1936 Grootebroek;
geh. 6-10-1904 Grotebroek
Sam Meurs, geb. 22-7-1877 Randwijk, ovl. , sigarenmaker, z.v. Steven Meurs and Hendrika Onderstal


- - - zus/broer

 
(VI.3.6.2.3.5) Andries Reuvers, z.v. (V.3.6.2.3) Jacob Reuvers en Aafje Veer, geb. 1882 Grotebroek, ovl. 18-8-1955 Zwaag, tramconducteur;
geh. 5-9-1902 Blokker  
Neeltje Langereis/ Langerijs, geb. 1879 Berkhout, ovl. 5-2-1930 Grootebroek, d.v. Simon Langereis en Lijsbetha Veld


- - - broers
 

(VI.3.6.2.3.7) Aldert Reuvers, z.v. (V.3.6.2.3) Jacob Reuvers en Aafje Veer, geb. 18-8-1888 Grootebroek, timmerman;
geh. 14-5-1914 Zwaag  
Aafje Edam, geb. 1891 Zwaag, ovl. 18-8-1955 Grootebroek, d.v.Teunis Edam en Jantje Bijl
Kinderen:
 1. (levenloos geboren kind, 26-7-1929 Grootebroek)

- - - broers


(VI.3.6.2.3.9) Willem Reuvers, z.v. (V.3.6.2.3) Jacob Reuvers en Aafje Veer, geb. ca. 1893 Grotebroek,
geh. 10-9-1919 Grotebroek
Geertrui Simon, geb. ca. 1895 Klundert, d.v. Johannes Cornelis Simon en Metje van Schaik### generatie 7 ###


(VII.3.6.1.1.1.1) Andries Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.1) Hendrik Zwaan en Alida Meijer, geb. 2-4-1889 Enkhuizen, ovl. 7-8-1921 Apeldoorn, timmerman;
geh. 6-1-1916 Enkhuizen
Zwaantje Stoter, geb. 11-1-1891 Arkel, ovl. 4-9-1921 Apeldoorn, dienstbode, d.v. Pieter Stoter en Geertje Kaptein
Kinderen:
 1. Hendrik Zwaan, geb. 11-6-1917 Apeldoorn
 2. Piet Zwaan, geb. 1-6-1919 Apeldoorn ==>> (VIII.3.6.1.1.1.1.2)

- - - broers


(VII.3.6.1.1.1.2) Hendrik Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.1) Hendrik Zwaan en Alida Meijer, geb. 13-10-1893 Enkhuizen, timmerman/ bouwkundige;
geh. 21-10-1915 Uitgeest
Keetje Visser, geb. 26-11-1895 Uitgeest, d.v. Hendrik Visser en Adriana Krom
Kinderen:
 1. Hendrik Zwaan, geb. 23-4-1916 Uitgeest ==>> (VIII.3.6.1.1.1.2.1)
 2. Adriana Catharina Zwaan, geb. 18-1-1920 Apeldoorn; geh. 29-9-1943 N.N.
 3. Andries Zwaan, geb. 6-9-1928 Haarlem

- - - halfbroer/-zus 


(VII.3.6.1.1.1.4) Harmanna Zwaan, d.v. (VI.3.6.1.1.1) Hendrik Zwaan en Grietje Heikema, geb. 13-6-1907 Enkhuizen, ovl. 18-4-1996 (graf Enkhuizen),
geh.
Gradus B./ Gerhardus? Brouwer


- - - nicht/neef 


(VII.3.6.1.1.2.1) Andries Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 12-6-1888 Enkhuizen, ovl. 6-1-1965 Voorburg, Bouwkundig opzichter, Kweker, Directeur Zaadteeltbedrijf;
geh. 6-7-1911 Enkhuizen
Johanna Maartje Hagendijk, geb. 4-6-1887 Rotterdam, ovl. 16-12-1979 Voorburg, d.v. Jan Christaan Hagendijk en Barbara Elisabeth Tekamp


- - - broers


(VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 24-3-1890 Enkhuizen, ovl. 28-8-1973 Mechelen, zaadhandelaar, directeur zaadhandel/ -selectiebedrijf;
geh. 16-10-1913 Enkhuizen
Jannetje Bruyn, geb. 27-4-1892 Enkhuizen, ovl. 3-4-1962 Mechelen
Kinderen:
 1. Rijkent Cornelis Zwaan, geb. 31-1-1915 Enkhuizen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.1)
 2. Simon Zwaan, geb. 21-11-1916 Enkhuizen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.2)
 3. Andries Zwaan, geh. 14-9-1918 Enkhuizen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.3)
 4. Catharina Jannetje Zwaan, geb. 26-3-1920 Enkhuizen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.4)
 5. Elly Cornelia Zwaan, geb. 8-7-1921 Enkhuizen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.5)
 6. Christina Marietje Zwaan, geb. 25-2-1923 Enkhuizen, ovl. 26-11-1989 Alkmaar 
 7. Jannetje Zwaan, geb. 18-10-1924 Enkhuizen, Chiropodiste
 8. Cornelis Zwaan "Nees", geb. 4-1-1927 Mechelen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.8)
 9. Wouter Zwaan "Walter", geb. 12-8-1930 Mechelen ==>> (VIII.3.6.1.1.2.2.9)

- - - broer/zus


(VII.3.6.1.1.2.3) Trijntje Zwaan, d.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 26-9-1891 Enkhuizen, ovl. 13-9-1971 Eindhoven;
geh. 5-6-1913 Enkhuizen
Ernst Adrianus Wijsmuller, geb. 9-2-1884 Amsterdam, ovl. 6-123-1954 Eindhoven, Accountant, z.v. Ernst Adrianus Wijsmuller en Antje Koolhaas


- - - zus/broer


(VII.3.6.1.1.2.5) Hendrik Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 30-11-1895 Enkhuizen, ovl. 25-7-1975 Greenbrook, New Jersey USA (graf Enkhuizen);
geh. (1) 12-6-1930 Purmerend
Jannetje Pels, geb. 25-9-1901 Purmerend, ovl. 11-8-1939 Purmerend, d.v. Maarten Pels en Antje Meester;
geh. (2) 13-3-1940 Amsterdam  
Klasina Aleida Moll, geb. 11-1-1912 Delft, ovl. 13-11-1975 Hoorn, verpleegster, d.v. Evert Moll en Cornelia Moll


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.1.2.6) Alida Zwaan, d.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 11-8-1897 Enkhuizen, ovl. 11-6-1986 Crimsby, Ontario, Canada, winkelierster (wolwinkeltje);
geh. 16-10-1919 Enkhuizen
Joannes Jacobus van der Ende, geb. 4-9-1894 Scheveningen, ovl. 17-9-1950 Enkhuizen, reder, medewerker zaadhandel, z.v. Joannes Jacobus van der Ende en Geertruida Taal


- - - zus/broer (VII.3.6.1.1.2.7) Rijkent (II) Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 1-7-1899 Enkhuizen, ovl. 1-4-1977 Bergschenhoek, directeur zaadteelt/ -selectiebedrijf;
geh. (1) 23-5-1925 Enkhuizen
Mina Margaretha Henstra, geb. 21-9-1900 Sneek, ovl. 16-1-1955 Bussum, d.v. Dirk Sytzes Henstra en Greetje Greelts Zijlstra;
geh. (2) 22-12-1953 Rotterdam  
Geesje van der Vliet, geb. 27-4-1894 Amsterdam, ovl. 8-6-1970 Rotterdam


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.1.2.8) Elbreg Zwaan, d.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 1-11-1901 Enkhuizen, ovl. 14-5-1992 Eindhoven;
geh. 15-5-1930 Eindhoven
Jan Nienhuis, geb. 2-11-1905 Voorburg, ovl. 27-12-1980 Eindhoven, makelaar, z.v. Willem Nienhuis en Swopkje Meyer


- - - zus/broer


(VII.3.6.1.1.2.9) Jan Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 17-9-1903 Enkhuizen, ovl. 23-9-1982 Lutjebroek, leraar HBS;
geh. 2-5-1929 Purmerend
Antje Pels, geb. 26-6-1904 Purmerend, ovl. 14-3-1993 Enkhuizen, apothekersassistente, d.v. Maarten Pels en Antje Meester


- - - broers


(VII.3.6.1.1.2.10) Nicolaas Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.2) Rijkent (I) Zwaan en Elbreg Koolhaas, geb. 14-7-1907 Enkhuizen, ovl. 19-5-1962 Eindhoven, zaadhandelaar;
geh. 6-1-1930 Venlo
Froukje Zult, geb. 20-10-1911 Enkhuizen, d.v. Willem Zult en Geesje Loots
 

- - - neven


(VII.3.6.1.1.3.1) Andries Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.3) Klaas Zwaan en Boukje Groeneveld, geb. 27-5-1894 Enkhuizen, ovl. 3-12-1963 Zaltbommel, doctor in de physica, leraar wis- & natuurkunde & mechanica aan de RHBS Zaltbommel;
geh. 22-12-1933 Breskens  
Janneke Maria Adriana van Melle, geb. 21-7-1906 Breskens, ovl. 20-7-2004 Zaltbommel, d.v. Izaak Melle en Adriana Cornelia Kousmaker


- - - broers


(VII.3.6.1.1.3.3) Willem Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.3) Klaas Zwaan en Boukje Groeneveld, geb. 26-8-1897 Enkhuizen, ovl. ca. 1961, civiel ingenieur, leraar wis- & natuurkunde Stedelijk Gym te Haarlem;
geh. (1) 13-8-1941 Amsterdam
Catharina Kaaskoper, geb. 2-10-1909 Oosthuizen, ovl. voor 1959;
geh. (2) 21-12-1960 Katwijk
Fransesca de Jong, geb. 27-9-1906 Rotterdam, ovl. 13-11-1998 Oegstgeest, d.v. Teunis Wouter de Jong en Johanna Alida van Bart


- - - broers


(VII.3.6.1.1.3.4) Hendrik Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.3) Klaas Zwaan en Boukje Groeneveld, geb. 13-12-1900 Enkhuizen, ijker;
geh. 27-6-1932 Den Haag
Grietje Zantinge, geb. 21-2-1902 Leeuwarden, d.v. Gerrit Zantinge en Anna Christina Smit


- - - broers


(VII.3.6.1.1.3.5) Rijkent Jan Jacob Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.3) Klaas Zwaan en Boukje Groeneveld, geb. 27-12-1904 Enkhuizen, ovl. ca. 1990, gemeente ambtenaar bij de gemeentereiniging Amsterdam;
geh.
N.N.- - - neef/nicht


(VII.3.6.1.1.5.1) Theodora van der Leek, d.v. (VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan en Cornelis van der Leek, geb. 13-7-1896 Enkhuizen, ovl. 12-1-1980 Bilthoven;
geh. 30-8-1928 Andijk
Harm Nienhuis, geb. 1895 Delfzijl, ovl. 31-5-1945 Bergen-Belsen (D), vertegenwoordiger, z.v. Egbert Nienhuis en Hendriekje Schuringa


- - - zussen


(VII.3.6.1.1.5.2) Trijntje van der Leek, d.v. (VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan en Cornelis van der Leek, geb. 25-11-1897 Enkhuizen; geh. 30-8-1922 Andijk Gerardus Johannes van Dorp, geb. 5-8-1897 Wouterswoude, boekhouder


- - - zus/broer


(VII.3.6.1.1.5.3) Harme van der Leek, z.v. (VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan en Cornelis van der Leek, geb. 17-12-1899 Enkhuizen, ovl. 13-7-1949 Amsterdam, huisschilder;
geh. 24-4-1924 Andijk
Pietertje Vriend, geb. 1899 Andijk, d.v. Pieter Vriend en Neeltje Zwier
Kinderen:
 1. (Cornelis, geb. 1928 en ovl. 16-12-1928 Andijk, 9 wkn.)

- - - broers


(VII.3.6.1.1.5.4) Andries van der Leek, z.v. (VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan en Cornelis van der Leek, geb. 14-9-1901 Enkhuizen, ovl. 15-10-1984 Andijk, landbouwer/ tuinbouwer;
geh. (1) 20-5-1925 Andijk  
Elisabetha Zimmermann, geb. 1903 Mauer (Duitsland), ovl. 24-8-1930 Enkhuizen, d.v. Johann Georg Zimmermann en Anna Katharina Gutruf/ Gutrus;
geh. (2) 15-12-1932 Andijk
Martje van der Wal, geb. 1899 Sint Pancras, d.v. Jan van der Wal en Grietje Klingeler


- - - broers


(VII.3.6.1.1.5.5) Gerbrand van der Leek, z.v. (VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan en Cornelis van der Leek, geb. 24-3-1904 Enkhuizen, ovl. 2-2-1992 Grimsby, Ontario, Canada;
geh. 1930 Andijk  
Grietje Mantel, geb. 1-2-1906 Andijk, d.v. Pieter Mantel en Neeltje Schenk


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.1.5.6) Cornelia van der Leek, z.v. (VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan en Cornelis van der Leek, geb. 13-9-1906 Andijk, ovl. 18-11-1978 Andijk;
geh. 2-10-1930 Andijk  
Pieter Mantel, geb. 9-5-1905 Andijk, cultuurchef, z.v. Pieter Mantel en Neeltje Schenk 


- - - neven


(VII.3.6.1.1.7.2) Thomas Wouter Zwaan, geb. 21-2-1899 Enkhuizen, zaadhandelaar;
geh. 24-11-1932 Enkhuizen
Anna Wilhelmina Struik/ Struyk, geb. 19-6-1907 Enkhuizen, ovl. 28-11-2003 Enkhuizen, d.v. Pieter Struik en Jeltje Langedijk 


- - - neven


(VII.3.6.1.1.8.1) Andries Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan en Johanna Sophia Reijling, geb. 6-11-1904 Enkhuizen, gereformeerd predikant;
geh. (?) 24-7-1937 Enkhuizen (of 15-7-1927)
Cornelia Jacoba Hoek, geb. 4-8-1903 Heinekenszand, d.v. Dirk Jacobus Hoek (predikant) en Huibertje van der Wiel
Kind:
 1. Johanna Sophia Zwaan, geb. 20-3-1941 Zwartsluis


- - - broers


(VII.3.6.1.1.8.3) Gerrit Johannes Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan en Johanna Sophia Reijling, geb. 15-5-1909 Enkhuizen, ovl. 30-12-1979 (graf Enkhuizen), timmerman, aannemer;
geh. 3-10-1940 Enkhuizen
Maria Elisabeth van der Veen, geb. 11-2-1915 Enkhuizen, d.v. Reinder van der Veen en Elisabeth Spaan


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.1.8.4) Trijntje Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan en Johanna Sophia Reijling, geb. 10-4-1912 Enkhuizen, ovl. 5-1-1973 Amersfoort; geh. 10-2-1943 Enkhuizen Jan van den Berg, geb. 2-10-1912 Zwartsluis, ovl. 17-12-1970 Barneveld, landbouwer, z.v. Wicher van den Berg en Aaltje Mastenbroek


- - -zussen


(VII.3.6.1.1.8.5) Hendrika Johanna Zwaan, z.v. (VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan en Johanna Sophia Reijling, geb. 28-6-1914 Amsterdam, ovl. 27-5-1999 Hoorn, administratief medewerkster; geh. 14-7-1983 Enkhuizen Willem Zwier, geb. 6-3-1910 Enkhuizen, ovl. 25-9-1989 Hoorn, boekhouder zadenbedrijf, z.v. Jacob Zwier en Anthonia Belier


- - - achternicht/-neef


(VII.3.6.1.2.9.1) Bartholdus Gerardus Over de Linden, z.v. (VI.3.6.1.2.9) Catharina J. H. Kofman en Gerard Over de Linden, geb. 1898 Amsterdam, commies bij de NS;
geh. 1-11-1923 Amsterdam
Maria Petronella Elisabeth Kropff, geb. 1898 Amsterdam, d.v. Johan Hendrik Kropff en Adriana Maria de Wild


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.2.9.2) Hendrika Jacoba Over de Linden, d.v. (VI.3.6.1.2.9) Catharina J. H. Kofman en Gerard Over de Linden, geb. 1901 Amsterdam, telegrafiste,
geh. 7-6-1923 Amsterdam  
Hermanus Johannes Stokvis, geb. 1900 Amsterdam, controleur 2e klasse bij de Post- en Telegraafdienst, z.v. Pieter Stokvis en Maria Johanna van der Wardt


- - - zussen


(VII.3.6.1.2.9.3) Catharina Cornelia Over de Linden, d.v. (VI.3.6.1.2.9) Catharina J. H. Kofman en Gerard Over de Linden, geb. 1905 Amsterdam,
geh. 30-1-1930 Amsterdam
Lukas Jakobus Niederländer, geb. 1904 Amsterdam, kantoorbediende, z.v. Rijnhard Niederländer en Louisa Christina Christiaans


- - - achternicht/-neef(VII.3.6.1.5.2.2) Rijkent Kofman, z.v. (VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman en Barendiena Hubbeling, geb. 21-6-1903 IJmuiden, ovl. 10-7-1960 Velsen,
geh. 15-6-1927 Velsen
Gerarda Georgina de Roo, geb. 14-8-1906 Zaandam, d.v. Arend Wiggert de Roo en Neeltje Kuit
Geen kinderen.


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.5.2.3) Cornelia Kofman, d.v. (VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman en Barendiena Hubbeling, geb. 22-5-1905, IJmuiden, ovl. 20-11-1992 IJmuiden,
geh. 1-11-1928 IJmuiden
Jan van Leeuwen, geb. 28-3-1902 Vlaardingen, ovl. 3-2-1988 IJmuiden, z.v. Jan van Leeuwen en Johanna Struys

 

- - - zussen


(VII.3.6.1.5.2.4) Dirkje Kofman, d.v. (VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman en Barendiena Hubbeling, geb. 11-4-1907 Velsen,
geh. 1-7-1948 Haarlem 
Jacob Luyt, geb. 11-4-1890 Krommenie, ovl. 4-10-1977 Haarlem, wedr. of Jannetje Koomen, z.v. Jan Luyt en Neeltje Slooten


- - - zus/broer


(VII.3.6.1.5.2.5) Bertus Kofman, z.v. (VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman en Barendiena Hubbeling, geb. 22-7-1908 IJmuiden, ovl. 7-9-1987 Heemskerk, electronisch reparateur;
geh. 4-10-1939 Tilburg
Helena Catarina Van Mosselveld, geb. 24-2-1917 Gilze-Rijen, d.v. Johannes Josephus van Mosselveld en Adriana Seelen
Kinderen:
 1. (Rudolf Johannes Hendrikus, geb. 10-4-1947 en ovl. 30-5-1947 Amsterdam)
 2. Rudolf Johannes Hendrikus Kofman, geb. 27-3-1948 Amsterdam, geh. 15-5-1972 Calgary (Canada)Linda Marlene Tolj, geb. 2-7-1947 Coaldale (Canada), d.v. Stjepan Tolj en Gay Stanford
 3. Adriana Barendina, geb. 22-1-1951 Velsen

- - - broer/zus
 

(VII.3.6.1.5.2.6) Berendina Kofman, d.v. (VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman en Barendiena Hubbeling, geb. 24-10-1909 IJmuiden, ovl. 13-5-1983 IJmuiden,
geh. 30-5-1934 IJmuiden  
Pieter Sterk, geb. 3-10-1908 IJmuiden, died 16-3-1982 IJmuiden, z.v. Sijbrand Sterk en Grietje van den Berg


- - - zussen


(VII.3.6.1.5.2.7) Elizabeth Kofman, d.v. (VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman en Barendiena Hubbeling, geb. 2-2-1911 IJmuiden, ovl. 30-6-1997 Assen,
geh. 25-11-1937 
Adrianus Blok, manager papierfabriek, geb. 5-11-1908 IJmuiden, ovl. 13-5-1962 IJmuiden, z.v. Willem Blok en Maria Zevenbergen


- - - nicht/neef


(VII.3.6.1.5.5.2) Thomas Kofman, z.v. (VI.3.6.1.5.5) Bertus Kofman en Fempje Lub, geb. 3-12-1918 Den Haag, government official;
geh. 7-12-1945 Den Haag
Anthonia Johanna Sluiter, geb. 13-10-1923 Den Haag, d.v. Marinus Sluiter en Johanna Anthonia Berendina Kelderman
Kinderen:
 1. Tom Kofman, geb. 10-9-1948 Den Haag, geh. 24-3-1986 Wateringen Aria Wijnanda Brouwer, geb. 2-10-1950 Den Haag, d.v. Martinus Johannes Brouwer and Geertruida de Bruin
 2. Ruben Ernest Kofman, geb. 11-12-1951 Den Haag, geh. 29-10-1975 Leischendam Gera Jeannette Helena Koster, geb. 23-7-1954 Den Haag, d.v. Iman Adrianus Koster en Anna Hillie van den Heuvel
 3. David Bert Marinus, geb. 25-12-1954 Den Haag

- - - achterneven


(VII.3.6.2.2.2.1) Jan de Jong/ Jan Mantel de Jong, z.v. (VI.3.6.2.2.2) Andries de Jong en Grietje Mantel, geb. 1891 Bovenkarspel, ovl. 9-5-1960 Zaandam, houtwerker/ los werkman;
geh. 7-10-1909 Zaandam
Geertje Colhorn, geb. 1891 Zaandam, ovl. 20-8-1944 Zaandam, d.v. Lammert Colhorn en Neeltje Bakker
Kinderen:
 1. Grietje de Jong, geb. 1909 Zaandam; geh. 12-5-1927 Zaandam Hendrik Johannes Kok, geb. 1904 Uitgeest, los werkman, z.v. Johannes Kok en Trijntje Veenman 
 2. Neeltje de Jong, geb. 1913 Zaandam; geh. 11-6-1931 Zaandam Willem van Twist, geb. 1909 Willemstad, cacaobewerker, z.v. Willem van Twist en Jenneke Dubbelman

- - - broer/zus


(VII.3.6.2.2.2.2) Tetje de Jong, d.v. (VI.3.6.2.2.2) Andries de Jong en Grietje Mantel, geb. 1893 Enkhuizen;
geh. 28-9-1916 Enkhuizen
Anthonij de Boer, geb. 1912 Enkhuizen, vrachtrijder van beroep, z.v. Jan Jacob de Boer en Johanna Edelenbosch- - - nicht/neef


(VII.3.6.2.2.3.1) Jan de Jong, z.v. (VI.3.6.2.2.3) Pieter de Jong en Dina A.S. Monsma, geb. 1894 Enkhuizen, winkelier;
geh. 10-5-1917 Enkhuizen (gesch. 10-5-1935)
Trijntje Kofman, geb. 1896 Enkhuizen, ovl. 16-6-1942 Enkhuizen, d.v. Rieuwert Kofman (z.v. Jacob Kofman een broer van Rijkent, geh. Cornelia Reuvers, IV.3.6.1) en Jantje Goos


 

- - - broers


(VII.3.6.2.2.3.2) Lambertus de Jong, z.v. (VI.3.6.2.2.3) Pieter de Jong en Dina A.S. Monsma, geb. 1896 Enkhuizen, koopman;
geh. 8-1-1920 Enkhuizen  
Ankje Vlaskamp, geb. 1895 Bergum, d.v. Rinze Wijbrens Vlaskamp en Grietje Andries Papa


- - - broer/zus
(VII.3.6.2.2.3.3) Neeltje de Jong, d.v. (VI.3.6.2.2.3) Pieter de Jong en Dina A.S. Monsma, geb. 10-9-1898 Enkhuizen;
geh. 8-12-1921 Enkhuizen  
Jacobus Willem Over de Linden, geb. 1898 Amsterdam, bouwkundig opzichter, z.v. Hendrik Jan Over de Linden en Eva Helder (VI.1.1.2.2.7 in parenteel I)
Kinderen?


- - - zussen(VII.3.6.2.2.3.4) Michieltje de Jong, d.v. (VI.3.6.2.2.3) Pieter de Jong en Dina A.S. Monsma, geb. 1903 Enkhuizen;
geh. 15-9-1921 Wormer  
Willem Raa, geb. 1894 Hoogwoud, meelbewerker, z.v. Cornelis Raa en Cornelia Winkel
Kinderen:
 1. (Cornelis, geb. ?-1-1922 en 16-2-1922 Wormer)

- - - zussen(VII.3.6.2.2.3.5) Maria Angenieta Sibilla de Jong, d.v. (VI.3.6.2.2.3) Pieter de Jong en Dina A.S. Monsma, geb. 1909 Enkhuizen;
geh. 12-6-1930 Enkhuizen  
Teunis Smit, geb. 1904 Schellinkhout, landbouwer, z.v. Cornelis Smit en Breggina Stelling- - - achternichten


(VII.3.6.2.3.2.1) Aafje Reuvers, d.v. (VI.3.6.2.3.2) Klaas Reuvers en Grietje Balk, geb. 1902 Grootebroek;
geh. 22-1-1924 Wijdenes
Cornelis van der Werff, geb. 1892 Moordrecht, rechercheur bij de politie z.v. Gerrit van der Werff en Johanna Blom


### generatie 8 ###


(VIII.3.6.1.1.1.1.2) Piet Zwaan, z.v. (VII.3.6.1.1.1.1) Andries Zwaan en Zwaantje Stoter, geb. 1-6-1919 Apeldoorn, ovl. 13-10-1971, timmerman;
geh.
Tjitske Nieboer, geb.
Kinderen:
 1. Ria Zwaan
 2. Andries Hendrik Zwaan, geb. 8-12-1949 Utrecht ==>> (IX.3.6.1.1.1.1.2.2)
 3. Jan Zwaan, geb. 20-1-1952 Utrecht ==>> (IX.3.6.1.1.1.1.2.3)
 4. Piet Zwaan
 5. Janny Zwaan

- - - neven

 
(VIII.3.6.1.1.1.2.1) Hendrik Zwaan, z.v. (VII.3.6.1.1.1.2) Hendrik Zwaan en Keetje Visser, geb. 23-4-1916 Uitgeest, timmerman;
geh. 25-9-1941 Amsterdam  
Jantine Wiereyn, geb. 26-6-1916 Amsterdam, d.v. Jan Wiereyn en Trijntje de Groot
Kind:
 1. Alfred Hendrik Zwaan, geb. 1-4-1943 Amsterdam

- - - achterneven


(VIII.3.6.1.1.2.2.1) Rijkent Cornelis Zwaan, z.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geb. 31-1-1915 Enkhuizen, ovl. 16-6-1994 Mechelen;
geh. ?-10-1940 Amsterdam
Elisabeth Eversen
Kinderen:
7 knd.


- - - broers


(VIII.3.6.1.1.2.2.2) Simon Zwaan, z.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geb. 21-11-1916 Enkhuizen, ovl. 3-6-2004 Bonheiden Belgie, zaadhandelaar;
geh. 22-8-1940 Enkhuizen
Cornelia Jacoba Zwaan, geb. 12-1-1916 Enkhuizen, ovl. 2004 Bonheiden, d.v. (VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan en Johanna Sophia Reijling
Kinderen:
5 knd.


- - - broers


(VIII.3.6.1.1.2.2.3) Andries Zwaan, z.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geh. 14-9-1918 Enkhuizen, ovl. 13-5-1972 Mechelen, zaadhandelaar;
geh. 27-8-1941 Mechelen
Jan Josephine Aerts, geb. 26-1-1914 Nijmegen
Kinderen:
3 knd.


- - - broer/zus


(VIII.3.6.1.1.2.2.4) Catharina Jannetje Zwaan, d.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geb. 26-3-1920 Enkhuizen;
geh. 4-7-1945 Mechelen
Arie Mulder, geb. 31-8-1917 Leiden, z.v. Cornelis Mulder en Clara Helena Hemmes
Kinderen:
6 knd.


- - - zusters


(VIII.3.6.1.1.2.2.5) Elly Cornelia Zwaan, d.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geb. 8-7-1921 Enkhuizen;
geh.
Jan Leenders
Kinderen:
2 knd.


- - - zus/broer


(VIII.3.6.1.1.2.2.8) Cornelis Zwaan "Nees", z.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geb. 4-1-1927 Mechelen, zaadhandelaar;
geh. 19-6-1952 Mechelen
Joanna Cornelia Julia Clara Vanhoof "Jeanneke", geb. 17-9-1929 Mechelen
Kinderen:
2 knd.


- - - broers


(VIII.3.6.1.1.2.2.9) Wouter Zwaan "Walter", z.v. (VII.3.6.1.1.2.2) Cornelis Zwaan en Jannetje Bruyn, geb. 12-8-1930 Mechelen, Automonteur;
geh.
Jacoba van 't Woud "Co"
Kinderen:
2 knd.


### generatie 9 ###


(IX.3.6.1.1.1.1.2.2) Andries Hendrik Zwaan, z.v. (VIII.3.6.1.1.1.1.2) Piet Zwaan en Tjitske Nieboer, geb. 8-12-1949 Utrecht;
geh. 12-3-1971 (gesch.)
Corstiana Bras, geb. 7-6-1950  Zutphen
Kind:
 1. André Zwaan, geb. 10-4-1979 Ameide

- - - broers


(IX.3.6.1.1.1.1.2.3) Jan Zwaan, z.v. (VIII.3.6.1.1.1.1.2) Piet Zwaan en Tjitske Nieboer, geb. 20-1-1952 Utrecht;
geh. 21-6-1972 Naarden  
Francine Hanse, geb. 6-10-1952  Scheemda, d.v. Casparis Hanse en Jannetje Ledder
Kinderen:
 1. Ralf Bastiaan Reinier Zwaan, geb. 6-1-1976 Utrecht; geh. Heini N.N.
 2. Edith Marike Josee Zwaan, geb. 10-10-1978 Utrecht; geh. Sander van Ockenburg
 3. Jan Lucas Zwaan, geb. 24-5-1984 Nieuw-Scheemda


24 February 2017

Parenteel Over de Linden ~ II.3 ~ grootvader Andries

### nog in bewerking ###

Volgt van parenteel Over de Linden.

This genealogy is partly in English, partly in Dutch. I intend to change it all into Dutch again.

Dit overzicht bevat een oom en twee tantes (en hun nageslacht) van Cornelis:
 • Pieter (tr. Elisabeth de Boer) 
 • Trijntje (tr. Pieter Pijlsteker)
 • Antje (tr. Pieter van Doornik)
Voor Cornelis en zijn nageslacht, zie hier.
Voor Tante Aafje en haar nageslacht, zie hier.

~ ~ ~

(II.3) Andries Over de Linden (1759-1820), z.v. (I) Jan Over de Linden en Jantje van der Woud, ged. Enkhuizen 15-7-1759, ovl. Enkhuizen 25-4-1820 (Oude Rietdijk), meester timmerman (1813)/ scheepstimmerman/ stadswerken, hij was prinsgezind in 1800 en deed de poorterseed in 1811;
tr. Enkhuizen 12-5-1782, otr. 26-4 (j.m. Hoogstraat/ j.d. Sijbrandsdijk, impost 6:-)
Iefje Schols (1762-1820), ged. Enkhuizen 1-8-1762, ovl. Enkhuizen 13-2-1820 (Nieuwe Rietdijk), d.v. Pieter Schols en Trijntje Dirks.
Kinderen:
 1. Pieter Over de Linden, ged. 13-12-1782 Enkhuizen, get. Jikka Dirks ==>> zie (III.3.1)
 2. Jan Over de Linden, ged. 14-6-1785 Enkhuizen, get. Margrietje over de Linde ==>> zie (III.3.2) volgt hier
 3. (Gerrit, ged. 25-11-1787 Enkhuizen, get. Harmpje Keetman, ovl. 28-1-1788, impost 2-2 was 3:-, "overleden aan stuipen", bij de Overtoom)
 4. Trijntje Over de Linden, ged. 29-5-1791 Enkhuizen, get. Dirkje Kuijper ==>> zie (III.3.4)
 5. Antje Over de Linden, ged. 7-1-1795 Enkhuizen, get. Dirkje Kuijper (geb. 2-1) ==>> zie (III.3.5)
 6. Aafje Over de Linden, ged. 13-5-1798 Enkhuizen, get. Dirkje Kuyper ==>> zie (III.3.6) volgt hier

### generatie 3 ###


(III.3.1) Pieter Over de Linden (1782-1819), z.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, geb. Enkhuizen 8-12-1782 (ged. 13-12), ovl. 5-1-1819 Enkhuizen (won. bij Overtoom);
tr. 28-1-1810 Enkhuizen (otr. 6-1 j.m/ j.d. Enkh.):
Elisabeth/ Lijsbeth Pieters (De Boer) (1788-1859), ged. 12-9-1788 Enkhuizen, ovl. 29-8-1859 Enkhuizen (won. Wijde Steiger), d.v. Pieter Jacobs (de Boer) en Trijntje Jacobs.
Kinderen:
 1. (Andries, geb. 31-10-1810 (ged. 7-11 get. Eefje Schols), ovl. 26-12 en begr. 28-12-1810 Enkhuizen, Noorder Boerenvaart)
 2. (Trijntje, geb. 26-11-1811, ged. 6-12 get. Iefje Schols, ovl. 5-1-1812 Enkhuizen)
 3. Trijntje Over de Linden, geb. 28-4-1814 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.1.3)

- - - broers


(III.3.2) Jan Over de Linden (1785-1835),
tr. 11-5-1806 Enkhuizen:
Anna Goemaat (1784-1874)
volgt hier


- - - broer/zus


(III.3.4) Trijntje Over de Linden (1791-?), d.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, ged. 29-5-1791 Enkhuizen, ovl. voor 1837,
tr. 29-12-1813 Enkhuizen to
Pieter Pijlsteker/ Pijlsteeker (1788?-), kwartiermeester, timmerman, geb. 1788 Amsterdam, ovl. na 1840 (won. Amsterdam), z.v. Jan Pijlsteeker en Maria Elisabeth Schwabbedissche, hertr. 22-2-1837 Amsterdam Grietje Hendriks
Kind:
 1. Maria Pijlsteker, geb. 9-4-1822 Amsterdam ==>> zie (IV.3.4.1)

- - - zussen

(III.3.5) Antje Over de Linden (1795-1882), d.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, geb. 2-1-1795 (ged. 7-1) Enkhuizen, naaister, ovl. 6-9-1882 Enkhuizen, belijdenis 11-7-1814;
tr. 21-4-1813 Enkhuizen:
Pieter Van Doornik (1795-1855), geb. 14-4-1795 Enkhuizen, ovl. 20-11-1855 Enhuizen, metselaar, z.v. Jan Pz. van Doornik en Wijntje Vis.
Deze familie was Ned.Hervormd en won. Nieuwe Rietdijk (1829), Nieuwe Zeedijk 390 (1840), Antje als weduwe a.d. Nieuwe Westerstraat (1882).
Kinderen:
 1. (Jan, geb. 1814 en ovl. 17-3-1814 Enkhuizen, 10 weken oud)
 2. Jan Van Doornik, geb. 10-2-1815 Enkhuizen, ==>> zie (IV.3.5.2)
 3. Iefje Van Doornik, geb. 25-10-1817 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.5.3)
 4. Andries Van Doornik, geb. 6-4-1820 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.5.4)
 5. Simon Van Doornik, geb. 2-10-1822 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.5.5)
 6. Aafje Van Doornik, geb. 1825 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.5.6)
 7. Hendrik Van Doornik, geb. 12-4-1827 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.5.7)
 8. Weintje Van Doornik, geb. 17-9-1829 Enkhuizen ==>> zie (IV.3.5.8)
 9. Roelof Van Doornik, geb. 8-10-1833 ==>> zie (IV.3.5.9)
 10. (Pieter, geb. 29-11-1835 en ovl. 14-2-1837 Enkhuizen)
 11. (Petronella, geb. 1838 en ovl. 8-9-1842 Enkhuizen)

- - - zussen

(III.3.6) Aafje Over de Linden (1798-1849),
tr. (1st) Enkhuizen 27-5-1821
Hendrik Reuvers (1796-1845),
tr. (2nd) Enkhuizen 20-12-1846
Koop Simonsz. Meijlof (1804-1875)
volgt hier


### generatie 4 ###


(IV.3.1.3) Trijntje Over de Linden, d.v. (III.3.1) Pieter Over de Linden en Elisabeth De Boer, geb. 28-4-1814 Enkhuizen, arbeider Enkhuizen a.d. Venuslaan (1834), Oude Rietdijk 460 (1840), Doornekroontje (1847), Torenstraat (1849), ovl. 26-6-1855 Enkhuizen;
tr. 1-9-1839 Enkhuizen:
Melchert Zwart / Melgert Swart, ged. 2-3-1792 Enkhuizen (geref.), arbeider, ovl. 14-2-1847 Enkhuizen, z.v. Jan Zwart en Ida Schram
kind van onbekende vader:
 1. (Elisabeth, geb. 28-1-1834 Enkhuizen, ovl. 31-1-1834 Enkhuizen)
Kinderen uit huwelijk:
 1. Ida Zwart, geb. 1843 Enkhuizen, ongeh. ovl. 14-3-1926 Wageningen
 2. Pieter Zwart, geb. 1843 Enkhuizen ==>> zie (V.3.1.3.3)
kind van onbekende vader:
 1. (Naatje, geb. 4-1-1849 Enkhuizen (aangifte door Trijntjes oom Pieter van Doornik), ovl. 12-1-1849 Enkhuizen)

- - - nichten 1e graad


(IV.3.4.1) Maria Pijlsteker/ Peijlsteker (1822-?), d.v. (III.3.4) Trijntje Over de Linden en Pieter Pijlsteker, geb. 9-4-1822 Amsterdam, ovl. na 1891 (won. Amsterdam);
tr. (1) 8-4-1840 Amsterdam (gesch. 4-4-1854 Amsterdam)
Gerardus Hendricus Giebing, geb. 1815 Amsterdam, ovl. voor 1888, schoenmaker, z.v. Gerrit Karel Giebing en Elisabeth Kerssens;
tr. (2) 10-12-1856 Amsterdam  
Jacques Benjamin Carabijn, geb. 1831 Amsterdam, ovl. voor 1859, kruier, z.v. Benjamin Onisiphorus Carabijn en Dirkie van Guldener;
tr. (3) 25-5-1859 Amsterdam  
Pieter Gotfried Rashorn (1804-1885), geb. 21-10-1804 Amsterdam, ovl. 29-1-1885 Amsterdam, werkman, z.v. Fredrik Rashorn en Sara Smit
Kind uit (1):
 1. Gerardus Carolus Giebing, geb. 27-3-1848 Amsterdam ==>> zie (V.3.4.1.1)


- - - nicht/neef 1e graad


(IV.3.5.2) Jan van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 10-2-1815 Enkhuizen, ovl. 18-2-1862 Enkhuizen, metselaar, 'baander', Ned.Herv..;
tr. 20-10-1833 Enkhuizen:
Grietje Jongejeugd, geb. 27-6-1815 Andijk, ovl. 2-3-1888 Enkhuizen, winkelier, d.v. Simon Jongejeugd en Engeltje Groen. Deze familie woonde a.h. Hoenderpad (1836), Hennegat (1840), Zuiderhavendijk (1866) en Grietje als weduwe a.d. Wortelmarkt (1888).
Kinderen:
 1. (Antje, geb. 6-1834 en ovl. 28-9-1834 Enkhuizen)
 2. Antje van Doornik, geb. 20-1-1836 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.2)
 3. Engeltje van Doornik, geb. 11-3-1838 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.3)
 4. Petronella van Doornik, geb. 11-11-1839 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.4)
 5. (Simon, geb. 1842, ovl. 27-7-1851 Enkhuizen)
 6. Iefje van Doornik, geb. 9-5-1844 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.6)
 7. (Sijtje, geb. 12-1846 en ovl. 5-11-1847 Enkhuizen)
 8. Hendrik van Doornik, geb. 15-10-1850 of 1848 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.8)
 9. Sijtje van Doornik, geb. 17-2 of 17-4-1851 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.9)
 10. (Simon, geb. 15-3-1853 Enkhuizen, ovl. 26-7-1866 Enkhuizen)
 11. Andries van Doornik, geb. 25-2-1855 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.2.11)
 12. (Pieter, geb. 8-9-1858 Enkhuizen, ovl. 22-7-1866 Enkhuizen)

- - - broer/zus


(IV.3.5.3) IJfjen/ Iefje Van Doornik, d.v. (IV.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 25-10-1817 Enkhuizen, ovl. 22-2-1896 Den Helder;
tr. (1) 13-6-1841 Enkhuizen  
Cornelis Westphalen, geb. 1816 Enkhuizen, ovl. 6-10-1880 Enkhuizen (NB "echtgenoot van IJ.v.D."), z.v. Willem Westphalen en Elisabeth Sweep;
tr. (2) 10-11-1881 Enkhuizen
Jan Rademaker, geb. 1811 Enkhuizen, ovl. 14-1-1892 Enkhuizen (NB woonden op zelfde adres in Amsterdam 1868), z.v. N.N. en Wiebregje Bosselaar.
Kinderen:
 1. Wiebregje van Doornik, geb. 8-2-1840 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.3.1)
 2. (Pieter Westphalen, geb. 1842, ovl. 24-10-1842 Enkhuizen, 14 weken oud)
 3. (Antje Van Doornik, geb. 1847, ovl. 2-1-1848 Enkhuizen, 1 jr. oud, vader niet vermeld)
 4. Antje Van Doornik, geb. 1849, ovl. 18-2-1869 Enkhuizen, ongeh., vader niet vermeld

- - - zus/broer


(IV.3.5.4) Andries van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 6-4-1820 Enkhuizen, ovl. 1-1-1860 Enkhuizen, 'baander' won. Apenspel ('44), ovl. 1-1-1860 Enkhuizen;
tr. 29-8-1841 Enkhuizen (get. Hendrik Reuvers):
Jannetje/ Jansje Bouwman, geb. 14-5-1810 Enkhuizen, ovl. 21-3-1862 Enkhuizen, d.v. Jacob Bouwman (netmaker) en Lammertje Frans
Kinderen:
 1. (Pieter, geb. 1844 en ovl. 9-7-1844 Enkhuizen, 5 weken oud)
 2. (Jacob, geb. ?-5-1845 en ovl. 12-5-1845 Enkhuizen, 12 uur oud)
 3. Lammertje van Doornik, geb. 1-9-1846 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.4.3)
 4. Pieter van Doornik, geb. 1-10-1850 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.4.4)

- - - broers


(IV.3.5.5) Simon van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 2-10-1822 Enkhuizen, ovl. 3-7-1874 Enkhuizen, arbeider;
tr. (1) 29-10-1848 Enkhuizen:
Magdalena ("Magdiena") Roosendaal, geb. ca. 1825, ovl. 15-4-1856 Enkhuizen, d.v. Jan Roosendaal en Hester Aardema;
tr. (2) 12-11-1857:
Grietje Bakker, geb. 17-9-1830 Urk, ovl. 1-9-1874 Enkhuizen, d.v. Reijer Bakker en Baukje Kroon
Kinderen uit (1):
 1. Pieter Van Doornik, geb. 4-3-1850 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.5.5.1)
 2. Jan Van Doornik, geb. 7-1-1852 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.5.5.2)
 3. (Ester, geb. 1854 Enkhuizen, ovl. 23-5-1856 Enkhuizen)
 4. (Hendrik Jan, geb. 2-1856, ovl. 5-6-1856)
Kinderen uit (2):
 1. (Andries, geb. 3-9-1859, ovl. 25-12-1862 Enkhuizen)
 2. (Baukje (tweeling), geb. 2-5-1861, ovl. 29-8-1861 Enkhuizen)
 3. (Hendrik (tweeling), geb. 2-5-1861, ovl. 16-8-1861 Enkhuizen)
 4. Hester Van Doornik, geb. 23-9-1862 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.5.5.8)
 5. (Reijer, geb. 20-8-1865 en ovl. 17-9-1865 Enkhuizen)
 6. Andries Van Doornik, geb. 13-7-1867 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.5.5.10)
 7. Baukje Van Doornik, geb. 25-5-1869 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.5.5.11)
 8. (levenloos geb. 18-8-1870 Enkhuizen)
 9. (drieling, levenloos geb. 8-4-1872 Enkhuizen)
 10. (levenloos geb. 30-8-1874 Enkhuizen)

- - - broer/zus


(IV.3.5.6) Aafje Van Doornik, d.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 1825 Enkhuizen, ovl. 27-3-1873 Hoorn, werkster;
tr. 4-7-1847 Enkhuizen (erk. 1 kind)
Hendrik van der Woude, geb. 1823 Avereest, ovl. 25-6-1896 Hoorn, schipper, z.v. Pieter van der Woude en Aaltje Langenberg
Kinderen:
 1. Aaltje van der Woude, geb. 1846 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.6.1)
 2. Pieter van der Woude, geb. 1857 Zuidwolde ==>> zie (V.3.5.6.2)

- - - zus/broer


(IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 12-4-1827 Enkhuizen, ovl. 1-8-1891 Enkhuizen, metselaar;
tr.
Grietje Bakker, geb. 2-10-1827 Oudendijk, ovl. 4-2-1881 Enkhuizen, d.v. Reken Bakker en Dieuwertje Dekker.
Kinderen:
 1. Antje Van Doornik, geb. 18-5-1852 Oudendijk ==>> zie (V.3.5.7.1)
 2. (Jacob, geb. 1853 en ovl. 26-2-1856 Oudendijk, 2 jr.)
 3. (Pieter, geb. 1854 en ovl. 6-1-1855 Oudendijk, 4 mnd.) 
 4. (Pieter, geb. 1855 en ovl. 12-4-1857 Oudendijk, 1 jr.)
 5. Jacob Van Doornik, geb. 25-12-1856 Oudendijk ==>> zie (V.3.5.7.5)
 6. (Pieter, geb. 7-1861 en ovl. 26-7-1861 Oudendijk, 3 wkn.)
 7. Dieuwertje Van Doornik, geb. 18-2-1859 Oudendijk ==>> zie (V.3.5.7.7)
 8. (Pieter, geb. 27-2-1863 Oudenkdijk, ovl. 19-11-1870 Enkhuizen)
 9. (Grietje, geb. 24-9-1865 Oudendijk, ovl. 19-1-1869 Enkhuizen)
 10. (Iefje, geb. 8-5-1867 en ovl. 27-3-1868 Enkhuizen, 10 mnd.)
 11. Jan Van Doornik, geb. 15-5-1870 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.7.11)

- - - broer/zus


(IV.3.5.8) Weintje Van Doornik, d.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 17-9-1829 Enkhuizen, ovl. 7-12-1897 Enkhuizen, tapster;
tr. (1) 16-10-1851 Enkhuizen:
Tjalling Van Marle, geb. 15-12-1829 Enkhuizen, ovl. 23-11-1868 Enkhuizen, zeilemaker, z.v. Wouter Tjallings van Marle en Gerritje Harlaar;
tr. (2) 2-11-1876 Enkhuizen:
Cornelis Bakker, geb. 1-7-1833 Enkhuizen, ovl. 2-3-1914 Enkhuizen, z.v. Albert Bakker en Johanna Hulst, wedr. Antje van Marle, hertr. 1899 Fempje van Dok
Kinderen (1):
 1. (Wouter, geb. 15-12-1852 Enkhuizen, ovl. 8-9-1855 Enkhuizen)
 2. Antje van Marle, geb. 12-2-1854 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.8.2)
 3. Wouter van Marle, geb. 6-7-1856 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.8.3)
 4. Gerritje van Marle, geb. 20-7-1858 Enkhuizen (vader onbekend) ==>> zie (V.3.5.8.4)
 5. Petronella van Marle, geb. 1-11-1861 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.8.5)
 6. (Cornelis, geb. 30-11-1863, ovl. 1-2-1864 Enkhuizen)
 7. (Cornelia, geb. 29-1-1865 Enkhuizen (vader onbekend), ovl. 1-4-1866 Enkhuizen)
 8. Cornelia van Marle, geb. 25-2-1867 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.8.8)

- - - zus/broer


(IV.3.5.9) Roelof Van Doornik, z.v. (III.3.5) Antje Over de Linden en Pieter Van Doornik, geb. 8-10-1833, metselaar Oudendijk resp. Enkhuizen, ovl. 1893 Koggenland;
tr. (1) 16-11-1854 Enkhuizen:
Dirkje Klok, geb. 26-2-1827 Kwadijk, ovl. 16-3-1861 Enkhuizen, d.v. Willem Klok en Trijntje Fekke;
tr. (2) 6-1-1862 Enkhuizen:
Leentje Van Leijen, geb. ca.1834, d.v. N.N. en Guurtje van Leijen
kind uit (1):
 1. Antje Van Doornik, geb. 24-12-1854 Oudendijk ==>> zie (V.3.5.9.1)
 2. Trijntje Van Doornik, geb. 30-3-1856 Oudendijk ==>> zie (V.3.5.9.2)
 3. Iefje Van Doornik, geb. 31-1-1858 Oudendijk, ongeh. ovl. 3-2-1879 Enkhuizen
kind uit (2):
 1. (Aafje, geb. 24-11-1862 Enkhuizen)
 2. (Pieter, geb. 11-6-1864 en ovl. 20-10-1865 Enkhuizen)
 3. Pieter Van Doornik, geb. 20-10-1866 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.9.6)
 4. Weintje Van Doornik, geb. 17-9-1869 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.9.7)
 5. (Jan, geb. 1-3-1872 en ovl. 12-3-1872 Enkhuizen)
 6. Aafje Van Doornik, geb. 1873 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.9.9)
 7. Hendrika Van Doornik, geb. 14-4-1873 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.9.10)
 8. Roelof Van Doornik, geb. 1-9-1876 Enkhuizen ==>> zie (V.3.5.9.11)


### generatie 5 ###


(V.3.1.3.3) Pieter Zwart, z.v. (IV.3.1.3) Trijntje Over de Linden en Melchert Zwart, geb. 1843 Enkhuizen, schoenmaker Barneveld, ovl. 24-3-1915 Barneveld;
tr. (1) 23-10-1873 Barneveld:
Anthonia Gijsberta Ten Hoven, geb. 1847 Barneveld, ovl. 29-7-1884 Barneveld, d.v. Gijsbert ten Hoven en Annetje Marris;
tr. (2) 31-10-1884 Barneveld:
Hendrikje Van de Beek, geb. ca. 1853, ovl. 14-9-1926 Barneveld, d.v. Jannes van de Beek en Aaltje Doppenberg;
Kinderen (1):
 1. Melchert Zwart, geb. 10-3-1874 Barneveld ==>> zie (VI.3.1.3.3.1)
 2. Antje Zwart, geb. 15-9-1875 Barneveld ==>> zie (VI.3.1.3.3.2)
 3. Trijntje Zwart, geb. 1878 Barneveld ==>> zie (VI.3.1.3.3.3)
 4. (Gijsbertha, geb. 1880 Barneveld, ovl. 19-1-1898 Hilversum)
 5. (Elisabeth, geb. 1882 en ovl. 25-7-1884 Barneveld)
 6. (Pieter, geb. 1884 en ovl. 23-7-1884 Barneveld)

- - - neven 2e graad


(V.3.4.1.1) Gerardus Carolus Giebing, z.v. (IV.3.4.1) Maria Pijsteker en Gerardus Hendricus Giebing, geb. 27-3-1848 Amsterdam, ovl. 25-3-1925 Bloemendaal, kleermaker, lakstoker;
tr. 9-5-1888 Amsterdam
Grietje Oom, geb. 8-3-1865 Zijpe, ovl. voor 1915, d.v. Klaas Oom en Willempje Geel
Kinderen:
 1. Gerardus Carolus Giebing, geb. 12-9-1888 Amsterdam, ovl. na 1991
 2. (Willem Maritus, geb. 6-9-1889 en ovl. 19-9-1889 Amsterdam)
 3. Wilhelmina Maria Giebing, geb. 9-6-1891 Amsterdam; tr. 21-7-1915 Amsterdam (gesch. 11-8-1930) Johannes Bartholomeus Cras, geb. 1894 Nieuwer-Amstel, betonwerker, z.v. Jules Caesar Auguste Cras en Antonia Berendsen 
 4. Stephanus Franciscus Giebing, geb. 1894 Amsterdam, ovl. na 1915, betonijzervlechter; tr. 30-5-1923 Amsterdam Margaretha Mathilda Meijer, geb. 1902 Amsterdam, d.v. Jan Philippus Meijer en Neeltje Haller


- - - neef/nicht 2e graad


(V.3.5.2.2) Antje van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 20-1-1836 Enkhuizen;
tr. 15-5-1856 Enkhuizen
Johannes Petrus Roosendaal, geb. 5-2-1833 Enkhuizen, arbeider, z.v. Jan Roosendaal en Hendrica van Boget.
Kinderen:
 1. Hendrika Roosendaal, geb. 20-3-1858 Enkhuizen, ovl. 23-4-1912 Rotterdam; tr. 21-12-1887 Rotterdam Barend Mol, geb.1854 Hoorn, z.v. Barend Mol en Cornelia Jonkman
 2. Jan Roosendaal, geb. 6-8-1859 Enkhuizen, metselaar; tr. 27-11-1884 Enkhuizen Gerritje van Marle: volle nicht van zijn moeder => zie (V.3.5.8.4)
 3. (Petronella, geb. 1-1862 en ovl. 18-3-1862 Enkhuizen)
 4. (Martinus, geb. 1862 en ovl. 7-5-1865 Enkhuizen)
 5. Thijs Roosendaal, geb. 1867 Enkhuizen, werkman; tr. 3-9-1891 Amsterdam Wijtske Schuhmacher, geb. 1869 Wonseradeel, d.v. Pieter Johannes Theodorus Schuhmacher en Baukje Tjeerds Pollema
 6. (Margaretha Katarina, geb. 1866 en ovl. 14-9-1870 Enkhuizen) 
 7. Anna Catharina Roosendaal, geb. 1867 Enkhuizen, naaister; tr. 16-5-1889 Amsterdam Eduard Aloijsius Baatsen, geb. 1859 Den Bosch, ovl. 17-6-1935 Hilversum, schoenmaker, Gerardus Baatsen en Maria Katriena van Kel
 8. Hendrik Roosendaal, geb. 1869 Enkhuizen, venter; tr. Jannetje Buitenhuis, geb. 1873 Nieuwendam, d.v. Hendrik Buitenhuis en Elisabeth Langenberg
 9. Grietje Roosendaal, geb. 1872 Enkhuizen; tr. 18-8-1892 Amsterdam Herman Rademaker, geb. 1870 Oostzaan, kelner, z.v. Gijsbert Rademaker en Johanna Pieternella Catharina Zwick
 10. (Engeltje, geb. 1874 of 1875 en ovl. 18-3-1875 Enkhuizen, 3 mnd.)
 11. Iefje Roosendaal, geb. 1875 Enkhuizen; tr. 22-8-1894 Amsterdam Hendrik Wiegman, geb. 1874 Amsterdam, smid, z.v. Gerrit Wiegman en Adriana Fluijt
 12. Wessel Johannes Roosendaal, geb. 1879 Enkhuizen, metselaar; tr. 2-1-1902 Amsterdam (erk. 1 kind: Antje Cornelia, tr. 1927) Elisabeth Auguste Cornelie Ieschar, geb. 1878 Dusseldorf (Duitsland), d.v. Franz Ieschar en Cornelie Dieper

- - - zussen

(V.3.5.2.3) Engeltje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 11-3-1838 Enkhuizen;
tr. 6-11-1862 Enkhuizen:
Cornelis Mensch, arbeider, geb. 1830 Enkhuizen, z.v. Jan Mensch en Leepje Zwier
Kinderen:
 1. Albert Mensch, geb. 1866 Enkhuizen, tr. 11-5-1893 Enkhuizen Gerritje de Jong, geb. ca.1863
 2. Jan Mensch, geb. 1866 Enkhuizen ==>> zie (VI.3.5.2.3.2)
 3. Grietje Mensch, geb. 1867 Enkhuizen ==>> zie (VI.3.5.2.3.3)
 4. Jantje Mensch, geb. 1874 Enkhuizen, tr. 6-6-1901 Enkhuizen Klaas Spaan, geb. 1876
 5. Cornelis Mensch, geb. 1880 Enkhuizen, koperwerker, tr. 5-11-1903 Enkhuizen Wilhelmina Schenk, geb. 1880
 6. Hendrik Jan Mensch, geb. 1883 Enkhuizen, groentehandelaar, tr. 18-5-1905 Enkhuizen Aaltje Sietses, geb. 1883
- - - zussen


(V.3.5.2.4) Petronella van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 11-11-1839 Enkhuizen,
tr. 13-2-1862 Enkhuizen  
Klaas Herder, geb. 4-6-1840 Enkhuizen, visser, z.v. Pieter Jansz Herder en Hendrikje Krol
Kinderen:
 1. Hendrika, geb. 2-9-1864
 2. Grietje, geb. 19-11-1868
 3. Trijntje, geb. 27-6-1871

- - - zussen

(V.3.5.2.6) Iefje van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 9-5-1844 Enkhuizen,
tr. 4-8-1871 Hoorn  
Klaas Mol, geb. 17-10-1840 Hoorn, ovl. 19-1-1872 Rotterdam, z.v. Barend Mol en Cornelia Jonkman
Kinderen:
 1. (Cornelia Iefje, geb. 12-12-1878 en ovl. 31-12-1878 Rotterdam)
 2. Cornelia Iefje Mol, geb. 13-9-1880 Rotterdam, ovl. 19-6-1959 Rotterdam; tr. (1) 4-4-1900 Rotterdam Johannes Jacobus Janssen, geb. 1875 Rotterdam, ovl. voor 1906, d.v. Antonius Marinus Janssen en Hendrina Maria van der Giesen; tr. (2) 16-5-1906 Rotterdam Jacobus Antonie van Vuuren, geb. 1868 Rotterdam, ovl. 6-3-1919 Rotterdam, z.v. Johannes Jacobus Antonie Nicolaas van Vuuren en Wilhelmina Henrietta Johanna Langenberg, wedr. Petronella Mosch; tr. (3) 3-8-1921 Rotterdam (gesch. 25-6-1926) Wouter Dirks, geb. 1870 Fort Bath, z.v. Petrus Johannis Dirks en Jannetje Dronkers

- - -broer/zus

(V.3.5.2.8) Hendrik Van Doornik, z.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 15-10-1850 Enkhuizen, metselaar, bouwman, ovl. na 1922;
tr. 27-3-1873 Enkhuizen:
Aafje Karemaker, geb. 1855 Enkhuizen, d.v. Jan Karemaker (vishandelaar) en Alida Horsman;
Kinderen:
 1. Petronella Van Doornik, geb. 1879, tr. 3-12-1903 Enkhuizen Evert Lens, geb. 1875
 2. Jantje Van Doornik, geb. 1881, tr. 25-4-1907 Enkhuizen Johannes Bijl, geb. 1875
 3. Engeltje Van Doornik, geb. 1891, tr. (1) 18-11-1915 Amsterdam Willem Bartholdus Kok, geb. 1891; tr. (2) 7-9-1922 Amsterdam Johan Hendrik Jansen, geb. 1890
 4. Gerrit Jan Van Doornik, geb. 1893 Enkhuizen, violist, tr. 22-10-1924 Amsterdam (gesch.) Betje Simons, geb. 1904

- - -broer/zus


(V.3.5.2.9) Sijtje van Doornik, d.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. 17-2 of 17-4-1851 Enkhuizen, ovl. 20-1-1875 Alkmaar, dienstbode;
tr. 17-5-1874 Alkmaar
Jan Kroon, geb. 1847 Alkmaar, werkman, z.v. N.N. en Aafje Kroon.
Kind:
 1. (levenloos geboren kind, 9-1-1875 Alkmaar)


- - - zus/broer


(V.3.5.2.11) Andries Van Doornik, z.v. (IV.3.5.2) Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd, geb. Enkhuizen 25-2-1855, arbeider, ovl. 25-2-1855 Enkhuizen;
tr. 27-4-1876 Enkhuizen:
Femmetje Post, geb. 26-1-1849 Urk, ovl. 18-10-1905 Enkhuizen, d.v. Albert Post (visser) en Marretje Timmerman;
Kind:
 1. Jan Van Doornik, geb. 29-11-1876 Enkhuizen, ovl. 15-7-1956 Enkhuizen, tr. 16-7-1903 Enkhuizen Antje Dam, geb. 15-2-1879 Westwoud, ovl. 8-3-1958 Grootebroek, d.v. Pieter Dam en Elizabeth Raven ==>> (Pieter 1915-1993 x Aafje Appel 1915-1978)

- - - neef/nicht 1e graad


(V.3.5.3.1) Wiebregje van Doornik, d.v. (IV.3.5.3) Iefje Van Doornik en Jan Rademaker, geb. 8-2-1840 Enkhuizen, ovl. 21-11-1884 Den Helder (NB verm. d.v. J.R.);
tr. 5-5-1864 Enkhuizen
Gerrit Wezelman, geb. 10-10-1840 Enkhuizen, ovl. 25-10-1905 Den Helder, visser, z.v. Harme Wezelman en Marijtje Hokkeling
Kinderen:
 1. div.

- - - nichten 1e graad


(V.3.5.4.3) Lammertje van Doornik, d.v. (IV.3.5.4) Andries van Doornik en Jannetje Bouwman, geb. 1-9-1846 Enkhuizen;
tr. 2-5-1869 Edam  
Barend Koeleman, warmoezier, geb. 1848 Edam, z.v. Dirk Koeleman en Cornelia Klinkenberg
Kinderen:


- - - zus/broer

(V.3.5.4.4) Pieter Van Doornik, z.v. (IV.3.5.4) Andries van Doornik en Jannetje Bouwman, geb. ca.1851 Enkhuizen, ovl. 18-8-1924 Den Helder;
tr. 28-6-1877 Den Helder:
Cornelia Adriana Sloot, geb. 31-3-1847 Den Helder, d.v. Klaas Sloot en Elisabeth van Willige
Kind:
 1. Nicolaas Van Doornik, geb. ca.1880 Den Helder, tr. 14-8-1919 Den Helder Jannetje Leen, geb. ca.1878 Den Helder, d.v. Giel Leen en Susanna Hendrikse

- - - neven 1e graad


(V.3.5.5.5.1) Pieter Van Doornik, z.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Magdalena Roosendaal, geb. 4-3-1850 Enkhuizen, ovl. 26-7-1912 Hoorn, metselaar, houthandelaar,
tr. 22-3-1873 Warder  
Sijtje Bakker, d.v. Cornelis Bakker en Hilgond Dop
Kinderen:
 1. Cornelis Van Doornik, geb. 1886; tr. Anna Elisabeth Wonder

- - - broers


(V.3.5.5.5.2) Jan Van Doornik, z.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Magdalena Roosendaal, geb. 7-2-1852 Enkhuizen, metselaar, ovl. 18-3-1895 Amsterdam;
tr. (1) 3-12-1876 Blokker:
Maartje Schermer, geb. ca.1853 Blokker, d.v. Frederik Schermer en Geertje Dol
tr. (2) 22-12-1887 Blokker:
Maria Wilhelmina Kroon, geb. 20-2-1852 Blokker, ovl. 2-1-1935 Utrecht, d.v. Cornelis Kroon en Maria Wilhelmina Kloek
Kinderen uit (1):
 1. Simon, geb. 30-12-1877 Nieuwe Niedorp
 2. Heertje Van Doornik, geb. 24-2-1880 Blokker, ovl. 25-1-1936 Amsterdam, winetrader, tr. 28-4-1903 Sint Maarten Grietje Schollee ==>> (3 Kinderen)

Uit (2):
 1. Jan Van Doornik, geb. 14-4-1889 Blokker, ovl. 1937 Canada, wijnhandelaar, tr. (1) 12-3-1914 Amsterdam Cornelia Margaretha Timmerman (gesch. 6-8-1920), geb. 23-2-1894 Hoorn, ovl. 1931, d.v. Cornelis Timmerman en Sijtje Kuin ==>> (2 Kinderen); tr. (2) 2-6-1921 Amsterdam Alida Bunnink, geb. 1898 Amsterdam, ovl. 1975, d.v. Gijsbertus Ludovicus Bunnink en Anna Eleanora Ackers

- - - halfbroer/zus


(V.3.5.5.5.8) Hester Van Doornik, d.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Grietje Bakker, geb. 23-9-1862 Enkhuizen,
tr. 17-8-1904 Amsterdam  
Hendrik Arend Gerardus van Heune (bij huwelijk werden 3 kinderen geaccepteerd), geb. 1862, z.v. Anthonie van Heune en Margaretha Catrina van Leeuwen
Kinderen:


- - - zus/broer(V.3.5.5.5.10) Andries Van Doornik, z.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Grietje Bakker, geb. 13-7-1867 Enkhuizen, timmerman,
tr. 22-12-1892 Warder  
Maartje Wester, geb. 1872 Warder, d.v. Klaas Wester en Trijntje Kramer
Kinderen:


- - - broer/zus


(V.3.5.5.5.11) Baukje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.5.5) Simon van Doornik en Grietje Bakker, geb. 25-5-1869 Enkhuizen,
tr. (1) 1-5-1890 Enkhuizen  
Hendrik Smit, geb. 1865 Enkhuizen, z.v. Pieter Smit en Sijke Frankfort (gesch. 28-6-1897);
tr. (2) 24-2-1926 Amsterdam  
Hendrik de Bruin, geb. 10-2-1864 Wonseradeel, z.v. Age de Bruin en Sytske van der Molen
Kinderen:


- - - nichten 1e graad


(V.3.5.6.1) Aaltje van der Woude, d.v. (IV.3.5.6) Aafje Van Doornik en Hendrik van der Woude, geb. 1846 Enkhuizen, ovl. 22-9-1916 Hoorn;
tr. 13-6-1873 Hoorn (erk. 1 kind)
Hendrik Coenraad van Brussel, geb. 1845 Hoorn, ovl. 20-2-1894 Hoorn, bewaarder, z.v. Jacob van Brussel en Wilhelmina Hirdes
Kinderen:
 1. Wilhelmina van Brussel, geb. 1870 Hoorn, ovl. 22-7-1929 Hoorn; tr. 1-5-1896 Hoorn Simon Krab, geb. 1869 Hoorn, ovl. 17-11-1943 Soest, schoenmaker, z.v. Jan Krab en Cornelia van Marle
 2. (Hendrik, geb. 1874 en ovl. 7-2-1875 Hoorn, 8 mnd.) 
 3. Jacoba Maria van Brussel, geb. 1878 medemblik, ovl. 9-2-1947 Deventer; tr. 3-12-1897 Hoorn Abraham Johannes Abspoel, geb. 1872 Utrecht, ovl. 5-1-1924 Wageningen, amanuensis aan de Landbouwhogeschool, z.v. Abraham Johannes Abspoel en Jeannetta Jacoba Vos
 4. (Jacob Coenraad, geb. 1883 en ovl. 10-12-1884 Medemblik, 1 jr.)
 5. (Aafje, geb. 1886 en ovl. 13-8-1887 Medemblik, 11 mnd.)

- - - zus/broer


(V.3.5.6.2) Pieter van der Woude, z.v. (IV.3.5.6) Aafje Van Doornik en Hendrik van der Woude, geb. 1857 Zuidwolde, ovl. 25-7-1895 Alkmaar;
tr.
Catharina Johanna Dekker, ovl. voor 1895
Kinderen:
 1. Johanna Maria van der Woude, geb. 1882 Hoorn, ovl. 4-2-1907 Hoorn, ongeh.
 2. Aafje van der Woude, geb. 1885; tr. 29-9-1909 Den Haag Geert Wilhelm Laats, geb. 1880, kleermaker, z.v. Johannes Rudolf Laats en Niessien van der Tuin (levenl.geb. knd. 1910 Den Haag)
 3. Catharina Johanna van der Woude, geb. 1887; tr. 19-8-1910 Den Haag (gesch. 24-10-1952) Antoon Wilhelmus Venema, geb. 1882 Leeuwarden, ovl. 25-1-1962 Rotterdam, kleermaker, z.v. Benier Venema en Anna Ariettta van Wageningen
 4. (Elisabeth, geb. 1891 en ovl. 2-5-1891 Hoorn, 3 mnd.)
 5. (levenloos geb. kind, 8-12-1891 Hoorn)

- - - neef/nicht 1e graad


(V.3.5.7.1) Antje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik en Grietje Bakker, geb. 18-5-1852 Oudendijk, ovl. 5-3-1921 Enkhuizen;
tr. (1) 12-8-1880 Enkhuizen  
Jan Paartman, geb. 1845 Enkhuizen, ovl. 4-11-1882 Enkhuizen, arbeider, z.v. Arend Paartman en Meinoutje Tensen, wedr. Neeltje Kreeft en Klaasje Waterman;
tr. (2) 7-11-1889 Enkhuizen  
Johan Philip Zwart, geb. 1850 Enkhuizen, korendrager, z.v. Hendrik Zwart en Catharina Wilhelmina Selman, wedr. Gerritje Krol.

Kinderen (1 en 2 buitenechtelijk):
 1. Hendrik Van Doornik, geb. 17-7-1877 Enkhuizen, ovl. 23-10-1953 Enkhuizen; geh. Johanna Schenk,; 
 2. Grietje Van Doornik, geb. 19-2-1873 Enkhuizen; tr. 28-11-1894 Amsterdam Heite Groenewal, besteller, geb. 1871 Enkhuizen, z.v. Jan Groenewal en Grietje de Boer
 3. (Jan, geb en ovl. 1881, 13 dagen)
 4. (Neeltje, ovl. 11-1-1887 Enkhuizen, 4 jr. )


- - - zus/broer


(V.3.5.7.5) Jacob Van Doornik, z.v. (IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik en Grietje Bakker, geb. 25-12-1856 Oudendijk;
tr. 7-5-1882 Medemblik
Antje van der Leek, geb. 1857 Andijk, d.v. Jan van der Leek en Aaltje de Vries
Kinderen:


--- broer/zus


(V.3.5.7.7) Dieuwertje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik en Grietje Bakker, geb. 18-2-1859 Oudendijk, ovl. 30-1-1903 Enkhuizen;
tr. 13-12-1883 Enkhuizen (erk. 2 knd.)  
Daniel Dral, geb. 4-1-1857 Bovenkarspel, arbeider, z.v. Jan Dral en Jantje Verkinderen
Kinderen:


- - - zus/broer


(V.3.5.7.11) Jan Van Doornik, z.v. (IV.3.5.7) Hendrik Van Doornik en Grietje Bakker, geb. 15-5-1870 Enkhuizen, ovl. 11-4-1928 Hoogkarspel, metselaar;
tr. 23-6-1892 Enkhuizen  
Maartje Klinger, geb. 1871 Hoogkarspel, d.v. Hendrik Klinger en Trijntje Hauwert
Kinderen:


- - - neef/nicht 1e graad


(V.3.5.8.2) Antje van Marle, d.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 12-2-1854 Enkhuizen, ovl. 21-10-1929 Zwaag;
tr. 18-5-1877 Hoorn
Cornelis van de Rol, geb. 1853 Hoorn, schipper, z.v. Jan van de Rol en Hendrica de Vries
Kinderen:


 1.  

- - - zus/broer


(V.3.5.8.3) Wouter van Marle, z.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 6-7-1856 Enkhuizen, visser,
tr. 15-5-1879 Enkhuizen  
Johanna Goos, geb. 7-4-1858 Enkhuizen, ovl. 11-2-1932 Den Helder, d.v. Bartel Goos en Antje Hart
Kinderen:
(o.a. Grietje, 1886)


- - - broer/zus

(V.3.5.8.4) Gerretje Van Marle, d.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 20-6-1858 Enkhuizen (vader onekend), ovl. 15-10-1936 Amsterdam;
tr. 27-11-1884 Enkhuizen:
Jan Roosendaal, geb. 8-6-1859 Enkhuizen, ovl. 19-1-1928 Amsterdam, (NB zoon van volle nicht) metselaar Amsterdam (1919: Vrolikstraat 124), de familie was RK, z.v. Johannes Petrus Roosendaal en Antje van Doornik (V.3.5.2.2)

Kinderen:
 1. Johannes, geb. 2-4-1885 Amsterdam
 2. Wouter Tjalling, geb. 31-10-1886 Amsterdam
 3. Thijs, geb. 14-12-1887 Amsterdam
 4. Cornelis, geb. 10-12-1889 Amsterdam
 5. Hendrik, geb. 15-4-1891 Amsterdam
 6. Wijnanda Roosendaal, geb. 17-2-1893 Amsterdam ==>> zie (VI.3.5.8.4.6)
 7. Antje, geb. 25-4-1894 Amsterdam
 8. Cornelia, geb. 3-6-1896 Amsterdam
- - - zussen


(V.3.5.8.5) Petronella van Marle, d.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 1-11-1861 Enkhuizen, ovl. 21-5-1936 Hilversum;
tr. 21-5-1886 Hoorn  
Klaas Eindhoven, geb. 1862 Hoorn, ovl. 22-9-1930 Hoorn, kaaskopersknecht, z.v. Jan Eindhoven en Hendrica Doedes Tonneman
Kinderen:
 1.  

- - - zussen


(V.3.5.8.8) Cornelia van Marle, d.v. (IV.3.5.8) Weintje Van Doornik en Tjalling Van Marle, geb. 25-2-1867 Enkhuizen;
tr. 27-8-1891 Enkhuizen
Jacob Dangermond, geb.1868 Enkhuizen, vleeshouwer, z.v. Pieter Dangermond en Dirkje van der Deure
Kinderen:


- - - nichten 1e graad

(V.3.5.9.1) Antje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Dirkje Klok, geb. 24-12-1854 Oudendijk, ovl. 15-11-1934 Velsen;
tr. (1) 4-11-1875 Enkhuizen  
Jacob Haring, geb. 1848 Enkhuizen, ovl. 4-8-1896 Enkhuizen, slager, z.v. Zeger Jaring en Antje Mantel (div. knd.);
tr. (2) 25-9-1902 Enkhuizen  
Jan Kramer, geb. 1852 Enkhuizen, visser, z.v. Gerrit Kramer en Geesje Schouw, wedr. Grada Brand
Kinderen:
 1.  

- - - zussen

(V.3.5.9.2) Trijntje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Dirkje Klok, geb. 30-3-1856 Oudendijk, ovl. 21-12-1939 Hoorn;
tr. 14-5-1880 Hoorn:
Abraham Kroon, geb. 1858 Hoorn, ovl. 21-10-1893 Hoorn, pakhuisknecht, z.v. Klaas Kroon en Iske Kuijper
Kinderen:
 1. Klaas Kroon, geb. 1880 Hoorn, houtzager, later bode hoogheemraadschip, tr. (1) 13-12-1907 Hoorn Annegina De Haan, geb. Groningen, d.v. Joseph De Haan en Jaapkien Redmers, tr. (2) 15-10-1920 Den Helder Johanna Kuijper, geb. Hoorn, d.v. Gerbrand Kuijper en Hendrica Van Ree
 2. Dirkje Catharina Kroon, geb. 1882 Hoorn; tr. 5-2-1903 Graft Jacob Scheepbouwer, geb. 1873 Graft, stukadoor, z.v. Jan Scheepbouwer en Femmetje de Vries 
 3. Jan Kroon, geb. 1885 Hoorn, ovl. 27-11-1908 Hoorn
 4. Abraham Kroon, geb. 4-2-1889 Leiden, pakhuisknecht; geh. 1-6-1911 Zaandam Hendrika Kracht, geb. 1893 Hoorn, d.v. Hendrik Kracht en Adriana Dietz
 5. (Helena Johanna, geb. 1890 en ovl. 22-12-1905 Hoorn)
 6. (Willem Arend, geb. 1893 en ovl. 2-4-1894 Hoorn, 1 jr. oud)

 - - - halfzus/broer


(V.3.5.9.6) Pieter Van Doornik, z.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 20-10-1866 Enkhuizen, metselaar, ovl. 24-7-1949 Enkh.,
tr. (1) 9-7-1891 Enkh.
Johanna Brouwer, geb. 1869 Enkhuizen, d.v. Jan Brouwer en Jansje Simons;
tr. (2) 5-6-1913 Enkhuizen  
Maartje Mantel, geb. 1870, ovl. 11-8-1941 Enkhuizen, d.v. Dirk mantel en Maretje Brouwer- - - broer/zus


(V.3.5.9.7) Weintje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 17-9-1869 Enkhuizen,
tr. 5-12-1895 Enkhuizen
Pieter Dam, geb. 28-2-1873 Westwoud, ovl. 17-3-1949 Enkhuizen, arbeider, z.v. Pieter Dam en Elizabeth Raven


- - - zussen


(V.3.5.9.9) Aafje Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 1873 Enkhuizen,
tr. 18-7-1890 Hoorn  
Albert Kuiper, geb. 1864 Hoorn, z.v. Johannes Kuiper en Elisabeth Kolkman


- - - zussen


(V.3.5.9.10) Hendrika Van Doornik, d.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 14-4-1873 Enkhuizen,
tr. 13-5-1895 Enkhuizen  
Pieter Blok, schipper en kraanwerker, geb. 2-3-1873 Enkhuizen, z.v. Willem Blok en Johanna Hendrika Kok


- - - zus/broer


(V.3.5.9.11) Roelof Van Doornik, z.v. (IV.3.5.9) Roelof Van Doornik en Leentje Van Leijen, geb. 1-9-1876 Enkhuizen, metselaar, bouwman,
tr. 26-5-1898 Enkh.  
Aaltje Bakker, geb. 1877, d.v. Roelof Bakker en Neeltje Weel
Kinderen:
(Leentje 1898, geh. 1922 Frans Smit)

### generatie 6 ###


(VI.3.1.3.3.1) Melchert Zwart, z.v. (V.3.1.3.3), geb. 10-3-1874, independent painter Amsterdam, ovl. 27-11-1940 Amsterdam;
Melchert didn't care about religion, yet he had his 3 youngest Kinderen ged. Roman Catholic when they were under custody while his wife was in a sanatorium. When his first wife ovl. he hertr., but divorced soon. He drowned when he fell in the Lijnbaansgracht, being drunk.
tr. (1st) 27-10-1897 Amsterdam:
Johanna Maria WALKENBACH, geb. 29-1-1875 Hoorn, ovl. 23-8-1932 Amsterdam, d.v. Johann Jacob Walkenbach en Emelia Broers;
tr. (2nd) 23-5-1935 Amsterdam, divorced 21-5-1937
Liekeltje PORTEN, geb. 17-8-1892 Workum;
Kinderen Zwart, from 1st marriage, geb. Amsterdam:
 1. Antonia Gijsbertha, 20-8-1897
 2. Johan Jacob Zwart, 16-2-1899, ovl. 1969 Den Haag, tr. Rachel Gobets, ovl. 1972 Den Haag
 3. Emelia, 6-6-1901
 4. Gerardus Pieter, 31-8-1902
 5. Andries Jan Daniel Zwart ("Arie"), 16-3-1904 ==>> zie (VII.3.1.3.3.1.5)
 6. Johanna Maria Zwart ("Annie"), 16-7-1906, ovl. Amsterdam, tr. Amsterdam ... Brouwer
 7. Hendrik Pieter Zwart ("Henk"), 5-2-1908 ==>> zie (VII.3.1.3.3.1.7)
 8. Cornelis Simon Zwart ("Cor"), 28-11-1909

- - - broer/zus


(VI.3.1.3.3.2) Antje Zwart, d.v. (V.3.1.3.3), geb. 15-9-1875, ovl. 27-9-1969 Hilversum;
tr. 4-9-1901 Hilversum:
Gerardus Hogenbirk, geb. 2-4-1878 Hilversum, ovl. 4-9-1946 Hilversum;
Kinderen:
 1. Jansje Hogenbirk, geb. 12-2-1902 Amsterdam, ovl. 20-5-1988 Wateringen, tr. 15-8-1928 Hilversum Peter Willem Hogervorst, geb. 30-12-1900, ovl. 5-3-1976 Delft
 2. Peter Nicolaas Hogenbirk ("Peter"), geb. 5-5-1906 Hilversum, ovl. 29-3-1997 Hilversum, tr. 18-7-1934 Hilversum Alice Lilian Brummelkamp
 3. Nicolaas Hogenbirk ("Nico") ==>> zie (VII.3.1.3.3.2.3)

- - - zussen


(VI.3.1.3.3.3) Trijntje Zwart, d.v. (V.3.1.3.3), geb. 1878 Barneveld;
tr. 5-6-1903 Barneveld:
Godfried Van Harn, geb. 14-11-1879 Wageningen, z.v. Andries van Harn en Grietje van Rooijen;
Kinderen:
 1. Hendrik Van Harn, geb. 1899 Barneveld ==>> zie (VII-9 wordt VII.3.1.3.3.3.1)
 2. Jan Van Harn, geb. 10-1-1910 Wageningen, ovl. 29-11-1944 Ede

- - - nicht/neef 3e graad


(VI.3.5.2.3.2) Jan Mensch, z.v. (V.3.5.2.3), geb. ca.1866 Enkhuizen;
tr. 15-5-1890 Enkhuizen:
Dirkje Mosch, geb. ca.1866
Kinderen:
 1. Engeltje Mensch, geb. 28-1-1891, ovl. 31-5-1966 (graf Enkhuizen), tr. Jan de Vries, geb. 20-3-1888, ovl. 5-2-1967 (graf Enkhuizen)
 2. Cornelis Mensch, geb. ca.1894, tr. Johanna Vooijs, geb. ca.1898

- - - broer/zus

(VI.3.5.2.3.3) Grietje Mensch, d.v. (V.3.5.2.3), geb. ca.1867;
tr. 14-5-1896 Enkhuizen:
Dirk Schuijt, geb. ca.1867
Kinderen:
 1. Wilhelmina Schuijt, geb. 1897 (on grave: 30-12-1891!), ovl. 24-12-1961 (grave Enkhuizen), tr. Gerard Vingerhoed, geb. 12-3-1892, ovl. 14-2-1967 (grave Enkhuizen)
 2. Engeltje Schuijt, geb. ca.1898, tr. Arie Vingerhoed, geb. ca.1895

- - - nichten 2e graad

(VI.3.5.8.4.6) Wijnanda Roosendaal, d.v. (V.3.5.8.4), geb. 17-2-1893 Amsterdam, ovl. 30-5-1965 Amsterdam;
tr.:
Johannes De Vries, geb. 18-2-1892 Bakhuizen, ovl. 26-4-1973 Amsterdam, z.v. Geert de Vries en Catharina Jacoba Hendrika Smit
Kind:
 1. Catharina Jacoba De Vries, geb. 19-5-1917 Amsterdam ==>> zie (VII.3.5.8.4.6.1)


### generatie 7 ###


(VII.3.1.3.3.1.5) Andries Jan Daniel ("Arie") Zwart, z.v. (VI.3.1.3.3.1), 16-3-1904, ovl. 21-8-1993;
tr. Amsterdam:
Marina Borgstede, geb. 30-9-1911 Amsterdam, ovl. 22-11-2006 Amsterdam
Kind:
 1. Franciscus Maria Zwart ("Frans"), geb. 27-9-1947 Amsterdam, ovl. 1-11-1996 Hilversum, tr. Emmy Spils

- - - broers


(VII.3.1.3.3.1.7) Hendrik Pieter ("Henk") Zwart, of (VI.3.1.3.3.1), geb. 5-2-1908 Amsterdam, ovl. 6-9-1981 Amsterdam;
tr. 18-6-1930 Amsterdam:
Berendina Johanna ("Dien") Veenendaal, geb. 22-11-1907 Den Haag, ovl. 18-8-2000 Almere;
Kinderen
 1. Johan Marinus Zwart ("Joop"), geb. 20-12-1930 Amsterdam, ovl. 18-6-2009 Almere, tr. 29-8-1953 Amsterdam Jenny Catrina Edelenbos, geb. 14-10-1933 Enkhuizen, ovl. 9-6-2010 Alliston (Ontario, Canada)
 2. Berend Jan Zwart ("Berend")
 3. Hendrik Pieter Zwart ("Henk")
 4. Hendrika Zwart ("Riek")

- - - neven 1e graad


(VII.3.1.3.3.2.3) Nicolaas ("Nico") Hogenbirk, z.v. (VI.3.1.3.3.2);
tr.:
Dirkje Schouten, geb. 14-11-1914, ovl. 14-4-2004 Hilversum
Kinderen, geb. Hilversum
 1. Wilhelmina Reinarda Hogenbirk ("Reinie"), tr. Jan van Loo
 2. Renger Hogenbirk, tr. Tonny Kee
 3. Annette Hogenbirk, tr. Ben van den Berg

- - - neven 1e graad


(VII.3.1.3.3.3.1) Hendrik Van Harn, z.v. (VI.3.1.3.3.3), geb. 1899 Barneveld;
tr. 25-11-1921 Barneveld:
Derkje Van de Kraats, geb. 1902 Ede, ovl. 24-1-1944 Ede
Kinderen Van Harn
 1. (Derk, geb. Feb. 1924 Barneveld, ovl. 27-2-1942 Ede)
 2. (Derk, geb. Aug. 1942 Ede, ovl. 26-6-1943 Utrecht)

- - - neef/nicht 4e graad


(VII.3.5.8.4.6.1) Catharina Jacoba De Vries, d.v. (VI.3.5.8.4.6), geb. 19-5-1917 Amsterdam;
Hendrikus Johannes Zwaan, geb. 12-12-1920 Amsterdam, z.v. Leendert Zwaan en Cornelia Böhne
Kinderen:

 1. Leendert Zwaan, geb. 26-4-1946 Amsterdam, tr. 29-10-1969 Amsterdam Jane Thea Hoogeboom, geb. 25-3-1946 Alkmaar, d.v. Theodorus Marinus Hoogeboom en Adriana Arnolda Anna Maria van Puijfelik
 2. Johan Zwaan, geb. 30-12-1955 Amsterdam, tr. 21-4-1993 Amsterdam Anna Vonk, geb. 17-4-1947 Amsterdam, d.v. Johannes Andreas Vonk and Jacoba Johanna Lourens
 3.