27 May 2014

DRUPPA - to drip, drop

"The Last Drop" (ca.1639), Judith Leyster[017,02]
ÀJDER BURCH MOT HIRI SELVA BIDRUPPA
Iedere burcht moet zichzelf bedruipen (autark/ zelfvoorzienend zijn).
Every citadel (community) must be autarkic/ self-sufficient.

(metaphor: when frying meat, dripping it with its own fat)

Van wat houts,
dat vercoft was int Haghe hout,
omdattet die stoven van den houte,
dat ghebesicht was ter feeste,
niet bedrupen en soude
(1343)


Si en sijn niet ghelike nat,
die men mit enen water beghiet:
die een bedrupet ende dander niet
(ca. 1411)


(be-) druipen, druppen, druppelen - dutch
to drip, to drop - english
tropfen - german
dryppe - danish, norse
droppa - swedish
dropi - icelandic[104,16]
HJU HÉDE SJAN HO THET WÉTER
TO THA HELLANDA BLADAR OF DRUPTE.
Ze had gezien hoe het water
van de hellende bladeren afdrupte.
She had seen how the water 
dripped off the tilt leaves.

drupte, druipte, druppelde, droop - dutch
dripped, dropped - english
tropfte - german
drypper - norse
dryppede - danish
droppade - swedish
draup - icelandic[106,08]
SKÁM.RÁD WÀRTH THEN MAN
ÀN HI DRUPTE STOLKES HINNE.
Rood van schaamte (schaamrood) werd de man
en hij droop stilletjes af (heen).
The man blushed for shame (litt. 'became shame-red'), 
and silently slunk (metaphor: litt. 'dripped') away.


"Dewdrop" (1948), M.C. Escher

No comments:

Post a Comment