18 March 2013

feiten en raadselen 1952

Dit artikel uit de Enkhuizer Courant van zaterdag 31 mei 1952 is gedeeltelijk achterhaald, omdat Jan Andriesz Over de Linden zijn familienaam reeds gebruikte bij zijn huwelijk in Friesland, 1745. Het is denkbaar dat hij in Enkhuizen aanvankelijk geen familienaam noemde bij de dopen van zijn kinderen omdat hij anoniem wilde zijn. Als hij inderdaad bezitter was van het handschrift, is hij hierdoor mogelijk in de problemen geraakt, waardoor de verhuizing naar Enkhuizen kan worden verklaard.
Alles speculatie, maar niet ondenkbaar.No comments:

Post a Comment