18 March 2013

Beweerd maar niet Bewezen 1877

"Beweerd maar niet Bewezen (scans of the Minerva reprint)
Bestrijding van de argumenten voorkomende in de brochure van den heer J. Beckering Vinckers over het Oera Linda Boek, door L.F. Over de Linden"(Leeuwarden 1877).

Author Leendert Floris Over de Linden (1837-1919) was a son of Cornelis Over de Linden (1811-1874).

No comments:

Post a Comment