06 April 2016

Relevant PDF sources

Sorted by year. Those marked with * were recently uploaded by me.

1256* (?) 'Oera Linda' Manuscript, copied by Hidde Oera Linda (?)

1865* De Namen der Vrouw bij den Germaan, by Eelco Verwijs

1871-1877* Brieven Ottema en Over de Lindens (selection), edited by N. Luitse

1871* Oud Friesch Handschrift, in het bezit van den Heer C. Over de Linden te Helder, by Montanus de Haan Hettema

1872 Thet Oera Linda Bok (1st print, Dutch), by Jan G. Ottema

1873 Geschiedkundige aanteekeningen en ophelderingen bij Thet Oera Linda Bok, by Jan G. Ottema

1874 De Koninkijke Akademie en het Oera Linda Boek, by Jan G. Ottema

1874 Naar aanleiding van Thet Oera Linda Bok, published anonymously but written by Anne J. Vitringa

1875 Historische Skizzen auf Grundlage von Thet Oera Linda Bok (German translation of Vitringa, 1874), by H. Otto

1876 The Oera Linda Book (English translation), by William R. Sandbach

1876* De Deventer Courant en het Oera Linda Boek, by Jan G. Ottema

1876* De onechtheid van het Oera Linda-Bôk..., by Jan Beckering Vinckers

1877* Wie heeft het Oera-Linda-Boek geschreven?, by Jan Beckering Vinckers

1877* De Schrijver van Thet Oera-Linda Bôk is NIET Cornelis Over de Linden, by Gerrit Jansen

1877* Beweerd maar niet bewezen, by Leendert F. over de Linden

1912* Aanvulling van de Brochure "Beweerd, maar niet bewezen", by Leendert F. over de Linden

1928* De auteur van het Oera-Linda-Boek, by Pieter C.J.A. Boeles

1930* De houding van Dr. Eelco Verwijs ten opzichte van het Oera-Linda-Boek en het Friesch Genootschap, by Pieter C.J.A. Boeles

1933 Die Ura Linda Chronik (German), by Herman Wirth

1934* Herman Wirth und die Ura-Linda-Chronik, by Arthur Hübner

1940* Eenige opmerkingen omtrent het Oera Linda Boek, by Jacques F. Overwijn

1973* Het Oera Linda boek een geschiedbron?, by Frans J. Los

1980* It Friesch Genootschap, it Friesch Jierboeckjen en it Oera Linda Boek, by Philippus H. Breuker

1992* Lees, leer en waak - Het Oera Linda Bok - Een rondleiding, by Goffe Th. Jensma

1996 Gespeelde traditie. Het Oera Linda Bok en de uitvinding van het Friese verleden, by Goffe Th. Jensma

2006* The Oera Linda Boek - A literary forgery and its paper, by Porck, Van der Grijn and Kardinaal

2011* Het Oera Linda Boek , een ‘cold case’ en ‘hot item’, by Porck, Van der Grijn and Kardinaal

2014* Het Oera Linda Boek: een afrekening met Friesland, by Philippus H. Breuker

No comments:

Post a Comment